Radio Opole » Kartka z kalendarza » Kartka z kalendarza » Kartka z kalendarza
2023-08-15, 07:00 Autor: IAR/D.Panek

Kartka z kalendarza

15 sierpnia - Święto Czynu Chłopskiego, ustanowione w 1936 roku. Upamiętnia zwycięstwo nad najazdem bolszewickim w 1920 roku. Ciężar walki z najeźdźcą ponieśli wówczas przede wszystkim chłopi, stanowiący większość w armii polskiej.
1038 - Zmarł Stefan I Święty, z dynastii Arpadów, książę Węgier, od 997 roku - król. Został ochrzczony w 974. Był założycielem dwóch arcybiskupstw i ośmiu biskupstw, fundatorem kilku klasztorów. Został kanonizowany w 1083. Urodził się około 969 roku. 985. rocznica

1135 - W Merseburgu doszło do spotkania Bolesława Krzywoustego z cesarzem Lotarem III. Bezpośrednią przyczyną zjazdu w Merseburgu było wmieszanie się polskiego księcia w sprawy dynastyczne na Węgrzech oraz nieuznawanie pretensji archidiecezji magdeburskiej do zwierzchności kościelnej nad całą Polską i projektowanymi diecezjami pomorskimi. Cesarz uznał lenne prawa Polski do Pomorza i Rugii. Bolesław zgodził się na poddanie wasalne z Pomorza Zachodniego, Rugii oraz ziem polskich, ponadto zapłacił trybut z ziem pomorskich, w wysokości sześciu tysięcy grzywien srebra.

1195 - Urodził się Antoni Padewski, portugalski teolog, franciszkanin, święty Kościoła katolickiego, prezbiter i doktor Kościoła. Od czasów Piusa XII nazywany "Doctor Evangelicus". Za życia mówiono o nim "młot na heretyków". Był jednym z najbardziej cenionych kaznodziei XIII wieku. Zmarł 13 czerwca 1231 roku. Jego proces kanonizacyjny był najkrótszym w historii Kościoła katolickiego. Kanonizowany został 30 maja 1232 przez papieża Grzegorza IX i ogłoszony świętym 352 dni po śmierci.

1257 - Zmarł Jacek Odrowąż, dominikanin, historyczny patron Polski, założyciel wielu klasztorów dominikańskich, między innymi w Krakowie, Wrocławiu, Gdańsku i Sandomierzu. Ewangelizował ludność Karyntii, Moraw, Czech, Polski, Rusi i Prus, dlatego nazywany był Apostołem Słowian, Apostołem Ludów Słowiańskich, Apostołem Północy. Kanonizowany przez papieża Klemensa VIII w 1594 roku. Był siódmym dominikaninem i piątym Polakiem wyniesionym na ołtarze. Urodził się w 1183 roku.

1317 - Władysław Łokietek nadał Lublinowi prawa miejskie, oparte na prawie magdeburskim. Pierwsze wzmianki o Lublinie pochodzą z 1198. W 1341 Kazimierz III Wielki odniósł w bitwie pod Lublinem zwycięstwo nad Tatarami. Rok później nadał miastu przywilej regulacyjny, na mocy którego otoczono je murami. W 1386 na jednym z pierwszych sejmów walnych w Lublinie Władysław Jagiełło został wybrany królem Polski. W 1392 nadał Lublinowi prawo składu, w związku z czym z biegiem lat miasto stało się ważnym ośrodkiem handlowym, istotnym dla wymiany towarów między Koroną Królestwa Polskiego a Wielkim Księstwem Litewskim.

1489 - W uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w kościele Mariackim w Krakowie dokonano odsłonięcia i poświęcenia nowego ołtarza, autorstwa mistrza z Norymbergii Wita Stwosza. Ołtarz łączy w sobie elementy sacrum i profanum. Mistycyzm zmieszany jest z naturalistycznym realizmem. Złote szaty apostołów występują obok codziennych ubiorów noszonych w średniowiecznym Krakowie.

1534 - Powstanie zakonu jezuitów: W Paryżu Ignacy Loyola wraz z grupą towarzyszy studiujących na Sorbonie złożył ślub ubóstwa i czystości, zobowiązując się do ewangelizacji Ziemi Świętej. Towarzystwo Jezusowe zatwierdził w 1540 roku papież Paweł III.

1568 - Zmarł Stanisław Kostka, kleryk, jezuita, najmłodszy polski święty. Wbrew woli rodziców wstąpił do nowicjatu jezuitów w Rzymie, gdzie wkrótce zmarł. W 1726 roku został kanonizowany. Patron ministrantów, polskich dzieci i młodzieży. Urodził się 28 października 1550 roku. 455. rocznica

1605 - Urodził się Wacław Leszczyński, arcybiskup gnieźnieński, prymas Polski w latach 1658-1666. Był zwolennikiem reform Jana Kazimierza. W okresie rokoszu próbował pogodzić Jerzego Lubomirskiego z królem. Był przedstawicielem dyplomatycznym Rzeczypospolitej w Królestwie Francji w 1645 roku. Zmarła 1 kwietnia 1666 roku.

1649 - Powstanie Chmielnickiego: Idące na odsiecz oblężonemu Zbarażowi wojska koronne pod dowództwem króla Jana II Kazimierza zostały zaskoczone pod Zborowem przez liczniejsze wojska kozackie i tatarskie. Dwudniowa bitwa zakończyła się pertraktacjami, w wyniku których chan tatarski Islam III Girej po zawarciu traktatu pokojowego wycofał się z walki, a Bohdan Chmielnicki podpisał w Zborowie ugodę z Rzeczpospolitą.

1769 - Urodził się Napoleon Bonaparte, cesarz Francuzów, wybitny wódz i polityk. Twórca nowoczesnej armii, wpływający na rządy wielu krajów europejskich, zmieniający władców, granice i ustroje. Był cesarzem Francji w latach 1804-1814 i przejściowo w 1815 roku. W wieku 24 lat, za zasługi wojenne, otrzymał awans na stopień generała. W 1799 roku przejął władzę we Francji, jako pierwszy konsul, a od 1804 roku był cesarzem. W ciągu kilkunastu lat niemal cała Europa znalazła się pod jego wpływami. Kres potędze Napoleona położyła wyprawa przeciwko Rosji w 1812 roku, która zakończyła się zagładą Wielkiej Armii. Po klęsce w bitwie narodów pod Lipskiem, w 1813 roku, cesarz abdykował i został zesłany na Elbę. Próba odzyskania władzy, tak zwane 100 dni Napoleona, zakończyła się klęską pod Waterloo i zesłaniem na wyspę Świętej Heleny. Zmarł 5 maja 1821 roku.

1771 - Urodził się Walter Scott, szkocki poeta, powieściopisarz. Interesował się folklorem i historią Szkocji, korzystał z tej tematyki w swojej twórczości i zapoczątkował w Anglii zainteresowanie kulturą i twórczością ludową. Autor powieści historycznych: "Rob Roy”, "Więzienie w Edynburgu”, "Narzeczona z Lammermoor”, "Ivanhoe”, "Kwintyn Durward, czyli Szkot na dworze Ludwika XI”. Zmarł 21 września 1832 roku.

1845 - Urodził się Walter Crane, brytyjski malarz i grafik. Projektant tkanin, tapet, ilustracji do książek dla dzieci, w tym "Bajek” Jacoba i Wilhelma Grimmów. Autor podręczników na temat sztuki użytkowej. Przyczynił się do popularyzacji secesji. Zmarł 14 marca 1915 roku.

1850 - Urodził się Bartłomiej Obrochta, góral podhalański, przewodnik tatrzański, znany muzykant. W młodości poznawał Tatry, kłusując i wypasając owce na halach. Od najmłodszych lat uczył się gry na skrzypcach. Grywał dla ostatnich zbójników. Karol Szymanowski pod wpływem muzyki i tańców góralskich skomponował balet "Harnasie". Bartłomiej Obrochta chodził po Tatrach między innymi z Tytusem Chałubińskim i Bolesławem Prusem. Brał udział w pierwszych przejściach nowymi drogami, dokonał pierwszego zimowego przejścia przez Zawrat do Morskiego Oka. Od 1886 roku był strażnikiem Towarzystwa Tatrzańskiego - chronił kozice i świstaki, pracował też przy budowie górskich ścieżek i szlaków turystycznych. Dwukrotnie prowadził schronisko w Dolinie Roztoki. Zmarł 1 maja 1926 roku.

1876 - Urodziła się Lula Mysz-Gmeiner, niemiecka śpiewaczka, alt. Była nauczycielką śpiewu, między innymi Elisabeth Legge-Schwarzkopf. Zmarła 7 sierpnia 1948 roku.

1882 - Zmarł Karol Miarka, polski działacz narodowy na Górnym Śląsku, nauczyciel, pisarz, wydawca, inicjator utworzenia i organizator wielu polskich organizacji społecznych oraz gospodarczych. Przez kilkanaście lat wydawał "Katolika”, jedno z ważniejszych pism walczących o polskość ludu górnośląskiego. Założył Księgarnię Katolicką, zainicjował serię "Biblioteka Katolicka", wydawał kalendarze, powołał stowarzyszenie Kasyno Katolickie, w którym od 1870 roku organizował amatorskie spotkania teatralne. Związany z niemiecką partią Centrum, przeciwstawiał się polityce kulturkampfu i germanizacji, za co był prześladowany i więziony. Przyczynił się do nawiązania kontaktów Śląska z innymi dzielnicami Polski. Urodził się 22 października 1825 roku.

1888 - Urodził się Ludwik Wiszniewski, autor bajek i wierszy dla dzieci: "Bajki nie-bajki”, "O Bartoszku Śpioszku”, "Ołowiany dobosz”, "Jak szara gąska gospodarowała”. Łącznie napisał około tysiąca utworów. Zmarł 20 lipca 1947 roku. 135. rocznica

1892 - Urodził się Louis Victor de Broglie, francuski fizyk, profesor Sorbony, odkrywca falowej natury elektronów. Praktyczne zastosowanie teorii de Broglie’a pozwoliło między innymi na zbudowanie mikroskopu elektronowego. Późniejsze jego prace dotyczą teorii elektronów, budowy jądra atomu, zastosowań mechaniki falowej do fizyki jądrowej, fizyki relatywistycznej oraz rozprzestrzeniania się fal elektromagnetycznych. Laureat Nagrody Nobla w 1929 roku, w dziedzinie fizyki. Zmarł 19 marca 1987 roku.

1893 - Urodził się Nikodem Sulik, generał Wojska Polskiego; dowódca 5. Kresowej Dywizji Piechoty 2. Korpusu Polskiego, walczącej między innymi pod Monte Cassino. Po wojnie obronnej na wschodniej granicy w 1939 roku został aresztowany przez NKWD. Uwolniony wstąpił do tworzonych w ZSRR oddziałów Polskich Sił Zbrojnych. Po wojnie pozostał na emigracji w Wielkiej Brytanii. Zmarł 14 stycznia 1954 roku w Londynie. 130. rocznica

1898 - Urodził się Jan Brzechwa, poeta, satyryk, tłumacz literatury rosyjskiej. Autor utworów dla dzieci i młodzieży: "Kaczka dziwaczka”, "Pchła Szachrajka”, "Tańcowała igła z nitką”, "Akademia Pana Kleksa”, "Szelmostwa lisa Witalisa”, 'Ptasie plotki”, czy 'Baśń o korsarzu Palemonie”. Wiele jego książek było ilustrowanych przez znanego grafika Jana Marcina Szancera. Jako ochotnik uczestniczył w latach 1920-1921 w wojnie polsko-bolszewickie. Zmarł 2 lipca 1966 roku. 125. rocznica

1900 - W nocy z 15 na 16 sierpnia wielki pożar strawił wieżę klasztoru jasnogórskiego. Pielgrzymi z Kalisza zaprószyli ogień, a w rezultacie spłonął cały hełm wieży z przełomu XVII i XVIII wieku, razem z dzwonami. Odbudowy podjęli się architekci Józef Pius Dziekoński i Stefan Szyller. Nową budowlę, do dziś górującą nad klasztorem, poświęcono 15 sierpnia 1906 roku.

1906 - W Częstochowie poświęcono nową wieżę klasztoru jasnogórskiego, odbudowaną po pożarze w 1900 roku. Pielgrzymi z Kalisza zaprószyli ogień, w rezultacie spłonął cały hełm wieży z przełomu XVII i XVIII wieku, razem z dzwonami. W uroczystości poświęcenia nowej wieży uczestniczyło około 300 tysięcy wiernych z całego kraju.

1906 - Krwawa środa w Królestwie Polskim. Organizacja Bojowa Polskiej Partii Socjalistycznej przeprowadziła około 100 zamachów na carskich wojskowych, policjantów i agentów. Miały one na celu powstrzymanie represji carskich służących stłumieniu trwającej wówczas rewolucji 1905 roku. W Warszawie akcja ta spowodowała panikę w garnizonie rosyjskim i wycofanie na kilka dni głównych sił z miasta. Przed akcją PPS wystosowała odezwę do żołnierzy carskich, aby nie wszczynali akcji odwetowych, bo działania bojowców są wymierzone tylko w najbardziej znienawidzone jednostki: katów i agentów.

1908 - Urodził się Marian Promiński, pisarz, eseista, krytyk filmowy i literacki, tłumacz literatury anglosaskiej. Autor powieści: "Twarze przed lustrem”, "Cyrk przyjechał”, "Sezon w Górach Jowiszowych”. Zmarł 20 stycznia 1971 roku. 115. rocznica

1910 - Urodził się Zygmunt Szymanowski, porucznik Armii Krajowej, oficer wywiadu AK i niepodległościowego podziemia antykomunistycznego. Po wojnie działał w Ośrodku Mobilizacyjnym Okręgu Wileńskiego AK, tworząc i dowodząc siatką wywiadowczą, która zbierała informacje o działalności politycznej, gospodarczej i nastrojach społecznych w PRL. Meldunki przesyłane do Londynu były tam wysoko oceniane. Działalność Okręgu zakończyła się, w 1948, kiedy to w wyniku olbrzymiej operacji, Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego rozbiło jego struktury zatrzymując kilkaset osób. Zygmunt Szymanowski został aresztowany 22 czerwca 1948 i osadzony w więzieniu na Mokotowie. W czasie śledztwa był torturowany. 24 stycznia 1950 został skazany na karę śmierci. Wyrok wykonano 31 maja 1950 roku.

1914 - Otwarto Kanał Panamski, którego budowa trwała dziesięć lat. Kanał ma około 80 kilometrów długości i łączy wody Atlantyku z Oceanem Spokojnym. Drogę kanałem pokonuje kilkanaście tysięcy statków rocznie. W 2007 roku Panama rozpoczęła inwestycję stulecia - poszerzanie kanału Atlantyk- Pacyfik. Prace zakończyły się w 2016 roku.

1917 - W Lozannie powstał Komitet Narodowy Polski, z Romanem Dmowskim na czele. W składzie KNP znaleźli się głównie przedstawiciele Narodowej Demokracji oraz Stronnictwa Polityki Realnej. W późniejszym okresie do komitetu dołączył Ignacy Jan Paderewski. Państwa Ententy uznały KNP za jedynego prawnego reprezentanta sprawy polskiej na Zachodzie. Komitet, przeniesiony następnie do Paryża, przejął opiekę polityczną nad Armią Polską we Francji i rozwinął działalność propagandową na rzecz niepodległości kraju i jego granic. KNP został rozwiązany 15 sierpnia 1919 roku.

1917 - Urodził się Oskar Arnulf Romero, salwadorski biskup rzymskokatolicki, arcybiskup San Salvadoru, obrońca praw człowieka, święty i męczennik Kościoła katolickiego. Był symbolem walki o prawa człowieka w wielu krajach Ameryki Południowej. Nominowany do Pokojowej Nagrody Nobla w 1979. Został zastrzelony podczas odprawiania mszy, 24 marca 1980 roku. Zabójcami arcybiskupa byli członkowie salwadorskich szwadronów śmierci. W pogrzebie biskupa Romero uczestniczyło ponad milion osób z całego świata.

1919 - Przed kopalnią w Mysłowicach niemiecki Grenzschutz otworzył ogień do około trzech tysięcy górników i ich rodzin domagających się zaległych wypłat. W masakrze zginęło siedmiu górników, dwie kobiety i 13-letni chłopiec.

1920 - Bitwa Warszawska, nazwana później cudem nad Wisłą. Polacy odnieśli zwycięstwo nad Armią Czerwoną, powstrzymując ofensywę bolszewicką. Wygrana polskich żołnierzy na blisko 20 lat zapewniła naszemu krajowi niepodległość i uchroniła Europę Zachodnią przed rewolucją komunistyczną. Starcie jest zaliczane do 18 wielkich bitew, które zdecydowały o losach świata. Trwała od 13 sierpnia.

1920 - Urodził się Janusz Nasfeter, reżyser i scenarzysta filmowy, twórca obrazów "Abel, twój brat" i "Niekochana". Reżyser wprowadził na polskie ekrany kinowe i telewizyjne grupkę dzieci, która długo grała kolejne role, takich jak Filip Łobodziński, Edward Dymek i Henryk Gołębiewski. Janusz Nasfeter zdobył wiele nagród na festiwalach filmowych w Polsce i za granicą. Napisał też w 1962 roku książkę "Najpiękniejszy dzień". Zmarł 1 kwietnia 1998 roku.

1920 - Urodził się Tadeusz Płużański, filozof, uczestnik kampanii polskiej 1939 roku, żołnierz niepodległościowego podziemia, więzień niemieckiego obozu koncentracyjnego Stutthof. Po zakończeniu wojny członek Zrzeszenia Wolność i Niepodległość. Aresztowany przez UB w 1947 roku i skazany na karę śmierci. Wyrok zamieniono na dożywocie. Zmarł 16 sierpnia 2002 roku.

1921 - Urodził się August Kowalczyk, aktor i reżyser teatralny, w czasie wojny więzień Auschwitz. Do niemieckiego obozu trafił mając 19 lat. Uciekł z kompanii śmierci i przeżył, dzięki pomocy mieszkańców miejscowości Bojszowy na Śląsku, do której dotarł po ucieczce. Po wojnie zadał egzamin aktorski. Na początku kariery występował w teatrach krakowskich, w połowie lat 50. związał się z Teatrem Polskim w Warszawie. Wystąpił między innymi w obrazach: "Pokolenie”, "Rok pierwszy”, "Barwy walki”, "Drugi brzeg”, "Tajemnica Enigmy”, a także w serialach telewizyjnych: "Stawka większa niż życie” i "Chłopi”. Rolą jego życia był wystawiony 6804 razy - taki sam otrzymał numer obozowy - monodram, którego tematem były przeżycia z okresu uwięzienia w Auschwitz. August Kowalczyk jeździł z tą sztuką po całym kraju, wystawiał ją w szkołach, domach kultury i innych miejscach - przestrzegając przed okrucieństwami wojny. Przez wiele lat był wiceprezesem Zarządu Głównego Towarzystwa Opieki nad Oświęcimiem, przewodniczącym Krajowej Rady Polskiej Unii Ofiar Nazizmu. Zmarł 29 lipca 2012 roku.

1922 - Załoga polskiego hydroplanu przypadkowo zrzuciła bombę w tłum obserwujący pokazy lotnicze w Pucku. Zginęło dziewięć osób, 18 zostało ciężko, a 19 lekko rannych. Pokazu bombardowania przygotowano w ramach obchodów rocznicy "Cudu nad Wisłą”,

1923 - Urodził się Bogdan Niewinowski, aktor teatralny, filmowy i telewizyjny, piosenkarz. Wykonywał między innymi utwory: "Wielkie bulwary”, "Akacje”, "Zakochałem się niechcący” czy "Magdalenka”. Zagrał w filmach: "Westerplatte", "Krótki film o zabijaniu" oraz "Sprawa pilota Maresza", a także w serialach: "Janosik", "Czarne chmury" i "Zmiennicy". Podczas II wojny światowej walczył w szeregach Armii Krajowej, uczestniczył w Powstaniu Warszawskim. W latach 50. XX w. pracował, jako lektor Polskiej Kroniki Filmowej. Zmarł 3 marca 1996 roku. 100. rocznica

1925 - Urodził się Oscar Peterson, kanadyjski kompozytor i pianista jazzowy. Podczas trwającej 60 lat kariery nagrał ponad 20 albumów i wystąpił z największymi muzykami jazzowymi. Zdobył siedem nagród Grammy. Zmarł 23 grudnia 2007 roku.

1927 - Urodził się Witold Gruca, tancerz i choreograf. Jego ważniejsze role baletowe to: Arlekin w "Karnawale”, Szatan w "Nocy Walpurgi”, Narzeczony w "Harnasiach”, Solista w "Serenadzie”, Romeo w "Romeo i Julii”. Zajmował się również choreografią, opracował układy taneczne wielu przedstawień dramatycznych, operowych i estradowych, programów telewizyjnych i filmów. Laureat I nagrody na Międzynarodowym Konkursie Tańca w Vercelli we Włoszech. Zmarł 11 lipca 2009 roku.

1929 - Urodziła się Anna Walentynowicz, działaczka Wolnych Związków Zawodowych, współzałożycielka NSZZ "Solidarność”, Dama Orderu Orła Białego. Była nazywana legendą Solidarności i bohaterką Sierpnia 1980 roku. Pracowała, jako robotnica Stoczni Gdańskiej, na stanowisku suwnicowej. Za niezależną działalność związkową została dyscyplinarnie zwolniona z pracy w sierpniu 1980, co stało się bezpośrednią przyczyną strajku stoczniowców. Po wprowadzeniu stanu wojennego została internowana. Gdy wyszła na wolność współorganizowała głodówki, pisała protesty i oświadczenia skierowane do władzy. W stanie wojennym została oskarżona przed sądem o organizowanie strajku w grudniu 1981 i skazana na półtora roku więzienia w zawieszeniu. W grudniu 1983 roku była aresztowana za udział w próbie wmurowania tablicy upamiętniającej górników zamordowanych w kopalni 'Wujek". Była inicjatorką protestu głodowego po zabójstwie księdza Jerzego Popiełuszki w 1985 roku. Zginęła w katastrofie smoleńskiej 10 kwietnia 2010 roku.

1930 - W Łodzi odsłonięto pomnik ku czci księdza Ignacego Skorupki. Jego śmierć - 14 sierpnia 1920 roku - stała się jednym z symboli Bitwy Warszawskiej. Kapłan zginął w czasie udzielania jednemu z umierających żołnierzy ostatniego namaszczenia. W 2010 roku ksiądz Ignacy Skorupka został pośmiertnie odznaczony Orderem Orła Białego.

1931 - Urodził się Richard Frederick Heck, amerykański chemik, przez wiele lat związany z Uniwersytetem Kalifornijskim, Szwajcarskim Federalnym Instytutem Technologii, a od 1971 roku z Uniwersytetem Delaware. Znany z opracowania tak zwanej reakcji Hecka, będącej jednym z filarów chemii organicznej. W 2010 roku uhonorowany Nagrodą Nobla w dziedzinie chemii, za reakcje sprzęgania przy użyciu katalizatorów palladowych w syntezie organicznej. Zmarł 10 października 2015 roku.

1934 - Urodziła się Maria Ciesielska, aktorka filmowa i teatralna, związana z warszawskimi teatrami - Polskim i Rozmaitości. Grała w obrazach: "Dziadek do orzechów", "Bolesław Śmiały", "Nicponie", "Pasażerka", "Zezowate szczęście”. Ostatnią rolę zagrała w serialu "Doktor Murek", w którym wcieliła się w rolę Miki Bożyńskiej.

1935 - Zmarła Stanisława Przybyszewska, pisarka, córka Stanisława Przybyszewskiego i malarki Anieli Pająkówny. Autorka opowiadań, nowel i powieści. Jej najważniejszym dziełem jest "Sprawa Dantona" - opowieść o walce między stronnictwem popierającym Dantona a zwolennikami Robespierre'a. Pozostawiła też bogatą korespondencję - "Listy" w trzech tomach, wydane w latach 70. i 80. XX wieku. Urodziła się 1 października 1901 roku.

1935 - Urodził się Waldemar Baszanowski, ciężarowiec, trener, dwukrotny mistrz olimpijski - w 1964 i 1968 roku, pięciokrotny mistrz świata. W 1999 roku wybrano go na stanowisko prezydenta Europejskiej Federacji Podnoszenia Ciężarów. W klasyfikacji fachowego pisma "World Weightlifting" został uznany za trzeciego sztangistę wszech czasów. Zmarł 29 kwietnia 2011 roku.

1935 - Zginął, w katastrofie lotniczej na Alasce, Willey Post, amerykański lotnik. Jako pierwszy odbył loty dookoła świata - w 1931 roku, z Aaroldem Gerrym, i w 1933, samotnie. Przeleciał 25 tysięcy 99 kilometrów w siedem dni 18 godzin i 45 minut. Urodził się 22 listopada 1898 roku.

1936 - Zmarł Stanisław Niewiadomski, kompozytor, krytyk muzyczny, pisarz, założyciel i pierwszy prezes Stowarzyszenia Pisarzy i Krytyków Muzycznych. Jego dorobek to zbiór 50 pieśni na głos i fortepian, spośród których "Kołysanka", "Kurhanek Maryli", "Maki" czy "Między nami nic nie było" cieszyły się dużą popularnością. Urodził się 4 listopada 1859 roku.

1937 - Ogłoszono decyzję o rozpoczęciu strajku chłopskiego. Protesty wybuchły dzień później, głównie w Małopolsce. W starciach z policją zginęło 41 osób, a około pięciu tysięcy zostało aresztowanych. Protest zorganizował PSL pod hasłem przywrócenia chłopu w Polsce praw do życia, a krajowi ładu, porządku i bezpieczeństwa. Strajkiem kierował Stanisław Mikołajczyk, w zastępstwie przebywającego na emigracji w Czechosłowacji Wincentego Witosa. Był to największy protest chłopów w okresie międzywojennym w Polsce.

1938 - Urodził się Janusz Zajdel, pisarz, autor fantastyki naukowej, prekursor nurtu fantastyki socjologicznej w Polsce. Napisał między innymi powieści: "Cylinder van Troffa", "Paradyzja", "Wyjście z cienia" oraz "Limes inferior ". Jego imieniem nazwano najważniejszą polską nagrodę literacką w dziedzinie fantastyki. Zmarł 19 lipca 1985 roku. 85. rocznica

1939 - Pięciu harcerzy i ich opiekun poniosło śmierć w wyniku uderzenia pioruna i wywołanej tym paniki na szczycie Świnicy w Tatrach Wysokich. Do tragedii doszło, gdy piorun odstrzelił i rozszczepił duży blok skalny z kopuły szczytowej, co zapoczątkowało masywną lawinę kamienną, która przeszła przez 65-osobową wycieczkę.

1939 - Podczas prezentacji możliwości bojowych przed dowódcami Luftwaffe w Świętoszowie koło Żagania rozbiło się 13 bombowców nurkujących Junkers Ju 87 "Stuka”, w wyniku czego zginęło 26 niemieckich lotników.

1940 - Do niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz przywieziono pierwszy transport więźniów z Warszawy. Było w nim 513 więźniów z Pawiaka oraz 1153 osoby schwytane w łapankach ulicznych. Obóz powstał w 1940 roku. Początkowo władze niemieckie utworzyły obóz przeznaczony dla więźniów politycznych i opozycji, głównie Polaków. Rozbudowywany był stopniowo, ostatecznie stając się głównym miejscem masowej eksterminacji ponad miliona Żydów z całej Europy, a także 140-150 tysięcy Polaków, około 23 tysięcy Romów, a także 12 tysięcy jeńców radzieckich oraz ofiar innych narodowości.

1942 - Rozkaz Naczelnego Wodza generała Władysława Sikorskiego nakazujący wszystkim podziemnym organizacjom wojskowym działającym na terenie okupowanej Polski podporządkowanie się Komendantowi Głównemu Armii Krajowej.

1943 - Polski okręt podwodny "Dzik" zatopił w pobliżu włoskiego portu Bari statek z konwoju włoskiego, sojuszniczego wobec Niemiec. Był to kolejny sukces polskiego okrętu podwodnego, wydzierżawionego na czas wojny od Wielkiej Brytanii. "Dzik", razem ze statkiem podwodnym "Sokół" stacjonowały na Morzu Śródziemnym, na Malcie, od maja do października 1943 roku, w tym okresie zostały nazwane "Strasznymi Bliźniakami", z racji swoich sukcesów w niszczeniu i unieruchamianiu statków wroga. W czasie służby w Marynarce Wojennej "Dzik" wykonał 12 patroli bojowych, 11 ataków torpedowych i trzy artyleryjskie. Zatopił pięć statków, jeden poważnie uszkodził, ponadto zatopił trzy promy desantowe. Po wojnie "Dzik" wrócił pod flagę brytyjską, następnie został przekazany Duńczykom. 80. rocznica

1944 - 15. dzień Powstania Warszawskiego. Tego dnia trwały zacięte walki o Śródmieście. Mimo ognia nieprzyjaciela, powstańcy obchodzili uroczystości związane z rocznicą "Cudu nad Wisłą”, świętem Matki Boskiej Zielnej i Żołnierza Polskiego. W swoim "Pamiętniku z Powstania Warszawskiego" Miron Białoszewski, z perspektywy cywila napisał: "Dni się tak nie rozróżniało za bardzo. Ale to jedno święto - 15 sierpnia - nagle postanowiono obejść, uczcić. Na przekór. Od rana. [...] Tym razem czekało się też na Cud nad Wisłą. Też z nimi. Po drugiej stronie. I za Żeraniem. Ale żeby przyszli" 15 sierpnia w powstaniu poległ starszy sierżant Louis Vengelli, pseudonim Herbert, który zdezerterował z Luftwaffe i przyłączył się do batalionu "Harnaś", zginęła również sanitariuszka z batalionu "Parasol", Eryka Tyszkówna.

1944 - Krajowa Rada Narodowa podczas pierwszego posiedzenia w Lublinie upoważniła PKWN do wydawania dekretów. Skutkowało to wydaniem siedmiu dekretów represyjnych. Pierwszym z nich "O rozwiązaniu tajnych organizacji wojskowych na terenach wyzwolonych" objęto organizacje niepodległościowe, a w szczególności Armię Krajową. Wydane zostały także dekrety karne, przewidujące karę śmierci między innymi za zbrodnię stanu. Na podstawie tego dekretu represjonowano żołnierzy AK i innych organizacji konspiracyjnych. Dekret "O ochronie Państwa" był jednym z narzędzi terroru sądowego, a jego działaniem objęto czyny popełnione przed 15 sierpnia 1944 - zatem łamał on podstawową zasadę, że prawo nie działa wstecz. Także dekret "O wymiarze kary dla faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw i znęcania się nad ludnością cywilną oraz dla zdrajców Narodu Polskiego” stał się narzędziem przeciwko żołnierzom Armii Krajowej i działaczom podziemia niepodległościowego.

1944 - Początek operacji morsko-desantowej "Anvil-Dragoon", prowadzonej przez wojska alianckie w południowej Francji. Operacja desantowa poprzedzona była nalotami bombowymi na drogi, mosty, lotniska i pozycje artylerii niemieckiej. Lądowanie zakończyło się sukcesem aliantów. W operacji uczestniczyły wojska amerykańskie, francuskie, brytyjskie oraz kanadyjskie.

1945 - Kardynał August Hlond wydał rozporządzenie o powołaniu na Ziemiach Zachodnich i Północnych polskiej administracji kościelnej. W porozumieniu z arcybiskupem krakowskim Adamem Sapiehą, wybrał kandydatów na administratorów i wręczył im nominacje. Uzyskał także zrzeczenie się jurysdykcji od dotychczasowych niemieckich rządców Ziem Zachodnich i Północnych, z wyjątkiem kardynała Konrada von Preysinga z Berlina, którego część diecezji leżała na wschód od Odry.

1945 - Marszałek Francji Phillippe Petain został skazany na karę śmierci, za kolaborację z Niemcami. Z powodu podeszłego wieku Pétaina - miał wówczas 89 lat - i jego zasług dla Francji w I wojnie światowej generał de Gaulle ostatecznie zamienił karę śmierci na dożywotnie więzienie na wyspie Île d’Yeu, u zachodniego wybrzeża Francji - Bretanii. Marszałek zmarł tam 23 lipca 1951 roku. Urodził się 24 kwietnia 1856 roku.

1945 - II wojna światowa: Cesarz Hirohito w przemówieniu radiowym ogłosił kapitulację Japonii. Akt bezwarunkowej kapitulacji został podpisany 2 września. Japonia w 1940 zawarła pakt z Niemcami i Włochami i zmilitaryzowała gospodarkę, szykując się do podboju Azji. Po kapitulacji Hirohito zachował godność cesarza, utracił jednak przysługujący mu wcześniej status boski, a jego rola została ograniczona do reprezentacyjnej. Zmarł 7 stycznia 1989 w wieku 88 lat, po 62 latach i 13 dniach panowania.

1945 - Zmarł Oskar Picht, wynalazca maszyny do pisania dla osób niewidomych. W 1899 roku stworzył pierwszą piszącą alfabetem Braille'a maszynę do pisania dla niewidomych. W 1901 roku opatentował swoje urządzenie. Do 1932 Oskar Picht opatentował 10 wzorów maszyn dla niewidomych. Urodził się 27 maja 1871 roku.

1948 - W amerykańskiej strefie okupacyjnej powstała Republika Korei - Korea Południowa. Funkcję prezydenta objął proamerykańsko nastawiony Li Syng Man. Półwysep Koreański został podzielony przez Związek Radziecki i Stany Zjednoczone na dwie strefy wpływów, oddzielone granicą wzdłuż 38. równoleżnika. 75. rocznica

1950 - Urodził się John Porter, walijski muzyk, kompozytor, piosenkarz i gitarzysta. W 1977 roku, wraz z Korą i Markiem Jackowskim, stworzyli trio o nazwie Maanam Elektryczny Prysznic. Od 2002 roku współpracuje z Anitą Lipnicką, a od 1976 roku mieszka Polsce.

1950 - Indie, jako Unia Indyjska, uzyskały niepodległość od Wielkiej Brytanii, pozostając jednak z nią w unii personalnej aż do proklamowania obecnie istniejącej republiki. Pierwszym premierem został Jawaharlal Nehru. Reformy wprowadzone przez Nehru eliminowały nierówności społeczne wynikające z tożsamości kastowej i plemiennej. Rząd przyjął model gospodarki mieszanej. W polityce zagranicznej przyjęto kurs niezaangażowania a Indie stały się jednym z założycieli Ruchu Państw Niezaangażowanych.

1954 - Urodził się Stieg Larsson, szwedzki pisarz i dziennikarz, zajmujący się prawicowym ekstremizmem i rasizmem, należał do szwedzkiej lewicy. Autor powieści kryminalnych, w tym: "Dziewczyna, która igrała z ogniem”, "Zamek z piasku, który runął”, "Mężczyźni, którzy nienawidzą kobiet”. Dwukrotnie nagrodzony skandynawską nagrodą "Szklanego Klucza". Zmarł 9 listopada 2004 roku.

1955 - W Warszawie zakończył się V Światowy Festiwal Młodzieży i Studentów. Impreza miała pokazać wyższość socjalizmu nad kapitalizmem. Do Warszawy przyjechały tysiące młodych gości z całego świata, w tym z krajów kapitalistycznych i państw Trzeciego Świata. Była to dla nich okazja zapoznania się z życiem za "żelazną kurtyną”, dla warszawiaków okazja spotkania się z ludźmi z krajów niedostępnych dla obywateli PRL. Według oficjalnych danych, do Warszawy przybyło ponad 30 tysięcy uczestników z 114 krajów. Atrakcją Festiwalu był świeżo oddany do użytku Pałac Kultury i Nauki imienia Józefa Stalina oraz Stadion Dziesięciolecia.

1955 - Urodziła się Ewa Wencel, aktorka warszawskiego Teatru Kwadrat, scenarzystka, znana między innymi z seriali "Mamuśki" i "Czas honoru". Debiutowała w 1980 roku w spektaklu teatru TV dla młodzieży "Małgosia contra Małgosia" według powieści Ewy Nowackiej. Na początku kariery występowała w epizodach w pojedynczych odcinkach popularnych seriali telewizyjnych, takich jak "07 zgłoś się", czy "Szaleństwa panny Ewy". W 1986 roku - drugoplanową rolą w "Nad Niemnem" Zbigniewa Kuźmińskiego - zadebiutowała w filmie.

1960 - Rocznica proklamowania niepodległości Republiki Konga. Wcześniej tereny te należały do Francji. 15 sierpnia jest w Kongo obchodzone święto narodowe.

1962 - Należące do zespołu akrobacyjnego "Red Sales" Królewskich Australijskich Sił Powietrznych cztery myśliwce de Havilland Vampire rozbiły się podczas ćwiczeń w Sale w stanie Wiktoria, w wyniku czego zginęło wszystkich sześciu lotników na ich pokładach.

1966 - Zmarł Jan Kiepura, śpiewak operowy i estradowy, o międzynarodowej sławie, znany, jako "król tenorów". Grał w filmach, koncertował w Europie, Chicago i Buenos Aires. Od 1939 roku przebywał w Stanach Zjednoczonych. We wrześniu 1966 roku trumnę z jego zabalsamowanymi zwłokami sprowadzono do kraju. Od 1967 roku w Krynicy Zdroju odbywa się Europejski Festiwal imienia Jana Kiepury, dawniej Festiwal Arii i Pieśni imienia Jana Kiepury. Urodził się 16 maja 1902 roku.

1967 - Zmarł René Magritte, malarz belgijski, surrealista. Jego obrazy szokowały i wzbudzały kontrowersje. Wyróżnia je poetycka nastrojowość oraz precyzyjny rysunek. Miały duży wpływ na sztukę drugiej połowy XX wieku, przede wszystkim na pop-art. Współcześnie jego malarstwo stało się natchnieniem dla twórców fantastyki, zafascynowanych surrealistycznym klimatem obrazów artysty. Na ich kanwie powstają sztuki teatralne, proza, a nawet gry komputerowe. Urodził się 21 listopada 1898 roku.

1969 - Pod hasłem "Pokój, miłość, szczęście”, w Woodstock, na farmie Maxa Yasgura koło Nowego Jorku, rozpoczął się festiwal muzyki młodzieżowej z udziałem około 500 tysięcy widzów. Był to pierwszy z wielkich zlotów młodzieżowych w latach 70. Dał początek karierze między innymi Carlosa Santany, Joe Cockera, Janis Joplin i Jimiego Hendrixa. Zakończył się 18 sierpnia.

1972 - Urodził się Ben Affleck, amerykański aktor, reżyser, producent filmowy, scenarzysta i filantrop. Laureat dwóch Oscarów i trzech Złotych Globów. Zagrał między innymi w filmach: "Batman", "Operacja Argo", "Armageddon" i "Zakochany Szekspir".

1972 - Urodziła się Agnieszka Kotlarska-Świątek, modelka, Miss Polski 1991, pierwsza Polka, która zwyciężyła w konkursie Miss International. Współpracowała z najbardziej znanymi projektantami mody na świecie, takimi jak Ralph Lauren czy Calvin Klein. W lipcu 1996 uniknęła śmierci, rezygnując z lotu samolotem, który rozbił się niedaleko Long Island. Wszyscy pasażerowie i załoga zginęli. Wśród ofiar był główny fotograf modelki. 27 sierpnia 1996 we Wrocławiu została śmiertelnie ugodzona nożem przez niezrównoważonego psychicznie wielbiciela.

1973 - Zmarł w Londynie generał Marian Kukiel, historyk wojskowości, polityk. W okresie międzywojennym szef Wojskowego Biura Historycznego Sztabu Generalnego. W wojnie polsko-bolszewickiej dowodził 51. pułkiem piechoty. W latach 1942-1949 minister obrony narodowej polskiego rządu na emigracji. Napisał liczne prace historyczne, między innymi: "Zarys historii wojskowości w Polsce”, "Dzieje Polski porozbiorowe”, 'Wojna 1812 roku”. Urodził się 15 maja 1885 roku. 50. rocznica

1975 - Premiera filmu wojennego "Znikąd donikąd" w reżyserii Kazimierza Kutza. Film opowiadał o oddziale Armii Krajowej, który na terenie Żywiecczyzny walczył z władzą komunistyczną. Wymowa ideowa filmu Kazimierza Kutza, który ukazał oddział byłych AK-owców, jako bezideową bandę, wzbudziła sprzeciw w wielu środowiskach. Krytyka była jednak niemożliwa ze względu na działania cenzury. Główne role zagrali: Jerzy Trela, Leonard Pietraszak i Olgierd Łukaszewicz.

1976 - Zmarł Zdzisław Pągowski, artysta malarz, przedstawiciel postimpresjonistycznego realizmu i koloryzmu, projektant rzeźb i pomników oraz tablic pamiątkowych, sztandarów a także sztuki liturgicznej. Związany z Łowiczem, poświęcił temu miastu wiele obrazów, w tym "Most Warszawski w Łowiczu", "Łowiczanki", "Ul. Magazynowa". Prace Zdzisława Pągowskiego przedstawiają także architekturę i zabytki wielu miast: Kazimierza Dolnego, Lublina, Zamościa, Gdańska, Torunia. Urodził się 4 sierpnia 1909 roku.

1977 - W ramach projektu poszukiwania cywilizacji pozaziemskich SETI odebrano tak zwany Sygnał Wow! Nie udało się odczytać źródła sygnału. Jego nazwa wzięła się z notki zostawionej przez Ehmana na wydruku sygnału, gdy okazało się, że niemal idealnie pasuje on do oczekiwanej charakterystyki wiadomości od obcych inteligentnych form życia.

1980 - Do strajku w Stoczni Gdańskiej przyłączyły się pozostałe stocznie Gdańska i Gdyni, porty, komunikacja miejska i inne zakłady Trójmiasta. Zwykli ludzie podwozili osoby czekające z powodu strajku komunikacji na przystankach - wyrażając w ten sposób zrozumienie lub poparcie dla protestu. Około południa władze przerwały łączność telefoniczną Wybrzeża z resztą kraju.

1988 - W kopalni "Manifest Lipcowy" w Jastrzębiu rozpoczął się strajk, który zapoczątkował falę protestów w całej Polsce. Górnicy obok postulatów ekonomicznych postawili żądanie legalizacji NSZZ "Solidarność" i po kilku dniach utworzyli Międzyzakładowy Komitet Strajkowy. 35. rocznica

1996 - Zmarł Max Thurian, szwajcarski teolog chrześcijański, członek ekumenicznej Wspólnoty Taizé. Pod koniec życia przeszedł na katolicyzm. Mając 66 lat przyjął święcenia kapłańskie. Urodził się 16 sierpnia 1921 roku. . 2000 - Został uruchomiony pierwszy polski komunikator internetowy Gadu-Gadu. Pomysłodawcą i twórcą był informatyk Łukasz Foltyn. Pierwszego dnia funkcjonowania zainstalowało GG około 10 tysięcy użytkowników. W 2011 roku Gadu-Gadu miało około siedmiu milionów unikatowych użytkowników, którzy wysyłali do 300 milionów wiadomości dziennie, a co doby powstawało ponad 500 nowych kont.

2000 - W Rzymie rozpoczęły się VIII Światowe Dni Młodzieży. Hasłem przewodnim zwołanych przez papieża Jana Pawła II dni młodzieży były słowa zaczerpnięte z Ewangelii świętego Jana: "A słowo stało się Ciałem i zamieszkało wśród nas". Uroczystości w Rzymie zgromadziły dwa miliony 200 tysięcy uczestników.

2000 - Zmarł Lancelot Lionel Ware, australijski prawnik, kawaler Orderu Imperium Brytyjskiego, jeden z założycieli Mensy, organizacji skupiającej ludzi o wysokim ilorazie inteligencji. Urodził się 5 czerwca 1915 roku.

2004 - Zmarł Sune Karl Bergström, szwedzki biochemik, profesor uniwersytetu w Lund. Laureat Nagrody Nobla w 1982 roku, w dziedzinie medycyny, za badania dotyczące heparyny, powstawania i metabolizmu kwasów żółciowych oraz cholesterolu, izolacji, struktury i działania prostaglandyn. Urodził się 10 stycznia 1916 roku. 2006 - Zmarł Swietozar Rusakow, rosyjski rysownik, twórca filmów animowanych. W latach 1969-1986 był twórcą rysunków do serialu "Wilk i Zając". Urodził się 3 kwietnia 1923 roku.

2009 - Na lotnisku Bemowo w Warszawie odbył się pierwszy polski koncert Madonny. Na występ sprzedano ponad 79 tysięcy biletów, co przyniosło 6,5 miliona dochodu.

2012 - Zmarł Harry Harrison, amerykański pisarz science fiction. Debiutował opowiadaniem science fiction "Skalny nurek", które ukazało się w miesięczniku "Worlds Beyond” w 1951 roku. Przez dziesięć lat pisał scenariusz do komiksowej serii "Flash Gordon". Jego powieść "Przestrzeni! Przestrzeni!" została sfilmowana w 1973 roku pod tytułem "Zielona pożywka" z Charltonem Hestonem w roli głównej. Podczas II wojny światowej służył w armii amerykańskiej. Urodził się 12 marca 1925 roku.

2013 - Zmarł Piotr Szmitke, artysta interdyscyplinarny, twórca i teoretyk sztuk wizualnych, scenograf, kompozytor, dramatopisarz i reżyser, autor i propagator nowego pojęcia w sztuce - metaweryzmu. W 2005 roku wystawił w Operze Śląskiej w Bytomiu autorską operę pod tytułem "Muzeum Histeryczne Mme Eurozy”. W 2009 odbyła się premiera jego filmu "Zbrodnia Ikara”. W tym samym roku trafił też na listę dziesięciu najbardziej wszechstronnych twórców Europy. Urodził się 14 czerwca 1955 roku. 10. rocznica

2013 - W Nicei zmarł Sławomir Mrożek, dramatopisarz, prozaik, rysownik. Zadebiutował w 1950 roku na łamach tygodnika "Przekrój”, jako satyryk. Redaktor "Dziennika Polskiego” i tygodnika "Życie Literackie”. Autor opowiadań i utworów dramatycznych, o tematyce filozoficznej, politycznej, obyczajowej i psychologicznej. Jako dramaturg zaliczany do nurtu teatru absurdu: "Tango”, "Vatzlav”, "Ambasador”, "Miłość na Krymie”, "Męczeństwo Piotra Oheya”, "Indyk”. W latach 1963-1996 przebywał na emigracji, głównie w Meksyku. W 2008 ponownie opuścił kraj, osiadając we Francji. Urodził się 29 czerwca 1930 roku. 10. rocznica

2014 - Podczas rozgrywanych w Zurychu XXII Mistrzostwach Europy w Lekkoatletyce Francuz Yohann Diniz ustanowił czasem trzy godziny 32 minuty i 33 sekundy rekord świata w chodzie na 50 kilometrów. Rekordzistą Polski jest Robert Korzeniowski z wynikiem trzy godziny 36 minut i trzy sekundy, pochodzącym z 2003 roku.

2014 - Zmarł Jan Ekier, światowej sławy pianista, kompozytor i pedagog. Autor licznych kompozycji, w dużej mierze inspirowanych folklorem polskim. Stworzył wiele dzieł fortepianowych, między innymi: "Toccata", "Kolorowe melodie", "Taniec góralski", orkiestrowych - "Suita góralska", baletowych - "Straszak", "Tempo dnia", a także wokalnych - "Pieśni walki podziemnej", "Szturmówka". Jako pianista wsławił się znakomitymi interpretacjami koncertów fortepianowych. Od 1959 roku pełnił funkcję redaktora naczelnego Wydania Narodowego Dzieł Fryderyka Chopina. Był jurorem w kolejnych dziesięciu Konkursach Chopinowskich, od 1949 do 1995 roku. Urodził się 29 sierpnia 1913 roku.

2016 - Podczas XXXI Letnich Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro Anita Włodarczyk zdobyła złoty medal w rzucie młotem, poprawiając wynikiem 82 metry i 29 centymetrów własny rekord świata.

2017 - 13 osób zginęło, a 49 zostało rannych w wyniku runięcia około 200-letniego drzewa podczas obchodów święta Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny na przedmieściach Funchal na portugalskiej Maderze.

2018 - Zmarł Wojciech Müller, plastyk, rektor Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Był współtwórcą i liderem grupy plastycznej "Od Nowa", działającej w latach 70. Tworzył scenografię i oprawę plastyczną do widowisk plenerowych, był jurorem Festiwalu Artystycznego Młodzieży Akademickiej FAMA. Urodził się 13 marca 1947 roku. 5. rocznica

2020 - Zmarł Henryk Wujec, działacz opozycji demokratycznej w PRL, jeden z założycieli Solidarności, więzień polityczny, uczestnik obrad Okrągłego Stołu. Po 1989 roku był posłem na Sejm kilku kadencji, wiceministrem rolnictwa, a także doradcą prezydenta do spraw społecznych. Z wykształcenia fizyk, w 1962 roku rozpoczął działalność w warszawskim Klubie Inteligencji Katolickiej. W latach 1976-1980 wraz z żoną Ludwiką Wujec działał w Komitecie Obrony Robotników, współorganizował pomoc dla pracowników Ursusa i Radomia. Przez cały okres działalności opozycyjnej w PRL prześladowany przez Służbę Bezpieczeństwa PRL. Urodził się 25 grudnia 1940 roku.

2021 - Zmarł legendarny niemiecki piłkarz Gerd Mueller. Uważany był za jednego z najlepszych napastników na świecie. W 1974 roku został mistrzem świata, a dwa lata wcześniej mistrzem Europy. Przez większą część kariery był związany z Bayernem Monachium, z którym kilkukrotnie sięgał po mistrzostwo Niemiec, Puchar Niemiec i Puchar Europy Mistrzów Klubowych. Grając w barwach tego klubu w Bundeslidze i Pucharze Niemiec ustanowił liczne, w większości do dziś niepobite rekordy. Urodził się 3 listopada 1945.

2021 - Po trwającej 3,5 miesiąca ofensywie talibów w Afganistanie, upadła stolica państwa - Kabul. Prezydent Aszraf Ghani ustąpił ze stanowiska i uciekł do Tadżykistanu, a talibowie rozpoczęli przejmowanie władzy.

2022 - Zmarł Rajmund Zieliński, kolarz szosowy i torowy. Triumfator Tour de Pologne z 1964 roku, olimpijczyk z Tokio i Meksyku, czwarty na torowych Mistrzostwach Świata w Brnie w 1969. 14 maja 1965, jako pierwszy Polak wygrał etap jazdy indywidualnej na czas w Wyścigu Pokoju. W 1967 wygrał wyścig Szlakiem Grodów Piastowskich. Urodził się 9 listopada 1940 roku. 1. rocznica

Zobacz także

2023-12-16, godz. 07:30 Kartka z kalendarza 16 grudnia - Święto narodowe Bangladeszu - Dzień Zwycięstwa, obchodzony w rocznicę proklamowania niepodległości w 1971 roku. 16 grudnia - Święto narodowe… » więcej 2023-12-15, godz. 07:30 Kartka z kalendarza 15 grudnia - Dzień Ludwika Zamenhofa, obchodzony w rocznicę urodzin twórcy międzynarodowego języka esperanto w 1859 roku. 15 grudnia - Święto Służby… » więcej 2023-12-14, godz. 07:30 Kartka z kalendarza 1503 - Urodził się Nostradamus, właściwe nazwisko Michael de Nostre-Dame, francuski astrolog, lekarz króla Karola IX, matematyk i wizjoner, okultysta. Autor… » więcej 2023-12-13, godz. 07:30 Kartka z kalendarza 13 grudnia - Dzień Pamięci Ofiar Stanu Wojennego, obchodzony w Polsce. 13 grudnia - Światowy Dzień Skrzypiec. 13 grudnia - Dzień Księgarza, obchodzony… » więcej 2023-12-12, godz. 07:30 Kartka z kalendarza 12 grudnia - Międzynarodowy Dzień Neutralności. 12 grudnia - Międzynarodowy Dzień Powszechnego Ubezpieczenia Zdrowotnego. 12 grudnia - Święto narodowe… » więcej 2023-12-11, godz. 07:30 Kartka z kalendarza 11 grudnia - Międzynarodowy Dzień Terenów Górskich, ustanowiony przez ONZ w 2002 roku, na zakończenie Międzynarodowego Roku Terenów Górskich. 11 grudnia… » więcej 2023-12-10, godz. 07:30 Kartka z kalendarza 10 grudnia - Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka, obchodzony w rocznicę uchwalenia przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych Powszechnej… » więcej 2023-12-09, godz. 07:30 Kartka z kalendarza 9 grudnia - Międzynarodowy Dzień Pamięci i Godności Ofiar Zbrodni Ludobójstwa oraz Zapobiegania tej Zbrodni. 9 grudnia - Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania… » więcej 2023-12-08, godz. 07:30 Kartka z kalendarza 8 grudnia - Polska - Dzień Kupca. 8 grudnia - Buddyzm - Dzień Oświecenia Buddy, najważniejsze buddyjskie święto w roku. » więcej 2023-12-07, godz. 07:30 Kartka z kalendarza 7 grudnia - Międzynarodowy Dzień Lotnictwa Cywilnego, ustanowiony w 1996 przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 7 grudnia - Armenia - Dzień Pamięci Trzęsienia… » więcej
1112131415
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej »