Radio Opole » Kartka z kalendarza » Kartka z kalendarza » Kartka z kalendarza
2024-06-03, 07:00 Autor: IAR/B.Falkowska/dok.

Kartka z kalendarza

3 czerwca - Światowy Dzień Roweru, ustanowiony rezolucją ONZ w 2018 roku.
1460 - Wojna trzynastoletnia: papież Pius II ekskomunikował walczące z zakonem krzyżackim stany pruskie oraz ich sprzymierzeńców, czyli króla Polski Kazimierza IV Jagiellończyka i jego poddanych.

1524 - Mikołaj Kopernik napisał we Fromborku "List przeciwko Wernerowi". Jest to druga znana praca astronomiczna Kopernika. Adresatem pisma był kanonik krakowski Bernard Wapowski. Kopernik wyraża w nim swoją krytyczną opinię na temat prac matematyczno-astronomicznych norymberskiego matematyka Johannesa Wernera przedstawiając swoją teorię. Mikołaj Kopernik napisał, że wokół Słońca, nieruchomej gwiazdy, krążą planety, w tym, jako czwarta w kolejności Ziemia, wokół której z kolei krąży Księżyc. 500 rocznica

1527 - We Lwowie wybuchł pożar, który strawił całe miasto. Poza ratuszem, klasztorem franciszkańskim ocalał tylko jeden dom. Dzięki przychylności króla Zygmunta I Starego, który na 20 lat zwolnił Lwów ze wszelkich podatków, opłat i powinności miasto odbudowało się. Zgodnie z decyzją rady miasta Lwów został odbudowany z kamienia i cegły.

1605 - Zmarł Jan Zamoyski, kanclerz wielki koronny, od 1581 roku hetman wielki koronny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Założyciel Zamościa i fundator Akademii Zamoyskiej. Doradca królów Zygmunta II Augusta i Stefana Batorego. Utworzył Ordynację Zamojską, która przetrwała do 1944 roku. Urodził się 19 marca 1542 roku.

1652 - Powstanie Chmielnickiego: początek dwudniowego mordu na około 3,5 tysiąca polskich jeńcach pojmanych po bitwie pod Batohem. Polskie wojska hetmana polnego Marcina Kalinowskiego poniosły klęskę w starciu z wojskami kozackimi Bohdana Chmielnickiego, wspomaganymi przez Tatarów.

1657 - Zmarł William Harvey, brytyjski anatom i fizjolog. Przez prawie 20 lat prowadził badania na zwierzętach. Odkrył, że serce działa jak pompa ssąco-tłocząca i powoduje nieustające krążenie krwi w naczyniach, z którymi tworzy układ zamknięty. W 1628 roku wydał dzieło na ten temat. Urodził się 1 kwietnia 1578 roku.

1726 - Założono Wyższe Seminarium Duchowne w Kielcach. Seminarium zostało erygowane dekretem biskupa krakowskiego Konstantego Felicjana Szaniawskiego. Kamień węgielny pod jego budowę położono w 1724 roku. Trzy lata później biskup Szaniawski podpisał "Ordo alumnorum Seminarii Kielcensis", regulujące porządek dnia oraz zawierające prawa i obowiązki alumnów, 1 września tego roku rozpoczęto naukę w szkole, a 9 września zainaugurowano pierwszy rok nauki w seminarium.

1761 - Urodził się Henry Shrapnel, oficer armii brytyjskiej i wynalazca, znany przede wszystkim, jako wynalazca amunicji typu "szrapnel". Jest to pocisk artyleryjski używany do rażenia ludzi, który zawiera ołowiane kulki lub strzałki, wyrzucane za pomocą ładunku prochowego, przy wykorzystaniu zapalnika czasowego. Po raz pierwszy amunicji tej użyto w 1804 podczas walk w Surinamie. Za zasługi dla armii brytyjskiej w 1814 Shrapnel otrzymał dożywotnią pensję w wysokości 1200 funtów. Zmarł 13 marca 1842 roku.

1793 - Urodził się Antoni Malczewski, poeta i alpinista. W 1818 roku, jako pierwszy Polak zdobył Aiguille du Midi szczyt w Masywie Mont Blanc. Autor pierwszej polskiej romantycznej powieści poetyckiej "Maria”. Zmarł 2 maja 1826 roku.

1801 - Urodził się František Škroup, czeski kompozytor, kapelmistrz teatru w Pradze i Rotterdamie. Pisał opery czeskie i niemieckie, ponadto tworzył uwertury oraz pieśni narodowe. Kompozytor muzyki czeskiego hymnu narodowego. Zmarł 7 lutego 1862 roku.

1808 - Urodził się Jefferson Davis, jedyny prezydent Skonfederowanych Stanów Ameryki w czasach wojny secesyjnej 1861-1865. Zmarł 6 grudnia 1889 roku.

1815 - Urodził się Antoni Woykowski, wydawca, publicysta, muzyk. W 1838 roku w Poznaniu założył wraz z Antonim Poplińskim i Józefem Łukaszewiczem "Tygodnik Literacki”. Od listopada 1839 roku, na skutek rozłamu w redakcji sam wydawał pismo wiążąc je z ideologią Towarzystwa Demokratycznego Polskiego. Z Woykowskim współpracowali między innymi: Jędrzej Moraczewski, Józef Ignacy Kraszewski, Juliusz Słowacki, Seweryn Goszczyński i Teofil Lenartowicz. Zmarł 20 kwietnia 1850 roku.

1819 - Urodził się Johan Barthold Jongkind, holenderski malarz, grafik, uważany za prekursora impresjonizmu. Malował głównie pejzaże marynistyczne. W latach 60. XIX wieku jego twórczość miała znaczący wpływ na Claude’a Moneta i Eugene’a Boudina. Zmarł 9 lutego 1891 roku. 205 rocznica

1841 - Zmarł Nicolas Appert, francuski wynalazca, nazywany "ojcem konserwowania", twórca współczesnych metod konserwacji żywności. Opracował metodę przechowywania artykułów spożywczych w hermetycznie zamkniętych naczyniach po ich długotrwałym ogrzewaniu we wrzącej wodzie - tak zwaną apertyzację. W 1810 opublikował książkę kucharską "Sztuka konserwowania substancji zwierzęcych i roślinnych". Urodził się 17 listopada 1749 roku.

1844 - Na wysepce Eldey u wybrzeża Islandii zabito dwa ostatnie ptaki z wymarłego gatunku alki olbrzymiej. 180 rocznica

1855 - Zmarł Krzysztof Celestyn Mrongowiusz, pisarz, pastor, obrońca polskości Warmii i Mazur, pierwszy badacz Kaszub oraz gwar Warmii i Mazur. Domagał się od króla pruskiego położenia kresu germanizacji dzieci polskich w szkołach elementarnych, wprowadzenie języka polskiego w szkołach średnich i zorganizowanie katedr tego języka na uczelniach wyższych. Urodził się 19 lipca 1764 roku.

1858 - Francis Thomas Gregory, jako pierwszy Europejczyk, wszedł na szczyt największego skalnego monolitu świata w Australii Zachodniej. Na cześć swojego starszego brata, podróżnika i odkrywcy Augustusa Charlesa nadał mu nazwę Mount Augustus.

1863 - W czasie powstania styczniowego w Wilnie został rozstrzelany ksiądz Stanisław Iszora, pierwsza ofiara terroru nowego generał-gubernatora Litwy Michaiła Murawjowa. Został skazany za wspieranie powstania. Był wikarym w parafii Żołudek w powiecie lidzkim. Gdy 8 lutego przybyła do wsi partia powstańcza Ludwika Narbutta, odczytał z ambony Manifest Rządu Narodowego, zachęcając do udziału w powstaniu, na co nie miał zgody nieobecnego proboszcza. Urodził się 12 kwietnia 1838 roku.

1863 - W czasie Powstania Styczniowego wojska rosyjskie pokonały w bitwie pod Nagoszewem, w pobliżu Ostrowi Mazowieckiej, oddziały powstańcze pod dowództwem Maksymiliana Broniewskiego. Powstańców wsparli nagoszewscy chłopi, tocząc walkę z kilkoma kolumnami wojsk rosyjskich, a następnie podpalając własne zagrody, w których ukryli się carscy żandarmi. 110 mieszkańców Nagoszewa i okolicznych miejscowości zginęło na polu bitwy.

1865 - Urodził się Jerzy V, właściwie Jerzy Fryderyk Ernest Albert, król Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii oraz od 6 maja 1910 roku cesarz Indii. W czasie I wojny światowej zmienił nazwisko na Windsor, gdyż dotychczasowe o niemieckim pochodzeniu kojarzone było z wrogimi Niemcami. Za jego rządów w 1922 roku Imperium brytyjskie osiągnęło rozmiar 36,6 milionów kilometrów kwadratowych, stając się największym imperium w historii ludzkości. Zmarł 20 stycznia 1936 roku. Kilkadziesiąt lat po śmierci króla opublikowano relację jego lekarza o eutanazji, której medyk poddał Jerzego V.

1868 - Zmarł Aleksander Antoni Le Brun,naczelnym lekarz szpitala Dzieciątka Jezus, następnie profesor Akademii Medyko-Chirurgicznej oraz Szkoły Głównej w Warszawie. Był chirurgiem, który jako jeden z pierwszych w 1847 roku zastosował chloroform i eter do znieczulenia podczas operacji. Współzałożyciel "Tygodnika Lekarskiego”, pierwszego czasopisma lekarskiego w Królestwie Polskim. Urodził się 12 maja 1803 roku.

1873 - Urodził się Otto Loewi, austriacki farmakolog, pochodzenia żydowskiego. Za prace nad chemicznymi mechanizmami przekazywania bodźców nerwowych otrzymał w 1936 roku Nagrodę Nobla. Zmarł 25 grudnia 1961 roku.

1875 - Zmarł Georges Bizet, francuski kompozytor, twórca oper: "Carmen", "Poławiacze pereł", "Piękne dziewczę z Perth", a także utworów orkiestrowych oraz fortepianowych. Utwory Bizeta zostały docenione dopiero po jego śmierci. Urodził się 25 października 1838 roku.

1880 - Alexander Graham Bell przeprowadził przy użyciu swego fototelefonu pierwszą w świecie bezprzewodową transmisję telefoniczną. Urządzenie wykorzystywało do transmisji dźwięku wiązkę światła. Bell wraz ze swoim asystentem przeprowadzili przełomową transmisję między dwoma dachami odległymi o około 500 metrów.

1881 - Urodził się Juliusz Rómmel, generał, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku, dowódca Armii "Łódź" w wojnie obronnej 1939 roku, uczestnik obrony Warszawy, po upadku której resztę wojny spędził w niemieckiej niewoli. Jako jeden z nielicznych generałów II Rzeczypospolitej Polskiej porozumiał się z władzami komunistycznymi i zamieszkał w PRL. Autor wspomnień "Moje walki z Budionnym", "Za honor i ojczyznę". Brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 roku. Zmarł 3 września 1967 roku.

1890 - Zmarł Oskar Kolberg, etnograf i kompozytor, znawca pieśni ludowych, uznawany za twórcę polskiej etnografii i folklorystyki. Jako pierwszy zebrał i usystematyzował według regionów rodzimą kulturę ludową w dziele zatytułowanym "Lud. Jego zwyczaje, sposób życia, mowa, podania, przysłowia, obrzędy, gusła, zabawy, pieśni, muzyka i tańce". Urodził się 22 lutego 1814 roku.

1896 - Rosja i Chiny zawarły w Moskwie traktat sojuszniczy, między innymi zezwalający Rosji na budowę i utrzymanie Kolei Wschodniochińskiej wiodącej przez Mandżurię. W zamian za zgodę na budowę, Chiny otrzymały gwarancje militarne ze strony Rosji oraz pożyczkę, bez której nie mogłyby spłacić odszkodowań wobec Japonii po przegranej wojnie w 1895 roku. Projektowanie kolei w terenie rozpoczęto w 1897 roku, a budowę wiosną 1898. W 1903 ukończono całość linii, łącznie z południową odnogą do rosyjskich baz morskich Dalnyj i Port Artur. Kolej była początkowo jednotorowa, na jej trasie zbudowano 1464 mostów i dziewięć tuneli. Długość wynosiła 2420 kilometrów. W 1913 roku kolej dysponowała 367 parowozami, 2696 wagonami towarowymi i 903 pasażerskimi.

1896 - Urodził się Frederic John Walker, brytyjski oficer, komandor Royal Navy, podczas II wojny światowej znany jako najskuteczniejszy dowódca zespołu zwalczającego niemieckie U-Booty podczas bitwy o Atlantyk. Do lipca 1944 roku podległe mu okręty zatopiły 16 niemieckich łodzi podwodnych. Zmarł 9 lipca 1944 roku.

1899 - Zmarł Johann Strauss, syn znanego kompozytora, również Johanna, austriacki kompozytor, skrzypek i dyrygent, nazwany "królem walca". Autor 480 kompozycji, w tym walca "Nad pięknym, modrym Dunajem", a także operetek "Zemsta nietoperza" i "Baron cygański". Urodził się 25 października 1825 roku. 125 rocznica

1899 - Urodził się Georg von Békésy, amerykański fizyk i fizjolog, węgierskiego pochodzenia, stworzył teorię funkcjonowania zmysłu słuchu, która przyczyniła się do poznania anatomicznej budowy ucha środkowego. W 1961 roku otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie medycyny. Zmarł 13 czerwca 1972 roku. 125 rocznica

1902 - Zmarł Adolf Dygasiński, pisarz i publicysta. Często poruszał tematykę życia mieszkańców wsi i miasteczek, podkreślając wspólnotę losów ludzi i zwierząt. Autor powieści: "As", "Beldonek", "Właściciele”, "Margiela i Margielka", "Na warszawskim bruku". Urodził się 7 marca 1839 roku.

1902 - Najszersze zanotowane w historii tornado przeszło nad środkową Francją. Trąba powietrzna miała szerokość trzech kilometrów i pozostawiła pas zniszczeń długi na siedem kilometrów, zabijając jedną osobę.

1905 - Urodził się Martin Gottfried Weiss, nazistowski zbrodniarz, SS-Sturmbannfuehrer, komendant niemieckich obozów koncentracyjnych Neuengamme, Majdanek i Dachau. W kwietniu 1945 roku nie wykonał rozkazu Himmlera o zniszczeniu podległych mu obozów. Rok po zakończeniu wojny skazany przez amerykański trybunał wojskowy na karę śmierci. Wyrok wykonano 29 maja 1946 roku.

1906 - Urodziła się Josephine Baker, francuska piosenkarka i aktorka, słynna tancerka paryskich kabaretów, rewii i music-halli. Występowała prawie we wszystkich krajach Europy, również w Polsce. Znana była z przechadzek z pięknym i egzotycznym gepardem. Podczas II wojny światowej pracowała w Czerwonym Krzyżu oraz działała czynnie we francuskim ruchu oporu. W USA występowała przeciwko rasizmowi. Zmarła 12 kwietnia 1975 roku.

1907 - Zmarła Felicja "Fella” Kaftal, z domu Jolles, polska dziennikarka pochodzenia żydowskiego. Była pierwszą warszawską kobietą dziennikarką. Współpracowała z "Kurierem Warszawskim” oraz "Kurierem Porannym”. Prowadziła rubrykę "Z życia towarzyskiego Warszawy", dział mód i pisywała recenzje z koncertów, przedstawień operowych i teatralnych. Tłumaczyła także nowiny z prasy zagranicznej i była wyrocznią w kwestii mody dla warszawskich dam. Urodziła się w 1844 roku.

1915 - W czasie I wojny światowej zakończyło się trzecie oblężenie Twierdzy Przemyśl. Do miasta weszły wojska bawarskie i austro-węgierska 4. dywizja kawalerii. Wycofujący się Rosjanie wysadzili mosty na Sanie. Po I wojnie światowej twierdza nie odegrała już ważniejszej roli, z czasem ulegając dewastacji. Jest obecnie ważnym zabytkiem południowo-wschodniej Polski.

1918 - Ogłoszono "Deklarację wersalską" dotyczącą utworzenia niepodległej Polski po I wojnie światowej. Był to dokument premierów Anglii, Francji i Włoch stwierdzający, iż utworzenie zjednoczonego i niepodległego państwa polskiego z wolnym dostępem do morza stanowi jeden z warunków trwałego i sprawiedliwego pokoju oraz rządów prawa w Europie. Deklarację uważa się za wielki sukces działań dyplomatycznych Romana Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego.

1922 - Urodził się Wiesław Michnikowski, aktor teatralny, filmowy i kabaretowy, mistrz sceny i estrady. Był jedną z gwiazd telewizyjnego Kabaretu Starszych Panów, kabaretu Dudek, Wagabunda oraz radiowego "Podwieczorku przy mikrofonie". Zagrał w ponad 40 filmach, miedzy innym w: "Seksmisji", "Gangsterach i filantropach" oraz "Rififi po sześćdziesiątce". Przez kilkadziesiąt lat współpracował z Teatrem Polskiego Radia. Zmarł 29 września 2017 roku.

1922 - Urodził się Alain Resnais, francuski reżyser, scenarzysta, operator, jeden z najważniejszych reżyserów francuskiej Nowej Fali. Autor filmów: "Zeszłego roku w Marienbadzie”, "Hiroszima, moja miłość”, ‘”Wojna się skończyła”, "Guernika” i "Prywatne lęki w miejscach publicznych”. Zmarł 1 marca 2014 roku.

1923 - Urodził się Zenon Brzewski, wirtuoz skrzypiec, pedagog. Wraz ze Stefanem Sutkowskim i Juliuszem Borzymem w 1958 roku założył zespół muzyki dawnej Musicae Antiquae Collegium Varsovie. Wspołtwórzył też kawartet smyczkowy z Ireną Dubiską, Kazimierzem Wiłkomirskim i i W. Tomaszewskim. Był wykładowcą i w latach 1972- 1975 prorektorem warszwawskiej Akademii Muzycznej (dawniej Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej). Współtwrzył filię Warszawskiej Akademii Muczycznej w Białymstoku Zakładał, a w latach 1975-1992 był kierownikiem artystycznym i naukowym Międzynarodowych Kursów Muzycznych w Łańcucie. Oceniał też jako juror uczestników polskich i międzynarodowych konkursów skrzypcowych, w tym poznańskiego Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego. Zmarł 9 lutego 1993 roku.

1924 - Zmarł Franz Kafka, czeski pisarz, pochodzenia żydowskiego, piszący w języku niemieckim. W swoich powieściach stworzył model sytuacji zwanej sytuacją kafkowską, której istotą jest konflikt zniewolonej jednostki z anonimową, nadrzędną wobec niej instancją. Autor powieści: "Proces", "Zamek", "Ameryka", a także nowel: "Przed prawem”, "Wyrok", "Przemiana", "Kolonia karna". Urodził się 3 lipca 1883 roku. 100 rocznica

1924 - Urodził się Torsten Nils Wiesel, neurobiolog szwedzki. W 1981 roku wraz David Hublem otrzymał Nagrodę Nobla za odkrycie mechanizmu przetwarzania informacji wzrokowych. 100 rocznica

1925 - Po raz pierwszy do niepodległej Polski przyjechała Maria Skłodowska-Curie. Noblistka uczestniczyła w poświęceniu kamienia węgielnego pod Instytut Radowy przy ulicy Wawelskiej w Warszawie. Maria Skłodowska-Curie wygłosiła też dwa odczyty. Pierwszy po polsku w wielkiej auli Uniwersytetu Warszawskiego o badaniach nad promieniotwórczością, a drugi po francusku w Instytucie Francuskim na temat organizacji i działalności Instytutu Radowego w Paryżu.

1925 - Urodził się Bronisław Chromy, artysta rzeźbiarz, medalier, malarz, rysownik, profesor Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Jest między innymi autorem rzeźby smoka wawelskiego koło Smoczej Jamy, pomnika Jana Pawła II w Tarnowie i pomnika ku czci Wojska Polskiego z okazji 40. rocznicy zakończenia II wojny światowej w Krynicy-Zdroju. Zmarł 4 października 2017 roku.

1925 - Urodził się Tony Curtis, amerykański aktor, jeden z symboli amerykańskiego kina lat 50. i 60. W dorobku ma ponad 100 ról filmowych i telewizyjnych. Zagrał między innymi w niezapomnianej komedii "Pół żartem, pół serio", gdzie wystąpił u boku Marilyn Monroe. Zmarł 29 września 2010 roku.

1926 - Urodził się Allen Ginsberg, amerykański poeta, pochodzenia żydowskiego, aktor i scenarzysta. Jego twórczość stanowiła pomost między pokoleniem beatników lat 50. i ruchem hippisów lat 60. Autor tomów wierszy: "Utwory poetyckie”, "Znajomi z tego świata”, "Kadysz i inne wiersze”. Allen Ginsberg jest najbardziej znany ze swojego epickiego poematu "Skowyt" z 1956 roku, w którym opisuje bunt młodych ludzi dorastających w atmosferze zimnej wojny oraz powojenny nihilizm. Zmarł 5 kwietnia 1997 roku.

1926 - Urodziła się Aleksandra Korewa, reżyserka teatralna, filmowa, radiowa i telewizyjna, żołnierz Armii Krajowej, uczestniczka Powstania Warszawskiego, współpracowniczka Komitetu Obrony Robotników, działaczka opozycji w PRL. W marcu 1968 uczestniczyła w manifestacjach studenckich, za co usunięto ją z pracy. Należała do redakcji Niezależnej Oficyny Wydawniczej NOW-a. Współpracowała z "Biuletynem Informacyjnym". Należała do organizatorów wystawy "Solidarności” w Wenecji w 1981. Od końca 1980 do 1983 organizowała dystrybucję darów szwedzkiej organizacji Rädda Barnen dla najbiedniejszych, wielodzietnych rodzin na terenie całej Polski. Po ogłoszeniu stanu wojennego była wielokrotnie przesłuchiwana przez Służbę Bezpieczeństwa. W styczniu 1982 wyjechała do córki do Szwecji. Wywiozła z Polski listę internowanych i przekazała mediom na Zachodzie szeroką informację o przebiegu stanu wojennego. Zmarła 5 marca 2014 roku.

1929 - Urodził się Billy Williams, brytyjski operator filmowy nagrodzony w 1982 roku Oscarem za zdjęcia do filmu "Gandhi". Nagrodę otrzymał wspólnie z Ronnim Taylorem. Jest też autorem zdjęć między innymi do filmów: "Egzorcysta", "Mózg za miliard dolarów ", "Zakochane kobiety", "Nad złotym stawem". Pod koniec lat 90. wycofał się z zawodu. W 2009 odznaczony Orderem Imperium Brytyjskiego. 95 rocznica

1930 - Urodził się Václav Vorlíček, czeski reżyser filmowy i scenarzysta, nazywany królem komedii. Twórca między innymi popularnego w latach 80. w Polsce serialu "Arabella". Zmarł 5 lutego 2019 roku.

1931 - Urodził się Raúl Castro, kubański polityk, rewolucjonista. Odegrał znaczącą rolę w działaniach Ruchu 26 Lipca i rewolucji kubańskiej, która doprowadziła w 1959 roku do przejęcia władzy przez jego brata Fidela. Minister sił zbrojnych w latach 1959-2008, przewodniczący Rady Państwa i Rady Ministrów od 2008 do 2018 oraz pierwszy sekretarz Komunistycznej Partii Kuby w latach 2011-2021. Jego następcą został wybrany Miguel Díaz-Cane.

1931 - Urodził się Jorma Kurvinen, fiński pisarz. Poruszał tematykę wojenną i tworzył książki dla dzieci. Napisał blisko sto powieści. Po 1978 pisał głównie książki dla młodzieży, w których bronił wartości tradycyjnych, przyjaźni, istoty uczciwości. Poruszał ważne i aktualne tematy społeczne. Był jednym z pierwszych fińskich autorów piszących o zastraszaniu dzieci przez kolegów w szkołach. Zmarł 19 lutego 2002.

1935 - Urodził się Andrzej Garlicki, polski historyk, publicysta. Zajmował się historią najnowszą Polski. Zmarł 14 kwietnia 2013 roku.

1937 - Transatlantyk "Batory” został poważnie uszkodzony w wyniku pożaru w odległości 800 mil morskich od brzegów amerykańskich. Pomimo zniszczenia instalacji elektrycznej w maszynowni, statek dopłynął sam do Nowego Jorku. Naprawa trwała niecały miesiąc. Do wybuchu wojny "Batory" pływał na trasie Gdynia - Kopenhaga - Nowy Jork - Halifax, odbywając 39 rejsów.

1939 - Otwarto Tor wyścigów konnych Służewiec w Warszawie. Był wówczas najnowocześniejszym i największym tego typu obiektem w Europie. Pierwszą gonitwę, która była przeznaczona dla 3-letnich koni IV kategorii, na dystansie 1600 metrów wygrał "Felsztyn" przed "Pontusem", "Kockiem", "Karioką II" i "Gondolą". 85 rocznica

1940 - Kampania francuska: Paryż został zbombardowany przez Luftwaffe. 19 dni później Francja skapitulowała.

1940 - II wojna światowa: Samodzielna Brygada Strzelców Podhalańskich pod dowództwem generała Zygmunta Szyszko-Bohusza rozpoczęła zabezpieczanie ewakuacji wojsk alianckich spod Narwiku. Operacja została zakończona 8 czerwca 1940 roku.

1941 - Urodził się Janusz Muniak, muzyk jazzowy, saksofonista, flecista, aranżer i kompozytor, jeden z pionierów free jazzu w Europie. W latach 60. i 70. współpracował między innymi z Tomaszem Stańką, Krzysztofem Komedą, Andrzejem Trzaskowskim i Janem Ptaszynem Wróblewskim. W 1979 roku stworzył własną grupę - Janusz Muniak Quartet. Nazywany jest "sercem polskiego jazzu” i "Ojcem Chrzestnym” kilku pokoleń polskich muzyków jazzowych. Zmarł 31 stycznia 2016 roku.

1941 - Kampania bałkańska: w odwecie za rzekome zabójstwa niemieckich jeńców oddział niemieckich strzelców górskich zamordował około 180 mieszkańców wsi Kandanos na Krecie. Wieś została otoczona przez niemieckich żołnierzy. Niemcy wymordowali wszystkich mieszkańców Kandanos, w większości starców, zabili wszystkie zwierzęta domowe, a na koniec podpalili wszystkie zabudowania. Niemieckie wojska przeprowadzały egzekucje cywilów także w pobliskich wsiach Kakopetros, Floria i Prases. Z niemieckich raportów wynika, że w tym okresie rozstrzelano na Krecie łącznie 878 mężczyzn.

1942 - Urodził się Marek Koterski, reżyser filmowy i teatralny, scenarzysta, aktor, poeta, prozaik i dramatopisarz. Jest reżyserem między innymi filmów: "Życie wewnętrzne", "Wszyscy jesteśmy Chrystusami" i "Baby są jakieś inne". Za spełnienie Koterskiego i kwintesencję całej jego kariery uchodzi nagrodzony Złotymi Lwami na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych "Dzień świra" z 2002 roku, w którym w rolę Adasia Miauczyńskiego wcielił się Marek Kondrat.

1943 - Niemcy zamordowali co najmniej 74 osoby podczas pacyfikacji wsi Strużki koło Staszowa w województwie świętokrzyskim. Zbrodnia miała być odwetem za urządzoną dzień wcześniej zasadzkę przez partyzancki oddział "Jędrusie” na grupę żandarmów z Rytwian. W akcji zginął komendant posterunku oraz jeden z żandarmów.

1943 - Zmarł Tadeusz Stryjeński, architekt, konserwator zabytków, przedsiębiorca budowlany, członek Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych. Jako pierwszy w Polsce stosował konstrukcje żelbetonowe. W Krakowie zaprojektował pałacyk Straszewskich, dom "Pod Stańczykiem”, pałac Wołodkowiczów, gmach Powiatowej Kasy Oszczędności. Był jednym z projektantów i współtwórcą planów Wielkiego Krakowa w 1910 roku. Urodził się 29 sierpnia 1849 roku.

1944 - Powstał rząd tymczasowy Republiki Francuskiej, z generałem Charlesem de Gaullem na czele.Został utworzony na bazie Francuskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego. 80 rocznica

1945 - W nocy z 3 na 4 czerwca uzbrojona grupa żołnierzy podziemia niepodległościowego zaatakowała Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Mławie, uwalniając 40 więźniów, głównie żołnierzy AK, NSZ i Batalionów Chłopskich. W pościg za uciekinierami ruszyli funkcjonariusze UB, MO, a nawet żołnierze sowieccy z miejscowego garnizonu. Nie zdołali jednak ująć uciekinierów.

1950 - Francuzi Maurice Herzog i Louis Lachenal weszli na szczyt Annapurna w Nepalu. Był to pierwszy ośmiotysięcznik zdobyty przez człowieka. Annapurna, będąca dziesiątym co do wysokości wierzchołkiem Ziemi, uchodzi za jedną z najtrudniejszych gór ze względu na dużą rozległość masywu.

1953 - Urodził się Krzysztof Jaroszyński, satyryk, aktor kabaretowy, autor scenariuszy, producent telewizyjny. Występował w kabaretach Stodoła i Pod Egidą, współtworzył magazyn radiowy „60 minut na godzinę”. Reżyser i scenarzysta seriali: „Daleko od noszy”, „Trędowata”, „Graczykowie”, „Szpital na perypetiach”. Autor tekstów kabaretowych dla Krystyny Sienkiewicz, Jana Kobuszewskiego, Piotra Fronczewskiego, Janusza Gajosa, Cezarego Pazury i innych artystów.

1961 - W Wiedniu doszło do spotkania prezydenta USA Johna F. Kennedy’ego z przywódcą ZSRR Nikitą Chruszczowem. Chruszczow przedstawił projekt traktatu pokojowego pomiędzy RFN i NRD. Kennedy zgadzał się, że podpisanie memorandum umożliwiłoby współpracę pomiędzy Wschodem i Zachodem, jednak nie poruszył kwestii zjednoczenia Niemiec. W sierpniu wokół Berlina Zachodniego powstał mur, a prezydent USA wysłał do RFN 40 tysięcy żołnierzy i zmobilizował 250 tysięcy rezerwistów. Kiedy w listopadzie w Stanach Zjednoczonych przebywał kanclerz RFN Konrad Adenauer, Kennedy wyrażał zaniepokojenie remilitaryzacją NRD i zbyt dużym wpływem wojskowych w tym kraju, dlatego postanowił nie wycofywać wojsk z Berlina Zachodniego. 26 czerwca 1963 roku w Niemczech, Kennedy wygłosił przemówienie, w którym zawarł słynny cytat "Ich bin ein Berliner".

1962 - Zmarł Walery Jastrzębiec-Rudnicki autor, konferansjer, dyrektor kabaretów, działacz kulturalny i związkowy. Z wykształcenia był prawnikiem, pracował jako adwokat i wysoki urzędnik państwowy. Jednak bardziej pociągała go scena. Rozpoczął działalność artystyczną w 1922 roku, w kabarecie "Stańczyk" a od 1924 roku tworzył w "Qui pro Quo" Założył także kabaret "Gong" w Łodzi, a później "Ananas" i "Nowy Ananas" a także "Eldorado" w Warszawie. Po wojnie prowadził działalność społeczną i związkową w ZASP i ZAIKS. Opisał swoje wspomnienia w książce "Dymek z papierosa" . Urodził się 27 września 1888 roku.

1963 - Zmarł Jan XXIII, właściwie Angelo Giuseppe Roncalli, nazywany "Dobrym papieżem Janem" lub "Janem uśmiechniętym". Kierował Kościołem w latach 1958-1963. Zwołał Sobór Watykański II, najważniejsze wydarzenie w dziejach chrześcijaństwa w XX wieku. Otworzył Kościół na dialog z wyznawcami innych religii chrześcijańskich, Żydami i niewierzącymi oraz na kontakty ekumeniczne. W 2000 roku został beatyfikowany przez Jana Pawła II. Kanonizowany 27 kwietnia 2014 roku wraz z Janem Pawłem II. Urodził się 25 listopada 1881 roku.

1964 - Zmarł Frans Eemil Sillanpää, jeden z najwybitniejszych powieściopisarzy i nowelistów fińskich XX wieku, przedstawiciel ruchu modernistycznego w literaturze oraz laureat Literackiej Nagrody Nobla za rok 1939, którą, z uzasadnienia jury, otrzymał za "głębokie przeniknięcie w życie fińskich chłopów i wyborne opisanie ich obyczajów w więzi z przyrodą". Urodził się 16 września 1888 roku. 60 rocznica

1965 - Rozpoczęła się pierwsza amerykańska wielodniowa i załogowa misja kosmiczna statku Gemini 4, z Jamesem McDivittem i Edwardem Whitem na pokładzie. Podczas lotu, który trwał do 7 czerwca, Edward White odbył 20 minutowy spacer kosmiczny.

1965 - Urodził się Delroy "Junior” Reid, jamajski wokalista, wykonawca muzyki reggae i dancehall, w latach 1986-1987 główny wokalista słynnej grupy roots reggae Black Uhuru. Znany przede wszystkim z charakterystycznego sposobu śpiewania, zainspirowanego stylem Michaela Rose’a. Podczas swoich europejskich tras koncertowych Junior Reid dwukrotnie odwiedził Polskę.

1968 - Urodził się Joachim Halupczok, polski kolarz szosowy, wicemistrz olimpijski, dwukrotny medalista mistrzostw świata. W sierpniu 1989 roku Joachim Halupczok zdobył złoty medal w gronie amatorów na mistrzostwach świata w Chambéry we Francji. Ten sukces przyniósł mu wygraną w plebiscycie "Przeglądu Sportowego" na najlepszego sportowca Polski. Zmarł 5 lutego 1994 roku.

1968 - W Nowym Jorku feministka Valerie Solanas postrzeliła Andy’ego Warhola, ciężko go raniąc. Zamachowczyni oddała się w ręce policji i została skazana na trzy lata pozbawienia wolności, chociaż artysta, który przeżył atak, ale nigdy nie doszedł do pełni zdrowia, odmówił zeznawania przeciw niej. Solanas postrzeliła Warhola, bo ten nie zgodził się na sfinansowanie wystawienia jej sztuki i odmówił oddania scenariusza przedstawienia.

1969 - 22-letni wówczas Elton John wydał swój debiutancki album "Empty Sky". Płyta została dobrze przyjęta przez krytyków, ale nie odniosła sukcesu komercyjnego. Dopiero kolejne albumy pozwoliły artyście osiągnąć światową popularność. Nakład ze sprzedaży jego wydawnictw muzycznych przekroczył ponad 300 milionów egzemplarzy, co czyni go jednym z najpopularniejszych artystów wszech czasów. W 2008 został uznany trzecim najbardziej utytułowanym artystą wszech czasów według "Billboardu”, W 2017 roku Elton John ogłosił zakończenie kariery artystycznej. 55 rocznica

1969 - W czasie manewrów na Morzu Południowochińskim, po zderzeniu z australijskim lotniskowcem HMAS "Melbourne”, zatonął amerykański niszczyciel USS "Frank E. Evans”. Zginęło 74 członków załogi. 55 rocznica

1970 - Urodził się Greg Hancock, bardzo popularny w Polsce amerykański żużlowiec, mistrz świata indywidualnie oraz drużynowo. Pojechał w największej liczbie turniejów cyklu Grand Prix. Dziewięciokrotnie stawał na podium indywidualnych mistrzostw świata.

1972 - W Bonn dokonano wymiany dokumentów ratyfikacyjnych układu między PRL a RFN. Układ uznający nowe granice polsko-niemieckie na Odrze i Nysie został podpisany w Warszawie 7 grudnia 1970 roku przez Józefa Cyrankiewicza i Willy’ego Brandta.

1972 - W katastrofie kolejowej pod Bydgoszczą zginęło 12 osób, a 26 zostało rannych. Przyczyną wykolejenia się pociągu relacji Kołobrzeg-Warszawa Główna było odkształcenie szyny.

1973 - W Międzylesiu w Warszawie wmurowano akt erekcyjny pod budowę Szpitala - Pomnika Centrum Zdrowia Dziecka. Pierwszego pacjenta placówka przyjęła 15 października 1979 roku. Do dziś placówka jest uważana za najnowocześniejszy szpital dziecięcy w Polsce. W skład centrum wchodzi między innymi 16 klinik i 29 poradni. Szpital jest jednocześnie pomnikiem dzieci, ofiar II wojny światowej.

1977 - Zmarł Roberto Rossellini, włoski reżyser, współtwórca i główny przedstawiciel neorealizmu. Autor filmów: "Rzym miasto otwarte", "Generał della Rovere”, „Vanina Vanini”, „Strach”, "Miłość w środku stulecia". W 1969 roku został kierownikiem słynnej rzymskiej szkoły filmowej Centro Sperimentale di Cinematografia. Urodził się 8 maja 1906 roku.

1979 - Zmarł Tadeusz Kubiak, poeta, satyryk, autor utworów dla dzieci i słuchowisk radiowych. W Polskim Radiu pracował od 1948 roku aż do śmierci. Był autorem i współtwórcą cyklicznych audycji literackich w Programie Drugim takich jak "Radiowe debiuty poetyckie", "Tysiąc znaczeń w jednym wierszu", "Poezja, która pomaga żyć", "Radiowy kabaret poetycki". Urodził się 16 maja 1924 roku. 45 rocznica

1981 - Ranny w zamachu z 13 maja papież Jan Paweł II opuścił rzymską Poliklinikę Gemelli i wrócił do Watykanu. 13 maja 1981 roku o godzinie 17.17, podczas audiencji na Placu Świętego Piotra, turecki zamachowiec Ali Agca strzelił do papieża. Ojciec Święty, który w odkrytym samochodzie objeżdżał plac, pozdrawiając wiernych, został ciężko ranny. Przewieziono natychmiast do kliniki Gemelli został poddany kilkugodzinnej operacji. 10 dni po zamachu lekarze poinformowali, że życiu papieża nie zagraża niebezpieczeństwo. Po trzech tygodniach Jan Paweł II wrócił do Watykanu, jednak nie odzyskał już dawnej kondycji.

1982 - W niewyjaśnionych okolicznościach nad Wisłą zaginął 17-letni Emil Barchański, uczeń Liceum Ogólnokształcącego imienia Mikołaja Reja w Warszawie, uważany dziś za najmłodszą ofiarę stanu wojennego. Dwa dni później jego ciało wyłowiono z rzeki. Barchański uczestniczył w działalności opozycyjnej. W marcu 1982 roku został zatrzymany przez SB. Był maltretowany i zmuszany do składania fałszywych zeznań, które odwołał przed sądem, informując jednocześnie o metodach stosowanych wobec niego w śledztwie. Urodził się 6 czerwca 1965 roku.

1985 - Zmarł Wawrzyniec Staliński, piłkarz występujący na pozycji napastnika, reprezentant Polski w latach 1922-1928, olimpijczyk. Był pierwszym polskim zawodnikiem w historii reprezentacji, który zdobył trzy gole w jednym meczu - 8 sierpnia 1926 roku w spotkaniu z Finlandią. Ogółem w reprezentacji w 13 spotkaniach strzelił 11 goli. Urodził się 28 lipca 1899 roku.

1986 - Urodził się Rafael Nadal, hiszpański tenisista, aktualnie (według stanu na 24 maja 2021) trzeci w rankingu ATP Tour, uważany za jednego z najwybitniejszych zawodników w historii dyscypliny. Największe sukcesy odnosi na kortach ziemnych, a liczni eksperci skłaniają się do uznania go za najlepszego zawodnika w historii specjalizującego się w grze na tej nawierzchni. Nadal jest zwycięzcą 20 turniejów wielkoszlemowych.

1989 - Chiński rząd wysłał oddziały wojska w celu usunięcia protestujących z placu Tian’anmen w Pekinie. Nocą z 3 na 4 czerwca sprowadzona z prowincji Shanxi 27. Armia rozpędziła uczestników protestów przy użyciu czołgów i ognia z broni maszynowej. Liczba ofiar nie jest znana. Chińczycy oficjalnie podali, że zginęło 241 osób, w tym żołnierze, a siedem tysięcy zostało rannych. Chiński Czerwony Krzyż szacuje liczbę zabitych na 2600 osób. 35 rocznica

1992 - Otwarto Most Romana Dmowskiego nad Odrą Południową we Wrocławiu. Jest to pierwsza wybudowana od nowa po II wojnie światowej przeprawa mostowa we Wrocławiu.

1996 - Urodził się Gieorgij Aleksandrowicz Murzin, rosyjski pilot, Bohater Federacji Rosyjskiej. 15 sierpnia 2019 był drugim pilotem samolotu Airbus A321, lecącego z Moskwy do Symferopola, który krótko po starcie zderzył się ze stadem mew w okolicach portu lotniczego Żukowskij i uległ awarii. Brał udział w wykonaniu manewru awaryjnego lądowania bez podwozia w polu kukurydzy koło wsi Rybaki. Spośród 233 osób, znajdujących się na pokładzie, 74 pasażerów odniosło obrażenia, jednak nikt nie zginął. Postanowieniem prezydenta Rosji otrzymał tytuł Bohatera Federacji Rosyjskiej za męstwo i heroizm okazane podczas wykonywania czynności służbowych. Został pierwszym Bohaterem Federacji Rosyjskiej urodzonym po rozpadzie ZSRR.

1997 - Odbył się II Zjazd Gnieźnieński. Spotkanie zorganizowano w tysięczną rocznicę śmierci świętego Wojciecha. Uczestniczyli w nim: papież Jan Paweł II i siedmiu prezydentów krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Przesłaniem zjazdu stały się papieskie słowa: "Nie będzie jedności Europy, dopóki nie będzie ona wspólnotą ducha!”.

2001 - Zmarł Anthony Quinn, amerykański aktor, pochodzenia meksykańskiego, od lat 60. jeden z najpopularniejszych aktorów hollywoodzkich. Zagrał między innymi w filmach: "Viva Zapata" Kazana, "La Strada" Felliniego i "Grek Zorba" Cacoyannisa. Największe swoje kreacje stworzył w filmach: "Krew na piasku", "Dzwonnik z Notre Dame", "Działa Navarony", "Lawrence z Arabii", "Dzieci Sancheza", "Lew pustyni", "Stary człowiek i morze". Chociaż najbardziej znany jest z ról ludzi twardych i bezkompromisowych, potrafił również - w takich filmach, jak "25. Godzina", "Trzewiki rybaka" czy "Stradivarius" - kreować nacechowane głębokim humanizmem postacie ludzi wrażliwych, z trudem radzących sobie z brutalnością otaczającego ich świata. Urodził się 21 kwietnia 1915 roku.

2003 - Zmarł Antoni Marianowicz, pisarz, poeta, satyryk i tłumacz literatury anglosaskiej. Zadebiutował w 1945 roku na łamach tygodnika "Szpilki”, z którymi był związany wiele lat. Autor zbiorów satyr: "Urwanie głowy”, "Bez pardonu”, "Co państwu dolega?”, "Kłopoty milionera”, "Przejrzyste aluzje”, a także wspomnień z czasów wojny - "Życie surowo wzbronione”. Urodził się 23 grudnia 1923 roku.

2004 - W Bełżcu odsłonięto pomnik-cmentarz oraz muzeum martyrologii ofiar niemieckiego obozu zagłady, w którym Niemcy zamordowali około 450 tysięcy Żydów z Polski i innych państw Europy. Obóz w Bełżcu funkcjonował od marca do połowy grudnia 1942 roku. Do czerwca 1943 roku Niemcy rozebrali wszystkie budynki, ogrodzenia i wieże strażnicze, opróżnili masowe groby, a wydobyte z nich zwłoki spalili na specjalnych rusztach. 20 rocznica

2005 - Papież Benedykt XVI mianował arcybiskupa Stanisława Dziwisza metropolitą krakowskim. Urodzony 27 kwietnia 1939 roku Stanisław Dziwisz był sekretarzem i kapelanem arcybiskupa metropolity krakowskiego Karola Wojtyły w latach 1966-1978, następnie osobistym sekretarzem papieża Jana Pawła II w latach 1978-2005. Metropolitą krakowskim był do 2016, a następnie arcybiskupem seniorem archidiecezji krakowskiej. Jest kawalerem Orderu Orła Białego.

2006 - Czarnogóra proklamowała niepodległość. Została rozwiązana federacja Serbii i Czarnogóry. Sukcesorem dotychczas istniejącego państwa została Serbia, natomiast Czarnogóra od nowa rozpoczęła procesy akcesyjne do organizacji międzynarodowych. 28 czerwca 2006 została przyjęta do Organizacji Narodów Zjednoczonych, jako 192. członek, a od 11 maja 2007 roku jest 47. państwem członkowskim Rady Europy. Od 17 grudnia 2010 roku posiada status kandydata do Unii Europejskiej. Od 5 czerwca 2017 jest 29. państwem członkowskim NATO.

2007 - Papież Benedykt XVI kanonizował Szymona z Lipnicy. W latach 1482-1483, kiedy Kraków dotknięty był epidemią cholery, pomagał chorym. Wkrótce sam zachorował i zmarł. Po śmierci Szymona odnotowano szereg cudownych uzdrowień i łask przypisywanych jego wstawiennictwu. Jego grób odwiedzali liczni pielgrzymi. Święty Szymon jest jednym z patronów Krakowa, studentów i parafii.

2008 - Zmarł Piotr Skórzyński, publicysta, poeta, krytyk i eseista, działacz opozycji politycznej w PRL - "Solidarności” Regionu Mazowsze. Autor artykułów zamieszczanych w paryskiej "Kulturze” i tygodniku "Ład”. Po 1989 roku współpracował między innymi z: "Tygodnikiem Solidarność”, "Rzeczpospolitą”, "Nowym Państwem”. W latach 70. pracował w Redakcji Literackiej Polskiego Radia, tworzył audycje literacko-artystyczne. Urodził się 11 stycznia 1952 roku.

2008 - W Kanadzie zmarł Tadeusz Koc, pilot, pułkownik Wojska Polskiego, major Królewskich Sił Powietrznych. W czasie II wojny światowej był między innymi dowódcą Dywizjonu 303. W 2005 roku opublikował w Kanadzie wspomnienia "Błękitne niebo i prawdziwe kule”. Urodził się 9 sierpnia 1913 roku.

2009 - Zmarł Wilhelm Meisel, piekarz, był ostatnim żyjącym weteranem powstań śląskich oraz najstarszym mieszkańcem gminy Gorzyce. Podobnie jak ojciec był członkiem Polskiej Organizacji Wojskowej. Uczestniczył w II i III powstaniu śląskim. W czasie II wojny światowej pomagał więźniom filii oświęcimskiego obozu koncentracyjnego, która znajdowała się na terenie kopalni "Fryderyk”. Urodził się 7 stycznia 1904 roku. 15 rocznica

2015 - Zmarł Zbigniew Ziomecki, rysownik, karykaturzysta. Podczas II wojny światowej uczestniczył w konspiracji, używając pseudonimu "Hermes". Od 1952 roku do początku lat 90. publikował rysunki w "Szpilkach". Jego prace znajdują się w Muzeum Karykatury w Warszawie. Urodził się 19 lutego 1930 roku.

2016 - Zmarł Muhammad Ali, amerykański bokser, uznawany na najlepszego boksera wszech czasów. Boks zaczął trenować w wieku 12 lat. W 1960 roku zdobył złoty medal podczas Igrzysk Olimpijskich w Rzymie, pokonując w finale wagi półciężkiej Zbigniewa Pietrzykowskiego. Szybko zaczął odnosić sukcesy w gronie zawodowców. Pierwszy tytuł mistrza świata wszech wag zdobył w 1964 roku, mając 22 lata. Jako pierwszy bokser w historii wagi ciężkiej zdobył trzykrotnie tytuł mistrza świata i skutecznie obronił go 19 razy. Stoczył 61 walk, wygrał 56 pojedynków, z czego 37 przez nokaut. Poniósł tylko pięć porażek. Urodził się 17 stycznia 1942 roku.

2017 - W zamachu terrorystycznym w Londynie, na moście London Bridge i w pobliżu targu Borough Market, zginęło osiem osób, a 48 zostało rannych, w tym wielu ciężko. Zginęło też trzech zamachowców, którzy zostali zastrzeleni przez policjantów. Rozpędzony samochód dostawczy wjechał w grupę pieszych na londyńskim moście, po czym z samochodu wysiadło trzech zamachowców, którzy za pomocą noży zaatakowali przechodniów.

2018 - Zmarł Robert Brylewski, muzyk rockowy i reggae, wokalista, gitarzysta, kompozytor i autor tekstów, lider i współzałożyciel zespołów punkrockowych Kryzys i Brygada Kryzys oraz grającego reggae Izraela. Współzałożyciel grupy Armia, w której w latach 1985-1993 był gitarzystą. Zmarł w wyniku brutalnego pobicia. Pośmiertnie został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Urodził się 25 maja 1961 roku.

2018 - W wyniku wybuchu Wulkanu Ognia w Gwatemali zginęło 159 osób, a 300 zostało rannych. Erupcja spowodowała ewakuację 3100 ludzi z pobliskich obszarów i wymusiła zamknięcie międzynarodowego lotniska Gwatemala-La Aurora. Agencja do spraw pomocy ofiarom katastrof w Gwatemali, poinformowała, że erupcja i jej popiół dotknęły ponad 1,5 miliona osób.

2019 - Brigitte Bierlein, jako pierwsza kobieta, objęła urząd kanclerza Austrii. Kierowała przejściowym eksperckim rządem do 7 stycznia 2020, kiedy to chadek Sebastian Kurz ponownie objął stanowisko kanclerza. 5 rocznica

2020 - Zmarł Jerzy Łukaszewski, wieloletni rektor College of Europe w Brugii, były ambasador RP we Francji. Urodził się 2 lipca 1924 roku.

2021 - Zmarł Ryszard Felisiak, trener siatkówki kobiet. W 1958 roku m.in. z jego inicjatywy powołano nową sekcję siatkówki kobiet w ŁKS Łódź Z klubem zdobył Puchar Polski w 1976 roku. Urodził się 20 maja 1930 roku.

2022 - Zmarł Adam Wolańczyk, aktor teatralny i filmowy. Występował w Teatrze Dramatycznym w Wałbrzychu, z którym był związany do końca swojej kariery aktorskiej. Grał także w Teatrze Rozmaitości oraz Impart we Wrocławiu, Teatrze Ziemi Opolskiej w Opolu, Dramatycznym w Szczecinie i Śląskim w Katowicach. Jego role filmowe to głównie postaci drugoplanowe, jak Skołuba w Panu Tadeusza Andrzeja Wajdy. Wystąpił także m.in. w Jańciu Wodniku w reżyserii Jana Jakuba Kolskiego. W 1989 został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi a w 2016 otrzymał Brązowy Medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis" Urodził się 9 maja 1936 roku.

Zobacz także

2024-07-03, godz. 06:00 Kartka z kalendarza 3 lipca - Białoruś obchodzi Dzień Niepodległości, upamiętniający datę wyzwolenia terenów Białorusi przez Armię Czerwoną spod okupacji niemieckiej w… » więcej 2024-07-02, godz. 06:00 Kartka z kalendarza 2 lipca - Światowy Dzień Dziennikarza Sportowego, obchodzony w rocznicę utworzenia w 1924 roku w Paryżu Międzynarodowego Stowarzyszenia Prasy Sportowej AIPS. 2… » więcej 2024-07-01, godz. 06:00 Kartka z kalendarza 1 lipca - Kanada obchodzi Święto Kanady, w rocznicę utworzenia Konfederacji w 1867 roku. 1 lipca - Dzień Sejmu Polskiego. Upamiętnia zawarcie 1 lipca 1569… » więcej 2024-06-30, godz. 07:00 Kartka z kalendarza 30 czerwca - Ostatni dzień Międzynarodowego Tygodnia Wiedzy o Osobach Głuchoniewidomych, trwającego od 24 czerwca. 30 czerwca - Międzynarodowy Dzień… » więcej 2024-06-29, godz. 06:00 Kartka z kalendarza 29 czerwca - Dzień Ratownika Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Tego dnia Kościół katolicki obchodzi Dzień Świętego Piotra, który jest patronem… » więcej 2024-06-28, godz. 06:00 Kartka z kalendarza 28 czerwca - Międzynarodowy Tydzień Wiedzy o Osobach Głuchoniewidomych, trwający od 24 do 30 czerwca. 28 czerwca - Narodowy Dzień Pamięci Poznańskiego Czerwca… » więcej 2024-06-27, godz. 06:00 Kartka z kalendarza 27 czerwca - Międzynarodowy Tydzień Wiedzy o Osobach Głuchoniewidomych, trwający od 24 do 30 czerwca. 27 czerwca - Światowy Dzień Rybołówstwa, ustanowiony… » więcej 2024-06-26, godz. 06:00 Kartka z kalendarza 26 czerwca - Międzynarodowy Tydzień Wiedzy o Osobach Głuchoniewidomych, trwający od 24 do 30 czerwca. 26 czerwca - Międzynarodowy Dzień Przeciwko Nadużywaniu… » więcej 2024-06-25, godz. 06:00 Kartka z kalendarza 25 czerwca - Międzynarodowy Tydzień Wiedzy o Osobach Głuchoniewidomych, trwający od 24 do 30 czerwca. 25 czerwca - Święto Marynarki Wojennej. 25 czerwca… » więcej 2024-06-24, godz. 09:53 Kartka z kalendarza 24 czerwca - Rozpoczyna się Międzynarodowy Tydzień Wiedzy o Osobach Głuchoniewidomych, trwający do 30 czerwca. 24 czerwca - Światowy Dzień Chorych na… » więcej
12345
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej »