Radio Opole » Kartka z kalendarza » Kartka z kalendarza » Kartka z kalendarza
2024-06-04, 07:00 Autor: IAR/B.Falkowska/dok.

Kartka z kalendarza

4 czerwca - Międzynarodowy Dzień Dzieci Będących Ofiarami Agresji, ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 19 sierpnia 1982 roku.

4 czerwca - Dzień Wolności i Praw Obywatelskich, święto, ustanowione uchwałą Sejmu RP 24 maja 2013 roku. Upamiętnia pierwsze po II wojnie światowej wolne wybory parlamentarne w 1989: częściowo wolne do Sejmu oraz całkowicie wolne do Senatu, zniesionego w 1946, w następstwie sfałszowanego referendum ludowego.

4 czerwca - Święto narodowe Królestwa Tonga, obchodzone w rocznicę proklamowania niepodległości w 1970 roku.

4 czerwca - Dzień Drukarza.
1102 - Zmarł Władysław I Herman, książę z dynastii Piastów, władca Polski w latach 1079-1102. Młodszy syn Kazimierza I Odnowiciela i jego żony Dobroniegi. Książę poprzez korzystne ożenki, wpierw z królewną czeską, a potem córką samego cesarza Niemiec stworzył sojusze, które zapewniły Polsce bezpieczeństwo zewnętrzne. Urodził się około 1043 roku.

1133 - Papież Innocenty II wydał niekorzystną dla Polski bullę "Sacrosanta Romana", która potwierdzała prawa zwierzchnie arcybiskupstwa magdeburskiego nad Kościołem w Polsce. Na skutek długotrwałych zabiegów dyplomatycznych Bolesława Krzywoustego i arcybiskupa gnieźnieńskiego Jakuba ze Żnina, Innocenty II wydał 7 lipca 1136 bullę "Ex commisso nobis a Deo", uniezależniającą Kościół gnieźnieński od Magdeburga.

1294 - Wojska litewskie pod wodzą księcia Witenesa dotarły do Łęczycy, gdzie zdobyły warowną kolegiatę w Tumie. Litwini wzięli w niewolę część ludności, która się schroniła w kościele, a pozostałych zamordowali. 730 rocznica

1413 - Książę mazowiecki Janusz I Starszy potwierdził i rozszerzył prawa miejskie Warszawy. W dokumencie między innymi określono granice miasta oraz ustanowiono dni targowe: poniedziałek dla Nowej a czwartek dla Starej Warszawy.

1652 - Powstanie Chmielnickiego: drugi dzień mordu na około 3,5 tysiącach polskich jeńców pojmanych po bitwie pod Batohem. Polacy zostali wymordowani na rozkaz Chmielnickiego, przez Kozaków i nogajskich Tatarów. Łącznie zginęło około 8,5 tysiąca Polaków. Z tego powodu Batoh bywa obecnie nazywany sarmackim Katyniem.

1698 - Na zamku w Piszu rozpoczęło się spotkanie elektora Brandenburgii i księcia Prus Fryderyka I z elektorem Saksonii i królem Polski Augustem II Mocnym. Ustalono, że Polska potwierdzi ważność traktatów welawsko-bydgoskich z 1657 roku, w których utraciła wpływ na politykę Prus i oddała im w lenno ziemię lęborsko-bytowską.

1752 - Biskupi Wojciech Stanisław Leski i Fabian Franciszek Pląskowski koronowali koronami papieskimi figurę Matki Boskiej Łąkowskiej w kościele klasztoru franciszkanów w Łąkach Bratiańskich.

1764 - Sejm konwokacyjny, zwołany dla przygotowania elekcji Stanisława Augusta Poniatowskiego, powołał Komisję Skarbową Koronną. Jako organ kolegialny, odpowiedzialny przed sejmem, komisja otrzymała rozszerzone kompetencje w dziedzinie opieki nad przemysłem, handlem i komunikacją oraz sądownicze w sprawach skarbowych. 260 rocznica

1776 - Urodził się Aleksander Chodkiewicz, generał, pisarz, chemik, uczestnik insurekcji kościuszkowskiej. Podczas wojny polsko-austriackiej organizował tajną działalność patriotyczną na Wołyniu. Opracował siedmiotomowy podręcznik chemii. Należał do licznych towarzystw naukowych: Towarzystwa Warszawskiego Przyjaciół Nauk, Komisji Edukacyjnej litewskiej. Był członkiem honorowym Uniwersytetu Wileńskiego. Zmarł 24 stycznia 1838 roku.

1783 - Bracia Montgolfier - Joseph Michel oraz Jacques Étienne zaprezentowali publicznie balon na ogrzane powietrze. Na łące koło Annonay, w regionie Owernia-Rodan-Alpy, ich napełniony rozgrzanym powietrzem płócienny balon Ad Astra o średnica 11 metrów i 70 centymetrów wzniósł się na wysokość około dwóch tysięcy metrów. Balon w czasie lotu, który trwał dziewięć i pół minuty, przebył odległość prawie 2,5 kilometra.

1798 - Zmarł Giovanni Giacomo Casanova, włoski pamiętnikarz, awanturnik, słynny uwodziciel kobiet, autor opowieści fantastycznej "Icosameron" i słynnych pamiętników "Historia mojego życia". Jego nazwisko stało się w wielu językach synonimem uwodziciela. Urodził się 2 kwietnia 1725 roku.

1811 - W Warszawie, w sali redutowej Teatru Narodowego, który mieścił się wtedy przy Placu Krasińskich, Wojciech Bogusławski ogłosił oficjalnie powstanie Szkoły Dramatycznej. Przedstawił też 12 jej pierwszych uczniów. By zostać przyjętym do szkoły żądano umiejętności czytania i pisania oraz świadectwa ukończenia przynajmniej trzech klas. Kandydat musiał mieć "harmonijny skład ciała, czerstwą, przyjemną twarz, dźwięczny, mocny organ głosowy i być muzykalny". Do szkoły mogły być przyjęte dziewczęta, które ukończyły 13 lat, a nie skończyły 16, oraz młodzieńcy w wieku od 16 do 19 lat.

1817 - Austriacki cesarz Franciszek II Habsburg zatwierdził statut Fundacji Ossolineum, założonej we Lwowie przez hrabiego Józefa Maksymiliana Ossolińskiego. Zakład Narodowy imienia Ossolińskich do 1939 roku łączył w sobie bibliotekę, wydawnictwo i Muzeum Książąt Lubomirskich. Po wysiedleniu Polaków ze Lwowa i odłączeniu miasta od Polski w 1945 roku Ossolineum zostało przeniesione do Wrocławia, gdzie znajduje się do dzisiaj. Jest jednym z najważniejszych i najstarszych ośrodków kultury polskiej. W jego zbiorach są ważne dla kultury polskiej starodruki, między innymi "De revolutionibus..." Mikołaja Kopernika z 1543 roku, "Pieśni" Jana Kochanowskiego z 1586 roku i rękopis poematu "Pan Tadeusz" Adama Mickiewicza z 1834 roku.

1855 - Major Henry Wayne został wysłany na pokładzie USS "Supply" do północnej Afryki w celu zakupu wielbłądów dla planowanego United States Camel Corps. W ciągu kilku lat specjalny korpus amerykańskiej armii posiadał 70 wielbłądów. Mimo, że wielbłądy, jako zwierzęta juczne sprawdziły się na pustynnych obszarach południowego zachodu Stanów Zjednoczonych to zrezygnowano z nich. W czasie rozpoczętej w 1961 roku wojny secesyjnej płoszyły, bowiem konie i muły.

1872 - Zmarł Stanisław Moniuszko, dyrygent, jeden z najwybitniejszych kompozytorów polskiego romantyzmu, nazywany ojcem "polskiej opery narodowej”. Autor oper: "Halka", "Straszny dwór", "Hrabina" i "Paria", a także cyklu 12 "Śpiewników domowych", zawierających 268 pieśni do słów polskich i zagranicznych poetów oraz do słów utworów ludowych, a także operetek, baletów i muzyki kościelnej. Urodził się 5 maja 1819 roku.

1887 - Założono Instytut Pasteura w Paryżu. Jest francuską, prywatną instytucją naukowo-badawczą non-profit. Zajmuje się głównie mikrobiologią, immunologią, zwalczaniem chorób zakaźnych oraz produkcją szczepionek i surowic. Nazwa instytutu pochodzi od jej założyciela i pierwszego dyrektora Ludwika Pasteura, który w 1885 roku po raz pierwszy wyprodukował skuteczną surowicę przeciw wściekliźnie. Instytut ma liczne filie we Francji oraz wielu krajach świata.

1896 - Amerykański przemysłowiec Henry Ford odbył premierową jazdę przez Detroit swym pierwszym prototypem samochodu Ford Quadricycle. Silnik na etanol miał moc czterech koni mechanicznych i za pomocą łańcucha napędzał tylne koła. Samochód mógł się poruszać z maksymalną prędkością 32 kilometrów na godzinę. Henry Ford później założył Ford Motor Company i stał się jednym z najbogatszych ludzi na świecie.

1905 - Urodził się Edward Habich, inżynier, mechanik i wynalazca, kierownik działu pojazdów specjalnych Biura Studiów Państwowych Zakładów Inżynierii, profesor Politechniki Warszawskiej. Pod jego kierunkiem w okresie międzywojennym konstruowano polskie czołgi, amfibie i inne pojazdy wojskowe. W czasie II wojny światowej walczył w Armii Krajowej. Po wojnie konstruował między innymi polski ciągnik rolniczy Ursus. Zmarł 14 listopada 1987 roku.

1917 - Urodził się Włodzimierz Fijałkowski, profesor, lekarz i społecznik, twórca polskich szkół rodzenia, propagator metod naturalnej regulacji poczęć, autor 26 książek oraz 150 prac. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Świętego Grzegorza Wielkiego, najwyższym odznaczeniem watykańskim, które jest przyznawane osobom świeckim niebędącym głową państwa. W czasie II wojny światowej był więźniem niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau oraz innych obozów na terenie Niemiec. Zmarł 15 lutego 2003 roku.

1917 - We Francji, dekretem prezydenta Raymonda Poincaré, została powołana ochotnicza formacja wojskowa - Armia Polska, od koloru mundurów nazywana Błękitną Armią. Pierwszy dowódcą został generał Louis Archinard, a od 4 października 1918 roku armią dowodził generał Józef Haller. Armię utworzono z inicjatywy Romana Dmowskiego oraz kierowanego przez niego Komitetu Narodowego Polskiego. W 1919 roku 70 tysięczna Armia Hallera powróciła do Polski, gdzie weszła do struktur odradzającego się Wojska Polskiego.

1917 - W USA po raz pierwszy wręczono Nagrody Pulitzera. Jest to coroczna amerykańska nagroda przyznawana za wybitne dokonania w dziedzinie dziennikarstwa, literatury pięknej i muzyki. Ufundował ją Joseph Pulitzer, amerykański dziennikarz i wydawca pochodzenia węgierskiego. Pierwsze nagrody dostali: Herbert Bayard Swope z "New York World" i "New York Tribune".

1919 - Kongres Stanów Zjednoczonych przyjął 19. poprawkę do Konstytucji gwarantującą kobietom czynne prawo wyborcze i przekazał ją stanom do ratyfikacji. 105 rocznica

1920 - W Trianon podpisany został traktat pokojowy między państwami Ententy i Węgrami, które uznane zostały za sukcesora pokonanych w I wojnie światowej Austro-Węgier. Na mocy traktatu Węgry utraciły ponad 70 procent terytorium Królestwa Węgierskiego. Około 30 procent Węgrów znalazło się poza obszarem państwa węgierskiego.

1921 - III powstanie śląskie: niemieckie oddziały przeszły do kontrofensywy i zdobyły: Koźle-Port, Kłodnicę i Kędzierzyn. Walki wybuchły w nocy z 2 na 3 maja, po ogłoszeniu niekorzystnych dla Polaków wyników plebiscytu i trwały do 5 lipca 1921 roku. Powstańcy walczyli o przyłączenie Śląska do Polski. Było to ostatnie z trzech powstań śląskich i zakończyło się sukcesem. Do Polski włączono znacznie większy teren, niż wynikało z wcześniejszych decyzji międzynarodowej komisji. Podczas III powstania śląskiego doszło do dwóch dużych bitew - w rejonie Góry świętej Anny i pod Olzą.

1923 - Urodził się Mieczysław Naruszewicz - architekt, projektant i rzeźbiarz, wyróżniany nagrodami krajowymi i międzynarodowymi. Autor Pomnika Tysiąclecia Jazdy Polskiej, na Rondzie Jazdy Polskiej w Warszawie oraz płaskorzeźb na warszawskiej Starówce "Łasica" i "Kogut". Był także w gronie projektantów tzw. figurek ćmielowskich - stylizowanych nowoczesnych postaci, głównie zwierząt. Projektował także między innymi nadwozia samochodów ( Warszawa210), skuterów(Osa) oraz pojazdów transportu zbiorowego. Później (1976 - 1983) kierował pracownią wzornictwa przemysłowego "Predom", tworząc projekty urządzeń gospodarstwa domowego. Zmarł 29 września 2006 roku.

1924 - Urodziła się Xymena Zaniewska, projektantka mody, scenografka, architekt, wykładowczyni szkół teatralnych w Warszawie i Łodzi. Do 1982 roku - główna scenografka Telewizji Polskiej, autorka między innymi ponad stu scenografii do spektakli TVP. Uznawana za twórczynię polskiej szkoły scenografii. Zmarła 12 lutego 2016 roku. 100 rocznica

1924 - Urodził się Dennis Weaver, amerykański aktor filmowy, grał między innymi w filmach: "Jeźdźcy", "Dotyk zła" i "Pojedynek na szosie". Zmarł 24 lutego 2006 roku. 100 rocznica

1926 - Ignacy Mościcki został zaprzysiężony na urząd prezydenta RP. Po agresji ZSRR na Polskę 17 września 1939 roku przekroczył wraz z rządem RP granicę polsko-rumuńską. Został internowany przez władze Królestwa Rumunii. 30 września 1939 roku Ignacy Mościcki zrezygnował z prezydentury, wyznaczając uprzednio na swego następcę Władysława Raczkiewicza. W grudniu 1939 władze rumuńskie zezwoliły na jego wyjazd do Szwajcarii, gdzie mieszkał do śmierci. Zmarł 2 października 1946 roku.

1926 - Urodził się Marek Sart, kompozytor muzyki rozrywkowej i aranżer, autor przebojów: "Każda miłość jest pierwsza”, "Malowana lala”, "Komu piosenkę”, "Wspomnienie” i "Odejdź smutku”. Był członkiem jazzowego zespołu muzycznego Melomani Jerzego Matuszkiewicza, w którym grał na kontrabasie i gitarze, a potem w 1968 roku założyli z Ernestem Bryllem zespół Drumlersi. Zmarł 6 listopada 2010 roku.

1927 - Urodziła się Xymena Zaniewska, projektantka mody, scenograf, architekt, wykładowczyni szkół teatralnych w Warszawie i Łodzi, uznawana za twórczynię polskiej szkoły scenografii. Do 1982 roku główny scenograf Telewizji Polskiej, autorka między innymi ponad 100 scenografii do spektakli Teatru Telewizji. Odeszła z pracy w TVP po ogłoszeniu stanu wojennego i przeszła na wcześniejszą emeryturę. Wstąpiła do "Solidarności”. W tym czasie zaczęła projektować scenografię i odzież dla kontrahentów zagranicznych. Brała udział w licznych wystawach międzynarodowych. Zmarła 12 lutego 2016 roku.

1933 - Urodził się Edmund Bałuka. Obok Mariana Jurczyka i Andrzeja Milczanowskiego był jedną z najważniejszych postaci szczecińskiej antykomunistycznej opozycji demokratycznej okresu PRL. Był jednym z liderów strajku okupacyjnego w Stoczni Szczecińskiej w grudniu 1970. W styczniu 1971 organizator i przywódca drugiego strajku w zakładzie. Prowadził rozmowy z I sekretarzem KC PZPR Edwardem Gierkiem i premierem Piotrem Jaroszewiczem, szefem MSW Franciszkiem Szlachcicem i generałem Wojciechem Jaruzelskim. W 1973 roku, bojąc się o swoje życie, uciekł na statku z Polski. Po latach okazało się, że pomogła mu w tym SB, bo władza komunistyczna chciała się pozbyć niebezpiecznego dla niej robotnika. Zmarł 8 stycznia 2015 roku.

1933 - Urodził się Maciej Dubois, adwokat. W latach 80., w tym w stanie wojennym, obrońca w procesach politycznych, między innymi działaczy Konfederacji Polski Niepodległej. Był także obrońcą w rozpoczętym w 1992 roku głośnym procesie zbrodniarza stalinowskiego pułkownika Adama Humera. Zmarł 17 maja 2016 roku.

1937 - W swoim supermarkecie Humpty Dumpty w Oklahoma City Sylvan Goldman wprowadził pierwsze na świecie wózki sklepowe skonstruowane wspólnie z mechanikiem Fredem Youngiem. Wynalazek miał na celu ułatwienie zakupów, zachęcając w ten sposób klientów do częstszego przychodzenia do sklepu. Początkowo jednak nie został przychylnie przyjęty. Kobiety uważały, że wynalazek jest niemodny, inni obawiali się, że będą wyglądali bezradnie. Dopiero po zatrudnieniu modelek i modeli, którzy korzystali z wózków i demonstrowali ich użyteczność, wózki sklepowe stały się niezwykle popularne, a Sylvan Goldman został multimilionerem.

1938 - We Francji rozpoczęły się III Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej, w których debiutowała reprezentacji Polski. Podobnie jak cztery lata wcześniej, turniej zdominowali Włosi, którzy w finale zwyciężyli Węgrów 4:2. Polacy odpadli w 1/8 finału po dramatycznym, zakończonym dogrywką meczu z Brazylią, zakończonym porażką 5:6. Cztery gole dla naszej reprezentacji strzelił w tym spotkaniu Ernest Wilimowski.

1939 - Urodził się Ireneusz Iredyński, prozaik, dramaturg, poeta, scenarzysta, autor tekstów piosenek oraz twórca licznych słuchowisk radiowych. Autor zbiorów poezji: "Wszystko jest obok”, "Muzyka konkretna”, powieści "Dzień oszusta”, "Człowiek epoki”, zbioru opowiadań "Okno”, sztuk scenicznych: "Żegnaj, Judaszu", "Dobroczyńca”, "Sama słodycz”. Zmarł 9 grudnia 1985 roku. 85 rocznica

1940 - Marynarka wojenna wojsk sprzymierzonych, w tym polskie okręty, zakończyła ewakuację wojsk alianckich z Dunkierki - około 340 tysięcy żołnierzy francuskich i brytyjskich. Ewakuację rozpoczęto w połowie maja pod naporem Niemców.

1941 - Zmarł Wilhelm II, ostatni niemiecki cesarz i król Prus, przedstawiciel dynastii Hohenzollernów. Honorowy admirał marynarki wojennej Cesarstwa. Jego panowanie charakteryzowało się militaryzmem i dążeniem do uczynienia z Niemiec światowej potęgi. Wilhelm II był przeciwnikiem ograniczenia zbrojeń: w czasie konferencji haskich 1899 i 1907 roku - delegacje Rzeszy były zajęte głównie sabotowaniem wypracowanych projektów. Po zakończeniu I wojny światowej abdykował i osiadł w Holandii. Urodził się 27 stycznia 1859 roku.

1942 - Niemcy zamordowali we Lwowie Halinę Górską, powieściopisarkę, publicystkę, działaczkę społeczną, autorkę książek dla młodzieży: "O księciu Gotfrydzie, rycerzu gwiazdy wigilijnej", "Chłopcy z ulic miasta", "Druga brama". Przez wiele lat pracowała w lwowskiej rozgłośni radiowej, prowadząc audycje młodzieżowe. Założyła we Lwowie miesięcznik społeczno-kulturalny "Sygnały”. Urodziła się 4 maja 1898 roku.

1942 - W czasie akcji deportacyjnej prowadzonej przez Niemców w krakowskim getcie zastrzelony został Mordechaj Gebirtig, poeta tworzący w języku jidysz, pieśniarz żydowski, aktor. Napisał ponad 100 pieśni i wierszy. Urodził się 4 maja 1877 roku.

1942 - Zmarł Antoni Zawistowski, duchowny rzymskokatolicki, męczennik chrześcijański, spowiednik, kaznodzieja i błogosławiony Kościoła katolickiego. Został aresztowany przez władze okupacyjne w listopadzie 1939, był więziony w niemieckim obozie koncentracyjnym Sachsenhausen a następnie Dachau. Gdzie zmarł z wycieńczenia. Współwięźniowie zapamiętali jego słowa: "Jesteśmy tu za wiarę, Kościół i Ojczyznę; za tę sprawę świadomie oddajemy życie”. Beatyfikował go papież Jan Paweł II w 1999. Urodził się 10 listopada 1882 roku.

1942 - Rozpoczęła się bitwa o Midway - japońsko-amerykańskie starcie o atol leżący na Pacyfiku między Japonią a Hawajami. Był on strategicznym punktem zaopatrzeniowym dla amerykańskiej floty. Morsko-lotnicza potyczka zakończyła się po czterech dniach, 7 czerwca, wielkim zwycięstwem Stanów Zjednoczonych. Wygrana Amerykanów powstrzymała dalsze plany japońskiej ekspansji terytorialnej i została uznana za punkt zwrotny II wojny światowej na Pacyfiku.

1943 - Niemcy spacyfikowali Nasiechowice, w powiecie miechowskim w Małopolsce, w której kilka dni wcześniej kwaterował oddział partyzancki Armii Krajowej. Niemcy, dysponując listą gospodarstw, w których zamieszkał oddział "Tatarskiego”, wyciągali ludzi z domów i na miejscu mordowali. W sumie zabito 140 ludzi z Nasiechowic i okolicznych wsi.

1943 - Niemcy zamordowali niemal 30 mieszkańców wsi Krajno Pierwsze w powiecie kieleckim. Otoczyli wieś i wszystkich mieszkańców spędzili na plac szkolny, gdzie zabili podejrzewanych o współpracę z partyzantami.

1944 - Wojska amerykańskie wyzwoliły Rzym. Do stolicy Włoch wkroczyła 88. dywizja "Blue Devil". Wieczorem czołgi alianckie stanęły na Piazza Venezia. Nazajutrz tryumfalnie wjechał tam generał Mark Clark, dowódca 5. Armii USA, owacyjnie witany przez tłumy mieszkańców włoskiej stolicy. 80 rocznica

1944 - Wojna na Atlantyku: niemiecki U-Boot U-505 został przechwycony przez Amerykanów u wybrzeży Wysp Zielonego Przylądka. Na pokładzie znaleziono między innymi księgi szyfrów. Dzięki nim alianci mogli odczytywać komunikaty Kriegsmarine i z większą precyzją określać położenie niemieckich okrętów podwodnych. 80 rocznica

1945 - Generał Tadeusz Bór-Komorowski nadał na cześć generała Stanisława Maczka miastu Haren w Dolnej Saksonii, nową nazwę Maczków. 19 maja 1945 roku żołnierze 1. Dywizji Pancernej generała Maczka zajęli tę miejscowość i do 28 maja przenieśli wszystkich mieszkańców do okolicznych miast. Na ich miejscu umieszczono pięć tysięcy Polaków, w tym byłych powstańców warszawskich. Decyzja o powstaniu polskiej enklawy zapadła w 2. Korpusie Kanadyjskim, a zaakceptował ją brytyjski zarząd wojenny. W ciągu następnych dwóch lat Maczków był polskim miastem z burmistrzem, szkołą, strażą pożarną i polską parafią. Nazwę Haren przywrócono 10 września 1948 roku, gdy żołnierze wrócili do Wielkiej Brytanii, a polscy mieszkańcy zostali przesiedleni do kraju lub wyjechali za żołnierzami.

1945 - W nocy z 3 na 4 czerwca uzbrojona grupa żołnierzy podziemia niepodległościowego zaatakowała Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Mławie, uwalniając 40 więźniów, głównie żołnierzy AK, NSZ i Batalionów Chłopskich. W pościg za uciekinierami ruszyli funkcjonariusze UB, MO, a nawet żołnierze sowieccy z miejscowego garnizonu. Nie zdołano jednak ująć uciekinierów.

1945 - Urodził się Anthony Braxton, amerykański kompozytor, saksofonista, klarnecista, flecista, pianista i filozof. Jest jednym z najbardziej płodnych amerykańskich żyjących muzyków-kompozytorów. Jego dorobek, licząc od lat 60., to ponad 100 albumów. Spośród bogatego instrumentarium, którym się posługuje, wymienić należy flet, saksofony oraz klarnety. Oprócz kariery muzycznej, Anthony Braxton jest również zapalonym graczem w szachy.

1948 - Pilot Stanisław Skalski, najlepszy polski as myśliwski z czasów II wojny światowej, został aresztowany przez funkcjonariuszy Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego pod fałszywymi zarzutami szpiegostwa na rzecz Wielkiej Brytanii i USA. Podczas śledztwa był brutalnie torturowany przez ubeków, między innymi Józefa Różańskiego i Adama Humera. W kwietniu 1950 roku został skazany na karę śmierci. W styczniu następnego roku na prośbę matki został ułaskawiony przez prezydenta Bolesław Bieruta. Karę śmierci zamieniono na dożywocie. Został zwolniony z więzienia postanowieniem Najwyższego Sądu Wojskowego z 11 kwietnia 1956 roku. W listopadzie tego roku wrócił do wojska. Na własną prośbę został przeniesiony do rezerwy 10 kwietnia 1972 roku. Stanisław Skalski urodził się 27 listopada 1915 roku, zmarł 12 listopada 2004.

1949 - Urodziła się Anna Wąsikiewicz, malarka i znawczyni haftu kujawskiego. Praktykuje najczęściej malarstwo olejne, ale posługuje się także farbami akwarelowymi i akrylowymi, nakładanymi szpalchlami i szpatułkami. Swoje prace wystawia w galeriach polskich i zagranicznych, miała około 20 wystaw indywidualnych i 70 zbiorowych. 75 rocznica

1951 - Urodził się Bronisław Malinowski, lekkoatleta, dwukrotny mistrz Europy, złoty medalista podczas igrzysk olimpijskich w Moskwie w 1980 roku. Największe sukcesy odnosił w biegu na 3000 metrów z przeszkodami. Zginął w wypadku samochodowym 27 września 1981 roku. Po śmierci został wyróżniony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

1952 - Urodził się Bronisław Komorowski, polityk, minister obrony narodowej, marszałek Sejmu i prezydent RP. Pod koniec lat 70. był zaangażowany w działalność opozycyjną w ramach Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela. W 1980 wstąpił do Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność”, organizował struktury związku w Regionie Mazowsze, pracował w Ośrodku Badań Społecznych NSZZ "Solidarność”. W czasie stanu wojennego był internowany do czerwca 1982 roku.

1953 - Kardynał Stefan Wyszyński podczas uroczystości Bożego Ciała ujawnił wiernym treść skierowanego w maju do komunistycznych władz słynnego "Non possumus!". Przed akademickim kościołem świętej Anny w Warszawie mówił o przyczynach zaostrzającego się konfliktu między władzą a Kościołem. W obecności 200 tysięcy zgromadzonych wiernych kardynał powiedział słynne słowa: "Należy oddać to, co jest Cezara Cezarowi, a co Bożego Bogu. A gdy Cezar siada na ołtarzu, to mówimy krótko: Non possumus! (Nie możemy)".

1955 - Powołano Instytut Badań Jądrowych z siedzibą w Świerku koło Warszawy. W Instytucie działało kilka reaktorów jądrowych. W grudniu 1974 roku uruchomiono działający do dziś reaktor "Maria", który od podstaw został zbudowany w Polsce, choć oparty był na radzieckim pomyśle - reaktorze MR w Instytucie Kurczatowa w Moskwie.

1960 - Zmarł generał Józef Haller, dowódca II Brygady Legionów Polskich, II Korpusu Polskiego na Ukrainie w 1918 roku, wódz naczelny Armii Polskiej we Francji w latach 1918-1919, tak zwanej "błękitnej armii”, minister bez teki w drugim rządzie Władysława Sikorskiego, harcmistrz, przewodniczący ZHP, prezes PCK. Urodził się 13 sierpnia 1873 roku.

1960 - W Buenos Aires w Argentynie utworzono Polską Bibliotekę imienia Ignacego Domeyki. Placówka obok funkcji biblioteki pełni też rolę Instytutu Polskiego promującego kulturę polską w Argentynie i całej Ameryce Południowej. Jest to największa polonijna biblioteka w Ameryce Południowej, jej zbiory liczą ponad 25 tysięcy pozycji. Biblioteka posiada znaczącą kolekcję piśmiennictwa historyczne, zwłaszcza dotyczącego osadnictwa Polaków w Argentynie.

1962 - Urodził się Zenon Jaskuła, kolarz szosowy, wielokrotny mistrz Polski, wicemistrz olimpijski i wicemistrz świata w wyścigu drużynowym na 100 kilometrów; trzeci w klasyfikacji końcowej Tour de France w 1993 roku. Karierę kolarską zakończył w wieku 35 lat. Obecnie działa w branży budowlanej. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

1962 - Urodził się Krzysztof Hołowczyc, kierowca rajdowy, mistrz Europy z 1997 roku, prezenter telewizyjny, od 2007 do 2009 poseł do Parlamentu Europejskiego. Trzykrotnie uzyskiwał tytuł rajdowego mistrza Polski. Startował w Rajdzie Dakar. Za wybitne zasługi w działalności na rzecz polskiej motoryzacji, został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Był ambasadorem zorganizowanych w Krakowie Światowych Dni Młodzieży 2016. W 2006 roku otrzymał Medal "Milito Pro Christo”.

1963 - Prezydent USA John F. Kennedy wydał rozporządzenie przywracające parytet kruszcu i prawo emisji pieniądza dla rządu amerykańskiego. Według jednej z hipotez mogło to być powodem zamachu na życie prezydenta 22 listopada tego roku.

1968 - W warszawskim Wilanowie otwarto Muzeum Plakatu, Była to pierwsza tego typu placówka na świecie. W swych zbiorach posiada około 54 tysięcy prac, w tym dzieła między innymi Pabla Picassa, Andy'ego Warhola i Stasysa Eidrigevičiusa.

1970 - Proklamowanie niepodległości w Królestwie Tonga, państwie leżącym na archipelagu o tej samej nazwie, w Polinezji na południowym Pacyfiku. Tonga ma około 106 tysięcy ludności. Tego dnia jest tam obchodzone święto narodowe.

1970 - Urodziła się Izabella Scorupco, aktorka, piosenkarka i modelka, przez wiele lat mieszkająca w Szwecji, a obecnie w Los Angeles. Zagrała między innymi w filmach: "Golden Eye”, "Ogniem i mieczem”, "Granice wytrzymałości”, "Egzorcysta. Początek”.

1971 - Rząd podjął decyzję o budowie Trasy Łazienkowskiej w Warszawie - łączącej centrum z prawobrzeżną częścią miasta. Zbudowano ją w latach 1971-1974, jako część obwodnicy śródmiejskiej. Składa się z ulicy Wawelskiej, Alei Armii Ludowej, mostu Łazienkowskiego i Alei Stanów Zjednoczonych. Prace rozpoczęto 10 września 1971 roku, a Trasę Łazienkowską oddano do użytku po trzech latach budowy - 22 lipca 1974 roku, w dniu trzydziestolecia PRL.

1972 - Urodził się Joe Hill, właściwie Joseph Hillstorm King, amerykański pisarz horrorów, syn Stephena Kinga. Debiutował w 1997 roku opowiadaniem "The Lady Rests". Pierwsza książka Hilla, zbiór opowiadań "Upiory XX wieku", zyskała bardzo dobre opinie wśród czytelników i krytyków, zdobyła prestiżowe nagrody Brama Stokera i British Fantasy Award.

1975 - Urodziła się Angelina Jolie, amerykańska aktorka. W 2000 otrzymała Oscara dla najlepszej aktorki drugoplanowej za rolę w dramacie "Przerwana lekcja muzyki" Zagrała także w innych filmach, między innymi: "Lara Croft: Tomb Raider”, "Udając Boga”, "Hakerzy”, "Grzeszna miłość” i "Oszukana”. Aktywnie angażuje się w działalność humanitarną na całym świecie, szczególnie w pomoc uchodźcom w ramach ONZ.

1976 - Urodził się Aleksiej Nawalny, rosyjski prawnik, publicysta i działacz polityczny, opozycjonista i więzień polityczny. Lider rosyjskiej opozycji, autor jednego z najpopularniejszych w Rosji blogów. Osiągnął międzynarodową sławę, organizując antyrządowe demonstracje i ubiegając się o urząd w celu propagowania reform przeciwko korupcji w Rosji oraz prezydentowi Władimirowi Putinowi i jego rządowi. W październiku 2021 władze rosyjskie uznały go za "terrorystę” i "ekstremistę”. Obecnie więziony w kolonii karnej w Pokrowie.

1977 - W warszawskim Międzylesiu otwarto Szpital-Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka. Uważany za najnowocześniejszy szpital dziecięcy w Polsce. Prowadzi działalność leczniczą, rehabilitacyjną, naukową i szkoleniową. W jego skład wchodzi 17 klinik, 29 samodzielnych poradni, apteka szpitalna oraz zespół specjalistycznych przychodni. Jest jednocześnie pomnikiem dzieci, ofiar II wojny światowej. Pierwszym Dyrektorem Centrum Zdrowia Dziecka była profesor Maria Goncerzewicz.

1981 - W wyniku zderzenia pociągów osobowego z towarowym w Osiecku koło Otwocka zginęło 25 osób, a osiem zostało rannych. Za winnych katastrofy uznano załogę pociągu osobowego. Jednak z powodu ich śmierci, sprawę umorzono. W czasie katastrofy ruch odbywał się w tym miejscu po jednym torze. Załoga pociągu osobowego relacji Skierniewice-Łuków nie zatrzymała składu mimo znaku "stój”. W pobliżu miejsca katastrofy stoi pomnik ku czci ofiar.

1982 - Premiera horroru "Duch" w reżyserii Tobe’a Hoopera. Do dziś uważany jest za film kultowy. Obraz wywołał ogromne zainteresowanie wśród widzów, dlatego zostały nakręcone jeszcze dwie jego kontynuacje, które - wspólnie z oryginałem - złożyły się na filmową serię "Poltergeist". Główne role zagrali: JoBeth Williams, Craig T. Nelson i Heather O’Rourke.

1983 - Zmarł Ryszard Skibiński, muzyk grający na harmonijce ustnej i kompozytor, członek zespołu Kasa Chorych i Krzak. Współpracował z zesołem Dżem i Ryszardem Riedlema także Janem Skrzekiem. Urodził się 20 stycznia 1951 roku.

1984 - Ukazał się album "Born in the U.S.A." Bruce’a Springsteena. Siódma płyta studyjna amerykańskiego artysty odniosła ogromny sukces komercyjny - była najlepiej sprzedającym się albumem 1985 roku w Stanach Zjednoczonych, a także wyrównała rekord siedmiu singli z jednego wydawnictwa, które uplasowały się w pierwszej dziesiątce "Billboard Hot 100". "Born in the U.S.A." okazała się najpopularniejszą płytą w karierze muzyka, rozchodząc się w ponad 30 milionach kopii, zajmując 22. miejsce na liście najlepiej sprzedających się płyt w historii. 40 rocznica

1987 - Zmarł Natan Jakow Rapaport, polski rzeźbiarz żydowskiego pochodzenia. Wraz z architektem Leonem Markiem Suzinem zaprojektował pomnik Bohaterów Getta w Warszawie, jest też autorem pomnika w Filadelfii, w USA, upamiętniającego sześć milionów żydowskich męczenników-ofiar Holokaustu. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Urodził się 7 listopada 1911 roku.

1988 - 10 żołnierzy zginęło w wyniku zderzenia ciężarówki wojskowej z pociągiem na niestrzeżonym przejeździe kolejowym pod Bytomiem Odrzańskim. Żołnierze jechali do prac przy rowach melioracyjnych w pobliskiej wsi.

1988 - W wyniku eksplozji trzech wagonów z ładunkiem heksogenu w pociągu przejeżdżającym przez Arzamas w obwodzie niżnonowogrodzkim w Rosji zginęło 91 osób, a około 1500 zostało rannych.

1989 - I tura pierwszych po II wojnie światowej częściowo wolnych wyborów do Sejmu i całkowicie wolnych do Senatu. Głosowanie zakończyło się miażdżącym zwycięstwem obozu "Solidarności”, który zdobył 99 na 100 mandatów senatorskich i wszystkie 161 mandatów poselskich przypadających kandydatom bezpartyjnym. Datę tę uznaje się za upadek komunizmu w Polsce. 35 rocznica

1989 - Chińskie wojsko krwawo stłumiło pokojową demonstrację na rzecz demokracji na placu Tian’anmen w Pekinie. Zginęło kilka tysięcy protestujących. Studenci, których popierali pekińscy robotnicy, żądali rozpoczęcia reform politycznych, demokratyzacji życia publicznego oraz rozprawy z narastającą korupcją. 35 rocznica

1989 - W katastrofie kolejowej koło dzisiejszej Ufy na Uralu, spowodowanej przez wybuch pobliskiego gazociągu, podczas mijania się dwóch pociągów pasażerskich, zginęło 657 osób, a ponad 800 odniosło obrażenia. Gaz wybuchł, gdy z klocków hamulcowych obu pociągów posypały się iskry w momencie hamowania. 35 rocznica 1991 - Jan Paweł II odwiedził Łomżę i Radom. Była to czwarta podróż apostolska Papieża Polaka do Polski i przebiegała pod hasłem "Bogu dziękujcie, ducha nie gaście".

1992 - W nocnym głosowaniu z 4 na 5 czerwca Sejm RP odwołał mniejszościowy rząd Jana Olszewskiego na tle tak zwanego kryzysu lustracyjnego. Gabinet został zdymisjonowany kilkanaście godzin po wykonaniu przez ministra spraw wewnętrznych Antoniego Macierewicza uchwały Sejmu o ujawnieniu tajnych współpracowników Służby Bezpieczeństwa. Na liście współpracowników SB znalazło się między innymi trzech ministrów i ośmiu wiceministrów rządu Jana Olszewskiego.

1995 - W Lesie Katyńskim koło Smoleńska położono kamień węgielny pod budowę polskiego cmentarza w miejscu zbrodni popełnionej przez NKWD na oficerach Wojska Polskiego w 1940 roku. Polski Cmentarz Wojenny w Katyniu został otwarty i poświęcony 28 lipca 2000 roku, w ramach obchodów upamiętniających 60. rocznicę Zbrodni Katyńskiej.

1999 - Zmarł Czesław Strzeszewski, ekonomista, socjolog, historyk myśli gospodarczej, filozof i etyk społeczny, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, współtwórca lubelskiej szkoły katolickiej nauki społecznej. Urodził się 21 października 1903 roku. 25 rocznica

2001 - Tymczasowy prezydent Peru Valentín Paniagua powołał Komisję Prawdy i Pojednania do zbadania nadużyć władzy podczas rządów obalonego prezydenta Alberto Fujimoriego. W ciągu 16 miesięcy działania Komisja zebrała około 17 tysięcy zeznań, dokumentując 11,5 tysiąca przypadków złamania praw człowieka. Komisja ustaliła 23 969 przypadków śmierci lub zaginięcia osób bez śladu z powodów politycznych.

2002 - W południowokoreańskim Pusanie Polska przegrała z gospodarzami 0:2 w swym pierwszym meczu grupowym na piłkarskich Mistrzostwach Świata. W drugim spotkaniu mundialu rozgrywanego w Korei Południowej i Japonii Polska przegrała z Portugalią 0:4. W trzecim, ostatnim meczu, pokonała reprezentację USA 3:1. Mimo to, zakończyła mistrzostwa na ostatnim miejscu w grupie.

2002 - Zmarł Jacek Żemantowski, sportowiec, dziennikarz, siedmiokrotny medalista mistrzostw kraju we florecie i szpadzie, dwukrotny laureat nagrody "Złoty Ekran", pięciokrotny triumfator konkursu "Złote pióro". W latach 1988-2000 pełnił funkcję prezesa Polskiego Związku Szachowego. Był twórcą i dyrektorem "Akademii szachowej” oraz pomysłodawcą cyklicznych turniejów "Wakacje z szachami”. Urodził się 18 lutego 1939 roku.

2004 - Zmarł Nino Manfredi, włoski aktor komediowy, realizator i scenarzysta. Zagrał między innymi w filmach: "Przygody Pinokia”, "Chleb i czekolada”, "Latający Holender”, "Odrażający, brudni, źli”, "Cudowne światło”. Urodził się 22 marca 1921 roku. 20 rocznica

2008 - W wyniku wybuchu metanu w KWK "Borynia" w Jastrzębiu-Zdroju zginęło sześciu górników, a 18 zostało rannych. Do eksplozji doszło 900 metrów pod ziemią. W zagrożonym rejonie było wówczas 32 górników. 2008 - Z powodu awarii systemu chłodzenia w słoweńskiej elektrowni atomowej Krško Komisja Europejska ogłosiła alarm atomowy. Alert został odwołany po pięciu godzinach. Reaktor został wyłączony, a awaria nie spowodowała zagrożenia dla ludzi i środowiska naturalnego.

2008 - Zmarła Agata Mróz, siatkarka, złota medalistka Mistrzostw Europy z 2003 i 2005 roku, 138-krotna reprezentantka Polski w latach 2003-2006. Urodziła się 7 kwietnia 1982 roku.

2010 - Zmarł Jerzy Jochimek, pisarz, tłumacz literatury rosyjskiej, więzień łagrów. Autor powieści, których akcja rozgrywa się między innymi w sowieckich obozach. Bohaterowie jego książek kładli ogromny nacisk na potrzebę ocalenia wolności jednostki wobec zbrodniczego reżimu. Urodził się 3 grudnia 1920 roku.

2011 - Zmarł Tadeusz Urgacz, poeta, autor tekstów piosenek, między innymi "Czarny Alibaba” i "Jabłuszko pełne snu”. Urodził się 31 maja 1926 roku.

2013 - Zmarł Lucjan Szołajski, jeden z najbardziej znanych i rozpoznawalnych lektorów filmowych i telewizyjnych. Miał 82 lata. W ponad 40-letniej karierze zawodowej często był angażowany do czytania polskiej wersji filmów akcji. Można go było usłyszeć między innymi w obrazach: "Uniwersalny żołnierz", "Rambo", "Terminator 2", "Godzilla" czy "Milczenie owiec". Czytał też listy dialogowe do emitowanego w latach 80. brazylijskiego serialu "Niewolnica Isaura", którym pasjonowała się wówczas cała Polska. Urodził się 8 listopada 1930 roku.

2014 - Zmarł Bogdan Mirowski, artysta plastyk. Był twórcą statuetki Bursztynowego Słowika - głównej nagrody Sopockiego Festiwalu Piosenki. Tworzył płaskorzeźby, biżuterię, przedmioty użytkowe. W jego rzeźbach widać liczne odwołania do malarstwa dawnych mistrzów holenderskich, a w szczególności Hieronima Boscha. Prace artysty znajdują się w zbiorach muzeów i w prywatnych kolekcjach w kraju i zagranicą. Urodził się 24 sierpnia 1945 roku. 10 rocznica

2015 - Zmarł Bolesław Idziak, aktor filmowy i teatralny. Występował na scenach teatrów w Kielcach, Zielonej Górze, Gorzowie Wielkopolskim, Białymstoku, Wrocławiu, Kaliszu, Poznaniu. Zagrał między innymi w filmach: "Hubal", "Kazimierz Wielki", "Akcja pod Arsenałem", "Poznań 56'. Urodził się 16 stycznia 1928 roku.

2015 - Zmarł Leonid Pluszcz, ukraiński matematyk, dysydent w czasach ZSRR. W latach 60. współpracował z rosyjskim obrońcami praw człowieka, był członkiem Grupy Inicjatywnej Obrony Praw Człowieka. W styczniu 1972 został aresztowany, a od stycznia 1973 przymusowo leczony psychiatrycznie. Jego przypadek miał symboliczne znaczenie w protestach przeciwko wykorzystywaniu psychiatrii dla nękania przeciwników politycznych w ZSRR organizowanych w zachodniej Europie. W 1976 został zwolniony ze szpitala i wyjechał do Francji. Urodził się 26 kwietnia 1939 roku.

2018 - Zmarł Bohdan Pilarski, polityk, muzykolog, rolnik, poseł na Sejm. W 1976 podpisał jeden z listów otwartych do Sejmu PRL przeciwko zmianom w konstytucji. W czasie stanu wojennego był internowany, następnie objęty dozorem milicyjnym. W 1993 roku został przewodniczącym Stronnictwa Chrześcijańskiej Demokracji. Od 2001 był związany z Prawem i Sprawiedliwością. Urodził się 24 września 1931 roku.

2020 - Zmarł Rupert Hine, angielski muzyk, autor piosenek i producent muzyczny. Pisał i komponował między innymi dla takich artystów jak: Tina Turner, Bob Geldof, Thompson Twins, Chris de Burgh i Suzanne Vega. Nagrał też jedenaście albumów. Urodził się 21 września 1947 roku.

2021 - Zmarł Władysław Ciastoń, generał dywizji Milicji Obywatelskiej, funkcjonariusz SB i jej szef w latach 1981-86. Był podejrzany o sprawstwo kierownicze zabójstwa księdza Jerzego Popiełuszki, jednak po interwencji najwyższych organów partyjno-państwowych PRL jego sprawę wyłączono z procesu toruńskiego, a on sam został uniewinniony. W 2019 został uznany przez sąd winnym represjonowania opozycjonistów poprzez ich bezprawne powołanie do wojska w listopadzie 1982, stanowiące zbrodnię przeciwko ludzkości oraz zbrodnię komunistyczną i prawomocnie skazany na karę dwóch lat pozbawienia wolności. Urodził się 16 grudnia 1924 roku.

2021 - Urodziła się Lilibet Diana Mountbatten-Windsor, potomkini brytyjskiej rodziny królewskiej, córka Henryka, księcia Sussexu, i jego żony, Meghan, księżnej Sussexu. Jedenasta prawnuczka królowej Elżbiety II; zajmuje ósme miejsce w linii sukcesji brytyjskiego tronu. Imiona dziecka są hołdem złożonym przedstawicielkom rodziny królewskiej poprzednich pokoleń: Diana po babci księżnej Walii Dianie, a Lilibet po prababci, królowej Elżbiecie II. Od urodzenia nie nosi tytułów szlacheckich. Nie jest formalnie członkinią brytyjskiej rodziny królewskiej i wobec tego nie ma obowiązku reprezentowania monarchy w oficjalnych wystąpieniach. Poprzez swojego przodka, Jana Wilhelma Friso, księcia Oranii spokrewniona jest ze wszystkimi rodzinami królewskimi i książęcymi panującymi w Europie.

2022 - Zmarł Przemysław Frankowski, autor tekstów i wokalista zespołu Basstion, w nurcie roots reagge. Pracował także w rozgłośniach radiowych. Urodził się 21 maja 1958 roku.

2022 - Zmarł Bolesław Tejkowski, socjolog, polityk o poglądach nacjonalistycznych. W 1990 objął funkcję przewodniczącego nacjonalistycznego stronnictwa - Polska Wspólnota Narodowa, później przekształcone w Stronnictwo Narodowe - Polską Wspólnotę Narodową. Brał udział bez powodzenia w wyborach prezydenckich w 1995, 2000 i 2005 roku, bezskutecznie kandydował także do sejmu w latach 1991, 1993, 1997 i 2001. Urodził się 15 grudnia 1933 roku.

2023 - Zmarł Józef Klasa, polityk czasów PRL, ambasador Polski w Meksyku, na Kubie i w Maroku, był także konsulem generalmym w Lille we Francji. Urodził się 5 września 1931 roku. 1 rocznica

Zobacz także

2024-07-03, godz. 06:00 Kartka z kalendarza 3 lipca - Białoruś obchodzi Dzień Niepodległości, upamiętniający datę wyzwolenia terenów Białorusi przez Armię Czerwoną spod okupacji niemieckiej w… » więcej 2024-07-02, godz. 06:00 Kartka z kalendarza 2 lipca - Światowy Dzień Dziennikarza Sportowego, obchodzony w rocznicę utworzenia w 1924 roku w Paryżu Międzynarodowego Stowarzyszenia Prasy Sportowej AIPS. 2… » więcej 2024-07-01, godz. 06:00 Kartka z kalendarza 1 lipca - Kanada obchodzi Święto Kanady, w rocznicę utworzenia Konfederacji w 1867 roku. 1 lipca - Dzień Sejmu Polskiego. Upamiętnia zawarcie 1 lipca 1569… » więcej 2024-06-30, godz. 07:00 Kartka z kalendarza 30 czerwca - Ostatni dzień Międzynarodowego Tygodnia Wiedzy o Osobach Głuchoniewidomych, trwającego od 24 czerwca. 30 czerwca - Międzynarodowy Dzień… » więcej 2024-06-29, godz. 06:00 Kartka z kalendarza 29 czerwca - Dzień Ratownika Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Tego dnia Kościół katolicki obchodzi Dzień Świętego Piotra, który jest patronem… » więcej 2024-06-28, godz. 06:00 Kartka z kalendarza 28 czerwca - Międzynarodowy Tydzień Wiedzy o Osobach Głuchoniewidomych, trwający od 24 do 30 czerwca. 28 czerwca - Narodowy Dzień Pamięci Poznańskiego Czerwca… » więcej 2024-06-27, godz. 06:00 Kartka z kalendarza 27 czerwca - Międzynarodowy Tydzień Wiedzy o Osobach Głuchoniewidomych, trwający od 24 do 30 czerwca. 27 czerwca - Światowy Dzień Rybołówstwa, ustanowiony… » więcej 2024-06-26, godz. 06:00 Kartka z kalendarza 26 czerwca - Międzynarodowy Tydzień Wiedzy o Osobach Głuchoniewidomych, trwający od 24 do 30 czerwca. 26 czerwca - Międzynarodowy Dzień Przeciwko Nadużywaniu… » więcej 2024-06-25, godz. 06:00 Kartka z kalendarza 25 czerwca - Międzynarodowy Tydzień Wiedzy o Osobach Głuchoniewidomych, trwający od 24 do 30 czerwca. 25 czerwca - Święto Marynarki Wojennej. 25 czerwca… » więcej 2024-06-24, godz. 09:53 Kartka z kalendarza 24 czerwca - Rozpoczyna się Międzynarodowy Tydzień Wiedzy o Osobach Głuchoniewidomych, trwający do 30 czerwca. 24 czerwca - Światowy Dzień Chorych na… » więcej
12345
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej »