Radio Opole » Kraj i świat
2022-10-01, 22:00 Autor: PAP

Wręczono nagrody Stowarzyszenia Wydawców Katolickich Feniks 2022

Uroczysta gala wręczenia nagród Stowarzyszenia Wydawców Katolickich Feniks 2022 odbyła się w sobotę w katedrze polowej Wojska Polskiego w Warszawie. Nagrodę główną otrzymał ks. prof. Roman Bartnicki – biblista, teolog i badacz Ewangelii synoptycznych. Nagrody rozdano w 19 kategoriach.

Do niedzieli w Arkadach Kubickiego na Zamku Królewskim potrwają XXVII Targi Wydawców Katolickich. Ofertę prezentuje tam ponad 140 wydawców z całego kraju. Centralnym wydarzeniem była w sobotę gala, w czasie której wręczono nagrody Stowarzyszenia Wydawców Katolickich – Feniks 2022. Uroczystość odbyła się w katedrze polowej Wojska Polskiego w Warszawie. W tym roku zgłoszono do nagrody ponad 250 tytułów.


"Niech siane w nas słowo pisane, drukowane, ilustrowane owocuje przynosząv obfite plony" – powiedział prezes Stowarzyszenia Wydawców Katolickich ks. Roman Szpakowski.


Tegoroczne targi cieszą się dużym zainteresowaniem czytelników – powiedział w czasie gali przewodniczący kapituły nagrody Feniks prof. Krzysztof Narecki z KUL-u.


"Czymże byłaby nasza kultura bez książki. Kim byłby człowiek bez czytania, bez tej duchowej strawy, jaką przynosi mu słowo w każdym jego wymiarze – mówionym, pisanym, drukowanym oraz ilustrowanym obrazem i dźwiękiem. Kim byłby chrześcijanin bez dobrej książki pomagającej mu pogłębić swoją wiarę tak, aby o niej świadczyć we współczesnym, jakże zlaicyzowanym i rozdartym różnymi konfliktami, świecie" – wskazał prof. Narecki.


W trakcie gali Polskie Towarzystwo Wydawców Książki uhonorowało prezesa zarządu Stowarzyszenia Wydawców Katolickich ks. Romana Szpakowskiego dyplomem z okazji 100-lecia towarzystwa "w dowód uznania szczególnych zasług dla rozwoju i znaczenia polskiej książki".


Biskup pomocniczy diecezji kijowsko-żytomierskiej Witalij Krywicki życzył wydawnictwom, żeby wydały choć jedną książką, która przetrwa wieki, która będzie zawierała słowa nieprzemijające, bo zakorzenione w Bogu


Nagrodę główną Stowarzyszenia Wydawców Katolickich Feniks otrzymał ks. prof. Roman Bartnicki – biblista, teolog i badacz Ewangelii synoptycznych. Nagroda przyznana została za "trwały wkład w życie Kościoła oraz rozwój polskiej nauki i życia akademickiego, w tym przekształcenie Akademii Teologii Katolickiej w Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego". Jego dorobek obejmuje ponad 400 publikacji. Jest autorem m.in. 150 artykułów naukowych, 50 recenzji bibliograficznych i licznych opracowań, przemówień, wspomnień i występów.


Feniksem Specjalnym 2022 uhonorowano bpa Antoniego Pacyfika Dydycza "za niezachwianą postawę w działaniach podejmowanych na rzecz obrony wartości cywilizacji chrześcijańskiej, Kościoła i ojczyzny". Kapituła w ten sposób chciała podziękować biskupowi seniorowi za "docenienie znaczenie mediów i ich roli w dziele szerzenia ducha patriotycznego i narodowego". "Publikacja Karola Wojtyły +Miłość i odpowiedzialność+ wskazuje nam wartości, które powinny budować nasze życie osobiste, społeczne i narodowe – powiedział, odbierając nagrodę bp Dydycz.


Feniksa Specjalnego otrzymała także seria "Biblia impulsy" pod redakcją naukową ks. dra hab. Janusza Wilka w dowód uznania "dla nowatorskiej edycji Biblii dla odbiorcy XXI wieku" i "Wiara zawsze mnie ratowała. Wspomnienia o kardynale Świątku" wydawnictwa Pro Christo (Mińsk, Białoruś) "za publikację zbiorowego świadectwa osób, które poznały kardynała Kazimierza Świątka jako człowieka przepełnionego żywą i niezachwianą wiarą, bezgranicznie oddanego Chrystusowi i Kościołowi" oraz "Drukarnia Wydawnictw Specjalnych" za "zasługi dla rozwoju poligrafii na rzecz krajowego systemu produkcji i dystrybucji druków specjalnych, w tym wydawnictw związanych z obronnością państwa, wojskowych wydawnictw specjalistycznych i edukacyjnych czasopism fachowych oraz propagowanie historii i dorobku działalności duszpasterskiej Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego".


Feniks Specjalny w kategorii medialnej przypadł abp. Wacławowi Depo w "uznaniu dziesięcioletniego okresu przewodniczenia Radzie Konferencji Episkopatu Polski ds. Środków Społecznego Przekazu, które było "czasem dzielenia się prawdą Ewangelii, troski o wizerunek Kościoła i ewangelizację, przekazywania nadziei oraz obrony wartości religijnych i patriotycznych".


W tej samej kategorii Feniksa 2022 otrzymała również Telewizja Polska SA w 70. rocznicę powstania, "w uznaniu misji, jaką pełni wobec narodu, pielęgnując jego tradycję chrześcijańską i dziedzictwo katolickie, stojąc na straży wartości religijnych i narodowych".


Feniksa Specjalnego w kategorii muzycznej otrzymał Zespół Pieśni i Tańca Śląsk im. Stanisława Hadyny "w 70-lecie działalności artystycznej i kulturalnej, za prezentowanie muzyki chrześcijańskiej klasycznej i współczesnej, popularyzację folkloru i inspirowanie się nim w działalności edukacyjnej, poprzez ukazywanie bogactwa kultury śląskiej na tle spuścizny innych regionów kraju".


Drugi Feniks Specjalny w tej samej kategorii trafił do Chóru Prymasowskiego przy bazylice archikatedralnej w Gnieźnie "za tworzenie prawdziwej wspólnoty duchowej i twórczej, nieustanny rozwój bogatego repertuaru muzycznego i poziomu artystycznego, pomimo amatorskiego charakteru zespołu".


Feniksami wyróżniono także publikacje w 19 kategoriach.


W kategorii historia nagrodzono książkę "Kościół w epoce wędrówek ludów. T. 1. Kościół w szczytowej fazie wędrówek ludów" autorstwa bp. Jana Śrutwy, która ukazała się nakładem Towarzystwa Naukowego KUL. Zdaniem jurorów jest to "dzieło historyczne ukazujące złożone zjawisko migracji ludów w epoce wczesnego Średniowiecza, będące naukową analizą wpływu wędrówek narodów zamieszkujących obszar basenu Morza Śródziemnego, na kształt średniowiecznego Kościoła i rozwoju cywilizacyjnego tego regionu świata w kolejnych stuleciach".


W kategorii historia – niepodległa nagroda przypadła pozycji "Kapelani Wojska Polskiego z okresu wojny polsko-sowieckiej 1919-1921" autorstwa dr. Michała Ceglarka, nakładem Wydawnictwa Instytutu Pamięci Narodowej. Książka ukazuje "historię dokonań cichych bohaterów, jakim stali się kapelani świeżo powstałego wojska polskiego, które stawiło opór sowieckiemu najazdowi na odradzającą się Rzeczpospolitą". Jest to "przypomnienie ich ofiary i bohaterskiej postawy wobec brutalnej propagandy bolszewickiej oraz zwycięskiej walki o +duszę polskiego żołnierza+" – wskazano w uzasadnieniu.


W kategorii Kościół wobec współczesności Feniks 2022 przypadł książce "Nowa ewangelizacja w nauczaniu Josepha Ratzingera – Benedykta XVI" autorstwa ks. dr. Michała Jędrzejskiego, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Jurorzy docenili pozycję za "czytanie +znaków czasu+ i proponowanie człowiekowi odpowiedzi na miarę stojących przed nim zagrożeń i wyzwań przez Kościół obecnej doby, podążając śladem nauczania bohatera publikacji".


W kategorii nauki kościelne nagrodę Feniks 2022 otrzymała książka „Osoba, społeczność, demokracja. W poszukiwaniu personalistycznych podstaw władzy społecznej" autorstwa Wojciecha Wojtyły, "za naukowe opracowanie zagadnienia istoty władzy, poparte badaniami istoty relacji między człowiekiem, społeczeństwem a strukturami i instytucjami władzy państwowej w systemach opartych na demokracji".


W kategorii duchowość Feniksa 2022 otrzymał "Dziennik więzienny. Apelacja" autorstwa kard. George'a Pella, "za publikację zapisu duchowej podróży autora ku wolności".


W kategorii książka autora zagranicznego wygrała pozycja "Prawda. Raport o stanie Kościoła" autorstwa kard. Gerharda Ludwiga Müllera i Martin Lohmann. Doceniono "dialog duchownego z katolickim publicystą, poświęcony poszukiwaniu prawdy dającej wyzwolenie do odważnego budowania życia Kościoła i człowieka na prawdzie".


W tej kategorii nagrodę otrzymała również pozycja "Istota miłości" Dietricha von Hildebranda, "za +opus magnum+ uznanego autora, dedykowane fenomenowi zjawiska miłości we wszystkich jej rodzajach".


W kategorii książka dla dzieci nagrodzono pozycję "Jak wychować tatę/mamę, gdy świat stanął na głowie" autorstwa Małgorzaty Górnej, za "opowieść o sile miłości, jaką daje rodzina".


W kategorii literacka nagrodzono "Wiersze zebrane. T. 1-4" ks. Janusza Stanisława Pasierba, za "kompendium twórczości jednego z najciekawszych polskich twórców poezji religijnej".


W kategorii multimedia Feniksa 2022 otrzymały trzy pozycje: "Kardynał Stefan Wyszyński w służbie Kościoła i Ojczyzny" redakcji Programów Katolickich Polskiego Radia SA i Agencji Muzycznej Polskiego Radia SA; oraz dwie pozycje Archiwum Polskiego Radia SA., Agencji Muzycznej Polskiego Radia SA – "Sercem Polak, a talentem świata obywatel" oraz "Żeby Polska była Polską". Kapituła doceniła ukazanie "głębokiej i szczerej miłości ojczyzny, troski o jej losy, dobro, wolność i przyszłość, wyrażane w działalności artystycznej, społecznej, politycznej czy kapłańskiej".


W kategorii publicystyka religijna Feniksa 2022 otrzymała książka "Kto fałszuje Jezusa. Odpowiedź na oskarżenia współczesnych ateistów" autorstwa Pawła Lisickiego, będąca "protestem autora wobec powszechnego ataku na Kościół".


W kategorii świadectwo nagrodę Feniks w tym roku ostrzyła książka "Wyszyński. 40 spojrzeń" prof. Zdzisława J. Kijasa, za "nieszablonowe spojrzenia na Prymasa Tysiąclecia poprzez skupienie się na jego duszy".


W kategorii tłumacz nagrodzono dwie pozycje: "Maioris ad limina templi… Poezja epigraficzna epoki karolińskiej. Badania i przekłady" ks. dra hab. Tadeusza Gacia, ks. dra hab. Jarosława M. Marczewskiego i Agnieszki Strycharczuk, za "zapis pracy badawczej nad tajemniczym światem inskrypcji zawartych w średniowiecznych zwojach i kartach manuskryptów oraz na płytach nagrobnych i portykach świątyń" oraz "Księga Dwunastu (Prorocy mniejsi), przekład i wstępy" ks. prof. dra hab. Waldemara Chrostowskiego, za "przykład mistrzowskiego przekładu Biblii hebrajskiej, zrealizowanego w oparciu o XI-wieczny Kodeks Leningradzki, który zyskał trwałe miejsce w biblistyce i teologii polskiej".


W kategorii seria wydawnicza (dzieła zebrane) Feniksa 2022 otrzymała pozycja "Staropolski dramat i dialog religijny" pod redakcją naukową dra hab. Justyny Dąbkowskiej-Kujko, "za kompendium literatury religijnej, utworów dramatycznych i tekstów dialogowych z okresu staropolskiego".


W kategorii książka dla młodzieży Feniksa 2022 przyznano pozycji "Dolina Aniołów" Małgorzaty Nawrockiej za "powieść z gatunku angel-fiction, która wpisuje się w czytelniczy gust nastoletnich miłośników literatury, a wszystko to pod czujnym okiem archaniołów".


W kategorii muzyka chrześcijańska – współczesna nagrodzono Stowarzyszenie Wspólnota GAUDE MATER z Częstochowy "za kultywowanie spotkań z żywą muzyką religijną poprzez rozwijanie tradycyjnych gatunków w nowoczesnych formach artystycznego przekazu, na przykładzie utworu +Miejsca bezdomne+".


W kategorii muzyka chrześcijańska klasyczna nagrodę otrzymał "Simon Ferdinand Lechleitner, Dialogus de Passione Christi Domini ex F, wstęp i opracowanie" dr. Andrzeja Gładysza, "za edycję dialogu pasyjnego Szymona Ferdynanda Lechleitera, tyrolskiego kompozytora, który znaczną część własnej edukacji i aktywności muzyczno-kompozytorskiej realizował, przebywając na ziemiach polskich".


W kategorii edytorstwo nagrodę Feniks 2022 otrzymała pozycja "Historia Kościoła katolickiego w Polsce" pod red. Tomasza Frasika, "za multidyscyplinarne dzieło ukazujące proces tworzenia i rozwój związku między Kościołem a państwem, na przestrzeni ponad tysiącletniej historii Polski".


W kategorii edytorstwo – album doceniono w tym roku "Dzieje Polski i Polaków. Wielka ilustrowana historia Polski. T. 1 i 2" pod red. Joanny Wieliczki-Szarkowej, za "przedstawienie dziejów naszego kraju i jego mieszkańców, prezentującej bogactwo zbiorowego ducha, umysłu i pamięci".


W kategorii eseistyka kapituła nagrodziła dwie pozycje: "Bohaterowie i zdrajcy", dr. Bohdana Urbankowskiego "za historyczno-literacką syntezę dziejów Polski i Polaków, przedstawiającą plejadę zjawisk, wydarzeń oraz znamienitych i najbardziej podłych postaci" oraz pracę zbiorową pod redakcją dr hab. Tomasza Korpysza "Norwid – interpretacje", "za rezultat konfrontacji literaturoznawców z poezją Cypriana Kamila Norwida, przybliżający współczesnemu czytelnikowi niezwykłość oraz artystyczne i intelektualne bogactwo jego utworów".


Galę zwieńczył koncert Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk im. Stanisława Hadyny. (PAP)


Autor: Magdalena Gronek


mgw/ joz/


Kraj i świat

2024-06-13, godz. 18:10 Sejm/ PiS i Lewica za odrzuceniem projektu ustawy dopuszczającej dwie niedziele handlowe w miesiącu Kluby PiS i Lewicy wniosły o odrzucenie w pierwszym czytaniu projektu ustawy dopuszczającej dwie niedziele handlowe w miesiącu. Kluby KO, PSL-TD, Polski 2050-TD… » więcej 2024-06-13, godz. 18:10 ME w kajakarstwie - zapracowany Stepun, udane starty Polaków Kajakarz AZS AWF Poznań Jakub Stepun w węgierskim Szegedzie wywalczył awans do finału mistrzostw Europy w trzech konkurencjach - K1 200 m, K2 200 m i K4 500… » więcej 2024-06-13, godz. 18:10 ME w pływaniu - Niemka Beck i Węgier Betlehem najlepsi na 5 km Niemka Leonie Antonia Beck i Węgier David Betlehem byli najlepsi na 5 km na otwartym akwenie w mistrzostwach Europy w pływaniu w Belgradzie. Austriaczka Vasiliki… » więcej 2024-06-13, godz. 18:10 UE/ Austin: nie będzie zmiany co do ochrony nieba Patriotami w Polsce (opis) Sekretarz obrony USA Lloyd Austin podczas czwartkowej wizyty w siedzibie NATO w Brukseli zapowiedział, że USA nie planują zmian co do ochrony nieba systemami… » więcej 2024-06-13, godz. 18:00 Przewodnicząca komisji ds. Pegasusa: przesłuchamy b. minister finansów Teresę Czerwińską W piątek o godz. 14 komisja śledcza ds. Pegasusa przesłucha byłą minister finansów Teresę Czerwińską. Jak powiedziała PAP przewodnicząca komisji Magdalena… » więcej 2024-06-13, godz. 17:50 Zespół doradczy przy PAN przedstawił propozycje zmian ewaluacji jakości działalności naukowej Rezygnacja z systemu ewaluacji jednostek naukowych i zastąpienie go systemem oceny środowiskowej (peer review) jest jedną z propozycji zmian przedstawioną… » więcej 2024-06-13, godz. 17:50 Dookoła Szwajcarii - prowadzący w wyścigu Yates wygrał 5. etap Brytyjczyk Adam Yates (UAE Team Emirates) wygrał piąty etap kolarskiego wyścigu Dookoła Szwajcarii, 148,6 km z Ambri do Cari, i umocnił się na prowadzeniu… » więcej 2024-06-13, godz. 17:50 Posłowie PiS: mimo deklaracji rządu wraca temat zmian traktatowych Posłowie PiS Jarosław Sellin oraz Szymon Szynkowski vel Sęk podkreślali w czwartek, że choć rząd przekonywał o tym, że na poziomie instytucji europejskich… » więcej 2024-06-13, godz. 17:40 Włochy/ Przywódcy G7 zdecydowali o wypłacie 50 mld dolarów Ukrainie z zysków z rosyjskich aktywów Przywódcy państw G7, obradujący we włoskim regionie Apulia osiągnęli w czwartek porozumienie w sprawie wypłaty 50 mld dolarów Ukrainie z tytułu wykorzystania… » więcej 2024-06-13, godz. 17:40 Nie żyje Mark James, twórca przebojów Elvisa Presleya Jak poinformowała gazeta „Houston Chronicle”, 8 czerwca w swoim domu w Nashville w wieku 86 lat zmarł kompozytor Mark James. W 1983 roku otrzymał dwie nagrody… » więcej
567891011
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej »