Biuletyn Informacji Publicznej
Radio Opole » Biuletyn Informacji Publicznej » Regulaminy » Klauzula informacyjna do przetwarzania danych osobowych…
2022-03-14, 15:10 Autor: Wanda Kownacka

Klauzula informacyjna do przetwarzania danych osobowych osób fizycznych zgłaszających się na staż Radia Opole

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1,2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L z 2016 r. Nr 119, s.1) - dalej RODO, informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Opolu "RADIO OPOLE" Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Opolu przy ul. Strzelców Bytomskich 8, 45-084 Opole, tel.: 77 40 13 100, adres e-mail: biuro@radio.opole.pl zwany dalej Administratorem;
 2. Inspektorem danych osobowych u Administratora jest Krzysztof Aleksanderek, e-mail: krzysztof.aleksanderek@radio.opole.pl, tel.: 77 40 13 265 lub pisemnie na adres naszej siedziby, z którym można skontaktować się w sprawach swoich danych osobowych.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. niezbędności wykonania umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia;
  2. niezbędności przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia.
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych będą:
  1. podmioty i organy, którym Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Opolu "RADIO OPOLE" Spółka Akcyjna w likwidacji jest zobowiązane lub upoważnione udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom oraz organom uprawnionym do otrzymania od Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Opolu "RADIO OPOLE" Spółka Akcyjna w likwidacji danych osobowych lub uprawnionych do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: trwania umowy i 50 lat po jej zakończeniu.
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo do sprostowania usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych do innego administratora, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym profilowania, oraz na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu realizacji zadań wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa/ warunkiem zawarcia umowy.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej »