Radio Opole » Kartka z kalendarza » Kartka z kalendarza » Kartka z kalendarza
2023-10-23, 07:30 Autor: IAR/B.Falkowska

Kartka z kalendarza

23 października - Święto narodowe Węgier - Dzień Republiki, obchodzony w rocznicę wybuchu powstania przeciwko komunistycznemu reżimowi w 1956 roku.

23 października - Światowy Dzień Kapłana.

23 października - Międzynarodowy Dzień Pantery Śnieżnej.
787 - Zakończyły się obrady Soboru Nicejskiego II. Ustalono między innymi, że kult ikon odnosi się do osoby przedstawionej na obrazie, a nie do samego obrazu. Ustalono także zasady tworzenia ikon, wykluczające dowolność i zezwalające na pisanie obrazów tylko duchownym. Postacie na ikonach powinny mieć duże szerokie oczy, całe ciało osłonięte odzieniem - jedynie odsłonięte twarze i czasem dłonie, figury miał okalać czarny kontur, karnacja postaci winna być ciemna, święci mieli posiadać długie brody.

1501 - Król Aleksander I Jagiellończyk zatwierdził unię mielnicką. Przewidywała ona zjednoczenie Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego w jedno państwo, wspólną elekcję władcy, króla polskiego, ustalono też obowiązek wzajemnej pomocy wojskowej, postanowiono także ujednolicić monety, nadając im jednakową formę i wagę.

1793 - Kontrolowany przez Rosjan sejm w Grodnie ratyfikował II rozbiór Polski. Prusy otrzymały Gdańsk i Toruń oraz województwa gnieźnieńskie, poznańskie, sieradzkie, kaliskie, płockie, brzeskokujawskie, inowrocławskie, ziemię dobrzyńską oraz części krakowskiego, rawskiego i mazowieckiego. Wcześniej Rosja anektowała 250 tysięcy kilometrów kwadratowych ziem Rzeczypospolitej, zamieszkanych przez trzy miliony mieszkańców. 22 lipca przedstawiciele polskiego sejmu podpisali traktat z Rosją, w którym Rzeczpospolita zrzekła się województw: mińskiego, kijowskiego, bracławskiego i podolskiego oraz części wileńskiego, nowogródzkiego, brzeskolitewskiego i wołyńskiego. 230 rocznica

1812 - W Paryżu generał Claude François de Malet podjął udaremnioną próbę obalenia będącego w trakcie odwrotu spod Moskwy Napoleona Bonapartego.

1817 - W Warszawie otwarto Instytut Głuchoniemych. Powstał z inicjatywy księdza Jakuba Falkowskiego, którego imię nosi od 1983 roku. Siedzibą Instytutu początkowo był Pałac Kazimierzowski przy Krakowskim Przedmieściu (obecnie gmach Uniwersytetu Warszawskiego), a teraz - budynek na Placu Trzech Krzyży. Jest to pierwsza i najstarsza polska szkoła dla dzieci niesłyszących. Obecnie zapewnia edukację: przedszkolną, podstawową, gimnazjalną i ponadgimnazjalną, a także nauczanie indywidualne. Dla rodziców dzieci niesłyszących organizowane są kursy języka migowego.

1817 - Urodził się Pierre Larousse, francuski encyklopedysta, leksykograf, pisarz i publicysta. Autor monumentalnego słownika encyklopedycznego w 15 tomach "Grand dictionnaire universel du XIX siecle", wydawanego w latach 1864-1876, oraz suplementów - z 1878 i 1887 roku. Słownik został ukończony przez jego bratanka Julesa Hollier. Zmarł 3 stycznia 1875 roku.

1870 - W Rapperswilu w Szwajcarii powstało Muzeum Polskie, jedna z najstarszych polskich placówek kulturalnych poza granicami kraju. Zostało założone, jako Muzeum Narodowe po powstaniu styczniowym i służyło zabezpieczeniu polskich zabytków historycznych i propagowaniu spraw polskich. Na przełomie XIX i XX wieku miało największą bibliotekę polską na emigracji - liczyła około 100 tysięcy druków, z bogatym zbiorem rękopisów, w tym archiwum Wielkiej Emigracji. W 1921 przeszło w dzierżawę Państwa Polskiego. W 1927 zbiory przejęło Muzeum Narodowe i Biblioteka Narodowa. Druki i rękopisy zostały zniszczone przez Niemców podczas II wojny światowej. W 1975 muzeum zostało odtworzone. W 2022 roku, decyzją władz samorządowych Rapperswilu, placówka straciła swoją siedzibę i musiała po 152 latach opuścić zamek. Dzięki pomocy polskiego rządu został kupiony przez Instytut Pileckiego w Rapperswilu Hotel Schwanen, do którego trafią eksponaty.

1872 - Zmarł Théophile Gautier, francuski pisarz, przedstawiciel romantyzmu, prekursor parnasizmu. Autor poezji, opowiadań i powieści. Z osobą Gautiera powszechnie łączy się wprowadzenie do literatury słynnego sformułowania Victora Cousina "sztuka dla sztuki", pochodzącego z przedmowy do powieści "Panna de Maupin" z 1836 roku. Urodził się 31 sierpnia 1811 roku.

1885 - Urodził się Jan Czochralski, chemik, metaloznawca, profesor Politechniki Warszawskiej, gdzie dla niego utworzono Katedrę Metalurgii i Materiałoznawstwa. Wynalazca stosowanej do dzisiaj metody otrzymywania monokryształów krzemu, nazwanej później metodą Czochralskiego, będącej podstawą procesu produkcji mikroprocesorów. Najczęściej wymieniany polski uczony we współczesnym świecie techniki. Zmarł 22 kwietnia 1953 roku.

1893 - Urodził się Jean Absil, belgijski kompozytor, autor koncertów, oper, utworów kameralnych, pieśni solowych i chóralnych. Był profesorem w konserwatorium brukselskim. Zmarł 2 lutego 1974 roku. 130 rocznica

1896 - Urodził się Stefan Adolf Mossor, generał dywizji ludowego Wojska Polskiego, teoretyk sztuki wojennej, twórca jednego z planów wojny obronnej Polski z Niemcami, zastępca szefa Sztabu Generalnego WP w latach 1946-1949, więzień stalinowski. W czasie pobytu w oflagu w Neubrandenburgu 17 kwietnia 1943 wraz z grupą polskich oficerów został przywieziony przez Niemców do Katynia, gdzie zostały odkryte masowe groby ofiar zbrodni katyńskiej. Został tam zapoznany z grobami polskich oficerów więzionych wcześniej w obozie w Kozielsku. Po powrocie Stefan Mossor sporządził raport, który przekazał Naczelnemu Wodzowi. W 1947 roku był dowódcą powołanej dla przesiedlenia ludności ukraińskiej Grupy Operacyjnej "Wisła”. W maju 1950 został aresztowany pod zarzutem antypaństwowego "spisku w wojsku", a w tak zwanym "procesie generałów” skazany na dożywotnie więzienie i degradację. W 1951 wszystkie jego utwory zostały wycofane z polskich bibliotek oraz objęte cenzurą. W więzieniu poddawany brutalnym torturom, jednak śledczym nie udało się go złamać i zmusić do obciążenia zarzutami innych. W 1956 jego sprawa została wznowiona, postępowanie umorzone, a generała prawnie zrehabilitowano. Zmarł 22 września 157 roku.

1901 - Urodził się Konstanty Narkiewicz-Jodko, pseudonim "Kok", podróżnik, taternik, alpinista, polarnik, doktor fizyki. Jeszcze w latach 20. XX wieku planował organizację wyprawy w Himalaje. Na początku lat 30. był uczestnikiem pierwszych dwóch polskich wypraw w Alpy. W latach 1933-34 kierował pierwszą polską wyprawą w Andy, podczas której udało się dokonać pierwszego wejścia na Mercedario i Cerro de la Ramada oraz zdobyć Aconcaguę nową drogą, jednocześnie wyznaczając nowy polski rekord wysokości. Przed II wojną światową poświęcił się planom ekspedycji na K2, do której jednak nie doszło. Jako fizyk prowadził badania promieniowania kosmicznego i uczestniczył w lotach balonowych aż do granic stratosfery. Planował pobicie balonem "Gwiazda Polski” rekordu świata wysokości, 22 tysięcy 66 metrów - jednak podczas startu z Polany Chochołowskiej balon został zniszczony. Zmarł 3 maja 1963 roku.

1905 - Urodził się Felix Bloch, amerykański fizyk, pochodzenia szwajcarskiego, profesor na Uniwersytecie Stanforda. Laureat Nagrody Nobla w 1952 roku, w dziedzinie fizyki, za odkrycie nowych metod precyzyjnych pomiarów magnetyzmu jąder atomowych. W 1933 roku, po dojściu Adolfa Hitlera do władzy, Bloch, którego rodzice byli Żydami, opuścił Niemcy, gdzie pracował i wyemigrował do USA. Podczas II wojny światowej uczestniczył w badaniach energii jądrowej w ramach Projektu Manhattan w Los Alamos. Zmarł 10 września 1983 roku.

1906 - Urodził się Antoni Kenar, taternik, rzeźbiarz, pedagog, dyrektor Państwowego Liceum Technik Plastycznych w Zakopanem. W twórczości łączył elementy podhalańskie z wpływami kubizmu i art déco. Tworzył w drewnie, kamieniu i metalu, projektował meble, zabawki i ceramikę. "Szkołę Kenara" ukończyło wielu wybitnych twórców, takich jak: Władysław Hasior, Stanisław Kulon i Antoni Rząsa. Zmarł 19 lutego 1959 roku.

1908 - Urodził się Ilja Frank, rosyjski fizyk, profesor Uniwersytetu Moskiewskiego, członek Rosyjskiej Akademii Nauk. Zajmował się fizyką jądrową, badając promieniowanie gamma oraz wiązki neutronowe. W 1958 roku otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki, za wkład w wyjaśnienie "promieniowania Czerenkowa”. W 1975 Uniwersytet Łódzki przyznał mu tytuł doktora honoris causa. Zmarł 22 czerwca 1990 roku. 115 rocznica

1909 - Skradziono korony z obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej na Jasnej Górze. Sprawców nigdy nie wykryto oraz nie odzyskano skradzionych eksponatów. W miarę upływu czasu utrwaliło się przekonanie, że kradzież stanowiła prowokację polityczną ówczesnych rosyjskich władz zaborczych.

1912 - Urodził się Aleksander Rogalski, eseista, publicysta i historyk literatury. W czasie II wojny światowej działał w konspiracji, dokumentował między innymi zbrodnie okupanta niemieckiego w Wielkopolsce. Autor kilkudziesięciu prac naukowych, między innymi: "Kościół katolicki na Warmii i Mazurach”, "Dramat naszego czasu. Szkice o kulturze i cywilizacji” i "Dobraczyński”. Dominującym wątkiem w całej twórczości Aleksandra Rogalskiego jest chrześcijańskie widzenie świata, szukanie tych wartości w działaniu i twórczości jednostek i całych pokoleń. Zmarł 7 maja 1996 roku.

1915 - Urodził się Józef Kuraś, pseudonim "Ogień". Podczas II wojny światowej żołnierz Konfederacji Tatrzańskiej i Armii Krajowej, dowódca oddziałów Ludowej Straży Bezpieczeństwa oraz oddziału egzekucyjnego Powiatowej Delegatury Rządu RP w Nowym Targu. W latach 1945-1947 w antykomunistycznym podziemiu. Zmarł 22 lutego 1947 roku, ranny podczas obławy zorganizowanej przez Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

1920 - Urodził się Gianni Rodari, włoski poeta i prozaik, autor powieści, opowiadań i baśni dla dzieci, między innymi: "Bajki przez telefon”, "Gelsomino w kraju kłamczuchów”, "Historyjki o Alicji, która zawsze wpadała w kłopoty”. Publikował również prace teoretyczne na temat literatury dla dzieci oraz wychowania dzieci. Jest laureatem tak zwanego Małego Nobla - Medalu imienia Hansa Christiana Andersena przyznanego w 1970. Zmarł 14 kwietnia 1980 roku.

1923 - Urodził się Wiktor Sadecki, aktor, reżyser, związany między innymi z Teatrem imienia Juliusza Słowackiego w Krakowie oraz Starym Teatrem. Wystąpił w filmach: "Wodzirej", "Lata dwudzieste... lata trzydzieste...", a także w serialach "Janosik", "Królowa Bona" i "Chłopi". Użyczył swojego głosu postaci smoka wawelskiego w serialach animowanych "Porwanie Baltazara Gąbki" i "Wyprawa Profesora Gąbki". Zmarł 19 września 1987 roku. 100 rocznica

1925 - Urodziła się Maria Korniłowicz, pisarka, tłumaczka literatury angielskiej - Henry’ego Fieldinga, i francuskiej - Wiktora Hugo, wnuczka Henryka Sienkiewicza. Pamiątki z rodzinnej kolekcji dziadka przekazała do muzeum w Oblęgorku. Wydała "Opowieści o Henryku Sienkiewiczu i ludziach mu bliskich”. W czasie stanu wojennego współpracowała z Prymasowskim Komitetem Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i ich Rodzinom. Zmarła 23 listopada 1996 roku.

1926 - Urodziła się Janet Mary Young, baronowa Young, brytyjska polityk, działaczka Partii Konserwatywnej, pierwsza kobieta, która przewodniczyła Izbie Lordów, jedyna kobieta, którą premier Margaret Thatcher powołała do swojego gabinetu. Zmarła 6 września 2002 roku.

1927 - Urodził się Leszek Kołakowski, filozof, pisarz, pedagog. Zajmował się historią filozofii, historią idei politycznych oraz filozofią religii. Jego słynny esej "Tezy o nadziei i beznadziejności", opublikowany w paryskiej "Kulturze" w 1971 roku, stał się intelektualnym fundamentem dla antykomunistycznej opozycji, a także inspiracją do powstania Komitetu Obrony Robotników. Wykładał na: Oxfordzie, Yale, Berkeley University. W latach 1968-1976 napisał trzytomową pracę "Główne nurty marksizmu. Powstanie, rozwój, rozkład". Autor eseistycznych powieści moralistyczno-filozoficznych: "Trzynaście bajek", "Klucz niebieski", "Rozmowy z diabłem". Zmarł 17 lipca 2009 roku.

1927 - Urodził się Andrzej Strumiłło, malarz i grafik, rzeźbiarz, fotograf, ilustrator, pisarz, autor cyklu rysunków z podróży do Chin, Mongolii i Wietnamu. Był kierownikiem pracowni graficznej Sekretariatu Generalnego ONZ. Odznaczony złotym medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis". Wraz z Czesławem Miłoszem i Tomasem Venclovą był pomysłodawcą stworzenia "Księgi Wielkiego Księstwa Litewskiego". Zmarł 9 kwietnia 2020 roku.

1929 - W Staruni w ówczesnym województwie stanisławowskim odkryto jedyny na świecie kompletny egzemplarz wymarłego nosorożca włochatego z epoki plejstocenu. Na znalezisko natrafiono w sztolni miejscowej kopalni na głębokości 12,5 metra. Nosorożec był prawie nieuszkodzony. Jak później stwierdzono była to młoda, trzyletnia samica. Aby wydobyć zwierzę wydrążono specjalny szyb transportowy, co było możliwe dzięki pomocy wojska. Nosorożca wydobyto 17 grudnia 1929, a 22 grudnia przewieziono go do Krakowa, gdzie znajduje się do dziś i jest wystawiony w miejscowym Muzeum Przyrodniczym.

1929 - Nowojorski drapacz chmur Chrysler Building przejął, po zamontowaniu iglicy, tytuł najwyższego budynku na świecie. Liczy prawie 320 metrów i ma 77 pięter. Jego budowa rozpoczęła się w 1928, a ukończona została w 1930 roku. Wykonano go w stylu art déco. Gdy został ukończony przejął miano najwyższego budynku świata od The Trump Building oraz najwyższej zbudowanej przez człowieka konstrukcji od czasu ukończenia wieży Eiffla. Ceremonia otwarcia odbyła się 27 maja 1930.

1932 - Zmarł Ahmad Szauki, egipski poeta i dramaturg, uznawany za jednego z najwybitniejszych pisarzy arabskojęzycznych przełomu XIX i XX wieku. Zajmował się pisaniem wierszy patriotycznych oraz poematów historycznych. Swoją twórczość wzorował na styl wielkich arabskich neoklasyków. Jest autorem wielu wspaniałych pod względem formy i nowoczesnej treści kasyd. Dodatkowo zasłynął, jako dramaturg, pisząc utwory, których tematyka dotyczyła starożytnego Egiptu, a także dawnej historii Arabów. Urodził się w 1868 roku.

1935 - Urodził się Egon Franke, szermierz - florecista i szablista, trzykrotny olimpijczyk z 1960,1964,1968 roku, pierwszy polski szermierz, który został mistrzem olimpijskim. Złoto zdobył podczas igrzysk w Tokio w 1964 roku. Na tych samych zawodach wywalczył srebrny medal w drużynie. Po zakończeniu kariery objął funkcję trenera kadry narodowej Włoch. Zmarł 30 marca 2022 roku w Turynie.

1935 - Urodził się Zbigniew Rudziński, kompozytor i pedagog, uczeń Nadii Boulanger, profesor Akademii Muzycznej w Warszawie. Ma w dorobku bogatą twórczość kameralną, w tym wiele utworów na instrumenty perkusyjne. Jest autorem kilku zbiorów piosenek dla dzieci, niektóre z nich do dzisiaj obecne są w szkolnych programach muzyki. Skomponował wiele dzieł symfonicznych oraz dwie opery - "Manekiny" i "Antygona", a także muzykę do filmów, słuchowisk radiowych oraz bajek animowanych dla dzieci. W 1991 roku został wyróżniony Nagrodą Związku Kompozytorów Polskich. Zmarł 9 maja 2019 roku.

1940 - Urodził się Pelé, właściwe nazwisko Edson Arantes do Nascimento, brazylijski piłkarz, nazywany "królem futbolu". Dzięki jego fenomenalnej grze reprezentacja Brazylii zdobyła trzykrotnie tytuł mistrza świata. W latach 1995-1998 był ministrem sportu Brazylii. W 1999 Międzynarodowy Komitet Olimpijski ogłosił go najlepszym sportowcem XX wieku. Pelé jest Ambasadorem Dobrej Woli UNESCO. Został obdarzony tytułem Komandora Orderu Imperium brytyjskiego przez królową Elżbietę.

1942 - Urodził się Michael Crichton, amerykański pisarz, reżyser, scenarzysta i producent filmowy. Autor znanych powieści określanych, jako technothrillery: "Wyższa konieczność”, "Człowiek terminal”, "Państwo Strachu”, "Zaginiony świat”. Wiele z nich zyskało wielką popularność dzięki adaptacjom filmowym, wśród nich "Park Jurajski”. Był pomysłodawcą i producentem serialu "Ostry dyżur”. Zmarł 4 listopada 2008 roku.

1942 - Rozpoczęła się druga bitwa pod El Alamein w Północnej Afryce. Brytyjska 8. Armia generała Bernarda Law Montgomerego pokonała wojska Osi dowodzone przez feldmarszałka Erwina Rommla. Było to pierwsze zwycięstwo brytyjskich sił lądowych nad wojskami niemieckimi. Większość historyków brytyjskich sądzi, że bitwa ta, wraz z bitwą stalingradzką, to dwa zwycięstwa, które w największym stopniu przyczyniły się do klęski hitlerowskich Niemiec.

1943 - Urodził się Václav Neckář, czeski piosenkarz i aktor, popularny w latach 70. i na początku 80. Jako aktor zasłynął przede wszystkim główną rolą w filmie Jiřígo Menzela "Pociągi pod specjalnym nadzorem" według Bohumila Hrabala oraz w filmie "Skowronki na uwięzi" tychże twórców. Z Heleną Vondráčkovą grał też w bajce "Szalenie smutna księżniczka". W drugiej połowie lat 70. koncertował wspólnie z Anną Jantar w Polsce i Czechosłowacji. W 1978 Václav Neckář wygrał Festiwal Piosenki w Sopocie, jako wykonawca utworu "Ten chleb jest twój i mój". 80 roocznica

1943 - Na terenie ruin warszawskiego getta Niemcy rozstrzelali około 300 mężczyzn przywiezionych z więzienia na Pawiaku. Między 15 października 1943 a 15 maja 1944 Niemcy zamordowali w mieście i jego bezpośrednich okolicach blisko pięć tysięcy osób. Masowe łapanki i egzekucje, w których ginęły setki niewinnych ludzi wstrząsnęły Warszawą. 80 roocznica

1944 - W Lublinie założono Uniwersytet imienia Marii Curie-Skłodowskiej, powołany do życia, jako piąty uniwersytet w Polsce. Uroczysta inauguracja pierwszego roku akademickiego odbyła się 14 stycznia 1945 roku. Kadrę naukową stanowiło wówczas 42 profesorów, między innymi z uczelni Lwowa i Wilna. Studia podjęło 806 słuchaczy. Organizatorem i pierwszym rektorem Uniwersytetu był zoolog profesor Henryk Raabe.

1944 - Podczas II wojny światowej w pobliżu wyspy Leyte na Filipinach doszło do największej bitwy powietrzno-morskiej w historii. Stoczyły ją floty - amerykańska i japońska. Czterodniowa batalia zakończyła się klęską Japończyków. W bitwie wzięło udział 216 okrętów amerykańskich i dwa australijskie przeciwko 64 japońskim. Japońska Cesarska Marynarka Wojenna nie odzyskała już nigdy swojej świetności. Klęska oznaczała też ostateczne fiasko japońskiej strategii zakładającej pokonanie i zniszczenie floty wojennej Stanów Zjednoczonych w jednej wielkiej bitwie.

1944 - Zmarł Charles Glover Barkla, angielski fizyk, badacz widma promieniowania rentgenowskiego, odkrywca zjawiska promieniowania wtórnego. W 1917 roku otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki, za odkrycie polaryzacji promieniowania rentgenowskiego i promieniowania charakterystycznego. Na jego cześć nazwano krater księżycowy - Lunar Crater Barkla. Urodził się 7 czerwca 1877 roku.

1946 - Zmarł Ernest Evan Thompson Seton, założyciel ruchu Woodcraft, jeden z twórców skautingu, rysownik i pisarz, obrońca przyrody i kultury północnoamerykańskich Indian. Urodził się 14 sierpnia 1860 roku.

1947 - Urodził się Kazimierz Deyna, uważany za jednego z najlepszych polskich piłkarzy. Z jego nazwiskiem są związane największe sukcesy Legii Warszawa i reprezentacji Polski lat 70. Król strzelców Igrzysk Olimpijskich w Monachium w 1972 roku, gdzie zdobył dziewięć goli, trzeci piłkarz Mistrzostw Świata w RFN w 1974. Wieloletni kapitan drużyny narodowej, prowadzonej przez Kazimierza Górskiego. Zginął 1 września 1989 roku w wypadku samochodowym w USA. W 2012 roku, sprowadzono jego prochy do Polski i pochowano na warszawskich Powązkach Wojskowych. Przy stadionie na Łazienkowskiej odsłonięto pomnik Kazimierza Deyny. Najlepszy polski piłkarz XX wieku według tygodnika "Piłka Nożna”.

1948 - Zmarł Eugeniusz Morawski-Dąbrowa, kompozytor i pedagog, dyrektor konserwatorium w Poznaniu, następnie rektor Państwowego Konserwatorium Muzycznego w Warszawie. Twórca oper, baletów, symfonii, utworów kameralnych i pieśni. Na początku XX wieku działał w organizacji bojowej Frakcji Rewolucyjnej Polskiej Partii Socjalis­tycznej. 3 listopada 1907 został aresztowany za udział w przygotowaniu zamachu na policję i skazany na cztery lata zesłania na Syberię, później ta kara została zamieniona na emigrację za granicę Imperium Rosyjskiego. Podczas II wojny światowej uczył w tajnym konserwatorium Stanisław Kazury. Urodził się 2 listopada 1876 roku. 75 rocznica

1952 - Premiera filmu "Światła rampy" w reżyserii Charlesa Chaplina. Był on pożegnaniem z jego słynną postacią trampa. Chaplin zaprosił do współpracy swego odwiecznego rywala Bustera Keatona, który zagrał partnera Calvero, granego przez samego Chaplina.

1952 - Urodził się Winicjusz Mieczysław Chróst, gitarzysta, multiinstrumentalista, kompozytor i realizator nagrań, założyciel studia nagraniowego swojego imienia. Przez wiele lat współpracował z Big Bandem Polskiego Radia pod kierownictwem Andrzeja Trzaskowskiego. Brał udział w nagraniach utworów Anny Jantar, Macieja Zembatego, Urszuli Sipińskiej, Alicji Majewskiej. Napisał wszystkie piosenki na płytę Ewy Bem "I co z tego masz?". W drugiej połowie lat 90. nagrał wiele płyt gwiazd polskiej estrady. Wystąpił w filmie muzycznym Pawła Karpińskiego "To tylko rock". Zmarł 28 marca 2020 roku.

1952 - Został zamordowany porucznik Edmund Rosochacki, żołnierz podziemia antykomunistycznego. W czasie okupacji niemieckiej, z wyroków sądu specjalnego, likwidował konfidentów gestapo i zdrajców narodu polskiego. W 1950 aresztowany przez funkcjonariuszy MBP i oskarżony na podstawie spreparowanych i wymuszonych na świadkach zeznań. Został skazany na karę śmierci. Wyrok wykonano. Został uniewinniony i zrehabilitowany w 1957. Jego symboliczny grób znajduje się na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie w Kwaterze "Na Łączce", a rzeczywiste miejsce pochówku nie jest znane. Urodził się 27 września 1920 roku.

1954 - Podpisano tak zwane Układy Paryskie, których postanowienia znosiły okupacyjny status RFN. Ratyfikowały je: USA, Wielka Brytania, Francja i RFN. Republice Federalnej przyznano prawo do posiadania armii, z wyłączeniem broni masowej zagłady. Znacznie zredukowano nałożone wcześniej ograniczenia na zachodnioniemiecki potencjał militarny i przemysłowy. Utrzymano natomiast decyzję o stacjonowaniu wojsk Paktu Północnoatlantyckiego na terenie RFN, a okupujące mocarstwa zachowały uprawnienia wobec Niemiec Zachodnich aż do 1990 roku. Jednocześnie Układy Paryskie sankcjonowały włączenie RFN i jej sił zbrojnych do NATO.

1956 - Na Węgrzech wybuchło powstanie przeciwko komunistycznemu reżimowi. W Budapeszcie rozpoczęła je manifestacja solidarności z "polskim październikiem". Powstanie zostało krwawo stłumione 4 listopada po wkroczeniu wojsk radzieckich. Podczas starć zginęło około 2,5 tysiąca Węgrów. Przed powstaniem i w jego czasie nadzorowana przez oficerów amerykańskich sekcja węgierska Radio Wolna Europa obiecywała Węgrom militarną pomoc Zachodu, zachęcając ich do zbrojnego wystąpienia i instruując wojskowo. Obietnica ta nie została jednakże dotrzymana. 23 października na Węgrzech jest obchodzone święto narodowe - Dzień Republiki.

1956 - W Warszawie utworzono Ogólnopolski Klub Postępowej Inteligencji Katolickiej, późniejszy Klub Inteligencji Katolickiej. Pierwsze kluby powstały na fali odwilży październikowej w 1956 w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu i Toruniu. W latach 1957-1976 przedstawiciele tych klubów tworzyli w Sejmie rodzaj umiarkowanie opozycyjnego wobec władz przedstawicielstwa środowisk ludzi wierzących. Po 1976 wielu działaczy KIK przeszło do działalności opozycyjnej, współpracując ze środowiskiem KOR-u, a następnie współtworzyło NSZZ "Solidarność”. W 1989 środowisko KIK odegrało rolę pomostu między obozem władzy i opozycji solidarnościowej, współtworząc Okrągły Stół.

1957 - Urodził się Adam Nawałka, piłkarz, trener, wielokrotny reprezentant Polski, uczestnik Mistrzostw Świata w Argentynie w 1978 roku. Przez całą karierę ligową związany z Wisłą Kraków. W latach 2013-2018 selekcjoner reprezentacji Polski, z którą awansował do ćwierćfinału Euro 2016 i na Mistrzostwa Świata 2018 w Rosji. Ze stanowiska trenera kadry odszedł po klęsce naszych piłkarzy na Mundialu w Rosji. Obecnie nie jest zatrudniony w żadnym klubie i reprezentacji.

1958 - Opublikowano odcinek komiksu "Johan i Sójka”, na potrzeby, którego Pierre Culliford, znany, jako Peyo, belgijski rysownik, stworzył postacie smerfów. Spotkały się z tak życzliwym przyjęciem ze strony czytelników, iż autor zdecydował się poświęcić im odrębną serię komiksów. Oprócz komiksów powstały także filmy oraz serial animowany. Od śmierci Peyo w 1992 roku serię komiksową tworzą różni scenarzyści i rysownicy we współpracy z synem artysty, Thierrym Cullifordem. 65 rocznica

1960 - Premiera westernu "Siedmiu wspaniałych" w reżyserii Johna Sturgesa. Scenariusz filmu został oparty na fabule obrazu "Siedmiu samurajów" Akiry Kurosawy z 1954 roku. Siedmiu kowbojów podejmuje się na pozór niewykonalnej misji - obrony meksykańskiej wioski przed bandą ściągającą haracz. Główne role zagrali: Yul Brynner, Steve McQueen i Robert Vaughn.

1962 - Został wydany nakaz aresztowania kilku dziennikarzy zachodnioniemieckiego tygodnika "Der Spiegel”, między innymi Conrada Ahlersa oraz wydawcy i redaktora naczelnego Rudolfa Augsteina, którym zarzucono zdradę tajemnicy państwowej. W wydaniu 41/1962 czasopisma Conrad Ahlers w artykule "Warunkowo bezpieczni” poinformował opinię publiczną o złej sytuacji Bundeswehry. Tekst mówił, powołując się na kontrolę NATO, że Republika Federalna Niemiec nie byłaby w stanie obronić się przed inwazją Układu Warszawskiego, a atak można by odeprzeć tylko z pomocą zachodnich sił nuklearnych. Według Federalnego Ministerstwa Obrony artykuł bazował na ściśle tajnych wewnętrznych dokumentach. W 1965 roku Federalny Trybunał Sprawiedliwości stwierdził, że nie ma dowodów, które potwierdzałyby świadomą zdradę tajemnicy państwowej przez Conrada Ahlersa i Rudolfa Augsteina.

1963 - Zmarł Ignacy Bielecki doktor medycyny, lekarz i społecznik, ”, uczestnik organizacji niepodległościowych, m.in. Sokoła". Związany z Rymanowem, działał na rzecz rozwoju miasta, był twórcą muzeum „Rymanoviana", Urodził się 19 września 1862 roku. 60 rocznica

1967 - Marek Grechuta, piosenkarz, poeta, kompozytor, malarz zadebiutował na festiwalu w Krakowie. Dzięki wykonaniu piosenki "Tango Anawa” zajął drugie miejsce wśród wokalistów na Studenckim Festiwalu Piosenki. Był twórcą i wykonawcą wielu przebojów między innymi: "Ocalić od zapomnienia", "Korowód", "Świecie nasz", "Będziesz moją panią". Marek Grechuta urodził się 10 grudnia 1945, a zmarł 9 października 2006 roku w Krakowie w wieku 61 lat.

1970 - Na Wielkiej Pustyni Słonej w stanie Utah Amerykanin Gary Gabelich w samochodzie rakietowym Blue Flame po raz pierwszy w historii przekroczył pojazdem naziemnym barierę tysiąca kilometrów na godzinę.

1971 - Sąd Wojewódzki w Warszawie wydał wyrok w ostatnim procesie podziemnej organizacji "Ruch", której członkowie oskarżeni byli o przygotowywanie "obalenia przemocą ustroju socjalistycznego PRL". Andrzej Czuma i Stefan Niesiołowski zostali skazani na siedem lat więzienia, Benedykt Czuma na sześć lat, a pozostali oskarżeni na kary od czterech do czterech i pół roku pozbawienia wolności. Były to najwyższe wyroki, jakie od 1956 roku wydano za działalność polityczną.

1971 - Za zgodą władz komunistycznych prymas Węgier kardynał József Mindszenty, po 15 latach pobytu w ambasadzie amerykańskiej w Budapeszcie, wyjechał do Wiednia. Duchowny wraz ze swoim sekretarzem ukrył się w placówce dyplomatycznej USA po interwencji radzieckiej na Węgrzech, 4 listopada 1956. Azylu udzielił mu prezydent Dwight Eisenhower. Amerykanie oddali do dyspozycji kardynała Mindszentyego dwa pokoje i mógł on się poruszać jedynie po wyznaczonym terenie. Nie mógł spotykać się z żadną osobą ani rozmawiać z Węgrami zatrudnionymi w ambasadzie. Nawet kontakt ze Stolicą Apostolską mógł się odbywać jedynie za amerykańskim pośrednictwem.

1981 - Premiera filmu "Wielka majówka" w reżyserii Krzysztofa Rogulskiego. W tej popularnej w latach 80. komedii wykorzystano piosenki zespołu Maanam, a jedną z ról zagrała jego wokalistka Kora. Główne role zagrali: debiutujący Zbigniew Zamachowski, Jan Piechociński i Roman Kłosowski.

1983 - Premiera serialu telewizyjnego "Blisko, coraz bliżej" w reżyserii Zbigniewa Chmielewskiego. Film opowiada o perypetiach polskiej rodziny z Górnego Śląska w latach 1863-1945. Wielkie wydarzenia polityczne, historyczne, społeczne odciskają swoje piętno na członkach rodziny, ale mimo wszystko próbują oni ocalić własny polski język, tradycję i kulturę. Główne role zagrali: Franciszek Pieczka, Anna Ciepielewska i Tadeusz Szaniecki. 40 rocznica

1984 - Zatrzymano sprawców porwania i zamordowania księdza Jerzego Popiełuszki. Kapelan warszawskiej "Solidarności", obrońca praw człowieka w okresie PRL, został uprowadzony wraz ze swoim kierowcą 19 października na drodze do Torunia, niedaleko miejscowości Górsk przez funkcjonariuszy Samodzielnej Grupy „D” Departamentu IV MSW. Sprawcy zmusili księdza do wyjścia ze swojego samochodu, pobili i wrzucili do bagażnika ich auta. Później - według ich zeznań i zgromadzonego w procesie materiału dowodowego - kilkukrotnie zatrzymywali się i bili uprowadzonego, którego dodatkowo związali za nogi i szyję samozaciskającą się pętlą. Około północy z 19 na 20 października wjechali na zaporę na Wiśle we Włocławku i tam z wysokości kilkunastu metrów wrzucili księdza do wody. Do jego ciała był przywiązany worek kamieni. Do dziś nie wiadomo, kto i kiedy podjął decyzję o zabiciu księdza, ani na jakim szczeblu zapadła decyzja. Ksiądz Popiełuszko miał 37 lat. Został beatyfikowany, jako męczennik za wiarę, w 2010 roku. Obecnie trwa jego proces kanonizacyjny, rozpoczęty 20 września 2014 roku.

1986 - Zmarł Edward Adelbert Doisy, amerykański biochemik, laureat Nagrody Nobla w 1943 roku, za prace nad witaminą K. Urodził się 3 listopada 1893 roku.

1987 - Utworzono Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze, które zarządza warszawskim Lotniskiem Chopina. Ma też udziały w portach regionalnych, między innymi w Krakowie, Rzeszowie czy Poznaniu. 15 września 2017 roku Sejm uchwalił nową ustawę o Przedsiębiorstwie Państwowym Porty Lotnicze, która zastąpiła tę z 23 października 1987 roku. Nowe przepisy wprowadziły zmiany organizacyjne: zlikwidowano stanowiska dyrektora naczelnego, zebrania delegatów i rady pracowniczej. Powstało natomiast stanowisko prezesa, który odpowiada przed radą nadzorczą.

1992 - Słoweńscy wspinacze Marko Prezelj i Andrej Stremfelj po raz pierwszy weszli na szczyt siedmiotysięcznika Melungtse w chińskich Himalajach.

1993 - Zmarł Wacław Felczak, historyk, znawca tematyki środkowoeuropejskiej, szczególnie węgierskiej i południowosłowiańskiej, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Po klęsce wrześniowej w 1939 roku związał się z podziemiem i rozpoczął służbę kurierską. W czasie II wojny światowej, w latach 1940-1945 był kurierem Rządu RP na uchodźstwie między Londynem a krajem. Po zakończeniu wojny kontynuował w latach 1945-1948 działalność kurierską na rzecz rządu RP na emigracji. Został aresztowany w Czechosłowacji w 1947 roku, gdy na prośbę Stanisława Mikołajczyka organizował ucieczkę przywódców PSL z Polski. Po długotrwałym śledztwie został skazany na dożywocie. Z więzienia wyszedł po ośmiu latach - w październiku 1956 roku. Przez wiele lat był związany z Tatrami i Podhalem. Został pochowany na Pęksowym Brzyzku w Zakopanem. Urodził się 29 maja 1916 roku. 30 rocznica

1997 - Zmarł Luther George Simjian, amerykański wynalazca pochodzenia ormiańskiego, twórca bankomatu, kolorowej maszyny rentgenowskiej, aparatu fotograficznego z autofokusem i telepromptera. Łącznie był posiadaczem ponad 200 amerykańskich patentów. Urodził się 28 stycznia 1905 roku.

2001 - Zmarł Kenneth George Aston, angielski sędzia piłkarski. Pod koniec lat 60. zaproponował wprowadzenie żółtych i czerwonych kartek, jako metody jednoznacznego wskazania ukaranych zawodników. Został on zastosowany po raz pierwszy podczas Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej w roku 1970 w Meksyku. W 1962 roku sędziował mecz Chile-Włochy w Santiago nazywany Bitwą o Santiago. W ósmej minucie meczu odesłał do szatni Włocha Giorgio Ferriniego za faul na Honorino Landzie, zawodnik włoski musiał być eskortowany przez policjantów, gdyż nie chciał opuścić terenu gry. Później Aston wyrzucił z boiska Mario Davida za faul na Leonelu Sánchezie. Ten ostatni grał do końca meczu mimo złamania nosa Humbertowi Maschio, co nie zostało zauważone przez Astona i sędziów liniowych. Kenneth George Aston urodził się 1 września 1915 roku.

2001 - Zmarł Josh Kirby, brytyjski malarz, grafik, twórca okładek do książek fantastycznych oraz plakatów filmowych. Najbardziej znany z ilustracji do serii "Świat Dysku" Terry’ego Pratchetta. Namalował okładki do około 400 książek czołowych autorów fantastycznych, wśród których, oprócz wymienionego już Terry’ego Pratchetta byli: Brian Aldiss, James Blish, Ray Bradbury, Edgar Rice Burroughs, Arthur C. Clarke, Philip José Farmer, Ursula K. Le Guin, Robert A. Heinlein, Dean R. Koontz, Andre Norton, Frederik Pohl, Robert Sheckley i Robert Silverberg. Do najsłynniejsze jego dzieł należą tez plakaty do filmów: "Żywot Briana Monty Pythona" oraz "Powrót Jedi". Urodził się 27 listopada 1928 roku.

2002 - Atak bojowników czeczeńskich na moskiewski teatr na Dubrowce. Wzięli ponad 900 zakładników - widzów, aktorów i innych pracowników teatru. Trzy dni później, podczas akcji uwalniania przetrzymywanych, wskutek użycia gazu przez rosyjskie siły specjalne, śmierć poniosło ponad 130 zakładników. Zginęli również wszyscy terroryści - 40 osób. Napastnicy domagali się przerwania wojny w Czeczenii i wycofania wojsk rosyjskich z republiki.

2005 - Druga tura wyborów prezydenckich. Lech Kaczyński, zdobywając ponad 54 procent głosów, pokonał Donalda Tuska. Lech Kaczyński zastąpił Aleksandra Kwaśniewskiego, zostając czwartym prezydentem III Rzeczypospolitej. W wyborach wystartowało 14 kandydatów. Pierwszą turę wyborów wygrał Donald Tusk, w drugiej zwyciężył już Lech Kaczyński.

2005 - Kanonizacja błogosławionego Józefa Bilczewskiego przez papieża Benedykta XVI. Arcybiskup lwowski pragnął wspierać wszystkich potrzebujących pomocy materialnej i duchowej. Głosił pogląd, że sama praca w kościele nie wystarcza, że należy do niej dołączyć pracę społeczną dążącą do oświecenia i poprawy bytu materialnego parafian oraz do usunięcia wszelkiego rodzaju nadużyć, którym ulegały środowiska ekonomicznie słabsze. Organizował w swoim pałacu we Lwowie specjalne kursy społeczne. Zajmował się pomocą dla studentów, szkół ludowych, środowisk robotniczych, wspomagał materialnie ubogich. Dla nich w czasie I wojny światowej był moralnym i materialnym oparciem. W czasie walk polsko-ukraińskich o Lwów w listopadzie 1918 stał na czele komitetu ratunkowego, który dostarczał żywność najbiedniejszym. Jeszcze za życia mówiono o nim jak o świętym. 2 lipca 1944 wyrażono zgodę na przeprowadzenie procesu beatyfikacyjnego. Józef Biczewski urodził się 26 kwietnia 1860 roku, a zmarł 20 marca 1923. Papież Pius XI nazwał go jednym z największych Biskupów Świata.

2006 - Na Węgrzech odbyły się uroczystości upamiętniające 50. rocznicę powstania z 1956 roku. W ich trakcie w kilku punktach Budapesztu wybuchły starcia między policją a demonstrantami żądającymi ustąpienia premiera Ferenca Gyurcsánya.

2007 - Zmarł Jan Krok-Paszkowski, działacz polityczny na emigracji oraz pisarz i publicysta, wieloletni szef Polskiej Sekcji BBC, pracownik Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa. Był synem bliskiego współpracownika marszałka Józefa Piłsudskiego, generała Henryka Krok-Paszkowskiego. Uczestniczył w Powstaniu Warszawskim - był dowódcą oddziału dywersji bojowej Grupy Artyleryjskiej "Granat”. Po zakończeniu działań wojennych był więziony przez UB. Autor prac: "Europa Wschodnia w okresie przemian”, "Mój bieg przez XX wiek”, "Między Brukselą a Moskwą”. Urodził się 20 sierpnia 1925 roku.

2011 - Zmarł Herbert Hauptman, amerykański matematyk i biofizyk. Opracował nowoczesne metody określania struktury kryształów, oparte na statystycznych zależnościach między fazami poszczególnych refleksów dyfrakcyjnych promieniowania rentgenowskiego. W 1985 roku otrzymał Nagrodę Nobla, wspólnie z Jerome Karle. Urodził się 14 lutego 1917 roku.

2011 - 604 osoby zginęły, a 4152 zostały ranne w wyniku trzęsienia ziemi o sile 7,1 stopnia w skali Richtera w tureckiej prowincji Wan.

2012 - Zmarła Aleksandra Olędzka-Frybesowa, poetka, eseistka oraz tłumaczka literatury francuskiej. Współpracowała z Państwowym Instytutem Wydawniczym i miesięcznikiem "Literatura na Świecie”. Podczas okupacji działała w ruchu oporu i była łączniczką komendanta Okręgu Warszawa Miasto, pułkownika Antoniego Chruściela "Montera". Wydała między innymi tomiki wierszy: "Okno na wiatr”, "Trochę więcej być”, "Program na starość”, a także eseje: "Patrząc na ikony”, "W głąb labiryntu”, "Z Paryża w przeszłość”. W 1992 roku otrzymała Nagrodę Fundacji imienia Kościelskich. Urodziła się 25 listopada 1923 roku.

2012 - Zmarł Wilhelm Brasse, fotograf, były więzień niemieckiego obozu zagłady Auschwitz. Po wybuchu II wojny światowej odmówił podpisania volkslisty, co Niemcy proponowali mu ze względu na germańskie pochodzenie. Krótko pracował, jako fotograf w Krynicy, a następnie próbował wstąpić do Wojska Polskiego we Francji. Został zatrzymany przez Niemców podczas próby przedostania się na Węgry. W sierpniu 1940 roku trafił do niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz. Na rozkaz SS wykonał ponad 50 tysięcy obozowych zdjęć więźniów. Robił także zdjęcia na potrzeby pseudonaukowych eksperymentów Josefa Mengelego i Eduarda Wirthsa. Urodził się 3 grudnia 1917 roku.

2014 - W wyniku wybuchu gazu w kamienicy w Katowicach zginęły trzy osoby - dziennikarze Dariusz Kmiecik i Brygida Frosztęga-Kmiecik oraz ich 2-letni syn, a pięć osób zostało rannych, z których jedna zmarła później w szpitalu.

2015 - Zmarł major Kazimierz Śliwa, podoficer Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie i Armii Krajowej, najmłodszy z cichociemnych przerzucony do okupowanej Polski w nocy z 21 na 22 września 1944 roku. Po rozwiązaniu AK pozostał w konspiracji. Aresztowany przez UB w 1945 roku został skazany na karę śmierci za przynależność do Armii Krajowej. Wyrok zmieniono na 10 lat pozbawienia wolności, a ostatecznie karę złagodzono do pięciu lat. Kazimierz Śliwa był członkiem założycielem Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Urodził się 22 listopada 1925 roku.

2015 - 43 osoby zginęły, a osiem zostało rannych w zderzeniu autobusu z ciężarówką w Puisseguin koło Bordeaux we Francji. W autokarze podróżowali członkowie klubu trzeciego wieku, którzy jechali na wycieczkę. Do katastrofy doszło na zakręcie, na wąskiej, wiejskiej drodze. W następstwie czołowego zderzenia dwóch pojazdów wybuchł pożar. Z płonącego wraku wydostało się zaledwie osiem osób.

2016 - Zmarł Pete Burns, brytyjski piosenkarz i autor tekstów piosenek, wokalista i frontman popularnej w latach osiemdziesiątych grupy synth popowej Dead or Alive, najbardziej znanej z przeboju "You Spin Me Round". Urodził się 5 sierpnia 1959 roku.

2017 - Zmarł Walter Lassally, brytyjski operator filmowy pochodzenia niemieckiego. Laureat Oscara za najlepsze zdjęcia do filmu Michaela Cacoyannisa "Grek Zorba" z 1964 roku. Był też autorem zdjęć do obsypanego nagrodami filmu "Przygody Toma Jonesa" Tony Richardsona z 1963 roku. Urodził się 18 grudnia 1926 roku.

2018 - Zmarł James Karen, amerykański aktor charakterystyczny, występujący zarówno w filmie, telewizji, jak i na scenach Broadwayu. Był synem żydowskich emigrantów z Rosji. W 1986 był nominowany do nagrody Saturna za rolę w horrorze komediowym "Powrót żywych trupów". Ponad dekadę później, w 1998 przyznano mu tę nagrodę za całokształt osiągnięć aktorskich. Urodził się 28 listopada 1923 roku. 5 rocznica

2019 - Zmarła Lili Susser, właściwie Lili Cukier, polska Żydówka, łodzianka, która mając kilkanaście lat przeżyła pobyt w getto w Łodzi, a swoje przeżycia opisała w książce "Przeżyłam Holocaust”. W czasie II wojny światowej przeżyła łapanki, biedę, głód, choroby, także chorobę matki i niespodziewaną deportację ojca, buchaltera, pracującego w Biurze Meldunkowym Getta. Po likwidacji getta w sierpniu 1944, razem z matką trafiły do niemieckiego obozu zagłady Auschwitz. Przeszła selekcję, uratowała się, ale jej matka trafiła do krematorium. Następnie została przeniesiona do obozu w Hamburgu, gdzie ciężko pracowała na budowie, a potem do obozu koncentracyjnego Bergen-Belsen. Po wojnie pozostała w Niemczech, a następnie wyjechała do USA. Urodziła się 19 marca 1927 roku.

2020 - Zmarł Janusz Połom, fotografik, filmowiec, profesor sztuk filmowych. Zajmował się między innymi fotografią, pisaniem scenariuszy filmowych oraz poezją. Swoje zdjęcia pokazywał w czasie wernisaży w Polsce, Kanadzie, Francji oraz Meksyku. W 1981 roku uczestniczył w prestiżowym francuskim festiwalu artystycznym Biennale de Paris. Dwa lata później, także we Francji, jego prace pokazane zostały na wystawie polskiej sztuki XX wieku "Presences Polonaises" w Centre Georges Pompidou w Paryżu. Za swoje filmowe dokonania wielokrotnie nagradzany był na prestiżowych festiwalach. Urodził się 16 października 1950 roku.

2021 - Odsłonięto pomnik Matki Polki Sybiraczki w kieleckiej Kadzielni. To wykonana z brązu rzeźba autorstwa Sławomira Micka. Przedstawia matkę z małym dzieckiem na ręku oraz stojącym, przytulonym do niej kilkuletnim synem, trzymającym tobołek. Upamiętnia kobiety zesłane ze swoimi rodzinami na Syberię.

2023 - Zmarł Marian Fuks, historyk, profesor nauk humanistycznych, pracownik naukowy Żydowskiego Instytutu Historycznego. Badał historię Żydów i kultury żydowskiej, w tym zwłaszcza prasy i muzyki w Warszawie. Zajmował się także tematyką Holokaustu. W latach 1968-1969 i 1971-1973 był dyrektorem Żydowskiego Instytutu Historycznego. Autor książek i publikacji, w tym trzykrotnie nagrodzonej książki "Prasa żydowska w Warszawie 1823-1939", a także "Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego", "Muzyka ocalona. Judaica polskie", "Z Dziejów Wielkiej Katastrofy Narodu Żydowskiego", "Żydzi w Polsce. Dawniej i dziś" oraz wielu innych publikacji. Urodził się 28 września 1914 roku. 1 rocznica

Zobacz także

2024-01-03, godz. 07:30 Kartka z kalendarza 03.01.106 rok przed nasza erą - Urodził się Cyceron - Marcus Tullius Cycero, rzymski mąż stanu, dowódca wojskowy, mówca, filozof, erudyta. Jako polityk… » więcej 2024-01-02, godz. 07:30 Kartka z kalendarza 02.01.1326 rok - W Brodnicy książęta mazowieccy Trojden I, Siemowit II i Wacław zawarli antypolski sojusz z zakonem krzyżackim. Spowodowało to w 1327 roku… » więcej 2024-01-01, godz. 07:30 Kartka z kalendarza 1 stycznia - Kościół katolicki obchodzi uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. 1 stycznia - Dzień Domeny Publicznej, obchodzony między innymi… » więcej 2023-12-31, godz. 07:30 Kartka z kalendarza 31 grudnia - Kościół katolicki obchodzi święto Rodziny z Nazaretu - Jezusa, Maryi i Józefa. Uroczystość przypomina wiernym, że w rodzinie każda osoba… » więcej 2023-12-30, godz. 07:30 Kartka z kalendarza 30 grudnia 274 roku - Zmarł Feliks I, święty Kościoła katolickiego, papież od 5 stycznia 269 roku. Usankcjonował, wcześniejszy zwyczaj odprawiania mszy… » więcej 2023-12-29, godz. 07:30 Kartka z kalendarza 29 grudnia 1170 - Zginął Tomasz Becket, święty, angielski duchowny, arcybiskup Canterbury, doradca króla Henryka II, z którym wszedł w konflikt na tle przepisów… » więcej 2023-12-28, godz. 10:37 Kartka z kalendarza 28 grudnia - Dzień Niewinnych Dzieci Betlejemskich (inna nazwa: Świętych Młodzianków Męczenników) - święto chrześcijańskie ustanowione na pamiątkę… » więcej 2023-12-27, godz. 07:30 Kartka z kalendarza 27 grudnia - Święto Świętego Jana, Apostoła i Ewangelisty. » więcej 2023-12-26, godz. 07:30 Kartka z kalendarza 26 grudnia - drugi dzień świąt Bożego Narodzenia » więcej 2023-12-25, godz. 07:30 Kartka z kalendarza 25 grudnia 352 - Pierwsze obchody święta Bożego Narodzenia w Cesarstwie Rzymskim. » więcej
1314151617
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej »