Radio Opole » Kartka z kalendarza » Kartka z kalendarza » Kartka z kalendarza
2024-06-24, 09:53 Autor: IAR/B.Falkowska/dok.

Kartka z kalendarza

24 czerwca - Rozpoczyna się Międzynarodowy Tydzień Wiedzy o Osobach Głuchoniewidomych, trwający do 30 czerwca.

24 czerwca - Światowy Dzień Chorych na Osteoporozę.

24 czerwca - Międzynarodowy Dzień Kobiet w Dyplomacji.

24 czerwca - W Kościołach chrześcijańskich święto narodzenia Świętego Jana Chrzciciela.
972 - W bitwie pod Cedynią Mieszko I odniósł zwycięstwo nad rycerstwem saskim, dowodzonym przez margrabiego Hodona, który dążył do podboju Pomorza Zachodniego. Mieszko I ze swoimi żołnierzami związał główne siły przeciwnika, a rozstrzygające uderzenie z wysokiego brzegu Odry zadały ukryte oddziały pod dowództwem jego brata Czcibora.

1390 - Urodził się Jan Kanty, teolog, filozof, profesor Akademii Krakowskiej. Zmarł 24 grudnia 1473 roku. W 1737 roku został ogłoszony przez Klemensa XII patronem Polski i Litwy. Został także patronem Akademii Krakowskiej. Został kanonizowany w 1767 roku.

1542 - Urodził się Jan od Krzyża, hiszpański karmelita, mistyk, reformator zakonny, poeta, doktor Kościoła, święty. Jest uważany, wraz z Teresą z Ávili, za założyciela zakonu karmelitów bosych. Dwa z jego dzieł - "Pieśń duchowa” i "Noc ciemna” są uznane za arcydzieła poezji hiszpańskiej. Zmarł 14 grudnia 1591 roku.

1575 - W Krakowie sfanatyzowany tłum zbezcześcił cmentarz protestancki. Tak zwany "tumult cmentarny" był pierwszym z wielu kolejnych ataków młodzieży katolickiej i uboższych mieszkańców Krakowa na cmentarze i kondukty pogrzebowe ewangelików, połączone nierzadko z profanacją zwłok. Był wyrazem nietolerancji religijnej w epoce kontrreformacji.

1607 - Uczestnicy rokoszu Zebrzydowskiego ogłosili w obozie pod Jeziorną akt detronizacji króla Zygmunta III Wazy. Rokosz Zebrzydowski, zwany także sandomierskim, to bunt szlachty, który rozpoczął się w 1606 roku przeciwko Zygmuntowi III. Szlachta podburzona przez wojewodę krakowskiego - Mikołaja Zebrzydowskiego. Zarzucała królowi rzekome plany wprowadzenia władzy absolutnej oraz domagała się zabrania monarsze prawa rozdawnictwa zwolnionych urzędów, a także wygnania z Polski jezuitów i cudzoziemców. Przywódcami buntu byli poza Zebrzydowskim, Jan Szczęsny Herburt, Stanisław Diabeł Stadnicki i podczaszy litewski Janusz Radziwiłł. Rokosz zakończył się zwycięstwem króla w bitwie pod Guzowem 5 lipca 1607 roku.

1610 - Polskie wojska pokonały po dwudniowej bitwie pod Carowym Zajmiszczem wojska rosyjskie. W starciu zginęło około 100 żołnierzy rosyjskich i 20 polskich. Trzy tysiące rosyjskich żołnierzy, spośród ośmiu tysięcy, wydostało się z okrążenia i schroniło się w warownym obozie. Rosjanom nie udało się przerwać blokady i po stracie kolejnych 500 żołnierzy poddali się.

1621 - Urodził się Jan Andrzej Morsztyn, polityk, poeta, czołowy przedstawiciel polskiego baroku dworskiego. Najbardziej znane zbiory oryginalnych utworów poetyckich Morsztyna to "Lutnia" oraz "Kanikuła albo Psia gwiazda". Zmarł 8 stycznia 1693 roku.

1645 - 60-tysięczna armia turecka rozpoczęła atak na Kaneę - drugi obok Kandii ważny port kreteński. Mimo bohaterskiego oporu załogi weneckiej Kanea poddała się Turkom 22 sierpnia. Dwumiesięczny opór miasta umożliwił Wenecjanom zebranie posiłków i wysłanie ich w celu przygotowania obrony stolicy Krety, Kandii. Po licznych szturmach, podkopach i ciągłym bombardowaniu Kandia skapitulowała dopiero po ponad 24-letniej wojnie - 4 września 1669 roku, a Wenecja zrzekła się praw do Krety.

1651 - Na Podhalu zostało stłumione powstanie chłopskie pod przywództwem Aleksandra Kostki-Napierskiego oraz Stanisława Łętowskiego i Marcina Radockiego. Po krótkim procesie Kostka-Napierski został skazany na nabicie na pal, Łętowski na ćwiartowanie, a Radocki na ścięcie. Wyrok wykonano 18 lipca na wzgórzu Lasoty w Krakowie.

1657 - Odprawiono pierwsze nabożeństwo w kościele Pokoju w Świdnicy. Jest to największa drewniana barokowa świątynia w Europie, wybudowana na mocy porozumień traktatu westfalskiego zawartego w 1648 i kończącego wojnę 30-letnią. Obecnie należy do świdnickiej parafii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. Obiekt od 2001 roku wpisany jest na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

1768 - Zmarła Maria Leszczyńska, królowa Francji w latach 1725-1768, jako żona Ludwika XV. Córka króla polskiego Stanisława Leszczyńskiego. Najdłużej panująca królowa Francji. Urodziła się 23 czerwca 1703 roku.

1788 - Urodził się Jan Siestrzyński, lekarz, fizjolog mowy polskiej, pedagog, pionier nauczania głuchoniemych w Polsce, nauczyciel w Instytucie Głuchoniemych w Warszawie. Utworzył w Warszawie pierwszy w Polsce warsztat litograficzny. Zmarł 4 maja 1824 roku.

1793 - Konwent Narodowy uchwalił konstytucję Francji. Uznana za jedną z najbardziej postępowych konstytucji burżuazyjnych miała wejść w życie po zakończeniu wojny. Nigdy jednak do tego nie doszło z powodu trudnej sytuacji, w jakiej znalazła się Francja. Ustawa zasadnicza zawierała Deklarację praw, która gwarantowała między innymi prawo do pracy, prawo do opieki publicznej i bezpłatnej oświaty. Za najświętsze prawo uznano prawo do oporu ludu wobec rządu, który gwałci jego prawa.

1796 - Urodził się Jan Czeczot, poeta i etnograf. Autor kilku zbiorów pieśni, w tym "Piosnek wieśniaczych znad Niemna i Dźwiny”. Do jego wiersza "Prząśniczka” muzykę skomponował Stanisław Moniuszko. Od 1998 roku jest to oficjalny hejnał miasta Łodzi. Jan Czeczot zmarł 23 sierpnia 1847 roku.

1797 - Karl Heinrich Klingert przeprowadza w Opatowicach udaną próbę podwodną wynalezionego przez siebie aparatu nurkowego. W trakcie prób nurek na głębokości ponad trzech metrów przepiłował pod wodą pień drzewa. W czasie pracy mógł komunikować się ze zgromadzonymi na brzegu, wynurzyć po odrzuceniu balastu i ponownie zanurzyć po doczepieniu nowego. Najdłuższy pobyt pod wodą trwał 13 minut. Skafander zbudowany był ze skóry i metalu.

1812 - Wielka Armia licząca około pół miliona żołnierzy pod wodzą Napoleona Bonapartego rozpoczęła inwazję na Rosję. Atak zakończył się 25 grudnia klęską Napoleona, co było początkiem końca jego dominacji w Europie. Został ostatecznie pokonany przez wojska koalicji i zmuszony do abdykacji 6 kwietnia 1814 roku. Napoleon stracił łącznie w Rosji około 580 tysięcy żołnierzy, z tego około 200 tysięcy zostało zabitych.

1832 - Urodził się Jan Bojankowski, pierwszy, od 1864 roku architekt miejski Łodzi. Projektował liczne budynki przemysłowe i domy mieszkalne, największą z zachowanych znanych jego budowli jest browar Karola Anstadta przy obecnej ulicy Pomorskiej. Zmarł 11 września 1870 roku.

1833 - Polscy zesłańcy syberyjscy zawiązali tak zwany spisek omski. Rok wcześniej do Omska trafiło około 2,5 tysiąca Polaków, zesłanych za udział w powstaniu listopadowym. Przywódcy grupy ksiądz i poeta Jan Henryk Sierociński, lekarz Franciszek Ksawery Szokalski i poeta Władysław Drużyłowski planowali wybuch powstania na Syberii i oderwanie jej od Rosji. Spiskowcy zostali zdradzeni. Aresztowano setki osób. 1 września 1835 omski sąd wojskowy wydał w tej sprawie między innymi 25 wyroków śmierci.

1838 - Urodził się Jan Matejko, polski malarz pochodzenia czeskiego. Autor ponad 300 obrazów olejnych oraz kilkuset rysunków i szkiców. Jeden z najwybitniejszych polskich malarzy w historii. Jest autorem między innymi obrazów: "Stańczyk", "Kazanie Skargi", "Hołd Pruski", "Bitwa pod Grunwaldem", "Wernyhora". Wykształcił też wielu malarzy, między innymi Mehoffera, Wyspiańskiego, Tetmajera i Malczewskiego. Zmarł 1 listopada 1893 roku.

1852 - Urodził się Friedrich Loeffler, niemiecki bakteriolog, odkrywca bakterii powodującej dyfteryt, czyli błonicę oraz wirusa pryszczycy. Loeffler wyprodukował pierwszą surowicę odpornościową wykorzystywaną przeciw pryszczycy. Zmarł 9 kwietnia 1915 roku.

1859 - Wojska francusko-sardyńskie pod dowództwem Napoleona III Bonapartego zwyciężyły armię austriacką w bitwie pod Solferino. Była to największa bitwa wojny francusko-austriackiej. Dziewięciogodzinna bitwa spowodowała ogromne straty po obu stronach. Na polu walki pozostało nieomal 30 tysięcy ofiar, w tym ponad 20 tysięcy rannych. Świadkiem cierpień żołnierzy był szwajcarski filantrop i finansista Jean Henry Dunant, który zaproponował powołanie organizacji Czerwonego Krzyża pomagającej rannym na polu walki. Czerwony Krzyż powstał cztery lata później. 165 rocznica

1860 - Urodził się Jan Stanisławski, malarz, uznawany za jednego z najwybitniejszych reprezentantów polskiego modernizmu. Współzałożyciel i członek stowarzyszenia "Sztuka”, profesor Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Namalował między innymi obrazy: "Bodiaki”, "Ule na Ukrainie”, "Forteca w Weronie”. Zmarł 6 stycznia 1907 roku.

1866 - Polscy zesłańcy rozpoczęli powstanie w Kraju Zabajkalskim. Po powstaniu styczniowym za Ural zesłano ponad 20 tysięcy powstańców. Wygnańcy porozumiewali się ze sobą, a także z zesłańcami rosyjskimi. Tak powstał zamysł wspólnego powstania, którego celem miałoby być wyzwolenie więźniów. Oddziały powstańców liczyły około 700 osób. Przeciwko nim skierowano około trzytysięczną armię rosyjską. W ciągu kilku dni powstanie upadło, przywódców skazano na kary śmierci.

1875 - Urodził Jan Kleczyński, pisarz, krytyk sztuki. Kontynuując tradycje rodzinne zajmował się także szachami, a nawet reprezentował Polskę na nieoficjalnej olimpiadzie w Paryżu w 1924 roku. Zmarł we wrześniu 1939 roku.

1880 - Po raz pierwszy publicznie wykonano patriotyczną pieśń "O Canada", będącą od 1980 roku hymnem Kanady. Utwór został skomponowany przez Calixę Lavalléego, kanadyjskiego kompozytora i nauczyciela muzyki. W chwili wybuchu I wojny światowej była to najpopularniejsza pieśń patriotyczna Kanady. Czasy obu wojen światowych popularność tę umocniły. W ten sposób pieśń stała się drugim, nieoficjalnym hymnem państwowym. 18 czerwca 1980 "O Canada" została oficjalnie zaakceptowana, jako hymn państwowy Kanady. Jego pierwsze oficjalne wykonanie nastąpiło 1 lipca 1980 w czasie uroczystości święta państwowego Dnia Kanady.

1883 - Urodził się Victor Franz Hess, austriacki fizyk, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki za odkrycie promieniowania kosmicznego. Prowadził badania właściwości elektrycznych atmosfery z wykorzystaniem balonu. Odkrył, że przewodnictwo elektryczne powietrza wzrasta gwałtownie wraz z wysokością. Zmarł 17 grudnia 1964 roku.

1897 - Premiera "Stepu" Zygmunta Noskowskiego, pierwszego polskiego poematu symfonicznego.

1900 - Urodził się Rafał Lemkin, polski i amerykański prawnik karnista pochodzenia żydowskiego, twórca pojęcia "ludobójstwo” i projektu konwencji w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa, uchwalonej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 9 grudnia 1948 roku, nazywanej "Konwencją Lemkina”. Zmarł 28 sierpnia 1959 roku.

1901 - W Paryżu otwarto pierwszą wystawę prac Pabla Picassa, hiszpańskiego malarza, rzeźbiarza, grafika, ceramika oraz poety, uznawanego za jednego z najwybitniejszych artystów XX wieku. Prace Picassa z lat 1901-1904, które powstały w Paryżu, określa się, jako okres błękitny. Były to dzieła utrzymane w kolorycie melancholijnym, ukazujące tematykę i postaci osób biednych. Pablo Picasso urodził się 25 października 1881 roku w Maladze, a zmarł 8 kwietnia 1973 roku w Mougins.

1902 - Urodziła się Lidia Ciołkosz, działaczka socjalistyczna, publicystka, historyczka, ostatni członek przedwojennej Rady Naczelnej Polskiej Partii Socjalistycznej. Autorka artykułów i audycji radiowych z historii polskiego ruchu robotniczego nadawanych przez Rozgłośnię Polską Radia Wolna Europa. Zmarła 9 czerwca 2002 roku.

1902 - Król Wielkiej Brytanii Edward VII przeszedł pilną operację usunięcia wyrostka robaczkowego, co wymusiło przełożenie planowanej na 26 czerwca koronacji jego i jego żony Aleksandry. Była to operacja jak na tamte czasy niezwykle skomplikowana, ale udała się i Edward powrócił do zdrowia. Tłumowi przed pałacem oznajmiono, że król czuje się coraz lepiej, co przyjęto z radością. Królewskie kuchnie rozdzieliły między ubogich i szpitale tony jedzenia zgromadzone na okolicznościowe bankiety, co przysporzyło popularności nowemu królowi. Ostatecznie do koronacji doszło 9 sierpnia.

1905 - Zostało zdławione powstanie łódzkie, pierwsze w Imperium Rosyjskim powstanie zbrojne robotników w trakcie rewolucji 1905 roku. W wyniku trzydniowych walk śmierć poniosło około 200 osób: Polaków, Żydów i Niemców.

1905 - Urodziła się Georgia Hale, amerykańska aktorka filmu niemego, znana między innymi, jako partnerka filmowa Charliego Chaplina w filmie "Gorączka złota". Jej filmową karierę zakończyło nadejście ery filmu dźwiękowego. Była jedną z pierwszych aktorek, które zwolniono, jako niespełniające wymagań nowej technologii. W latach 60. wydała swój pamiętnik, w którym pisała między innymi o pozaaktorskim życiu Charlie Chaplina. Zmarła 7 czerwca 1985 roku.

1909 - Zmarł Adam Boniecki, heraldyk i genealog, prawnik. W 1899 roku przy współpracy z Arturem Reiskim rozpoczął wydawanie wielotomowego dzieła "Herbarz Polski". Do 1909 roku opracował 13 tomów. Po śmierci Adama Bonieckiego prace nad Herbarzem kontynuowali Reiski i Włodzimierz Dworzaczek. Adam Boniecki urodził się 19 listopada 1842 roku. 115 rocznica

1910 - Założono włoską firmę motoryzacyjną Alfa Romeo. Produkowała samochody wyścigowe, sportowe, luksusowe pojazdy osobowe oraz auta dostawcze. W 1906 roku pionier motoryzacji Alexandre Darracq założył w Portello, w pobliżu Mediolanu firmę sprzedającą samochody. Ponieważ jednak popadł w kłopoty finansowe okoliczni przedsiębiorcy z Lombardii wykupili jego zakład, po czym nazwali firm "Alfa", która to nazwa była skrótem od Anonima Lombarda Fabbrica Automobili - Lombardzka Fabryka Samochodów Spółka Akcyjna. W 1918 roku kierownictwo zakładów objął inżynier Nicola Romeo. Od jego nazwiska powstała druga część nazwy "Alfa Romeo". Od 1986 roku marka należy do koncernu FIAT.

1911 - Urodził się Ernesto Sábato, argentyński pisarz, z wykształcenia fizyk. Posiadał tytuł doktora Universidad Nacional de La Plata. Po 1945 roku jednak porzucił karierę naukową na rzecz kariery pisarza i malarza. Laureat Nagrody Cervantesa za 1984 rok. Tego samego roku komisja CONADEP, której przewodniczył, wydała raport rozliczające zbrodnie argentyńskiej junty wojskowej. Autor między innymi powieści "O bohaterach i grobach” i "Abaddon - Anioł Zagłady”. Zmarł 30 kwietnia 2011 roku.

1911 - Urodził się Władysław Mączkowski, ksiądz katolicki, błogosławiony, który zmarł w niemieckim obozie koncentracyjnym w Dachau. Jeden z grupy 108 męczenników beatyfikowanych przez Jana Pawła II, w której znaleźli się także: biskupi, kapłani zakonni, klerycy, siostry zakonne oraz osoby świeckie. Zginęli za wiarę w niemieckich obozach koncentracyjnych lub rozstrzelani przez okupanta. Ksiądz Władysław Mączkowski zmarł 20 sierpnia 1942 roku.

1914 - Urodził się Jan Karski, pseudonim "Witold”, prawnik i dyplomata, historyk, w czasie II wojny światowej legendarny kurier Polskiego Państwa Podziemnego. Przed wojną ukończył wydział prawa i studium dyplomacji oraz szkołę podchorążych. Po wybuchu wojny trafił do niewoli, skąd uciekł i podjął działalność konspiracyjną. Ze względu na doskonałą pamięć i znajomość języków obcych powierzono mu obowiązki politycznego emisariusza władz Polskiego Państwa Podziemnego. W 1942 roku wyruszył z misją do Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych by poinformować aliantów o tragicznej sytuacji ludności żydowskiej pod niemiecką okupacją. Zbierając informacje na ten temat, dwukrotnie przedostał się do warszawskiego getta, a także do obozu przejściowego w Izbicy, z którego Żydzi kierowani byli do niemieckich obozów zagłady. Po wojnie Jan Karski pozostał na emigracji w Stanach Zjednoczonych. Przez 40 lat wykładał stosunki międzynarodowe i teorię komunizmu na Uniwersytecie Georgetown w Waszyngtonie. Wśród jego studentów był między innymi przyszły prezydent Bill Clinton. Uhonorowany przez Jad Waszem tytułem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata, honorowy obywatel państwa Izrael. Jan Karski zmarł 13 lipca 2000 roku. 110 rocznica

1916 - Brytyjczycy i Francuzi rozpoczęli ostrzał artyleryjski pozycji niemieckich nad rzeką Sommą w północnej Francji - wystrzelono ponad półtora miliona pocisków. Jednak niemieckie umocnienia okazały się zbyt mocne dla francuskich i brytyjskich dział. Pojawiły się też problemy z aprowizacją i wadliwą amunicją. W tej sytuacji 1 lipca wojska alianckie przypuściły szturm na okopy. Rozpoczęła największa bitwa I wojny światowej i zarazem pierwsza w historii, w której użyte zostały czołgi. Choć teoretycznie Niemcy odnieśli sukces, nie pozwalając przełamać własnych linii, nad Sommą i pod Verdun stracili najlepszych ludzi i w efekcie musieli przejść do obrony. Pod tym względem bitwa nad Sommą, mająca na celu zniszczenie niemieckich rezerw, była zwycięstwem państw Ententy. W sumie w trwających kilkanaście tygodni walkach zginęło ponad milion żołnierzy.

1916 - Urodziła się Lidia Wysocka, aktorka, piosenkarka, założycielka słynnego w latach 60. kabaretu "Wagabunda”. Znana między innymi z ról w filmach: "Papa się żeni", "Wrzos”, 'Nikodem Dyzma”, "W obronie własnej”, "Irena do domu”, "Rozstanie”. Jeszcze przed wojną wzięła udział w adaptacji powieści na antenie Polskiego Radia. Po wojnie uczestniczyła w "Podwieczorkach przy mikrofonie", audycjach "Satyrycy przed mikrofonem", koncertach radiowych i estradowych, grała w Teatrze Polskiego Radia - między innymi w radiowej wersji serialu telewizyjnego "Polskie drogi". Na przełomie lat 80. i 90. występowała na antenie Programu I z felietonami zatytułowanymi "Rozmowy o piosence". Zmarła 2 stycznia 2006 roku.

1920 - Urodził się Jan Bula, czeski duchowny katolicki, proboszcz parafii Rokytnice nad Rokytnou, ofiara prześladowań komunistycznych. Kapłan odmawiał współpracy z czechosłowacką służbą bezpieczeństwa. Mimo, że przebywał w areszcie został oskarżony o udział w zabójstwie trzech lokalnych urzędników. Po trzydniowym procesie został skazany przez sąd wojskowy na karę śmierci. Wyrok wykonano 20 maja 1952 w więzieniu w Jihlavie. W 1990 ksiądz został rehabilitowany. Od 25 marca 2004 na poziomie diecezjalnym toczy się proces beatyfikacyjny Jana Buli.

1922 - Utworzono Wyższy Urząd Górniczy z siedzibą w Katowicach. Dzień ten uznaje się za datę powstania współczesnego polskiego nadzoru górniczego. W 1930 roku wprowadzono rozporządzeniem prezydenta RP pierwsze po rozbiorach polskie Prawo Górnicze.

1923 - Urodził się Marc Riboud, francuski fotografik, zajmujący się fotografią zaangażowaną społecznie i politycznie, wykonujący zdjęcia na wojnach i podczas społecznych konfliktów w warunkach pokoju, między innymi w Chinach, Wietnamie, Japonii oraz w krajach afrykańskich. W listopadzie 1980 roku przebywał też w Polsce, przygotowując reportaż na temat powstania "Solidarności”. Efektem podróży był reportaż "Poland: Living next to the bear", wydrukowany w "The Sunday Times". Zmarł 30 sierpnia 2016 roku.

1923 - Urodził się Mieczysław Madejski, inżynier, działacz polonijny, uczestnik Powstania Warszawskiego, prezes nowojorskiego oddziału Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Po wybuchu wojny, jako 16-letni chłopak zajmował się wspieraniem obrony Warszawy. W czasie okupacji prowadził akcje sabotażowe. Od 1940 roku należał do Związku Walki Zbrojnej. Po wybuchu Powstania Warszawskiego dowodził plutonem "Topolski", który brał udział w uwalnianiu około 350. Żydów z obozu koncentracyjnego "Gęsiówka". W czasie walk powstańczych był trzykrotnie ranny. Po wojnie został aresztowany przez UBP, ale po trzech miesiącach został zwolniony. W 1969 na stałe wyemigrował do USA. Zmarł 16 grudnia 2020 roku w Sea Cliff w stanie Nowy Jork.

1924 - Urodził się Stanisław Głąbiński (podawana jest także data 14 października 1924), dziennikarz, pisarz i tlumacz. Korespondent Polskiej Agencji Prasowej, autor książek reportażowych: "Notatki z Chin", "Mao i inni", "Rok Płonącego Konia", "Reagan i inni" "Pennsylvania Avenue". Przetłumaczył około 30 książek z języka angielskiego, wśród nich "Dyplomację" Henrego Kissingera. Zmarł 7 marca 2013 roku. 100 rocznica

1931 - Urodziła się Krystyna Gryczełowska, scenarzystka i reżyserka filmów dokumentalnych, jedna z twórczyń "polskiej szkoły dokumentu” lat 60. Autorka ponad 30 filmów, w tym: "Miasteczko”, "Zawsze rodzi się chleb”, "Władza”, "Krzeczowice. Jesień”, "Taki pejzaż”. Zmarła 3 września 2009 roku.

1933 - Urodziła się Halina Słojewska, aktorka, działaczka opozycji antykomunistycznej. W sierpniu 1980 wraz z innymi aktorami z Trójmiasta wspierała występami w Sali BHP strajkujących w Stoczni Gdańskiej. W latach 1982-1988 występowała z recytacjami poezji podczas "Mszy za Ojczyznę” i w czasie Tygodni Kultury Chrześcijańskiej w Gdańsku. W 1984 stworzyła spektakl "Gloria victis", poświęcony obrońcom Westerplatte. Zmarła 1 listopada 2018 roku.

1937 - Urodził się Erazm Ciołek, fotografik, fotoreporter. Autor zdjęć dokumentujących wydarzenia związane z powstaniem Solidarności, stanem wojennym i pielgrzymkami Jana Pawła II do Polski. Wykonał między innymi pokazywaną w całej Polsce serię zdjęć podczas pogrzebu warszawskiego maturzysty, Grzegorza Przemyka, zamordowanego przez milicję w maju 1983 roku. Był autorem zdjęć między innymi: Zbigniewa Bujaka, Bronisława Geremka, Andrzeja Gwiazdy, Wojciecha Jaruzelskiego, Jacka Kuronia, Witolda Lutosławskiego, Tadeusza Mazowieckiego, Adama Michnika, Anny Walentynowicz oraz kardynała Stefana Wyszyńskiego. W 1989 roku był jednym z fotografów, którzy przygotowali wspólne zdjęcia kandydatów "Solidarności" w wyborach do Sejmu z Lechem Wałęsą. Zmarł 13 listopada 2012 roku.

1938 - W pobliżu miejscowości Chicora w amerykańskim stanie Pensylwania na wysokości 20 kilometrów eksplodował meteoryt o masie około 450 ton.

1940 - Urodził się Vittorio Storaro, włoski operator filmowy, uważany za jednego z najwybitniejszych autorów zdjęć filmowych w całej historii kina. Zasłynął umiejętnym operowaniem światłem i cieniem oraz posługiwaniem się kolorystyką w budowaniu znaczeń obrazu filmowego. Trzykrotny laureat Oscara za najlepsze zdjęcia za filmy: "Czas apokalipsy", "Czerwoni" i "Ostatni cesarz". W 1994 na toruńskim festiwalu "Camerimage" odebrał nagrodę za całokształt twórczości.

1941 - Masakry więzienne NKWD: rozpoczęły się ewakuacje sowieckich więzień w Berezweczu i Wilejce, których konsekwencjami były tak zwane "marsze śmierci”: Berezwecz-Taklinowa, podczas którego zginęło około tysiąca - dwóch tysięcy więźniów, i Wilejka-Borysów, w trakcie którego zginęło od 500 do 800 więźniów.

1942 - We Lwowie Niemcy przeprowadzili tak zwaną akcję błyskawiczną. W ciągu jednego dnia zabito ponad sześć tysięcy Żydów, którzy mieszkali poza granicami getta. Była to jedna z akcji, zorganizowanych przez władze niemieckie w pierwszym roku istnienia getta we Lwowie, które miały doprowadzić do zmniejszenia liczby ludności żydowskiej.

1942 - Po zamachu na zastępcę protektora Czech i Moraw Reinharda Heydricha Niemcy zrównali z ziemią czeską wieś Ležáky w powiecie Chrudim. We wsi ukrywano tajną radiostację należącą do grupy spadochronowej, która przygotowywała zamach. Niemcy zamordowali na miejscu 33 osoby, wszystkich mężczyzn i kobiety. 11 wywiezionych dzieci zagazowano w niemieckim obozie zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem.

1943 - Niemcy zamordowali kilkudziesięciu mieszkańców wsi Majdan Nowy, w powiecie biłgorajskim. Oddziały SS wsparte przez ukraińskich kolaborantów spaliły też budynki. Pacyfikacja Majdanu Nowego była elementem szerszej akcji prowadzonej przez Niemców na Zamojszczyźnie. Tego lata w ramach tak zwanej akcji "Werwolf" Niemcy przeprowadzili egzekucje w 163 zamojskich wsiach, mordując około tysiąca Polaków. Do sierpnia wysiedlili kilkadziesiąt tysięcy Polaków ze 171 wsi, które przeznaczyli dla kolonistów niemieckich i ukraińskich.

1943 - W ruinach warszawskiego getta Niemcy zamordowali około 220 więźniów Pawiaka. Pierwsza egzekucja 94 osób przeprowadzona w ruinach getta warszawskiego miała miejsce 7 maja, jeszcze przed zakończeniem powstania. Od końca maja Niemcy przeprowadzali egzekucje Polaków na terenie getta niemal codziennie.

1943 - W nocy z 24 na 25 czerwca 1943 roku niemiecki oddział Waffen-SS dowodzony przez Erwina Ehlersa zaatakował Rodzinę Horodyńskich w Zbydniowie koło Stalowej Woli. Mord zlecił okupacyjny zarządca majątku Lubomirskich Martin Fuldner z pobliskich Charzewic. Niemcy zabili 19 osób, w tym dwoje dzieci i 13 kobiet, którzy w tym czasie świętowali ślub młodej kuzynki Horodyńskich. Fuldner zlecił mord, bo chciał przejąć majątek Horodyńskich. Sąd Państwa Podziemnego wydał wyrok śmierci na Martina Fuldnera i kilka miesięcy później został on zabity przez AK.

1943 - Urodził się Krzysztof Gradowski, reżyser i scenarzysta filmów dokumentalnych, fabularnych i animowanych. Wyreżyserował między innymi: "Akademię pana Kleksa", "Podróże pana Kleksa" i "Dzieje mistrza Twardowskiego". W 1987 został odznaczony Orderem Uśmiechu. Zmarł 22 czewrca 2021 roku.

1944 - Zmarł Adam Rysiewicz, pseudonimy konspiracyjne „Teodor” i „Skiba”, działacz socjalistyczny i niepodległościowy. Jeden z przywódców PPS-WRN (Wolność Równość Niepodległość) i Gwardii Ludowej WRN w Małopolsce. Organizator krakowskiego oddziału Rady Pomocy Żydom „Żegota, pośmiertnie nagrodzony medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. Zginął, organizując ucieczkę Józefa Cyrankiewicza z niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. Urodził się 24 lutego 1918 roku. 80 rocznica

1945 - Urodził się Jan Maciej Kopecki, grafik i rytownik, projektant dokumentów, znaczków pocztowych i banknotów, autor rycin, miedziorytów i stalorytów. Wykonał między innymi projekty banknotów kolekcjonerskich NBP: 50 złotych z Janem Pawłem II, 10 złotych z Józefem Piłsudskim, z okazji 90. rocznicy odzyskania niepodległości oraz 20 złotych z okazji 200. rocznicy urodzin Juliusza Słowackiego. Zmarł 25 września 2016 roku.

1946 - Zginął w obławie major Marian Bernaciak, pseudonim "Orlik", legendarny dowódca oddziałów partyzanckich Zrzeszenia "Wolność i Niezawisłość” na Lubelszczyźnie, które wsławiło się skutecznymi akacjami partyzanckimi przeciwko władzy ludowej w 1945 i 1946 roku. Obława na oddział "Orlika" została urządzona w miejscowości Piotrówek na Mazowszu. Do walki ze zgrupowaniem Mariana Bernaciaka władze zmobilizowały kilka grup operacyjnych, liczących łącznie kilkanaście tysięcy żołnierzy LWP, KBW oraz funkcjonariuszy MO i UB. Marian Bernaciak urodził się 6 marca 1917 roku.

1947 - Urodziła się Helena Vondráčková, czeska piosenkarka popularna w latach 60. i 70. XX wieku. Koncertowała na największych scenach Japonii, Stanów Zjednoczonych, Kanady, Brazylii, Australii oraz we wszystkich krajach Europy. Sprzedaż jej albumów szacuje się na poziomie prawie 200 milionów egzemplarzy. W 2009 nakładem wydawnictwa Prószyński i S-ka ukazała się polska edycja jej autobiografii "Wspominam i niczego nie żałuję".

1948 - W nocy z 23 na 24 czerwca radzieckie władze okupacyjne zarządziły blokadę zachodnich sektorów Berlina oraz odcięły dostawy energii elektrycznej. Bezpośrednią przyczyną było wprowadzenie - bez uzgodnienia z ZSRR - reformy walutowej w zachodnich strefach okupacyjnych Niemiec. Z powodu zablokowania lądowych szlaków komunikacyjnych wiodących przez radziecką strefę okupacyjną USA i Wielka Brytania rozpoczęły akcję zaopatrywania całego miasta mostem powietrznym. Blokada trwała niemal 11 miesięcy i zakończyła się zwycięstwem mocarstw zachodnich, które były w stanie dostarczać zaopatrzenie, w tym węgiel i żywność, mieszkańcom zachodniej części Berlina w wystarczającej ilości. Sowieckie władze, wobec fiaska prowadzonej polityki, na początku maja 1949 podjęły decyzję o zniesieniu blokady. Był to jeden z pierwszych i najpoważniejszych kryzysów w czasie "zimnej wojny".

1950 - Urodził się Ryszard Pawłowski, taternik, alpinista, himalaista, zdobywca dziesięciu ośmiotysięczników. Jako jedyny Polak pięciokrotnie stanął na szczycie Mont Everestu. W październiku 1989 był partnerem Jerzego Kukuczki w jego ostatniej wspinaczce na południowej ścianie Lhotse, podczas której Kukuczka odpadł od ściany i zginął. Laureat Super Kolosa - wyróżnienie zostało przyznane przez Kapitułę Kolosów w 2020 roku "za całokształt dokonań górskich, w szczególności za zdobycie jedenastu ośmiotysięczników, w tym pięciokrotnie Mount Everestu, oraz poprowadzenie nowych dróg i wartościowych powtórzeń w górach pięciu kontynentów”.

1950 - Urodził się Jan Kulczyk, przedsiębiorca, właściciel przedsiębiorstwa Kulczyk Holding i międzynarodowej grupy inwestycyjnej Kulczyk Investment, od 2002 do śmierci regularnie klasyfikowany w rankingach tygodnika "Wprost”, jako najbogatszy Polak. Zmarł 29 lipca 2015 w Wiedniu, w wyniku powikłań po zabiegu kardiologicznym.

1957 - Urodziła się Jolanta Szczypińska, polityk posłanka na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej IV, V, VI, VII i VIII kadencji. W latach 70. związana z duszpasterstwem akademickim. W 1980 przystąpiła do NSZZ "Solidarność”. W latach 80. współpracowała z opozycją, była zaangażowana w kolportaż wydawnictw drugiego obiegu. Za działalność opozycyjną w PRL wielokrotnie zatrzymywana i karana przez kolegium do spraw wykroczeń. W latach 1990-1993 należała do Porozumienia Centrum. W 2001 dołączyła do Prawa i Sprawiedliwości. Zmarła 8 grudnia 2018 roku. Pośmiertnie odznaczona Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.

1963 - Urodził się Paweł Kukiz, muzyk, wokalista, autor tekstów, lider zespołu Piersi. W maju 2015 roku wystartował w wyborach na prezydenta RP, zajmując w nich trzecie miejsce. Startował z powodzeniem w wyborach do Sejmu w latach 2015 i 2019.

1964 - Zmarł Władysław Zych, artysta plastyk, specjalista w dziedzinie szkła artystycznego i technik dekoracyjnych na ceramice użytkowej. Zajmował się także rekonstrukcją dekoracji i i fresków w kościołach. Był autorem mozaiki upamiętniającej zamach na Cafe Club - kawiarnię okupantów niemieckich w Warszawie. Urodził się 29 maja 1900 roku. 60 rocznica

1965 - Premiera westernu "Kasia Ballou" w reżyserii Elliota Silversteina, nagrodzonego pięcioma Oscarami i pięcioma Złotymi Globami. W rolach głównych wystąpili Jane Fonda i Lee Marvin, który za rolę w tym filmie otrzymał Oscara dla najlepszego aktora pierwszoplanowego.

1972 - Na górze Czcibor koło Cedyni odsłonięto Pomnik Polskiego Zwycięstwa nad Odrą. W 972 roku w bitwie pod Cedynią Mieszko I odniósł zwycięstwo nad rycerstwem saskim, dowodzonym przez margrabiego Hodona, który dążył do podboju Pomorza Zachodniego. Mieszko I ze swoimi żołnierzami związał główne siły przeciwnika, a rozstrzygające uderzenie z wysokiego brzegu Odry zadały ukryte oddziały pod dowództwem jego brata Czcibora. Pomnik przedstawiający stylizowanego orła wykonany został przez szczecińskich rzeźbiarzy Czesława Wronkę i Stanisława Biżka.

1973 - Zmarł Stanisław Herbst, historyk, badacz dziejów nowożytnych, varsavianista, historyk wojskowości, profesor Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wojskowej Akademii Politycznej, prezes Polskiego Towarzystwa Historycznego. W czasie II wojny światowej uczestniczył w akcji pomocy Żydom - przygotowywał materiały ujawniające zbrodnie hitlerowskie, utrzymywał kontakty z ugrupowaniami w getcie warszawskim, pomagał w ukrywaniu osób narodowości żydowskiej w domach w Warszawie. Urodził się 12 lipca 1907 roku.

1973 - Kapitan Krzysztof Baranowski, pierwszy Polak, który dwukrotnie opłynął sam kulę ziemską, zakończył swój pierwszy samotny rejs dookoła świata. 17 czerwca 1972 roku w transatlantyckich regatach samotnych żeglarzy z Plymouth w Wielkiej Brytanii do Newport w Stanach Zjednoczonych na jachcie "Polonez” zajął 12. miejsce, po czym odbył dalszą drogę dookoła świat, jako trzeci Polak po Władysławie Wagnerze i Leonidzie Telidze. W ciągu 272 dni pokonał 35 tysięcy 424 mil morskich na trasie Plymouth - Newport - Kapsztad - Hobart na Tasmanii - Stanley na Falklandach - Plymouth. Po raz drugi wyruszył w taką podróż 2 października 1999 roku na jachcie "Lady B". Rozpoczął i zakończył ją w portugalskim porcie Villamoura. Przepłynął 24 tysiące mil morskich trasą równikową, zawijając do 20 portów. Rejs zakończył się 30 sierpnia 2000 roku.

1975 - Premiera dramatu kryminalnego "Strach" w reżyserii Antoniego Krauzego. Film powstał na podstawie powieści Zbigniewa Safjana opowiadającej o mężczyźnie, który aby dowieść niewinności znajomej prowadzi prywatne śledztwo. Na surowe skazanie młodej kobiety naciska miejscowy działacz partyjny. W głównych rolach wystąpili: Joanna Żółkowska, Grzegorz Warchoł i Henryk Bąk.

1976 - W przemówieniu radiowo-telewizyjnym premier Piotr Jaroszewicz zapowiedział podwyższenie urzędowych cen żywności. Między innymi mięso i ryby miały zdrożeć o 69 procent, nabiał o 64, ryż o 150, a cukier o 90 procent. Następnego dnia w 112 zakładach pracy na terenie 24 województw ponad 80 tysięcy osób rozpoczęło strajk i demonstracje uliczne. Do największych protestów doszło w Radomiu, Ursusie i Płocku. Rząd wycofał się z podwyżek, a strajki brutalnie spacyfikował. 23 września grupa opozycjonistów wystosowała "Apel do społeczeństwa i władz PRL", w którym ogłoszono powstanie Komitetu Obrony Robotników - ofiar represji w związku z wydarzeniami 25 czerwca 1976. W "Apelu" domagano się: przyjęcia do pracy wszystkich zwolnionych, amnestii dla skazanych i więzionych za udział w strajkach, ujawnienia rozmiarów zastosowanych represji i ukarania osób winnych łamania prawa.

1978 - We Wrocławiu urodziła się 35-milionowa obywatelka Polski, z czego władze PRL uczyniły wydarzenie propagandowe.

1981 - W Medjugorie w Bośni i Hercegowinie sześciorgu dzieciom miała się objawić Matka Boża. Według ich świadectwa, w kolejnych dniach przedstawiała się, jako Królowa Pokoju i wzywała do zachowania pokoju między Bogiem a człowiekiem oraz między ludźmi. W pierwszych latach miała objawiać się niemal codziennie i przekazywać orędzia miejscowym parafianom. Objawienia trwają do dziś. Od 1987 roku raz w miesiącu orędzia adresowane są dla świata. Kościół katolicki bada ich prawdziwość. Do tej pory ani ich nie odrzucił, ani nie potwierdził.

1982 - W lecącym z Londynu do Auckland na Nowej Zelandii Boeingu 747 linii British Airways doszło, po wleceniu w chmurę pyłu wulkanicznego, do awarii wszystkich czterech silników. Po jej opuszczeniu trzy silniki wznowiły pracę i samolot wylądował awaryjnie w stolicy Indonezji Dżakarcie.

1982 - Urodziła się Joanna Kulig, aktorka filmowa, telewizyjna i teatralna, piosenkarka, dwukrotna laureatka Orła za drugoplanową rolę w filmie "Sponsoring" i za pierwszoplanową rolę w filmie "Zimna wojna", za który otrzymała także Europejską Nagrodę Filmową. Zagrała także w filmach: "Nieulotne", "Środa, czwartek rano" i "Milion dolarów" i innych.

1982 - Urodził się Jakub Ćwiek, pisarz, publicysta, komik stand-upowy. Choć zdecydowaną większość twórczości Jakuba Ćwieka stanowi literatura fantastyczna, nie stroni on od innych gatunków, publikując również książki podróżnicze, obyczajowe, kryminalne i reportażowe. Charakterystyczną cechą jego twórczości są liczne nawiązania do popkultury: książek, filmów, seriali, utworów muzycznych czy rozmaitych mitologii. Napisał między innymi powieści: Bajka o trybach i powrotach", "Krzyż południa. Rozdroża" i "Chłopcy".

1987 - Urodził się Lionel Messi, argentyński piłkarz, występujący do maja na pozycji napastnika lub ofensywnego pomocnika we francuskim klubie Paris Saint-Germain, a także reprezentacji Argentyny, której jest kapitanem. Zawodnik z największą liczbą strzelonych goli i występów w historii FC Barcelony i reprezentacji Argentyny, złoty medalista Igrzysk Olimpijskich 2008, dziesięciokrotny Mistrz Hiszpanii i czterokrotny zwycięzca Ligi Mistrzów z Barceloną, siedmiokrotny zdobywca Złotej Piłki. Najlepszy piłkarz 25-lecia 1994-2019 według magazynu "FourFourTwo". Strzelec największej liczby goli w ciągu roku kalendarzowego - 91 oraz w sezonie - 73 w historii piłki nożnej.

1990 - Na Uniwersytecie Warszawskim odbyło się posiedzenie Komitetu Obywatelskiego, podczas którego doszło do ostrego sporu między przewodniczącym NSZZ "Solidarność" Lechem Wałęsą i jego zwolennikami a stronnikami premiera Tadeusza Mazowieckiego. W wyniku konfliktu Komitet opuściły 63 osoby, zwolennicy Tadeusza Mazowieckiego.

1994 - Sejm RP przyjął ustawę o własności lokali. Ustawa uporządkowała sprawy własności mieszkań oraz ujednoliciła zasady ustanawiania odrębnej własności lokali mieszkalnych bez względu na to, czy lokale te znajdują się w budynkach stanowiących własność Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, różnych innych osób prawnych, czy też osób fizycznych. Wprowadziła też instytucję wspólnoty mieszkaniowej. 30 rocznica

2005 - We Lwowie z udziałem prezydentów Polski Aleksandra Kwaśniewskiego i Ukrainy Wiktora Juszczenki dokonano ponownego otwarcia i poświęcenia Cmentarza Orląt Lwowskich. Spoczywają na nim prochy blisko trzech tysięcy polskich żołnierzy, głównie nastoletnich, którzy polegli w walkach z Ukraińcami o Lwów w latach 1918-1919 oraz w czasie wojny polsko-sowieckiej w 1920 roku. Cmentarz Orląt Lwowskich powstał z części Cmentarza Łyczakowskiego w 1919 roku, jako pomnik ofiar wojny polsko-ukraińskiej o Lwów i Galicję. Do 31 sierpnia 1939 roku pochowano na nim 2859 żołnierzy. Po II wojnie światowej nekropolia została zdewastowana.

2005 - Zmarł Paul Winchell, amerykański brzuchomówca i aktor głosowy pracujący w latach 50. i 60. W angielskiej wersji serialu animowanego "Smerfy" użyczył głosu postaci Gargamela, a także niektórym Smerfom. Był też wynalazcą - twórcą pierwszego sztucznego serca, które opatentował i podarował Uniwersytetowi stanu Utah. Urodził się 21 grudnia 1922 roku.

2008 - Zmarł Józef Szajna, scenograf, reżyser teatralny, scenarzysta, teoretyk teatru, malarz i grafik, profesor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Podczas II wojny światowej więzień niemieckich obozów zagłady. Międzynarodowe uznanie przyniosły mu "Reminiscencje”- niemy spektakl teatralny, dzieło poświęcone pomordowanym w czasie okupacji niemieckiej artystom krakowskiej ASP. W 1972 roku założył Centrum Sztuki "Studio” w Warszawie. Urodził się 13 marca 1922 roku.

2008 - Zmarł Leonid Hurwicz, amerykański ekonomista, polsko-żydowskiego pochodzenia. Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii w 2007 roku za prace nad teorią wdrażającą systemy matematyczne w procesy gospodarcze. Urodził się 21 sierpnia 1917 roku.

2010 - Zmarł Kazimierz Paździor, bokser, zdobywca złotego medalu na Igrzyskach Olimpijskich w Rzymie w 1960 roku. W karierze stoczył 194 walki, 179 wygrał, trzy zremisował i 12 przegrał. Urodził się 4 marca 1935 roku.

2010 - Zmarł Leszek Wiktorowicz, kapitan żeglugi wielkiej. Przez 25 lat był komendantem "Daru Młodzieży", żaglowca gdyńskiej Akademii Morskiej. Urodził się 18 czerwca 1937 roku.

2013 - Zmarł Stanisław Adolf Werner, pseudonim "Stasiak", popularyzator fizyki, publicysta, autor audycji radiowych, podporucznik AK, uczestnik Powstania Warszawskiego, działacz społeczny. Autor wielu książek popularnonaukowych, między innymi: "500 zagadek z fizyki", "Czy wiecie dlaczego?" i "Główka pracuje". Urodził się 1 lutego 1914 roku. 10. rocznica

2014 - Zmarł Eli Wallach, amerykański aktor filmowy. Laureat Oscara za całokształt twórczości w 2010 roku. Grał między innymi w filmach: "Siedmiu wspaniałych", "Skłóceni z życiem", "Dobry, zły i brzydki", "Jak zdobywano Dziki Zachód", "Ojciec chrzestny III", "Dwóch Jake’ów". Urodził się 7 grudnia 1915 roku. 10 rocznica

2016 - Zmarła Urszula Nałęcz - siostra Rafaela, zakonnica, franciszkanka, misjonarka, związana z Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Laskach. Była współpracownikiem Prymasowskiego Komitetu Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i ich Rodzinom. W 1989 roku wyjechała do Indii, od 2002 kierowała ośrodkiem dla niewidomych dzieci w Siloe w RPA, a od 2006 tworzyła, a następnie kierowała ośrodkiem w Kibeho w Rwandzie. Urodziła się 12 października 1934 roku.

2017 - Otwarto Muzeum Mitologii Słowiańskiej w Owidzu. Muzeum poświęcone jest religii i mitologii Słowian - deklaruje się, jako pierwsza i jedyna jak dotąd tego typu instytucja w Europie.

2018 - Reprezentanci Polski przegrali 0:3 z Kolumbią na rozgrywanych w Rosji mistrzostwach świata w piłce nożnej. Po tej porażce polscy piłkarze stracili szanse na wyjście z grupy. Wcześniej bowiem, 19 czerwca, Polska przegrała z Senegalem 1:2.

2018 - Urzędujący prezydent Recep Tayyip Erdogan wygrał w I turze przedterminowe wybory prezydenckie, a rządząca Partia Sprawiedliwości i Rozwoju przedterminowe wybory do Wielkiego Zgromadzenia Narodowego Turcji.

2019 - Zmarł Billy Drago, amerykański aktor, producent filmowy i telewizyjny, a także piosenkarz muzyki country, model i kaskader. Miał korzenie romskie ze strony matki i indiańskie ze strony ojca. Stał się prawdopodobnie najbardziej znany z roli Franka Nitti w filmie Briana De Palmy "Nietykalni". Urodził się 30 listopada 1945 roku. 5 rocznica

2021 - Zmarł Benigno Aquino III, prezydent Filipin w latach 2010-2016. Syn byłej prezydent Corazon Aquino. Urodził się 8 lutego 1960 roku.

2021 - UEFA poinformowała, że zasada przewagi goli zdobytych w meczach wyjazdowych nie będzie już obowiązywała w rozgrywkach przez nią organizowanych.

2023 - Zmarł Kazimierz Bobowski, historyk, specjalizujący się w historii średniowiecznej prawa i administracji Śląska i Pomorza. Autor prac naukowych w tej dziedzinie, wykładowca akademicki. Urodził się 29 marca 1939 roku. 1 rocznica

Zobacz także

2024-07-15, godz. 01:00 Kartka z kalendarza 15 lipca - Dzień bez Telefonu Komórkowego, nieformalne święto ogłoszone przez internautów. 15 lipca - Światowy Dzień Umiejętności Młodzieży. » więcej 2024-07-14, godz. 01:00 Kartka z kalendarza 14 lipca - Święto narodowe Francji, obchodzone w rocznicę zdobycia Bastylii w 1789 roku. 14 lipca - Światowy Dzień Szympansa. 14 lipca - Dzień Re… » więcej 2024-07-13, godz. 01:00 Kartka z kalendarza 13 lipca - Międzynarodowy Dzień Rock and Rolla. » więcej 2024-07-12, godz. 01:00 Kartka z kalendarza 12 lipca - Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej, ustanowiony w 2017 roku. 12 lipca - Święto narodowe Kiribati - Dzień Niepodległości, obchodzony w… » więcej 2024-07-11, godz. 01:00 Kartka z kalendarza 11 lipca - Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej, ustanowiony przez… » więcej 2024-07-10, godz. 07:00 Kartka z kalendarza 10 lipca - Dzień Nikoli Tesli, wynalazcy radia, silnika elektrycznego, dynama rowerowego, baterii słonecznej i prądnicy prądu przemiennego. Obchodzony z okazji… » więcej 2024-07-09, godz. 06:00 Kartka z kalendarza 9 lipca 1339 - W Wyszehradzie Kazimierz Wielki zawarł umowę z Karolem I Robertem. Karol zgodził się, aby jego siostrzeniec Ludwik Węgierski został następcą… » więcej 2024-07-08, godz. 07:00 Kartka z kalendarza 8 lipca 1343 - Kazimierz Wielki zawarł pokój z Krzyżakami. Polska odzyskała Kujawy i ziemię dobrzyńską, zakon zachował Pomorze Gdańskie, jako "wieczystą… » więcej 2024-07-07, godz. 06:00 Kartka z kalendarza 7 lipca - Święto narodowe Wysp Salomona, obchodzone w rocznicę proklamowania niepodległości w 1978 roku. 7 lipca - Światowy Dzień Czekolady » więcej 2024-07-06, godz. 06:00 Kartka z kalendarza 6 lipca - Dzień Radcy Prawnego, ustanowiony przez Krajową Radę Radców Prawnych w 2011 roku. Obchodzony jest, co roku 6 lipca, ponieważ tego dnia w 1982 roku… » więcej
12345
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej »