Radio Opole » Eurowybory 2019 » Informacje dla komitetów » Wstępna informacja dla Pełnomocników
2019-04-24, 09:50 Autor: Marcin Skomudek

Wstępna informacja dla Pełnomocników

2019-04-24, 09:52

Podstawa prawna

PODSTAWA PRAWNA ZASAD PODZIAŁU CZASU ANTENOWEGO NA ROZPOWSZECHNIANIE NIEODPŁATNYCH AUDYCJI WYBORCZYCH W WYBORACH DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019
  • Ustawa Kodeks Wyborczy z dnia 05 stycznia 2011 r. (Dz.U.2019.684 t.j. z dnia 2019.04.12).
  • Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii I Telewizji z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie czasu oraz ramowego podziału czasu przeznaczonego na rozpowszechnianie nieodpłatnie audycji wyborczych, trybu postępowania dotyczącego podziału czasu, zakresu rejestracji oraz sposobu przygotowania i emisji audycji wyborczych w programach publicznej radiofonii i telewizji (Dz.U.2019.632 t.j. z dnia 2019.04.03).
2019-04-24, 09:53

Informacje dla pełnomocników

  • Audycje wyborcze przygotowywane przez komitety wyborcze w wyborach do Parlamentu Europejskiego są rozpowszechniane, w okresie od 15. dnia przed dniem głosowania (tj. od 11.05.2019) do dnia zakończenia kampanii wyborczej (tj. do dnia 24.05.2019) w programach regionalnych Telewizji Polskiej i spółek radiofonii regionalnej - jeżeli komitet wyborczy zarejestrował listę kandydatów co najmniej w jednym okręgu wyborczym.
  • W każdym programie spółek radiofonii regionalnej czas rozpowszechniania audycji wyborczych przygotowywanych przez komitety wyborcze w wyborach do Parlamentu Europejskiego wynosi 1200 minut tj. 20 godzin.
  • Spółki radiofonii regionalnej rozpowszechniając audycje wyborcze, wykorzystują w całym okresie rozpowszechniania co najmniej 80% czasu przeznaczonego na audycje wyborcze w godzinach 1300-1500 i w godzinach 1800-2200
  • Przydział czasu antenowego na rozpowszechnianie audycji wyborczych przez komitet wyborczy jest dokonywany na podstawie złożonego przez pełnomocnika wniosku o przydział nieodpłatnego czasu antenowego złożonego nie później niż w 22 dniu przed dniem wyborów (tj. 4 maja 2019 r.)
  • Czas rozpowszechniania audycji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego dzieli się między uprawnione komitety wyborcze proporcjonalnie do liczby zarejestrowanych przez nie list kandydatów, na podstawie informacji okręgowej komisji wyborczej.
  • Kolejność rozpowszechniania w każdym dniu audycji wyborczych ustalają kierujący redakcjami właściwych programów ogólnokrajowych i regionalnych w drodze losowania przeprowadzanego w obecności pełnomocników, nie później niż w 18. dniu przed dniem wyborów.
  • Rejestracja i emisja audycji wyborczych dokonywana jest na koszt spółek radiofonii regionalnej.
  • Komitety wyborcze, które chcą skorzystać z udostępnienia studia i urządzeń technicznych, zobowiązane są złożyć stosowny wniosek najpóźniej 24 godziny przed rejestracją audycji.
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej »