Radio Opole » Wybory europejskie 2024 » Informacje dla komitetów wyborczych

Informacje dla komitetów wyborczych

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Opolu „RADIO OPOLE” S.A. w likwidacji, zgodnie z rozporządzeniem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie czasu oraz ramowego podziału czasu przeznaczonego na rozpowszechnianie nieodpłatnie audycji wyborczych, trybu postępowania dotyczącego podziału czasu, zakresu rejestracji oraz sposobu przygotowania i emisji audycji wyborczych w programach publicznej radiofonii i telewizji (Dz.U.2019.632 t.j. z dnia 2019.04.03) zaprasza do składania wniosków o przyznanie nieodpłatnego czasu antenowego w wyborach do Parlamentu Europejskiego do dnia 18 maja 2024 r.

Nieodpłatne audycje wyborcze będą emitowane na antenie od 25 maja do 7 czerwca 2024 r
. Czas rozpowszechniania audycji wyborczych do PE na antenie Radia Opole S.A. w likwidacji, wynosi 1200 minut.
Wnioski przyjmowane będą w dni powszednie w godz. 8:00-15:00 w Sekretariacie Programu Radia Opole S.A. w likwidacji przy ulicy Strzelców Bytomskich 8 w Opolu pok. 124, tel. 77 40 13 224. W trakcie weekendów, dni wolnych i po godz. 15:00 wnioski można złożyć na recepcji Radia Opole. Wnioski, które zostaną dostarczone po tym terminie nie będą brane pod uwagę.

*** Wzór wniosku do pobrania
***

W przypadku niezłożenia przez pełnomocników wniosków w terminie, Radio Opole S.A. w likwidacji dokona podziału czasu antenowego przeznaczonego na rozpowszechnianie audycji wyborczych pomiędzy te komitety wyborcze, których pełnomocnicy złożyli wnioski.

Po rozpatrzeniu wniosków spełniających wymogi, Radio Opole S.A. poinformuje pełnomocników o:
  1. czasie antenowym przysługującym komitetowi wyborczemu
  2. terminach rozpowszechniania audycji wyborczych komitetu wyborczego
  3. terminach i czasie rejestracji audycji wyborczych oraz wyposażeniu studia i standardach technicznych nagrywania audycji wyborczych
  4. warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać materiały audycji wyborczych przygotowanych samodzielnie przez komitety wyborcze
  5. miejscu i terminie losowania kolejności rozpowszechniania audycji wyborczych.
Losowanie czasu antenowego odbędzie się 22 maja br. w siedzibie Radia Opole S.A. przy ulicy Strzelców Bytomskich 8 w Studiu M im. SBB o godz. 12:00.

Rejestracja (nieodpłatne nagranie lub przegranie) i emisja audycji wyborczych dokonywana jest na koszt Radia Opole S.A. w likwidacji.

Magdalena Sakwińska – Kierownik Działu Organizacyjno-Prawnego
tel. 77 40 13 253, kom: 506 360 393

Katarzyna Łabuda – Kierownik Sekretariatu Programu
tel. 77 40 13 224, kom: 506 360 619
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej »