Biuletyn Informacji Publicznej
Radio Opole » Biuletyn Informacji Publicznej » Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

2020-09-21, 16:32

PRZETARG NIEOGRANICZONY na modernizację systemu klimatyzacji realizowaną w formule "zaprojektuj i wybuduj" na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego

2020-05-25, 14:04

PRZETARG NIEOGRANICZONY na świadczenie usługi emisji programu radiowego UKF FM

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego, za określone miesięczne wynagrodzenie, w okresie 48 miesięcy, tj. od 01.07.2020 r. do 30.06.2024 r., usług w zakresie emisji sygnałów programu radiowego (przez 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku) ze stacji nadawczych UKF-FM zlokalizowanej w miejscowości Wysoka – w miejscu i z parametrami technicznymi określonymi w załączniku nr 7 – Opis przedmiotu zamówienia, do niniejszej specyfikacji.
2020-05-20, 13:39

PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę energii elektrycznej do budynków Radio Opole S.A.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 220), zwanej dalej sprzedażą energii elektrycznej, dla dwóch budynków użytkowanych przez Zamawiającego dla następujących punktów poboru: P1. 45-084 Opole, ul. Strzelców Bytomskich 8, moc umowna - 250 kW, grupa taryfowa B-22, nr punktu poboru – PPE PROD_328003495048; P2. 45-084 Opole, ul. Strzelców Bytomskich 8, moc umowna - 40 kW, grupa taryfowa C-12A, nr punktu poboru – PPE PROD_328003495158; P3. 45-081 Opole, ul. Piastowska 19a, moc umowna - 20 kW, grupa taryfowa C-11, nr przyłącza – PPE PROD_328003495288. Prognozowane szacunkowe zużycie energii elektrycznej na 1 miesiąc po zaokrągleniu wynosi 80 MWh (95 % stanowi grupa taryfowa B-22). Umowa na dostawę energii elektrycznej będzie realizowana od 01.07.2020 r. do 31.12.2022 r.
2020-03-06, 10:51

PRZETARG NIEOGRANICZONY na usługi świadczenia emisji programu radiowego UKF-FM

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego, za określone miesięczne wynagrodzenie, w okresie 48 miesięcy, tj. od 01.07.2020 r. do 30.06.2024 r., usług w zakresie emisji sygnałów programu radiowego (przez 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku) ze stacji nadawczych UKF-FM zlokalizowanych w miejscowościach: Chrzelice, Brzeg, Głubczyce, Olesno, Namysłów, Paczków i Wysoka).

Postępowania zakupowe prowadzone są przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy Przetargowej Radio Opole S.A.: https://radioopole.logintrade.net/ . Do połączenia używany jest szyfrowany protokół HTTPS. Szyfrowanie danych odbywa się przy pomocy protokołu SSL. Certyfikat SSL zapewnia poufność transmisji danych przesyłanych przez Internet. Wykonawca posiadający konto na Platformie Przetargowej Radio Opole S.A.: ma dostęp do możliwości złożenia, zmiany, wycofania oferty, a także funkcjonalności pozwalających na zadawanie pytań do treści SIWZ oraz komunikację z Zamawiającym w pozostałych obszarach.
Wymagania techniczne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy użyciu Platformy Przetargowej Radia Opole S.A.:

REKOMENDOWANE przeglądarki internetowe:
• Internet Explorer 8, Internet Explorer 9, Internet Explorer 10, Internet Explorer 11,
• Google Chrome > 31
• Mozilla Firefox > 26
• Opera 18

Pozostałe wymagania techniczne:
• dostęp do sieci Internet
• zainstalowana wtyczka flash - flash player - dotyczy kupca
• obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest - ajax
• włączona obsługa JavaScript
• zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s
• zainstalowany Acrobat Reader
• zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java - Java SE Runtime Environment 6 Update 24 lub nowszy

INSTRUKCJE ZWIĄZANE Z REJESTRACJĄ, KOMUNIKACJĄ, UDZIAŁEM W POSTĘPOWANIU DOSTĘPNE SĄ POD ADRESEM: http://radioopole.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej »
***