Biuletyn Informacji Publicznej
Radio Opole » Biuletyn Informacji Publicznej » Spółka » Informacje ogólne
2015-10-12, 19:58 Autor: Admin

Informacje ogólne

Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Opolu "RADIO OPOLE" Spółka Akcyjna została zawiązana aktem notarialnym dnia 18 listopada 1993 r. jako jednoosobowa spółka Skarbu Państwa, która powstała z części mienia Państwowej Jednostki Organizacyjnej "Polskie Radio i Telewizja", działającej do 30 listopada 1993 roku pod nazwą "Regionalna Rozgłośnia Radiowa w Opolu" i wpisana do rejestru handlowego 1 grudnia 1993 roku pod pozycją RHB 2019, a w KRS pod nr 0000124187.

Wojewódzki Urząd Statystyczny nadał numer identyfikacyjny Regon : 530916295, a Urząd Skarbowy w Opolu przyznał numer NIP : 754-00-13-375.

Kapitał zakładowy i wpłacony: 624.100,00 zł.

Rachunek bankowy Spółki prowadzi Bank Zachodni WBK S.A. 1 O/Opole.
Numer konta: 16 109021380000000556000305.

Spółka Polskiego Radia Regionalna Rozgłośnia w Opolu „RADIO OPOLE” Spółka Akcyjna działa na podstawie ustawy z dnia 29 grudnia 1992 roku o radiofonii i telewizji, Kodeksu Spółek Handlowych i Statutu Spółki. Siedzibą Spółki jest miasto Opole. Spółka działa wyłącznie w formie jednoosobowej spółki akcyjnej Skarbu Państwa. Wszystkie akcje Spółki są akcjami imiennymi i objęte zostały w całości przez Skarb Państwa.
2015-10-12, 20:32

Majątek spółki

Łączna wartość majątku trwałego Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Opolu „RADIO OPOLE” S.A. na dzień 31.12.2022 r. wynosi 3.611.628,68 zł w tym:
 • wartości niematerialne i prawne - 10.908,38 zł
 • rzeczowe aktywa trwałe - 3.020.276,73 zł
 • inwestycje długoterminowe - 411.056,57 zł
 • długoterminowe rozliczenia międzyokresowe - 169.387,00 zł
2015-10-12, 20:00

Przedmiot działania spółki

Przedmiotem działania spółki jest
 1. Nadawanie programów radiofonicznych.
 2. Reprodukcja zapisanych nośników informacji.
 3. Wydawanie książek.
 4. Pozostała działalność wydawnicza.
 5. Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych.
 6. Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej.
 7. Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej.
 8. Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej.
 9. Działalność agencji informacyjnych.
 10. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 11. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych.
 12. Badanie rynku opinii publicznej.
 13. Pozostałe badania i analizy techniczne.
 14. Działalność agencji reklamowych.
 15. Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji.
 16. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych.
 17. Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet).
 18. Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach.
 19. Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim.
 20. Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej nie sklasyfikowana.
 21. Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.
 22. Działalność archiwów.
 23. Naprawa i konserwacja sprzętu (tele) komunikacyjnego.

Polskiego Radio Regionalna Rozgłośnia w Opolu „RADIO OPOLE” Spółka Akcyjna realizuje zadania rozgłośni publicznej, regionalnej i lokalnej Śląska Opolskiego.
Spełnia swoją misję uczestnicząc w życiu publicznym regionu i wspiera je poprzez:
 • umożliwienie wymiany poglądów i opinii między obywatelami a ich organizacjami,
 • rzetelne odzwierciedlanie różnorodności wydarzeń i zjawisk w skali lokalnej, regionalnej, krajowej i zagranicznej,
 • stwarzanie podstaw do swobodnego formowania się regionalnej opinii publicznej z uwzględnieniem przenoszenia jej na poziom ogólnokrajowy,
 • służenie rozwojowi kultury, nauki i oświaty na Śląsku Opolskim,
 • dbałość o własny wizerunek jako rozgłośni opiniotwórczej, wiarygodnej, kierującej się zasadami etyki dziennikarskiej i odpowiedzialnością za słowo.

Aby zapewnić wykonywanie zadań statutowych Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, przyznał Polskiemu Radiu Regionalnej Rozgłośni w Opolu „RADIO OPOLE” Spółka Akcyjna :
 • decyzją Nr 1/94 z dnia 3 lutego 1994 roku częstotliwość 101,2 MHz do rozpowszechniania regionalnego programu radiowego z lokalizacją nadajnika w Opolu i zasięgiem lokalnym,
 • decyzją Nr 2/96 z 2 stycznia 1996 roku częstotliwość 103,2 MHz z lokalizacją w Chrzelicach i o zasięgu regionalnym,
 • decyzją Nr 1/96 z 2 stycznia 1996 częstotliwość 96,30 MHz z lokalizacją w Kluczborku, o zasięgu lokalnym.

W 2003 roku Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, przyznał dla Spółki sześć nowych częstotliwości, i tak:
 • decyzją Nr 52/2003 z dnia 17 września 2003 roku przyznał częstotliwość 89,1 MHz do rozpowszechniania regionalnego programu radiowego z lokalizacją nadajnika w Oleśnie,
 • decyzją Nr 53/2003 z dnia 17 września 2003 roku przyznał częstotliwość 92,6 MHz do rozpowszechniania regionalnego programu radiowego z lokalizacją nadajnika w Paczkowie,
 • decyzją Nr 54/2003 z dnia 17 września 2003 roku przyznał częstotliwość 105,1 MHz do rozpowszechniania regionalnego programu radiowego z lokalizacją nadajnika w Strzelcach Opolskich,
 • decyzją Nr 57/2003 z dnia 3 października 2003 roku przyznał częstotliwość 94,8 MHz do rozpowszechniania regionalnego programu radiowego z lokalizacją nadajnika w Głubczycach,
 • decyzją Nr 58/2003 z dnia 10 października 2003 roku przyznał częstotliwość 107,7 MHz do rozpowszechniania regionalnego programu radiowego z lokalizacją nadajnika w Namysłowie,
 • decyzją Nr 59/2003 z dnia 10 października 2003 roku przyznał częstotliwość 88,0 MHz do rozpowszechniania regionalnego programu radiowego z lokalizacją nadajnika w Brzegu,

Siedzibą główną radia jest miasto Opole. Spółka posiada studia regionalne w:
 • Brzegu,
 • Nysie,
 • Kędzierzynie -Koźlu,
 • Prudniku,
 • Oleśnie (mobilny korespondent),
 • Kluczborku (mobilny korespondent),
 • Namysłowie (mobilny korespondent),
 • Strzelcach Opolskich,
 • Krapkowicach,
 • Głubczycach.

Podstawowym źródłem przychodu Spółki są wpływy pochodzące z:
 • opłat abonamentowych,
 • reklam i audycji sponsorowanych,
 • koncertów życzeń i komunikatów,
 • innych źródeł
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej »