Most
Radio Opole » Most » Więcej o projekcie Most

Więcej o projekcie Most

MOST - polsko-czeska współpraca redakcji [fot. Ewelina Rusin-Różycka]
MOST - polsko-czeska współpraca redakcji [fot. Ewelina Rusin-Różycka]
Projekt „Most – polsko-czeska współpraca redakcji" był realizowany przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Opolu "Radio Opole" S.A. wraz z czeskim partnerem organizacją Bonton, z.s. w formie dwustronnej współpracy redakcji internetowej Radia Opole oraz redakcji kwartalnika INSPIR.

W ramach projektu „Most – polsko-czeska współpraca redakcji" powstały 144 polsko-czeskie audycje radiowe prezentujące miedzy innymi historię Moraw i Śląska, szlak zamków i pałaców pogranicza, TOP-listę turystycznych szlaków górskich w Czechach i Polsce, szlaki kajakowe, kuchnię pogranicza, arcydzieła malarstwa i sztuki pogranicza, czeską hudbę i dechovkę kontra polski folk i piosenka turystyczna oraz polską piosenkę vs. czeskie hity. Poruszone zostały również sprawy samorządowe w kontekście podobnych problemów, ale innych rozwiązań.

Audycje uzupełniły 144 konkursy radiowe z atrakcyjnymi nagrodami, mające charakter edukacyjny z zakresu znajomości społeczeństwa, mieszkańców, kultury, historii, tradycji, współczesności, walorów rekreacyjnych, turystycznych i przyrodniczych Polski i Czech.

W czasie realizacji projektu słuchaczom zaproponowanych zostało dziewięć spotkań z kulturą czeską w Studiu „M” Radia Opole.

Opis projektu
Projekt „Most – polsko-czeska współpraca redakcji" rozwiązuje problem niedostatecznej liczby informacji na temat pogranicza polsko-czeskiego, a w szczególności jego kultury, historii, współczesności, walorów turystycznych i przyrodniczych. Służyć także będzie budowaniu pozytywnego wizerunku Polaka w Czechach i Czecha w Polsce poprzez podniesienie poziomu wiedzy o wspólnym obszarze i jego mieszkańcach oraz promowanie współpracy transgranicznej.
Obecnie główną przyczyną istnienia problemu jest brak większego zainteresowania mediów kulturą, historią, oraz współczesnością kraju sąsiada. W szczególności dotyczy to strony czeskiej i powoduje deficyt pozytywnych informacji o Polsce i Polakach w mediach czeskich. Dużym problemem w tym zakresie jest również powierzchowne traktowanie wielu tematów związanych z pograniczem polsko-czeskim.
Podniesienie poziomu wiedzy o wspólnym obszarze zostanie osiągnięte poprzez właściwy dobór tematów. Zostanie on zrealizowany przy współudziale partnerów projektowych i ich redakcji - ze szczególną rolą partnera wiodącego, który będzie odpowiadał za sformułowanie tematów ciekawych z punktu widzenia osób zamieszkałych po drugiej stronie granicy oraz przygotowanie szczegółowych materiałów w tym zakresie.
Projekt w istotnym stopniu przyczyni się do tworzenia stałych powiązań pomiędzy obydwoma instytucjami partnerskimi. Przykładem świadczącym o stworzeniu trwałych powiązań pomiędzy partnerami będzie utworzenie stałej polsko-czeskiej grupy roboczej wyznaczającej nowe cele współpracy partnerów projektowych. Tematyka audycji opracowywanych w ramach projektu została dobrana w taki sposób, aby maksymalnie przyczynić do rozwoju kontaktów transgranicznych, usuwania barier, tworzenia trwałych powiązań i struktur, integrowania grup docelowych po obu stronach granicy oraz tworzenia wspólnej tożsamości.

Cel szczegółowy projektu
Zwiększenie poziomu współpracy między instytucjami i społecznościami w regionie przygranicznym.

Grupa docelowa projektu
- polscy i czescy radiosłuchacze,
- internauci.
Audycje opracowane w ramach niniejszego projektu będą skierowane do wszystkich grup
docelowych po obu stronach granicy polsko-czeskiej, tzn. dzieci i młodzieży, osób w wieku produkcyjnym oraz seniorów.

Numer i nazwa osi priorytetowej
11.4 - Współpraca instytucji i społeczności.

Nazwa priorytetu inwestycyjnego
Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych stron oraz sprawności administracji publicznej poprzez wspieranie współpracy prawnej i administracyjnej i współpracy między obywatelami i instytucjami.

Okres realizacji projektu
1 stycznia 2018 roku – 31 grudnia 2020 roku.

Zespół realizujący projekt
Magdalena Sakwińska - Kierownik zespołu projektowego

Strona polska - Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Opolu "RADIO OPOLE" S.A.
Elżbieta Jadczak - Koordynator projektu
Jacek Łuczak - Sekretarz programowy ds. realizacji projektu "Most - polsko-czeska współpraca redakcji"

Strona czeska - Bonton, z.s.
Jiří Daniel - Koordynator projektu
Petra Tuzarová - Specjalista do spraw organizacyjno-prawnych

Kontakt do zespołu realizującego projekt
Elżbieta Jadczak - Koordynator Projektu
Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Opolu "RADIO OPOLE" S.A.
ul. Strzelców Bytomskich 8
45-084 Opole
tel. 77 40 13 203
email: most@radio.opole.pl
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej »