Radio Opole » Eurowybory 2019 » Informacje dla komitetów » Komunikat dla pełnomocników komitetów wyborcz…
2019-04-24, 09:36 Autor: Radio Opole

Komunikat dla pełnomocników komitetów wyborczych

Parlament Europejski w Strasburgu [fot. Marcin Skomudek]
Parlament Europejski w Strasburgu [fot. Marcin Skomudek]

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Opolu „RADIO OPOLE” S.A. zgodnie z rozporządzeniem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie czasu oraz ramowego podziału czasu przeznaczonego na rozpowszechnianie nieodpłatnie audycji wyborczych, trybu postępowania dotyczącego podziału czasu, zakresu rejestracji oraz sposobu przygotowania i emisji audycji wyborczych w programach publicznej radiofonii i telewizji (Dz.U.2019.632 t.j. z dnia 2019.04.03) zaprasza do składania wniosków o przyznanie nieodpłatnego czasu antenowego do dnia 04 maja 2019 r. do godziny 22.00.

W dniach od 23 do 30 kwietnia 2019 r. w siedzibie Radia Opole S.A. przy ulicy Strzelców Bytomskich 8 w Opolu - Sekretariat Programu - (sekretariat pracuje w dni robocze w godz. 8:00 - 16:00).

Od 01 do 04 maja 2019 w siedzibie Radia Opole S.A. przy ulicy Strzelców Bytomskich 8 w Opolu - na recepcji Radia Opole w godzinach 8:00-22:00.


Wniosek, o którym mowa wyżej powinien zawierać:

1) nazwę komitetu wyborczego uprawnionego do rozpowszechniania audycji wyborczych;

2) imię i nazwisko oraz adres zamieszkania, telefon pełnomocnika;

  • Wzór wniosku do pobrania w załączeniu
  • Zgoda na przetwarzanie Danych Osobowych

Bezpłatne audycje wyborcze będą emitowane od 11 do 24 maja 2019 r. Czas rozpowszechniania audycji wyborczych przeznaczony na ich emisję na antenie Radia Opole S.A. wynosi 1200 minut.

W przypadku niezłożenia przez pełnomocników wniosków w terminie, Radio Opole S.A. dokona podziału czasu antenowego przeznaczonego na rozpowszechnianie audycji wyborczych pomiędzy te komitety wyborcze, których pełnomocnicy złożyli wnioski.

Pełnomocnicy w określonym przepisami terminie otrzymają informacje o: czasie antenowym przysługującym komitetowi wyborczemu; terminach rozpowszechniania audycji wyborczych komitetu wyborczego; terminach i czasie rejestracji audycji wyborczych oraz wyposażeniu studia i standardach technicznych nagrywania audycji wyborczych; warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać materiały audycji wyborczych przygotowanych samodzielnie przez komitety wyborcze; miejscu i terminie losowania kolejności rozpowszechniania audycji wyborczych.

Ponadto zaprasza się wszystkich pełnomocników na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się 08 maja br. o godzinie 11.45 w siedzibie Radia Opole S.A. przy ulicy Strzelców Bytomskich 8 w studiu „M”.

Losowanie czasu antenowego w tym samym dniu o godzinie 12.00.

Osoby oddelegowane przez Zarząd Spółki i odpowiedzialne za przebieg bezpłatnej kampanii wyborczej na antenie Radia Opole S.A.:

  • Katarzyna Łabuda – Kierownik Sekretariatu Programu tel. 77 4013224, kom. 506 360 619
  • Magdalena Sakwińska – Kierownik Działu Organizacyjno-Prawnego tel. 77 4013253, kom. 506 360 393


Dokumenty do pobrania poniżej

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej »