Radio Opole » Kartka z kalendarza » Kartka z kalendarza » Kartka z kalendarza
2024-03-07, 07:30 Autor: IAR/D.Panek/dok.

Kartka z kalendarza

7 marca 322 pne. - Zmarł Arystoteles, grecki filozof. Jeden z trzech - obok Sokratesa i Platona - najsławniejszych filozofów starożytnej Grecji. Był twórcą systemu filozoficznego, który bardzo silnie wpłynął na filozofię i naukę europejską. Oprócz filozofii Orystoteles położył ogromne zasługi w rozwoju logiki i nauk przyrodniczych, szczególnie astronomii, fizyki i biologii. Urodził się w 384 roku przed naszą erą.
321 - Cesarz rzymski Konstantyn I Wielki wydał edykt ustanawiający niedzielę dniem wolnym od pracy w urzędach, rzemiośle i handlu, natomiast niezakazujący pracy w rolnictwie. Zarządzenie zmieniało długość tygodnia - do tej chwili obowiązywał tydzień ośmiodniowy i sankcjonowało przyjęty w chrześcijaństwie zwyczaj święcenia niedzieli, jako pierwszego dnia tygodnia.

1000 - Zjazd gnieźnieński - spotkanie cesarza niemieckiego Ottona III, pielgrzymującego do grobu Świętego Wojciecha, z polskim władcą Bolesławem Chrobrym. Wydarzenie to miało charakter synodu kościelnego, podczas którego ogłoszono powstanie pierwszej na ziemiach polskich metropolii ze stolicą w Gnieźnie oraz trzech podlegających jej biskupstw, w Krakowie, Wrocławiu i Kołobrzegu. Oznaczało to utworzenie samodzielnej, zależnej jedynie od Rzymu administracji kościelnej.

1274 - Zmarł Tomasz z Akwinu, święty, włoski teolog i filozof, dominikanin, twórca tomizmu, autor rozpraw teologicznych: "Scriptum super libros”, "O bycie i istocie”, "Suma teologiczna”. Kanonizowany w 1323 roku. Jeden z najwybitniejszych myślicieli w dziejach chrześcijaństwa. Urodził się około 1225 roku. 750. rocznica

1330 - Z nadania Władysława Łokietka Tarnów uzyskał prawa miejskie. Historyczny zespół architektoniczno-urbanistyczny miasta zachował się do dziś. Obecnie zajmuje ono powierzchnię około 72 kilometrów kwadratowych. Miasto zamieszkuje ponad 100 tysięcy mieszkańców. Jest ważnym ośrodkiem turystycznym, kulturalnym i gospodarczym w Małopolsce.

1671 - Został ochrzczony Robert Roy MacGregor, szkocki zbójnik i banita, nazywany szkockim Robin Hoodem. Jako przywódca wyjętego spod prawa klanu MacGregorów zyskał sławę szlachetnego i honorowego rozbójnika, przechodząc do legendy i stając się tematem ballad, poematów i powieści, między innymi utworu "Rob Roy” Waltera Scotta. Zmarł 28 grudnia 1734 roku.

1759 - Urodził się Tomasz Wawrzecki, generał. Po dostaniu się do rosyjskiej niewoli Tadeusza Kościuszki - Najwyższy Naczelnik Siły Zbrojnej Narodowej w czasie powstania w 1794 roku. Członek Rady Najwyższej Tymczasowej Księstwa Warszawskiego, minister sprawiedliwości w Królestwie Polskim. W 1791 roku odznaczony Orderem Orła Białego. Zmarł 5 sierpnia 1816 roku. 265. rocznica

1765 - Urodził się Joseph Nicéphore Niépce, francuski fizyk i wynalazca, współodkrywca fotografii. W 1826 roku, jako pierwszy otrzymał trwały obraz fotograficzny na płytce pokrytej warstwą światłoczułego asfaltu. Datę tę uznaje się za początek fotografii. Zmarł 5 lipca 1833 roku.

1775 - Pierwsze posiedzenie powstałego w lutym 1775 roku Towarzystwa do Ksiąg Elementarnych, którego zadaniem było opracowanie nowych programów i podręczników dla zreformowanych szkół. Z czasem instytucja ta przejęła nadzór nad całym procesem edukacyjnym, występowała nawet z inicjatywami ustawodawczymi związanymi ze szkolnictwem. Przewodniczącym towarzystwa był Ignacy Potocki. Istniało do 1792 roku.

1785 - Urodził się Alessandro Manzoni, włoski poeta i powieściopisarz, przedstawiciel romantyzmu, autor arcydzieła włoskiej powieści historycznej "Narzeczeni”, poetyckich tragedii historycznych, hymnów religijnych. Giuseppe Verdi zadedykował mu, w pierwszą rocznicę śmierci, utwór "Messa da Requiem”. Zmarł 22 maja 1873 roku.

1792 - Urodził się John Herschel, angielski astronom, fizyk i eksperymentator. Badał gwiazdy podwójne i mgławice. W 1864 roku wydał "General Catalague of Nebulae and Clussters of Stars”, zawierający wszystkie znane wówczas mgławice. Prowadził prace z optyki. Uważany jest za jednego z pionierów fotografii - wprowadził między innymi pojęcia - "negatyw" i "pozytyw", odkrył tiosiarczan sodu i cyjanotypię. Zmarł 11 maja 1871 roku.

1809 - Zmarł Jean-Pierre Blanchard, francuski pionier aeronautyki, wynalazca spadochronu. W 1785 roku, wraz z amerykańskim naukowcem Johnem Jeffriesem, odbył pierwszy udany lot balonem nad kanałem La Manche. 10 maja 1789 wystartował balonem z ogrodu Foksal w Warszawie, w obecności króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Lot zakończył po 49 minutach i pokonaniu ponad siedmiu kilometrów. Balon zniósł się na wysokość dwóch kilometrów. Był to pierwszy taki lot w Polsce. Jean-Pierre Blanchard urodził się 4 lipca 1753 roku. 215. rocznica

1839 - Urodził się Adolf Dygasiński, pisarz, autor między innymi powieści: "Beldonek", "Złamane życie" i "Na pańskim dworze". Jeden z głównych przedstawicieli naturalizmu w literaturze polskiej. W swojej twórczości często poruszał tematykę życia mieszkańców wsi i małych miasteczek, podkreślając wspólnotę losów ludzi i zwierząt. Zmarł 3 czerwca 1902 roku. 185. rocznica

1850 - Urodził się Tomáš Masaryk, filozof, socjolog, polityk czechosłowacki, pierwszy prezydent Republiki Czechosłowackiej po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku, nazywany ojcem niepodległej Czechosłowacji. Założyciel i ideolog Czeskiej Partii Postępowej, która wysunęła między innymi żądanie przyznania ziemiom czeskim autonomii w ramach monarchii austro-węgierskiej. Zmarł 14 września 1937 roku.

1856 - Zmarł Kajetan Koźmian, krytyk literacki, poeta, publicysta, przedstawiciel klasycyzmu warszawskiego. Jego dorobek literacki obejmuje: ody, poematy wiersze okolicznościowe, bajki, epigramaty, pisma polityczne i historyczne. Urodził się 31 grudnia 1771 roku.

1857 - Urodził się Julius Wagner-Jauregg, austriacki lekarz psychiatra i neurolog. W1927 roku wyróżniony Nagrodą Nobla za opracowanie terapii postępującego paraliżu u zarażonych kiłą, którą leczył poprzez podanie pacjentom krwi z zarodźcami malarii. Była to "metoda termiczna", polegała na prowokowaniu kilkunastu epizodów wysokiej gorączki chorego, aby w ten sposób skutecznie zwalczyć krętki kiły. Metoda jednak była obarczona 10 procentową śmiertelnością u poddanych takiej terapii. Zmarł 27 września 1940 roku.

1862 - W Teatrze imienia Skarbka we Lwowie po raz pierwszy wystawiono "Balladynę" Juliusza Słowackiego. Przedstawienie było jednorazowe i niezbyt dobrze przygotowane. Zdaniem recenzentów - zignorowano dramaturgię dzieła, a dekoracje były nieefektowne.

1875 - Urodził się Maurice Ravel, jeden z najbardziej oryginalnych kompozytorów francuskich. W jego utworach słychać inspiracje muzyką hiszpańską i orientalną. Był autorem oper, baletów, koncertów fortepianowych i utworów orkiestrowych, między innymi słynnego "Bolero" i "Rapsodii hiszpańskiej" oraz "Szeherezady". Napisał 118 dzieł. Zmarł 28 grudnia 1937 roku.

1891 - Urodził się Adam Mohuczy, kontradmirał, organizator i komendant Szkoły Specjalistów Morskich w Tczewie, uczestnik kampanii polskiej 1939 roku. Po II wojnie światowej pierwszy dowódca Marynarki Wojennej. W 1949 roku aresztowany przez władze komunistyczne i bezpodstawnie oskarżony o sabotaż. Skazany na 13 lat więzienia zmarł w więzieniu w Sztumie 7 maja 1953 roku. Został pośmiertnie zrehabilitowany w 1957 roku postanowieniem Naczelnego Sądu Wojskowego uchylającym wyrok.

1901 - Urodziła się Rita Gorgonowa, guwernantka, skazana w jednym z najgłośniejszych procesów Polski międzywojennej XX wieku. W nocy z 30 na 31 grudnia 1931 roku w willi architekta Henryka Zaremby pod Lwowem miała zabić jego 17-letnią córkę Elżbietę. Proces miał charakter poszlakowy. Sąd uznał, że była winna, ale zbrodnię popełniła "pod wpływem ogromnego wzruszenia” i wydał wyrok ośmiu lat więzienia. W latach 1932-1934 sprawą żyła cała opinia publiczna. W 1977 roku na kanwie tej historii powstał film fabularny "Sprawa Gorgonowej" w reżyserii Janusza Majewskiego. Rita Gorgonowa zmarła po 1945 roku. Dokładna data nie jest znana.

1906 - Urodził się Stanisław Łach, duchowny katolicki, teolog, biblista, wykładowca egzegezy Starego Testamentu na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, organizator Szkoły Biblijnej KUL, tłumacz w zespole Biblii Tysiąclecia. Dla Biblii Tysiąclecia przetłumaczył "Księgę Wyjścia" i "List do Hebrajczyków". Był jednym z pomysłodawców i redaktorem serii komentarzy KUL do Starego Testamentu. Zmarł 8 czerwca 1983 roku.

1908 - Urodziła się Anna Magnani, włoska aktorka. Sławę przyniosła jej rola Piny w filmie Roberta Rosselliniego "Rzym, miasto otwarte”. Wystąpiła też w obrazach: "Teresa Venerdi”, "Najpiękniejsza”, "Dziki jak wiatr”. Za główną rolę w produkcji "Tatuowana róża” otrzymała w 1956 roku Oscara. Zmarła 26 września 1973.

1909 - Urodził się Ryszard Siwiec, filozof, żołnierz Armii Krajowej. W 1968 roku w proteście przeciw agresji wojsk Układu Warszawskiego na Czechosłowację podpalił się w czasie centralnych dożynek na Stadionie Dziesięciolecia w Warszawie. Zanim oblał się rozpuszczalnikiem, rozrzucił w ulotki z protestacyjnym apelem. Płonąc, krzyczał "Protestuję!" i nie pozwalał gasić płomieni. Zmarł po czterech dniach - 12 września 1968 roku - w szpitalu w wyniku odniesionych obrażeń. Blisko pół roku później w Pradze na placu świętego Wacława w proteście przeciwko inwazji podpalił się czeski student Jan Palach. W 1991 roku reżyser Maciej Drygas nakręcił poświęcony Ryszardowi Siwcowi film "Usłyszcie mój krzyk". 115. rocznica

1911 - Urodził się Stefan Kisielewski, popularny "Kisiel", pisarz, kompozytor, krytyk muzyczny, publicysta krakowskiego "Tygodnika Powszechnego”, uczestnik Powstania Warszawskiego. Był autorem powieści, esejów i szkiców, a przede wszystkim felietonów, o tematyce kulturalnej, politycznej i gospodarczej. Jako kompozytor tworzył utwory symfoniczne, orkiestrowe, fortepianowe oraz pieśni. W 1964 roku był jednym z sygnatariuszy Listu 34, przeciwko cenzurze PRL. Od 1990 roku jest przyznawana doroczna Nagroda imienia Stefana Kisielewskiego w kategorii: polityk, publicysta, przedsiębiorca. Zmarł 27 września 1991 roku.

1912 - Norweski badacz polarny Roald Amundsen ogłosił zdobycie bieguna południowego, którego dokonał 14 grudnia 1911 roku. Wyprawa rywalizowała z ekspedycją brytyjską, której przewodził porucznik Robert Falcon Scott. Amundsen dotarł do bieguna południowego, jako pierwszy, a Scott miesiąc później.

1912 - Francuski pilot Henri Seimet po raz pierwszy, bez międzylądowania, pokonał trasę Paryż-Londyn.

1913 - Urodził się Kazimierz Wojtowicz, podporucznik Armii Krajowej, dowódca obrony Hanaczowa przed UPA, Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. W czasie II wojny światowej jego oddział starał się ochraniać polską ludność przed wywózkami na Syberię. W czerwcu 1941 roku przeprowadził udaną akcję odbicia polskich jeńców wojennych z rąk NKWD, zagrożonych wywozem do łagrów i niechybną śmiercią. Od 1942 z inicjatywy Kazimierza Wojtowicza mieszkańcy Hanaczowa udzielali we wsi schronienia kilkudziesięciu Żydom oraz pomagali kilkuset ukrywającym się w okolicznych lasach. Żydzi stworzyli własny oddział partyzancki, który brał udział w walkach obronnych Hanaczowa przed UPA. Zmarł 19 stycznia 1996 roku.

1914 - Zmarł Henryk Dobrzycki, lekarz, społecznik, pionier klimatycznego leczenia gruźlicy w miejscowościach nizinnych, twórca sanatorium gruźliczego w Mieni, współtwórca sanatorium w Rudce, jeden z pionierów balneologii w Polsce. Pozostawił 125 prac naukowych, edukacyjnych i specjalistycznych. Poza działalnością medyczną Henryk Dobrzycki interesował się muzyką, był członkiem zarządu Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego. Przewodniczył organizacji obchodów 50. rocznicy śmierci Fryderyka Chopina, zainicjował powstanie muzeum tego wybitnego kompozytora oraz rozpoczął zbiórkę funduszy na budowę pomnika w Warszawie. Urodził się 5 stycznia 1841 roku. 110. rocznica

1916 - Urodził się Cezary Nowodworski, pseudonim "Głóg", kapitan, cichociemny, dowódca kompanii w Batalionie Armii Krajowej "Czata 49". Walczył w kampanii wrześniowej, po niej dostał się do niewoli. Zbiegł, przedostając się do Francji, następnie do Wielkiej Brytanii. Tam walczył w brygadzie artyleryjskiej. Poprzez operację lotniczą zrzutu cichociemnych dostał się do Polski. Brał udział w Powstaniu Warszawskim. Zginął najprawdopodobniej na Czerniakowie podczas ewakuacji na prawy brzeg Wisły 22 września 1944 roku.

1919 - Zginął podczas walk na Wołyniu, z wojskami ukraińskimi, Leopold Kula pseudonim "Lis", pułkownik, bohater walk o niepodległość kraju, naczelny komendant Polskiej Organizacji Wojskowej w Kijowie. Prowadził tam walki dywersyjne. Powierzano mu najtrudniejsze odcinki walki. Zmarł z powodu obrażeń, które odniósł w czasie ataku na zajęte przez Ukraińców miasteczko Torczyn. Podczas uroczystości pogrzebowych złożono wieniec z napisem "Memu dzielnemu chłopcu - Józef Piłsudski”. Urodził się 11 listopada 1896 roku. 105. rocznica

1919 - We Lwowie zmarła Maria Dulębianka, działaczka społeczna, pisarka, malarka. Urodziła się 21 listopada 1858 roku. 105. rocznica

1921 - Urodziła się Józefina Pellegrini-Osiecka, aktorka, piosenkarka i wróżka. Występowała w warszawskich teatrach - Buffo i Syrena. Współpracowała też ze stołecznymi kabaretami. Była znana głównie, jako autorka książek z zakresu parapsychologii. Układała również horoskopy dla radia, telewizji i gazet. Zmarła 9 grudnia 2001 roku.

1921 - Urodził się Antoni Sawoniuk, jedyny zbrodniarz narodowosocjalistyczny skazany w Wielkiej Brytanii. W czasie wojny, jako policjant, uczestniczył w egzekucjach ludności żydowskiej w rodzinnej miejscowości Domaczewo. Zamordował co najmniej cztery osoby. Po wojnie w 1946 r. osiedlił się w Wielkiej Brytanii i mieszkał w Londynie. Został aresztowany po śledztwie specjalnej komórki Scotland Yardu, która poszukiwała zbrodniarzy nazistowskich z czasów wojny, którzy osiedlili się po jej zakończeniu na terenie królestwa. W 1999 roku został skazany za zbrodnie wojenne na ludności żydowskiej na dożywocie, stając się pierwszym skazanym zbrodniarzem wojennym w Wielkiej Brytanii. Sawoniuk nie przyznał się do winy. Zmarł 6 listopada 2005 roku.

1923 - Urodził się Jan Rodowicz "Anoda", żołnierz Szarych Szeregów, oficer Armii Krajowej, bohater akcji pod Arsenałem. Podczas Powstania Warszawskiego walczył w batalionie "Zośka". Po wojnie "Anoda" prowadził akcje propagandowe skierowane przeciwko ówczesnym władzom, rozpoznawał urzędy bezpieczeństwa publicznego i więzienia, ochraniał odprawy dowództwa Delegatury Sił Zbrojnych na Kraj. Zajmował się też ekshumacjami i pogrzebami poległych towarzyszy, a na Powązkach utworzył kwaterę powstańczą. Zginął w niewyjaśnionych okolicznościach 7 stycznia 1949 roku podczas brutalnego śledztwa w budynku Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego w Warszawie. Według oficjalnej wersji, wyskoczył z czwartego piętra budynku UB przy Koszykowej. Prawdziwych okoliczności jego śmierci do dziś nie udało się ustalić.

1924 - Urodził się Kobo Abe, pisarz i autor scenariuszy, twórca japońskiego powojennego modernizmu. W swoich utworach nawiązywał do twórczości Franza Kafki. Autor powieści: "Kobieta z wydm”, "Obca twarz”, "Pokój o grubych ścianach”, dramatów: "Ty też jesteś winny”, "Niepewne intencje”, "To ja jestem duchem”. Zmarł 22 stycznia 1993 roku. 100. rocznica

1927 - Trzęsienie ziemi o sile 7,6 w skali Richtera z epicentrum na półwyspie Tango, w prefekturze Kioto, na japońskiej wyspie Honsiu. Zginęło ponad trzy tysiące osób.

1927 - Rada Ministrów podjęła uchwałę o sprowadzeniu do Polski prochów Juliusza Słowackiego i złożeniu ich na Wawelu. Wybitny polski poeta, przedstawiciel romantyzmu, dramaturg i epistolograf zmarł 3 kwietnia 1849 roku w Paryżu. Jego prochy zostały 28 czerwca 1927 roku złożone obok Adama Mickiewicza w Krypcie Wieszczów Narodowych w Katedrze na Wawelu.

1929 - W teatrzyku Morskie Oko w Warszawie śpiewaczka kabaretowa Stanisława Nowicka wykonała po raz pierwszy piosenkę "Tango milonga" z muzyką Jerzego Petersburskiego i tekstem Andrzeja Własta. Piosenkarce towarzyszył tercet: Eugeniusz Bodo, Roland i Ludwik Sempoliński. W Polsce po II wojnie światowej największą popularnością cieszyła się ta piosenka w interpretacji Mieczysława Fogga. Jej wykonania podjęła się też Irena Santor. 95. rocznica

1930 - Urodził się Jerzy Wyrozumski, historyk, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, znawca dziejów Krakowa. Jego specjalność naukową stanowiły dzieje polskiego średniowiecza, zwłaszcza problematyka gospodarczo-społeczna i ustrojowa oraz ruchy społeczno-religijne w Europie. Opublikował ponad 600 naukowych pozycji bibliograficznych. Napisał "Historię Polski do roku 1505", "Dzieje Polski średniowiecznej", biografię "Kazimierz Wielki" oraz jeden z tomów serii "Dzieje Krakowa poświęcony wiekom średnim". Organizator, a w latach 1994-2015 sekretarz generalny Polskiej Akademii Umiejętności. W latach 1980-2015 prezes Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa. Zmarł 2 listopada 2018 roku.

1932 - Urodził się Stefan Sutkowski, muzykolog, oboista, organizator życia muzycznego i wydawca, dyrektor naczelny i artystyczny Warszawskiej Opery Kameralnej. Od lat 90. - organizator festiwali - Mozartowskiego, Oper Barokowych oraz Claudia Monteverdiego. Był też wydawcą 11-tomowej "Historii muzyki polskiej”. Zmarł 22 kwietnia 2017 roku.

1934 - W Warszawie podpisano protokół o normalizacji stosunków gospodarczych między Polską i Niemcami. 90. rocznica

1936 - Remilitaryzacja Nadrenii. Wojska niemieckie łamiąc postanowienia traktatów wersalskiego i z Locarno, wkroczyły do zdemilitaryzowanej Nadrenii. Nie spowodowało to żadnych reakcji ze strony sygnatariuszy tych układów, co Adolf Hitler odebrał, jako przyzwolenie na dalsze agresywne działania. 11 marca 1936 Rada Ligi Narodów, zebrana w Londynie, jednomyślnie oświadczyła, że remilitaryzacja była złamaniem postanowień traktatu wersalskiego, a także traktatu z Locarno. Jedynym głosującym za sankcjami wobec Niemiec był jednak Maksim Litwinow - delegat ZSRR.

1936 - Urodził się Georges Perec, francuski eseista, pisarz i filmowiec, autor powieści: "Rzeczy”, "Życie. Instrukcja obsługi”, "Człowiek, który śpi”, "Gabinet kolekcjonera”. Jest uważany za najważniejszego eksperymentatora w literaturze drugiej połowy XX wieku. Udanie łączył wątki autobiograficzne z eksperymentami, zachowując przy tym zwartą, logicznie zamkniętą, fabułę dzieła. Przyjęta przez Pereca koncepcja literatury powoduje olbrzymie problemy przy przekładzie - niektóre z jego utworów mogą funkcjonować praktycznie jedynie w języku francuskim. Zmarł 3 marca 1982 roku.

1938 - Urodził się Tomasz Burek, eseista i krytyk literacki. Zadebiutował w 1957 roku, na łamach "Dziennika Bałtyckiego”. W połowie lat 70. współzałożyciel Towarzystwa Kursów Naukowych i wykładowca na tak zwanym Uniwersytecie Latającym. Autor szkiców: "Zamiast powieści”, "Dalej aktualne”, "Żadnych marzeń”, "Niewybaczalne sentymenty”. W latach 90.współpracował z Radiem Wolna Europa oraz Programem II Polskiego Radia. Zmarł 1 maja 2017 roku.

1941 - Zastrzelono Igo Syma, aktora i reżysera teatralnego. Wyrok śmierci wykonała grupa kontrwywiadu Związku Walki Zbrojnej. Artysta był oskarżony o zdradę i kolaborację z gestapo. Pod koniec 1939 Igo Sym rozpoczął współpracę z okupantem, proponując odbudowę środowiska teatralnego w Warszawie. Urząd propagandowy Generalnego Gubernatorstwa powierzył mu stanowisko dyrektora "Theater der Stadt Warschau” oraz zarządzanie kinem nur für Deutsche "Helgoland”. Otrzymał też koncesję na prowadzenie Teatru Komedia. W 1940 organizował werbunek polskich aktorów do antypolskiego filmu "Heimkehr". Po wykonaniu wyroku śmierci, w odwecie, Niemcy wzięli 118 zakładników, spośród których 21 osób rozstrzelano w Palmirach. Igo Sym urodził się 3 lipca 1896 roku.

1941 - Na Atlantyku zaginął bez śladu niemiecki U-Boot U-47, który w czasie swej służby w Kriegsmarine, w czasie II wojny światowej, zatopił 30 statków handlowych i brytyjski pancernik. U-47 stał się jednym z najskuteczniejszych okrętów podwodnych w historii pod względem wielkości zatopionego tonażu, a jego dowódca został bohaterem w Niemczech. Informacja o jego zaginięciu wywołała szok w III Rzeszy. U-47 był średniej wielkości okrętem podwodnym przeznaczonym do długotrwałych patroli na wodach Atlantyku i Morza Północnego. Okręt zdolny był do bezpiecznego zanurzenia się na głębokość 220 metrów. Załoga składała się z 44 oficerów i marynarzy, zaś jego uzbrojenie główne stanowiło 14 torped wystrzeliwanych z pięciu wyrzutni torpedowych.

1943 - 136 osób zginęło w czasie pacyfikacji wsi Kaszyce na Podkarpaciu przeprowadzonej przez oddziały niemiecko-ukraińskie. Dowódcą akcji był Franz Schmidt, uznawany za największego zbrodniarza hitlerowskiego Polski południowo-wschodniej.

1944 - Komenda Główna AK i Dowództwo Główne Narodowych Sił Zbrojnych podpisały umowę o scaleniu obu organizacji. Na jej mocy oddziały NSZ miały pozostać, jako zwarte jednostki w składzie oddziałów partyzanckich Armii Krajowej. 31 marca 1944 roku generał Bór-Komorowski wydał rozkaz w sprawie przeprowadzenia scalenia. 80. rocznica

1944 - W Warszawie przy ulicy Grójeckiej Niemcy odkryli bunkier "Krysia”, w którym ukrywało się 38 Żydów, wśród nich Emanuel Ringelblum, historyk, pedagog, kronikarz warszawskiego getta. Wszystkich aresztowanych oraz ich polskich opiekunów rozstrzelano kilka dni później w ruinach getta. W 1989 roku pięcioro członków rodziny Wolskich - Mieczysław Wolski, Małgorzata Wolska, Halina Wolska-Michalecka, Wanda Wolska-Szandurska i Janusz Wysocki zostało odznaczonych medalem "Sprawiedliwy wśród Narodów Świata”. Losy lokatorów i opiekunów kryjówki przy ulicy Grójeckiej przedstawiono w filmie dokumentalnym "Krysia". 80. rocznica

1944 - W Bednarowie koło Stanisławowa oddział UPA zamordował 250 Polaków. Według wspomnień zgromadzonych przez Stowarzyszenie Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów, banda UPA napadła na polskie domy we wsi, ograbiła je i spaliła. Podpalono także kościół parafialny i plebanię. Polaków zabijano bez względu na płeć i wiek. Ustalono nazwiska zaledwie 56 zamordowanych. 80. rocznica

1945 - Urodził się Tomasz Lengren, aktor, reżyser, scenarzysta i scenograf. Stworzył niezapomniane role charakterystyczne oraz epizody aktorskie. Zagrał między innymi w filmach: "Ziemia obiecana", "Przesłuchanie", "Zabij mnie glino". Zmarł 9 lipca 2008 roku.

1945 - W Milanówku NKWD aresztowało generała Augusta Emila Fieldorfa "Nila" - organizatora i szefa Kedywu Komendy Głównej Armii Krajowej. Przebywał tam pod przybranym nazwiskiem Walentego Gdanickiego. Nierozpoznany, został zesłany do obozu pracy na Uralu. Po odbyciu kary, w październiku 1947 wrócił do Polski i osiedlił się pod fałszywym nazwiskiem w Białej Podlaskiej. Nie wrócił już do działalności konspiracyjnej. Zatrzymany w 1950 roku, po sfingowanym procesie, został skazany na karę śmierci i zamordowany 24 lutego 1953 roku. Urodził się 20 marca 1895 roku.

1945 - Zmarł generał Bertrand Dawson, brytyjski lekarz, przez wiele lat pracujący na dworze królewskim, par dziedziczny. W 1928 zyskał ogólnokrajową sławę, jako lekarz, który wyleczył króla Jerzego V z poważnej choroby układu oddechowego. Współcześnie pamiętany przede wszystkim ze względu na eutanazję, którą osiem lat później przeprowadził w tajemnicy na ciężko chorym królu. Dawson utrzymywał do końca życia, że choć Jerzy V umarł w jego obecności, to stało się to zupełnie naturalnie. Prawdę opisał jednak w swoim dzienniku, który ukazał się w 1986 roku. Urodził się 9 marca 1864 roku.

1946 - Urodził się Daniel Goleman, amerykański psycholog i publicysta naukowy, żydowskiego pochodzenia. Był wykładowcą akademickim, współpracownikiem "The New York Times”. Napisał bestseller "Inteligencja emocjonalna”. Dwukrotnie nominowany do nagrody literackiej Pulitzera.

1949 - Został zamordowany major Hieronim Dekutowski "Zapora", żołnierz Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, cichociemny, wybitny dowódca oddziałów partyzanckich Armii Krajowej, Delegatury Sił Zbrojnych na Kraj i Zrzeszenia "Wolność i Niezawisłość”. Na początku 1945 roku zgodnie z postanowieniem Komendy Okręgu AK Lublin skoncentrował żołnierzy zagrożonych aresztowaniami i rozpoczął przeprowadzanie akcji odwetowych wobec wojsk NKWD i organów władzy ludowej. W czerwcu 1947 ujawnił się. Aresztowany przetrwał brutalne śledztwo. Został skazany na siedmiokrotną karę śmierci. Stracono Go w więzieniu przy ulicy Rakowieckiej w Warszawie. Wyrok został unieważniony w latach 90. Szczątki majora "Zapory" odnaleziono w 2012 roku w kwaterze na "Łączce” Cmentarza Wojskowego na Powązkach w Warszawie. Zostały pochowane we wrześniu 2015 roku, również na Łączce. Urodził się 24 września 1918 roku. 75. rocznica

1949 - Został zabity Antoni Tomiałojć, żołnierz wileńskiej Armii Krajowej, ludowego Wojska Polskiego, oddziału Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość Hieronima Dekutowskiego "Zapory”. Został stracony przez władze stalinowskie w PRL. Zginął od strzału w tył głowy z bliskiej odległości w więzieniu przy ulicy Kleczkowskiej we Wrocławiu. Instytut Pamięci Narodowej ekshumował szczątki Antoniego Tomiałojcia w czerwcu 2008 roku na wrocławskim Cmentarzu Osobowickim. Urodził się 22 września 1923 roku. 75. rocznica

1950 - Islandia została członkiem Rady Europy, która powstała w 1949 roku, w wyniku podpisania przez dziesięć państw - Belgię, Danię, Francję, Holandię, Irlandię, Luksemburg, Norwegię, Szwecję, Wielką Brytanię, Włochy - Traktatu Londyńskiego.

1950 - Sejm Ustawodawczy przyjął ustawę wprowadzającą nakaz pracy. Miał on na celu zwiększenie rozwoju gospodarczego kraju, zlikwidowanie bezrobocia oraz zwiększenie poparcia dla władzy. Jednym z popularniejszych miejsc pracy był Państwowe Gospodarstwa Rolne.

1951 - Urodził się Andrzej Beja-Zaborski, aktor teatralny, filmowy i telewizyjny, także reżyser teatralny. Zagrał w obrazach: "Kiler-ów 2-óch", "To ja, złodziej", "Dzień świra", "Róża", "Drogówka", a także w serialach telewizyjnych: "Na dobre i na złe", "Kryminalni", "Barwy szczęścia", "Ojciec Mateusz". Występuje w Białostockim Teatrze Lalek. Jest tam zatrudniony na stanowisku aktora-lalkarza.

1952 - Ukazało się debiutanckie wydanie brytyjskiego magazynu "New Musical Express”. Było to pierwsze w historii brytyjskie czasopismo muzyczne, które publikowało listę najpopularniejszych w danym tygodniu singli. W latach 70. magazyn był najlepiej sprzedającym się czasopismem muzycznym w Wielkiej Brytanii.

1953 - Rada Państwa uchwaliła nadanie Pałacowi Kultury i Nauki w Warszawie imienia Józefa Stalina, budowę jego pomnika na Placu Defilad oraz zmianę nazwy Katowic na Stalinogród.

1954 - Zmarł Ludwik Hirszfeld, lekarz mikrobiolog, immunolog i serolog, współtwórca nauki o grupach krwi, autor głośnego podręcznika anatomii układu nerwowego. Oznaczył również czynnik Rh i odkrył przyczynę konfliktu serologicznego, co uratowało życie wielu noworodkom. W 1950 roku był nominowany do nagrody Nobla w dziedzinie medycyny. Urodził się 5 sierpnia 1884 roku. 70. rocznica

1954 - Urodził się Andrzej Bieniasz, pseudonim Püdel, muzyk, gitarzysta, kompozytor i autor tekstów. Współtwórca zespołów Düpą i Püdelsi. Jego piosenki pojawiły się w kilku polskich filmach i serialach. Zmarł 20 stycznia 2021 roku. 70. rocznica

1954 - Hokejowa reprezentacja ZSRR zajęła pierwsze miejsce w debiutanckim występie na Mistrzostwach Świata, pokonując w finale Kanadę 7:2. Po II wojnie światowej kadra ZSRR była jedną z najlepszych drużyn hokejowych na świecie. W całej swojej historii rozegrała 900 spotkań, z czego wygrała 725. ZSRR wystąpił na dziewięciu igrzyskach olimpijskich, gdzie siedem razy zdobywał złoty medal. Z 34 występów na Mistrzostwach Świata złoto zdobywał 22 razy. Po rozpadzie ZSRR reprezentacja przestała istnieć. 70. rocznica

1955 - Urodziła się Jolanta Żółkowska, aktorka teatralna i filmowa, związana ze scenami teatrów warszawskich - Narodowego i Komedii. Popularność zyskała między innymi dzięki roli Basi Lawinówny w serialu telewizyjnym "Dom”. Zagrała też między innymi w serialach "Plebania", "Niania" i "M jak miłość".

1960 - Urodził się Ivan Lendl, czeski tenisista, zwycięzca turniejów Wielkiego Szlema, między innymi trzykrotnie Roland Garros i dwa razy Australian Open. W grudniu 1994 oficjalnie podjął decyzję o zakończeniu kariery z powodu kontuzji pleców. W 2001 roku został wpisany do Międzynarodowej Tenisowej Galerii Sławy.

1966 - Uchwalono Konwencję w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej.

1967 - Zmarł Karol Rómmel, podpułkownik Wojska Polskiego, więzień niemieckich obozów koncentracyjnych Dachau i Mauthausen, jeździec, brązowy medalista igrzysk olimpijskich w Amsterdamie w 1928 roku, konsultant filmowy, aktor. Wystąpił między innymi w obrazach: "Lotna” i "Krzyżacy”. Urodził się 22 maja 1888 roku.

1968 - Urodził się Przemysław Saleta, mistrz Europy i świata w kick-boxingu, a także champion Europy i interkontynentalny w boksie. Zawodową karierę na bokserskim ringu zakończył w 2013 roku. Obecnie zajmuje się komentowaniem wydarzeń sportowych w stacjach telewizyjnych i radiowych.

1969 - Zmarła Anna Kowalska, pisarka, organizatorka życia kulturalnego na Dolnym Śląsku, w latach 30. XX wieku - redaktorka lwowskiego miesięcznika "Sygnały”, a w latach 40. - czasopisma "Zeszyty Wrocławskie”. Autorka powieści: "Uliczka klasztorna”, "Safona”, "Catalina”, "Na rogatce”, "Szczelina”. Urodziła się 26 kwietnia 1903 roku. 55. rocznica

1979 - W Forcie Rembertowskim w Warszawie wykonano ostatni w Polsce wyrok śmierci przez rozstrzelanie na żołnierzu skazanym za morderstwo na tle seksualnym. 45. rocznica

1984 - Zmarł Michał Scipio del Campo, inżynier metalurg i termodynamik, pionier i nestor polskiego lotnictwa, pilot sportowy od 1910 roku i twórca pierwszej w Polsce szkoły pilotażu, autor "Wspomnień z nieba i ziemi”. Uhonorowany między innymi odznaczeniem Zasłużony Działacz Lotnictwa Sportowego, a w 1981 - jako pierwszy - Złotym Medalem Aeroklubu PRL. Urodził się 26 stycznia 1887 roku. 40. rocznica

1984 - Rozpoczął się strajk okupacyjny w Zespole Szkół Rolniczych w Miętnem koło Garwolina. Kilkuset uczniów od końca 1983 roku prowadziło z dyrekcją spór o usunięcie ze szkoły krzyży. Do okupacji szkoły przystąpiło około 400 uczniów. Strajk zakończył się 6 kwietnia 1984 roku, zawieszeniem krzyża w szkolnej bibliotece, na mocy porozumienia między Episkopatem i rządem. W wyniku wydarzeń część uczniów zaangażowanych w strajk nie mogła kontynuować nauki, pracę straciło też troje nauczycieli. 40. rocznica

1985 - Ukazał się singiel charytatywny "We Are the World". Płytę nagrał amerykański zespół "USA for Africa". Pieniądze z jego sprzedaży przeznaczono na pomoc dla głodującej Afryki. Piosenka napisana przez Michaela Jacksona i Lionela Richie, została przebojem roku i przyniosła 90 milionów dolarów zysku. Zdobyła dwie nagrody Grammy.

1985 - Zmarł Arkady Fiedler, pisarz, podróżnik, reportażysta. W czasie II wojny światowej - żołnierz Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Brał udział w bitwie o Anglię. Z tego czasu pochodzi książka-reportaż "Dywizjon 303”. Po wojnie kontynuował podróże i działalność pisarską. Autor wielu dzieł podróżniczych: "Rio de Oro”, "Spotkałem szczęśliwych Indian” "Ryby śpiewają w Ukajali”, "Kanada pachnąca żywicą” i "Orinoko”. Urodził się 28 listopada 1894 roku.

1986 - Na dnie Atlantyku znaleziono kabinę zniszczonego w katastrofie z 28 stycznia amerykańskiego wahadłowca Challenger ze zwłokami siedmiu członków załogi. Przyczyną wypadku był awaria silnika wspomagającego, która nastąpiła najprawdopodobniej między pierwszą a trzecią sekundą lotu. Eksplozja zbiornika z wodorem spowodowała gwałtowną zmianę położenia promu w osi wyznaczonej trajektorii startowej, co doprowadziło do jego destrukcji przez siły aerodynamiczne nieprzewidziane przez konstruktorów. Prom w szczątkach uderzył o powierzchnię wody. Prom Challenger wykonał 10 lotów, spędził w przestrzeni kosmicznej ponad 62 dni, przeleciał łącznie 41 milionów 527 tysięcy 416 kilometrów, włączając w to ostatnią misję.

1987 - Zmarł Eugeniusz Eibisch, malarz i pedagog, profesor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i Krakowie, członek grupy École de Paris. Reprezentował nurt kolorystyczny w malarstwie lat 30. XX wieku i w okresie powojennym. Tworzył między innymi portrety, pejzaże i martwe natury. Urodził się 30 grudnia 1896 roku.

1989 - Po publikacji "Szatańskich wersetów" Iran zerwał stosunki dyplomatyczne z Wielką Brytanią. Wcześniej Ajatollah Chomeini ogłosił fatwę nakazującą muzułmanom zabić autora powieści Salmana Rushdiego. Książka wywołała kontrowersje, gdyż wielu muzułmanów uważa, że zawiera treści bluźniercze dla islamu. "Szatańskie wersety" zostały zakazane w krajach zamieszkanych przez wpływowe społeczności muzułmańskie, a pisarz musiał żyć w ukryciu pod stałą ochroną policji. 35. rocznica

1989 - W ogarniętym protestami Tybecie wprowadzono stan wojenny. Po śmierci Panczenlamy w Lhasie doszło wcześniej do antychińskich demonstracji i trzydniowych walk ulicznych. Chińczycy zawiesili stan wojenny dopiero pod koniec kwietnia 1990 roku. Po tych wydarzeniach Pekin powróciły do polityki tłumienia religii i popierania imigracji swoich obywateli do Tybetu. 35. rocznica

1993 - Rozpoczęła nadawanie pierwsza polska komercyjna stacja telewizyjna Polonia 1. Pierwotnie stanowiła sieć 12 lokalnych stacji w większych aglomeracjach miejskich, emitujących program drogą naziemną, a następnie - do dziś - niekodowany kanał satelitarny. Telewizja założona została przez sardyńskiego biznesmena Nicolę Grauso, powiązanego z byłym premierem Włoch Silvio Berlusconim. Polonia 1 była pierwszą w kraju stacją telewizyjną, która swoje programy przerywała blokami reklamowymi.

1994 - Zmarł Józef Pajestka, ekonomista, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, wieloletni prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, redaktor naczelny dwutygodnika "Ekonomista". Prowadził badania nad wzrostem gospodarczym w Polsce. Napisał wiele prac naukowych. Urodził się 9 marca 1924 roku. 20. rocznica

1995 - Zmarł Kazimierz Wiłkomirski, kompozytor, wiolonczelista, wirtuoz, dyrygent i pedagog. Występował między innymi w Trio Wiłkomirskich. Był dyrektorem Państwowej Opery i Filharmonii w Gdańsku oraz profesorem Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Sopocie. Urodził się 1 września 1900 roku.

1995 - Józef Oleksy został premierem RP. Ustąpił po oskarżeniu go przez ministra spraw wewnętrznych Andrzeja Milczanowskiego, zasiadającego w rządzie z rekomendacji prezydenta Lecha Wałęsy, o działalność szpiegowską na rzecz Rosji pod pseudonimem "Olin”. Zarzuty te nie zostały nigdy potwierdzone. Józef Oleksy urodził się 22 czerwca 1946, a zmarł 9 stycznia 2015 roku.

1997 - Zmarła Agnieszka Osiecka, poetka, prozaik, dziennikarka, znana przede wszystkim, jako autorka tekstów blisko dwóch tysięcy piosenek. Pisała również sztuki, musicale i dramaty muzyczne. Autorka piosenek: "Diabeł i raj", "Damą być", "Kobieta po przejściach", "Sing-sing", "Niech żyje bal", "Wielka woda (trzeba mi wielkiej wody)", a także sztuk scenicznych: "Oskarżeni”, "Przesądy”, "Niech no tylko zakwitną jabłonie”, "Biała bluzka", wspomnień - "Szpetni czterdziestoletni" i "Rozmowy w tańcu". Urodziła się 9 października 1936 roku.

1997 - Zmarł Edward Purcell, amerykański fizyk, odkrywca metody rezonansu jądrowego, laureat Nagrody Nobla w 1952 roku, w dziedzinie fizyki. Jest autorem licznych publikacji, w tym podręcznika "Electricity and Magnetism" z 1965, przetłumaczonego na język polski, jako "Elektryczność i magnetyzm”. Urodził się 30 sierpnia 1912.

1999 - Zmarł Stanley Kubrick, amerykański reżyser filmowy, scenarzysta i producent, twórca między innymi: "Odysei kosmicznej", "Spartakusa", "Mechanicznej pomarańczy", "Lśnienia" i "Lolity". Urodził się 26 lipca 1928 roku. 25. rocznica

2002 - Zmarł Stanisław Siedlecki, geolog, taternik, polarnik. W 1947 roku kierował wyprawą Klubu Wysokogórskiego w Alpy, podczas której wraz z partnerami dokonał drugiego całkowitego trawersu grani Grandes Jorasses, a w 1957 dowodził ekspedycją polarną Polskiej Akademii Nauk, która wybudowała Polską Stację Polarną nad Zatoką Białych Niedźwiedzi. Jest autorem książek opisujących ekspedycje polarne, a także licznych prac naukowych z dziedziny geologii. Urodził 17 września 1912 roku.

2005 - Zmarł John Box, brytyjski scenograf filmowy. Czterokrotny laureat Oscara za najlepszą scenografię do filmów: "Lawrence z Arabii" i "Doktor Żywago" Davida Leana, "Oliver!" Carola Reeda oraz "Mikołaj i Aleksandra" Franklina J. Schaffnera. Był także nominowany do tej nagrody za scenografię do filmów "Podróże z moją ciotką" i "Podróż do Indii". Urodził się 27 stycznia 1920 roku.

2007 - Zmarł Tadeusz Kwiatkowski, pisarz, satyryk i scenarzysta. Zadebiutował w 1938 roku, na łamach prasy krakowskiej. Kierownik artystyczny: Studenckiego Teatru Satyryków, Teatru imienia Słowackiego, Teatru Bagatela. Autor powieści sensacyjnych oraz książek dla dzieci i młodzieży, między innymi: "Pomnik na miarę”, "Bohater do wynajęcia" i "Kowboje z zielonych wzgórz". Urodził się 4 maja 1920 roku.

2008 - Zmarł w USA Andrzej Butkiewicz, działacz opozycji antykomunistycznej oraz NSZZ ”Solidarność”. Za swoją działalność usunięty ze studiów. W sierpniu 1980 roku był organizatorem Wolnej Drukarni Stoczni Gdynia, a następnie kierownikiem drukarni ”Solidarności” w Gdańsku. W czasie stanu wojennego internowany przez rok w więzieniu w Strzebielniku. Po odzyskaniu wolności miał problemy z uzyskaniem zatrudnienia, w związku z czym zdecydował się na emigrację do USA. W 2008 za wybitne zasługi na rzecz przemian demokratycznych w Polsce i zaangażowanie w działalność polonijną został pośmiertnie odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Urodził się 20 czerwca 1955 roku.

2008 - Zmarł Leon Greenman, Brytyjczyk żydowskiego pochodzenia, jedyny Anglik będący podczas II wojny światowej więźniem niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. Autor książki "Anglik w Auschwitz”. Jego żona i syn zostali zgładzeni w komorze gazowej, on sam doczekał wyzwolenia przez Amerykanów w Buchenwaldzie w kwietniu 1945. Po wojnie wygłaszał odczyty na temat zbrodni nazistowskich. Urodził się 10 grudnia 1910 roku.

2009 - Amerykański Kosmiczny Teleskop Keplera rozpoczął poszukiwania ziemiopodobnych planet pozasłonecznych. Dzięki misji odkryto ponad 2300 planet pozasłonecznych. Całkowity koszt operacji szacowany jest na prawie 600 milionów dolarów amerykańskich. 30 października 2018 roku, po wyczerpaniu całego zapasu paliwa, misja teleskopu została zakończona. 15. rocznica

2010 - 82. ceremonia wręczenia Oscarów. Najwięcej nagród, sześć, otrzymał dramat Kathryn Bigelow "The Hurt Locker. W pułapce wojny". Obraz został nagrodzony Oscarami dla najlepszego filmu, najlepszego reżysera oraz za najlepszy scenariusz oryginalny, montaż, dźwięk i montaż dźwięku. Tym samym obraz Bigelow zdeklasował swojego rywala - film SF "Avatar" Jamesa Camerona, który pomimo dziewięciu nominacji otrzymał tylko trzy Oscary. W kategorii filmu nieanglojęzycznego zabrakło polskiego kandydata - filmu "Rewers" Borysa Lankosza, który odpadł w preselekcjach.

2011 - Rozpoczął się proces byłego prezydenta Francji Jacques’a Chiraca, oskarżonego o nadużycia w okresie, gdy pełnił funkcję mera Paryża. Miał płacić członkom swojej partii i ich krewnym za prace na rzecz miasta, które w rzeczywistości nie były wykonywane. 15 grudnia 2011 roku został uznany za winnego defraudacji publicznych pieniędzy i nadużycia zaufania publicznego. Skazano go na karę dwóch lat więzienia w zawieszeniu. Zmarł 26 września 2019 roku.

2012 - Zmarł Włodzimierz Smolarek, piłkarz, reprezentant Polski, napastnik, trener. Wspólnie z drużyną narodową wywalczył trzecie miejsce na Mistrzostwach Świata w Hiszpanii w 1982 roku, a z zespołem Widzewa Łódź dwa razy zdobywał tytuł mistrza Polski w latach 1981 i 1982. W barwach reprezentacji rozegrał 60 spotkań strzelając 13 goli. Urodził się 16 lipca 1957 roku.

2013 - Zmarł Wojciech Witkowski, poeta, prozaik, autor utworów dla dzieci. Zadebiutował w 1959 roku, w Polskim Radiu, jako poeta. Autor serii książek dla dzieci o przygodach pirata Rabarbara. Urodził się 22 kwietnia 1939.

2013 - Zmarł Damiano Damiani, włoski reżyser i scenarzysta filmowy. Tworzył głównie dramaty psychologiczne i obyczajowe, dużo miejsca poświęcając w nich mafii sycylijskiej: "Sycylijski łącznik”, "Dzień puszczyka”, "Śmierć sędziego”. Twórca legendarnego serialu telewizyjnego "Ośmiornica”, z Michelem Placido w roli komisarza Cattaniego. Urodził się 23 lipca 1922 roku.

2014 - Premiera filmu "Kamienie na szaniec" w reżyserii Roberta Glińskiego. Jest to adaptacją napisanej jeszcze w czasie niemieckiej okupacji książki Aleksandra Kamińskiego. Opowiada o losach grupy warszawskich harcerzy. Głównymi bohaterami są trzej przyjaciele - żołnierze Szarych Szeregów Jan Bytnar "Rudy”, Tadeusz Zawadzki "Zośka” oraz Aleksy Dawidowski "Alek”. Główne role zagrali: Tomasz Ziętek, Marcel Sabat i Kamil Szeptycki. 10. rocznica

2014 - W Sopocie rozpoczęły się 15. Halowe Mistrzostwa Świata w Lekkoatletyce. To pierwsza tej rangi lekkoatletyczna impreza halowa zorganizowana w Polsce. W klasyfikacji medalowej zwyciężyły Stany Zjednoczone przed Rosją i Etiopią. W klasyfikacji punktowej pierwsze miejsce zajęły USA, a drugie miejsce ex aquo zajęły Polska oraz Rosja. Polacy zdobyli trzy medale - złoty i dwa srebrne. 10. rocznica

2016 - Zmarł Aleksander Minkowski, pisarz, reportażysta i scenarzysta filmowy. Autor utworów: "Błękitna miłość", "Życzę ci dobrej drogi", "Podróż na wyspę Borneo", a także cyklu "Tropiciele złoczyńców". Autor scenariuszy do obrazów - "Szaleństwo Majki Skowron", "Szwedzi w Warszawie", a także do seriali telewizyjnych. Według zasobów archiwalnych IPN w latach 1961-1980 był współpracownikiem służb specjalnych PRL. Urodził się 27 lutego 1933 roku.

2017 - Zmarł biskup Tadeusz Rybak, doktor teologii, w latach 1977-1992 biskup pomocniczy wrocławski, od 1992 do 2005 roku biskup diecezjalny legnicki. W Episkopacie Polski, w latach 1983-1994 kierował Komisją do spraw Liturgii i Duszpasterstwa Liturgicznego. Urodził się 28 października 1929 roku.

2018 - Zmarł Jerzy Milian, muzyk jazzowy, malarz i kompozytor, wibrafonista, aranżer. W latach 1973-1991 był dyrektorem Orkiestry Rozrywkowej Polskiego Radia i Telewizji w Katowicach. W latach 1956-1958 grał na wibrafonie w sekstecie Krzysztofa Komedy, a na przełomie 1959 i 1960 w kwintecie Jana Wróblewskiego. W 2017 ukazała się autobiografia Jerzego Miliana "Wiem i powiem. Życiorys dobrze brzmiący". Urodził się 10 kwietnia 1935 roku.

2019 - Zmarł Pino Caruso, włoski aktor telewizyjny i filmowy, publicysta filmowy, osobowość telewizyjna. Brał udział w około 30 filmach, wystąpił między innymi w obrazach: "Saga sycylijska" i "Carabinieri". Był przewodniczącym Włoskiego Związku Aktorów w latach 1979-1989, współpracował regularnie z wieloma gazetami. Był także autorem wielu książek, z różnych gatunków. Urodził się 12 października 1934 roku. 5. rocznica

2020 - Zmarł Ludwik Stomma, antropolog kultury, etnolog, nauczyciel akademicki, publicysta, od 1981 roku mieszkał we Francji. Wydał 14 książek, w tym cztery naukowe, dwie książki dla dzieci, a także książki historyczne i biograficzne. W 2000 został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski "za wybitne zasługi w pracy dziennikarskiej i publicystycznej”. Urodził się 22 marca 1950 roku.

2021 - Zmarł Jacek Łukasiewicz, poeta, krytyk literacki, nauczyciel akademicki - profesor Uniwersytetu Wrocławskiego. Wydał dziewięć tomów poezji, jest także autorem publikacji naukowych w dziedzinie historii literatury. Jako krytyk literacki zajmował się powojenną poezją polską. Autor między innymi: "Zagłoba w piekle", "Republika mieszańców". Jego poezja została wydana w tomach "Moje i twoje", "Zabawy zimowe", "Czas nie dopełniony". Laureat licznych nagród w dziedzinie literatury i kultury. Urodził się 21 czerwca 1934 roku.

2021 - 105 osób zginęło, a ponad 615 zostało rannych w serii eksplozji w miejscowości Bata w Gwinei Równikowej.

2023 - Zmarł profesor Władysław Findeisen, żołnierz AK i uczestnik Powstania Warszawskiego, specjalista od automatyki i sterowania, rektor Politechniki Warszawskiej, uczestnik obrad Okrągłego Stołu, senator I i II kadencji, Kawaler Orderu Orła Białego. W latach 1986-1990 przewodniczył Prymasowskiej Radzie Społecznej. Urodził się 28 stycznia 1926 roku. 1. rocznica

2023 - Zmarł Dominik Kuta, gitarzysta, multiinstrumentalista, wokalista, kompozytor. Występował w zespołach: Czerwone Gitary, Bractwo Kurkowe 1791 oraz Grupa Dominika i Quorum. Urodził się 5 października 1952 roku. 1. rocznica

Zobacz także

2024-04-14, godz. 07:30 Kartka z kalendarza 14 kwietnia - Święto Chrztu Polski, święto państwowe, ustanowione przez Sejm 22 lutego 2019 roku. Prawdopodobnie 14 kwietnia 966 roku, w Wielką Sobotę… » więcej 2024-04-13, godz. 07:30 Kartka z kalendarza 13 kwietnia - Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, ustanowiony przez Sejm 14 listopada 2007 roku. Jest obchodzony w rocznicę opublikowania przez Niemcy… » więcej 2024-04-12, godz. 00:16 Kartka z kalendarza 12 kwietnia - Międzynarodowy Dzień Załogowych Lotów Kosmicznych, upamiętniający pierwszy lot człowieka w kosmos. Został zainicjowany przez Zgromadzenie… » więcej 2024-04-11, godz. 09:38 Kartka z kalendarza 11 kwietnia - Światowy Dzień Chorych na Chorobę Parkinsona, obchodzony od 1997 roku. Został ustanowiony przez Europejskie Stowarzyszenie Choroby Parkinsona… » więcej 2024-04-10, godz. 07:30 Kartka z kalendarza 10 kwietnia 837 roku - Według obliczeń astronomów Kometa Halleya minęła Ziemię w najbliższej dotychczas odległości - około 5,8 miliona kilometrów. » więcej 2024-04-09, godz. 07:30 Kartka z kalendarza 9 kwietnia - Światowy Dzień Gołębia. » więcej 2024-04-08, godz. 07:30 Kartka z kalendarza 8 kwietnia - Międzynarodowy Dzień Romów, obchodzony w rocznicę pierwszego spotkania przedstawicieli Romów z 25 państw w 1971 roku. Zainaugurowano wówczas… » więcej 2024-04-07, godz. 07:30 Kartka z kalendarza 7 kwietnia - Światowy Dzień Zdrowia, obchodzony od 1950 roku, z inicjatywy Światowej Organizacji Zdrowia WHO, dla upamiętnienia rozpoczęcia działalności… » więcej 2024-04-06, godz. 19:11 Kartka z kalendarza 6 kwietnia - Święto Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. 6 kwietnia - Światowy Dzień Tenisa Stołowego. 6 kwietnia - Tydzień Czystości Wód, trwający… » więcej 2024-04-05, godz. 07:30 Kartka z kalendarza 5 kwietnia - Dzień Leśnika i Drzewiarza. 5 kwietnia - Tydzień Czystości Wód, trwający od 1 do 7 kwietnia. » więcej
910111213
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej »