Radio Opole » Kartka z kalendarza » Kartka z kalendarza » Kartka z kalendarza
2024-04-15, 07:30 Autor: IAR/J.Leszczyńska/dok.

Kartka z kalendarza

15 kwietnia - Międzynarodowy Dzień Kombatanta.

15 kwietnia - Światowy Dzień Trzeźwości.

15 kwietnia - Światowy Dzień Sztuki.
1452 - Urodził się Leonardo da Vinci, włoski, renesansowy artysta i uczony: malarz, rzeźbiarz, architekt, inżynier, a także odkrywca, matematyk, anatom, wynalazca, geolog, filozof, muzyk, pisarz. Powszechnie uważa się go za jednego z największych malarzy wszech czasów i za najwszechstronniej utalentowaną osobę w historii. To właśnie talent malarski przysporzył mu największej popularności. Dwie z jego prac, "Mona Lisa" i "Ostatnia Wieczerza", zajmują czołowe miejsca na listach najsławniejszych, najczęściej imitowanych i wspominanych portretów i dzieł malarstwa. Równie wielkie znaczenie w historii sztuki ma szkic Leonarda "Człowiek witruwiański". W Polsce szczególnie znany jest obraz "Dama z gronostajem", który znajduje się w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie. Do czasów dzisiejszych przetrwało najprawdopodobniej 15 jego obrazów. Zmarł 2 maja 1519 roku.

1469 - Urodził się Nanak, indyjski reformator religijny, założyciel i pierwszy guru sikhizmu. Zmarł 22 września 1539 roku. 555. rocznica

1499 - Wojna polsko-turecka: w Krakowie zawarto układ polsko-mołdawski na mocy, którego hospodar Stefan III Wielki przestał być lennikiem króla polskiego Jana I Olbrachta. Oba państwa oraz Węgry i Litwę połączyło przymierze antytureckie. 525. rocznica

1589 - Krzysztof Radziwiłł, zwany "Piorun", został hetmanem wielkim litewskim. Razem z Janem Karolem Chodkiewiczem walczył przeciw Szwecji w wojnie polsko-szwedzkiej. W 1601 pobił armię szwedzką pod Kokenhausen. Było to jedno z pierwszych polskich zwycięstw tej wojny przeciw Szwedom, którzy zajęli prawie całe Inflanty poza Rygą. Po nadejściu na Inflanty Jana Zamoyskiego wraz z 12-tysięczną armią koronną przekazał mu swe wojska i udał się na Litwę. Zmarł 20 listopada 1603 roku w wieku 56 lat. 435. rocznica

1658 - W Skierniewicach zmarł Andrzej Leszczyński, arcybiskup gnieźnieński i prymas Polski od 1653 roku. W czasie potopu szwedzkiego wraz z królem Janem II Kazimierzem wycofał się na Śląsk oraz zabiegał o pomoc dla króla u cesarza rzymskiego i papieża. Był zwolennikiem przeprowadzenia reform państwa. Odznaczał się wybitnymi zdolnościami dyplomatycznymi. Urodził się w 1806 roku w Gołuchowie.

1707 - Urodził się Leonhard Euler, szwajcarski matematyk, fizyk i astronom, jeden z twórców nowoczesnej matematyki. Wprowadził liczne definicje i oznaczenia współczesnej matematyki, opracował ogólne własności funkcji logarytmicznej, zapoczątkował teorię równań różniczkowych cząstkowych. Opublikował też wiele prac z zakresu mechaniki, optyki i astronomii. Zmarł 18 września 1783 roku.

1764 - Zmarła Jeanne Antoinette de Pompadour, markiza, faworyta króla francuskiego Ludwika XV. Wywierała znaczny wpływ na króla i jego politykę, otaczała opieką uczonych, pisarzy i artystów, popierała encyklopedystów. Z jej inicjatywy powstała szkoła wojskowa w Paryżu i fabryka porcelany w Sevres. W kręgach dworskich stała się wyrocznią gustu i mody. Za życia markiza de Pompadour mawiała: "żyjmy hucznie i wesoło, a po nas choćby potop!". Urodziła się 29 grudnia 1721 roku. 260. rocznica

1765 - Zmarł Michaił Łomonosow, wybitny przedstawiciel oświecenia w Rosji, przyrodnik, filozof, poeta. Niezależnie od Lavoisiera sformułował prawo zachowania masy w reakcjach chemicznych, skonstruował refraktometr i fotometr, stworzył rosyjską terminologię naukową. Pomysłodawca utworzenia Moskiewskiego Uniwersytetu Państwowego. Reformator języka literackiego i autor podręcznika "Rossijskaja grammatika”. Urodził się 19 listopada 1711 roku.

1770 - Brytyjski uczony Joseph Priestley wynalazł gumkę do ścierania. Zauważył, że kawałek kauczuku świetnie nadaje się do wycierania śladów ołówka. Grafitowy pył ściera się wraz z włókienkami celulozy, nie uszkadzając papieru. Połączenie ołówka z gumką nastąpiło około 1850 roku za sprawą amerykańskiego wynalazcy Hymana Lippmana.

1786 - Urodził się Walerian Łukasiński, działacz patriotyczny, uczestnik kampanii napoleońskiej, oficer w armii Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego. Był współzałożycielem Wolnomularstwa Narodowego i współorganizatorem Towarzystwa Patriotycznego. W 1822 roku aresztowany i więziony w twierdzy szlisselburskiej do końca życia. Zmarł 27 lutego 1868 roku.

1799 - Urodził się Wojciech Jastrzębowski (podawana jest też data 19 kwietnia 1799 roku), przyrodnik, profesor fizyki, zoologii, mineralogii i ogrodnictwa w Instytucie Agronomicznym w Marymoncie pod Warszawą. Autor prac, między innymi "Historia naturalna” i "Klucz do układu przyrodzonego roślin”. Jeden z twórców ergonomii, autor zegara słonecznego w warszawskich Łazienkach. Zmarł 30 grudnia 1882 roku. 225. rocznica

1800 - Urodził się James Clark Ross, brytyjski oficer marynarki, badacz Arktyki i Antarktydy. W 1841 roku ogłosił Antarktydę angielską posiadłością. Dwa tamtejsze wulkany - Erebus i Terror - wzięły swą nazwę od jego statków, a jego imię nosi morze, wyspa, i lodowiec szelfowy w Antarktyce. Udowodnił, że Antarktyda jest lądem stałym, nie tylko lodową czapą wokół bieguna południowego. Zmarł 3 kwietnia 1862 roku.

1809 - Urodził się Hermann Grassmann, niemiecki matematyk, fizyk i językoznawca, twórca współczesnego rachunku wektorowego. Autor prac między innymi z akustyki, optyki i elektryczności. Zmarł 26 września 1877 roku. 215. rocznica

1832 - Urodził się Wilhelm Buschm, niemiecki autor satyrycznych wierszowanych opowiadań kreskowych, uważany za praojca komiksu. Zmarł 9 stycznia 1908 roku.

1843 - Urodził się Henry James, amerykański pisarz, krytyk i teoretyk literatury, przedstawiciel realizmu psychologicznego, autor powieści: "Dom na placu Waszyngtona”, "Ambasadorowie”, "Portret damy”, "W kleszczach lęku”. Zmarł 28 lutego 1916 roku.

1847 - Zmarł Stefan Witwicki, poeta romantyczny, publicysta, autor słów do popularnej piosenki biesiadnej "Pije Kuba do Jakuba". Przyjaźnił się z Fryderykiem Chopinem, a jego artykuły zwróciły uwagę samego Adama Mickiewicza. Z powodu stanu zdrowia nie brał udziału w powstaniu listopadowym, napisał jednak kilka wierszy patriotycznych, które przyniosły mu rozgłos. W 1832 roku dobrowolnie udał się na emigrację. Należał do współzałożycieli Towarzystwa Braci Zjednoczonych w Paryżu. Urodził się 13 września 1801 roku.

1865 - Urodziła malarka Olga Boznańska, wybitna portrecistka, przedstawicielka polskiego impresjonizmu. Jej najsławniejszym dziełem jest portret "Dziewczynka z chryzantemami" z 1894 roku. W połowie lat 80. XIX wieku wyjechała na studia do Monachium, później przeniosła się do Paryża. Do Polski już nie wróciła. Została odznaczona francuską Legią Honorową i Orderem Polonia Restituta. Zmarła 26 października 1940 roku.

1865 - Zmarł Abraham Lincoln, prezydent Stanów Zjednoczonych w latach 1861-1865. Był zwolennikiem abolicjonizmu, nawoływał do zniesienia niewolnictwa. Jest autorem przepisów, stanowiących, że wolne są dzieci niewolników urodzone od 1850 roku. Zginął z rąk zamachowca. Urodził się 12 lutego 1809 roku.

1870 - Zmarł Antonio Sacchetti, wenecki scenograf i malarz. Do Warszawy przyjechał na stałe w 1729 roku. Był dekoratorem Warszawskich Teatrów Rządowych, autorem ponad 300 dekoracji teatralnych, między innymi do oper Stanisława Moniuszki. Malował panoramy i widoki stolicy. Urodził się 8 stycznia 1790 roku.

1874 - Urodził się Johannes Stark, niemiecki fizyk, profesor politechniki w Akwizgranie. Autor prac z fizyki atomowej. Laureat Nagrody Nobla w 1919 roku, w dziedzinie fizyki. Po II wojnie światowej został skazany za współpracę z reżimem hitlerowskim na cztery lata obozu karnego. Zmarł 21 czerwca 1957 roku. 150. rocznica

1874 - Początek impresjonizmu. W Paryżu otwarto pierwszą wystawę impresjonistów. W atelier przyjaciela, fotografa Félixa Tournachona, znanego jako Nadar, przy bulwarze des Capucines prace zaprezentowało około trzydziestu twórców zbuntowanych przeciw akademizmowi i tradycjom romantycznym - między innymi młody Paul Cézanne, Edgar Degas, Claude Monet, Berthe Morisot, Camille Pissaro, Pierre-Auguste Renoir oraz Alfred Sisley. Pokazali prace odrzucone przez jury tradycyjnego dorocznego Salonu Académie des Beaux-Arts, odbywającego się w Luwrze. Wyróżniała je nowa technika malarska, stawiająca na pierwszym miejscu efekt świetlny. Wystawa cieszyła się zainteresowaniem odwiedzających, krytycy nie szczędzili negatywnych ocen. Impresjoniści starali się uchwycić nieustannie zmieniającą się rzeczywistość i utrwalić subiektywne, ulotne wrażenia, jakie na nich wywarła. Charakterystyczne dla tego kierunku są między innymi jasne barwy, kontrastowy światłocień, rezygnacja z konturów, nietypowy kąt widzenia. Nazwa impresjonizm pochodzi od tytułu obrazu Claude'a Moneta „Impression Soleil Levant” („Impresja, wschód słońca”) z 1872, który był prezentowany na paryskiej wystawie. 150. rocznica

1878 - Urodził się Robert Walser, szwajcarski pisarz, autor wierszy, powieści, dramatów, krótkich utworów prozatorskich oraz powieści: "Rodzeństwo Tanner”, "Willa pod Gwiazdą Wieczorną”, "Jakub von Gunter". Mistrzostwo stylu osiągnął w małych formach prozatorskich, odnotowując drobne wydarzenia i związane z nimi lęki oraz przeżycia. Bywa porównywany z Franzem Kafką. Zmarł 25 grudnia 1956 roku.

1879 - Urodził się Zygmunt Słomiński, inżynier budownictwa, polityk, prezydent Warszawy. Inicjator akcji "Warszawa czysta”. Za jego prezydentury między innymi rozpoczęto chlorowanie wody wodociągowej, zmodernizowano i przebudowano miejską gazownię. Zginął rozstrzelany przez Niemców, 12 lutego 1943 roku. Na warszawskich Powązkach znajduje się jego symboliczny grób. 145. rocznica

1886 - Urodził się Tadeusz Kutrzeba, generał, uczestnik bitwy warszawskiej 1920 roku, dowódca Armii "Poznań” i Armii "Pomorze” podczas wojny obronnej 1939 roku i bitwy nad Bzurą. Wojnę spędził w niewoli niemieckiej, a od 1945 roku przebywał w Londynie. Uznawany za jednego z najwybitniejszych sztabowców II Rzeczypospolitej. Zmarł w Wielkiej Brytanii, 8 stycznia 1947 roku. W 1957 jego prochy przewieziono do Polski i pochowano na Powązkach w Warszawie.

1889 - Urodził się Kalman Szapiro, cadyk, rabin Piaseczna. Podczas II wojny światowej przybywał w warszawskim getcie, gdzie angażował się w działalność samopomocową. Autor mów odnalezionych w Archiwum Ringelbluma. Podczas powstania w getcie warszawskim został deportowany do niemieckiego obozu zagłady w Trawnikach. Został zamordowany prawdopodobnie 3 listopada 1943 roku, kiedy to rozstrzelano wszystkich więźniów obozu. 135. rocznica

1893 - Urodził się Harmon Chadbourn Rorison, kapitan pilot Wojska Polskiego. Amerykański ochotnik, uczestnik I wojny światowej i wojny polsko-bolszewickiej, kawaler Orderu Virtuti Militari. Zmarł 27 lutego 1976 roku.

1894 - Urodziła się Bessie Smith, amerykańska wokalistka, zwana "Cesarzową bluesa". Była najbardziej znaną i najpopularniejszą wykonawczynią tego rodzaju muzyki lat 20. i 30. XX wieku. W sumie nagrała 123 piosenki, z których najbardziej znane były: "St Louis Blues", "Summertime" oraz "Nobody Knows When You're Down and Out". Zmarła 26 września 1937 roku w wyniku obrażeń odniesionych podczas wypadku samochodowego. 130. rocznica

1894 - Urodził się Nikita Chruszczow, radziecki polityk, działacz partyjny i państwowy, w latach 1953-1964 I sekretarz Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego. Referatem "O kulcie jednostki i jego następstwach”, wygłoszonym na XX Zjeździe KPZR, w 1956 roku zapoczątkował proces destalinizacji kraju. Za czasów jego rządów powstał Mur Berliński i doszło do strącenia amerykańskiego samolotu zwiadowczego Lockheed U-2 nad Swierdłowskiem. Jego rządy zakończył spisek najbliższych współpracowników. Po odsunięciu od władzy mieszkał w daczy niedaleko Moskwy, dyktując swoje pamiętniki, które zostały opublikowane na Zachodzie. Zmarł 11 września 1971 roku. 130. rocznica

1896 - W Atenach zakończyły się I Letnie Igrzyska Olimpijskie. Rywalizowano w dziewięciu dyscyplinach: gimnastyce, kolarstwie, lekkoatletyce, pływaniu, podnoszeniu ciężarów, strzelectwie, szermierce, tenisie i zapasach. W klasyfikacji drużynowej zwyciężyli Amerykanie, którzy zdobyli 11 złotych, siedem srebrnych i dwa brązowe medale. Gospodarze zajęli drugie miejsce, mając na koncie 10 złotych, 17 srebrnych i 19 brązowych medali. W igrzyskach uczestniczyło 245 zawodników z 14 reprezentacji. Nie startowali Polacy.

1902 - Zmarł Józef Wincenty Piłsudski, ziemianin, przemysłowiec, ojciec marszałka Józefa Piłsudskiego. Urodził się 22 lutego 1833 roku.

1903 - Urodziła się Maria Modzelewska, aktorka filmowa kina niemego i dźwiękowego, która wystąpiła w wielu produkcjach z okresu międzywojennego. Jedna z najwybitniejszych aktorek teatru międzywojennego. Zagrała między innymi w filmach: "Iwonka", "O czym się nie myśli", "Ziemia obiecana" i "Przedwiośnie". Zmarła 25 września 1997 roku.

1907 - Urodził się Edward Przybysz, harcmistrz, założyciel harcerstwa błońskiego, sierżant podchorąży rezerwy Wojska Polskiego, działacz Związku Odbudowy Rzeczypospolitej, pedagog. Zmarł 18 lipca 1944 roku, w wyniku ran odniesionych podczas ucieczki z niemieckiego obozu zagłady na Majdanku.

1907 - Urodził się Nikolaas "Niko” Tinbergen, holenderski etolog i ornitolog. Laureat Nagrody Nobla z dziedziny fizjologii lub medycyny w 1973 roku za odkrycia dotyczące etologii społeczeństw zwierzęcych. Jego starszy brat był pierwszym laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii. Zmarł 21 grudnia 1988 roku.

1910 - Urodził się Miguel Najdorf (przed zmianą obywatelstwa Mieczysław Najdorf) szachista, pochodzenia żydowskiego, występujący od 1944 roku w barwach Argentyny. W okresie powojennym należał do ścisłej światowej czołówki. Wystąpił 14-krotnie na olimpiadach - 11 razy w barwach Argentyny i trzy razy w reprezentacji Polski. Wniósł duży wkład w rozwój teorii szachowej, głównie obrony sycylijskiej i królewsko-indyjskiej. Zmarł 4 lipca 1997 roku.

1912 - Urodził się Kim Ir Sen, komunistyczny przywódca Korei Północnej, od 1953 roku - premier, od 1972 roku - prezydent. Całkowicie odizolował kraj od zagranicy i stosując terror policyjny wobec społeczeństwa, zdobył władzę dyktatorską. Z czasem wprowadził kult własnej osoby, jako Wielkiego Przywódcy. Zmarł 8 lipca 1994 roku.

1912 - Po zderzeniu z górą lodową, w pobliżu Ameryki Północnej zatonął brytyjski parowiec transatlantycki "Titanic" z 2 200 osobami na pokładzie. Uratowano około 700 osób. Katastrofa "Titanica" była badana przez dwie komisje, brytyjską i amerykańską, stała się też kanwą wielu utworów literackich i dzieł filmowych dokumentalnych i fabularnych. Najgłośniejszym z nich był "Titanic" kanadyjskiego reżysera Jamesa Camerona z 1997 roku. Film ten zdobył aż 11 Oscarów.

1917 - I wojna światowa: przewożący żołnierzy brytyjski statek pasażerski "Cameronia” został zatopiony na Morzu Śródziemnym przez niemiecki okręt podwodny U-33. Zginęło 210 osób.

1920 - Urodził się Arnold Słucki, poeta, tłumacz poezji rosyjskiej i radzieckiej, w latach 50. - redaktor tygodnika "Przegląd Kulturalny". Opublikował z grupą studentów filozofii list otwarty, w którym skrytykowano profesora Władysława Tatarkiewicza, co stało się pretekstem do odsunięcia go od zajęć. Arnold Słucki opuścił Polskę w 1968 roku, w wyniku wydarzeń marcowych - prześladowania i wysiedleń osób pochodzenia żydowskiego. Zmarł 15 listopada 1972 roku w Berlinie Zachodnim.

1920 - Urodził się Richard von Weizsäcker, szósty prezydent Republiki Federalnej Niemiec. Urząd sprawował w latach 1984-1994. Zmarł 31 stycznia 2015 roku.

1921 - Urodził się Wojciech Pilarski, aktor teatralny i filmowy, reżyser, dyrektor teatru, współtwórca i dwukrotny dyrektor Teatru Nowego w Łodzi, którego aktorem był aż do śmierci. Wystąpił w obrazach: "Ostatnie dni”, "Kierunek Berlin”, "Gromada”, "Znachor”. Zmarł 20 czerwca 1988 roku.

1922 - Sejm RP ratyfikował Traktat Ryski, kończący wojnę polsko-bolszewicką. Składał się z 26 artykułów. Obydwie strony zobowiązały się w nim do nieingerowania w sprawy wewnętrzne drugiego państwa. Traktat zakończył wojnę polsko-bolszewicką z lat 1919-1920, ustalał przebieg granic między tymi państwami oraz regulował inne sporne dotąd kwestie.

1923 - Urodził się Tadeusz Bieńkowicz, pseudonim "Rączy”, generał brygady Wojska Polskiego, uczestnik II wojny światowej, podoficer Armii Krajowej, "żołnierz wyklęty”, ofiara represji stalinowskich. Aresztowany w 1950 roku, został poddany wielomiesięcznym przesłuchaniom i torturom, a później skazany na karę dożywotniego więzienia, mimo iż nie przyznał się do stawianych zarzutów. Zrehabilitowany został na początku lat 90. Zmarł 13 grudnia 2019 roku.

1924 - Zebranie założycielskie akcjonariuszy powstającego Banku Polskiego. Prezesem placówki został Stanisław Karpiński. Otwarcie instytucji nastąpiło 28 kwietnia. Głównymi zadaniami Banku Polskiego było: emisja pieniądza, regulowanie obiegu pieniężnego i ułatwianie zaciągania kredytów. Powołanie banku było jednym z etapów reformy monetarnej Władysława Grabskiego. Bank Polski został zastąpiony 2 lutego 1945 roku przez Narodowy Bank Polski. 100. rocznica

1926 - Urodził się Igor Przegrodzki, aktor teatralny i filmowy, reżyser i pedagog, przez większość kariery związany z wrocławskim Teatrem Polskim. Kreował role w sztukach: "Mozart i Salierim" Aleksandra Puszkina, "Sprawa Dantona" Stanisławy Przybyszewskiej, "Ślub" Witolda Gombrowicza czy "Krzesła" Eugene'a Ionesco. Zmarł 27 lipca 2009 roku.

1927 - W Warszawie zmarł Feliks Perl, działacz socjalistyczny, publicysta, jeden z głównych teoretyków PPS, w latach 1915-1927 redaktor naczelny "Robotnika". Jego pogrzeb stał się wielką manifestacją, w której uczestniczyły tysiące robotników. Urodził się 26 kwietnia 1871 roku.

1927 - Urodził się Albert Harry Goldman, amerykański profesor i pisarz. Autor wielu artykułów i książek poświęconych kulturze i znanym osobowościom amerykańskiego przemysłu muzycznego. Jego najbardziej znanymi książkami są kontrowersyjne biografie Elvisa Presleya i Johna Lennona. Zmarł 28 marca 1994 roku.

1927 - Zmarł Gaston Leroux, francuski pisarz i reporter, znany z tak zwanej literatury weird fiction. Z zawodu prawnik. Pisał głównie powieści detektywistyczne. Jego pozycja w literaturze francuskiej XIX wieku porównywana bywa do Edgara Allana Poego i Arthura Conana Doyle'a. Najsłynniejszą powieścią Lerouxa jest "Upiór w operze". Wszystkie jego utwory objęte były w 1951 roku zapisem cenzury w Polsce, podlegały natychmiastowemu wycofaniu z bibliotek. Urodził się 15 kwietnia 1868 roku.

1931 - Urodził się Tomas Tranströmer, Szwed, jeden z najwybitniejszych poetów współczesnych. Laureat literackiej Nagrody Nobla za rok 2011. Jest autorem wierszy tłumaczonych na ponad 60 języków. Wydał zbiory "Tajemnice na drodze", "Dźwięki i ślady", "Mrocznowidzący", "Żywym i umarłym". Jest też autorem wspomnień "Muzeum motyli". Zmarł 26 marca 2015 roku.

1932 - Hrabia Adam Branicki ofiarował Bibliotece Narodowej zbiory Biblioteki Wilanowskiej. Były to cenne druki, zwłaszcza z XVIII wieku oraz zbiór rycin i rysunków. W dokumencie opisano około 50 tysięcy tomów i 2204 teki z około 15 tysiącami rycin. Obecnie przechowywana są w tak zwanej Sali Wilanowskiej Pałacu Krasińskich w Warszawie. Adam Maria Jan Branicki urodził się 30 marca 1892 w Krakowie, a zmarł 2 grudnia 1947 w Otwocku.

1934 - Urodził się Andrzej Kopiczyński, aktor filmowy i teatralny, związany przez lat wiele lat z warszawskim Teatrem Kwadrat, znany głównie, jako bohater serialu "Czterdziestolatek" - czyli inżynier Karwowski. Zagrał też w obrazach: "Kopernik", "Korczak", "Lokatorzy". Laureat nagrody Polskiego Radia dla młodego aktora za rolę Maksimowa w "Kolegach" w 1963 roku. Zmarł 13 października 2016 roku. 90. rocznica

1936 - Zmarł Jan Gabriel Grochmalicki, zoolog, współzałożyciel i profesor Uniwersytetu Poznańskiego, działacz ochrony przyrody, pierwszy prezes oddziału Międzynarodowego Towarzystwa Ochrony Żubra. Napisał wiele prac w dziedzinie zoologii eksperymentalnej i fauny wodnej. Urodził 24 marca 1883 roku.

1937 - Urodził się Robert W. Gore, amerykański inżynier chemii, przedsiębiorca i wynalazca, twórca goreteksu. Jako student drugiego roku opracował w 1957 roku z teflonu tworzywo służące do izolacji przewodów, które było wykorzystywane do programu kosmicznego "Apollo". W 1969 roku odkrył, że rozciągając PTFE można stworzyć porowatą strukturę, w efekcie czego stworzył membranę tworzącą lekki, nieprzemakalny i oddychający materiał. W 1976 wprowadził na rynek tkaninę pod nazwą Gore-Tex, którą już w tym samym roku, jako pierwsza zastosowała firma Early Winters, tworząc namioty, a rok później ubrania. Zmarł 17 września 2020 roku.

1938 - Urodził się arcybiskup Sawa, imię świeckie - Michał Hrucyniak, od 1998 roku zwierzchnik autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w Polsce. Wcześniej - prawosławny ordynariusz Wojska Polskiego, w randze generała brygady. Historycy związani z IPN, na podstawie analizy akt SB twierdzą, że w 1966 przyszły metropolita został pozyskany, jako Tajny Współpracownik "Jurek”. Sam duchowny twierdził, że nie podpisał żadnego zobowiązania do współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa, a jedynie ślubowanie na wierność PRL.

1938 - Urodziła się Claudia Cardinale, gwiazda kina włoskiego i europejskiego. Stworzyła kreacje w filmach: Luchina Viscontiego "Lampart”, Frederica Felliniego "Osiem i pół”, Wernera Herzoga "Fitzcarraldo”. Grała w filmach sensacyjnych, westernach i komediach. Obok Sophii Loren i Giny Lollobrigidy największa gwiazda kina włoskiego. Jej dokonania aktorskie były wielokrotnie zauważane i doceniane na krajowych i zagranicznych festiwalach filmowych. W 2002 na Festiwalu Filmowym w Berlinie została uhonorowana Złotym Niedźwiedziem za całokształt twórczości.

1939 - Założono Stronnictwo Demokratyczne. Na czele partii stanęli Mieczysław Michałowicz i Mikołaj Kwaśniewski. W czasie II wojny światowej Stronnictwo działało w strukturach Polski Walczącej. Po klęsce Niemiec SD była partią sojuszniczą PPR, PZPR i ZSL. Miało kilkudziesięciu przedstawicieli w każdej kadencji Sejmu PRL. W III RP jest to niewielkie ugrupowanie startujące z list różnych komitetów wyborczych. 85. rocznica

1940 - Urodził się Jeffrey Archer, brytyjski polityk i pisarz. Autor poczytnych powieści z wątkiem sensacyjnym: "Kane i Abel”, "Córka marnotrawna”, "Sprawa honoru”, "Co do grosza”, "Dziennik więzienny”, "Synowie fortuny”, "Czy powiemy pani prezydent”, "Ewangelia według Judasza”.

1942 - Zmarł Robert Musil, austriacki pisarz, autor nowel, powieści i dramatów. Twórca powieści "Niepokoje wychowanka Torlessa" i "Człowiek bez właściwości". Motywem przewodnim twórczości Musila był kryzys wartości oświeceniowych, który ogarnął Europę na początku XX wieku oraz problem etyki. Urodził się 6 listopada 1880 roku.

1942 - W kamieniołomach w krakowskiej dzielnicy Podgórze, niedaleko obozu Kraków Płaszów, Niemcy utworzyli obóz pracy "Liban". Więziono w nim osoby, które próbowały uciekać z Baudienstu lub z innych miejsc pracy przymusowej. Osadzani tu byli także ludzie złapani na ulicach po godzinie policyjnej. Średnio przebywało w nim 400 więźniów. Łącznie przez obóz przeszło ponad dwa tysiące osób. Obóz istniał do lipca 1944 roku. W kamieniołomie "Liban" nagrywano zdjęcia do filmu "Lista Schindlera" Stevena Spielberga.

1943 - W getcie w Kopyczyńcach w dawnym województwie tarnopolskim Niemcy rozstrzelali około 500 Żydów.

1943 - Urodził się Robert Lefkowitz, amerykański biochemik i lekarz, laureat Nagrody Nobla w 2012 roku, wraz z Brianem Kobilką, w dziedzinie chemii, za badania receptorów sprzężonych z białkami G. Jego dziadkowie wyemigrowali z Polski do Stanów Zjednoczonych pod koniec XIX wieku.

1943 - Zbrodnia Katyńska: Sowieckie Biuro Informacyjne stwierdziło, że polscy jeńcy byli zatrudnieni na robotach budowlanych na zachód od Smoleńska i "wpadli w ręce niemieckich katów faszystowskich w lecie 1941 roku, po wycofaniu się wojsk radzieckich z rejonu Smoleńska". Dwa dni wcześniej Niemcy podali oficjalnie informację o odkryciu masowych grobów w Katyniu. Polski rząd na uchodźstwie i Niemcy niemal równocześnie zwróciły się Międzynarodowego Czerwonego Krzyża o śledztwo w tej sprawie - na co Moskwa zareagowała oskarżeniem Polski o współprace z nazistami. ZSRR uznało rzekomą współpracę z Niemcami za pretekst do zerwania stosunków dyplomatycznych z polskim rządem na uchodźstwie i zaczęło tworzyć własne, marionetkowe przedstawicielstwo władz polskich.

1944 - Funkcjonariusze 4. Pułku Policyjnego SS, złożonego z ukraińskich ochotników z Galicji zaatakowali mieszkańców wsi Chodaczków Wielki - obecnie położonej na Ukrainie w obwodzie tarnopolskim. Według różnych źródeł, zginęło od 250 do 862 osób. Ofiary pochowano w zbiorowej mogile. Po wojnie ocalałych Polaków z Chodaczkowa Wielkiego przesiedlono na tak zwane Ziemie Odzyskane. 80. rocznica

1945 - Wojska brytyjskie wyzwoliły niemiecki obóz koncentracyjny w Bergen-Belsen. Mimo wielkich wysiłków, aby uratować tych, którzy przeżyli, do końca kwietnia zmarło dziewięć tysięcy osób, a do końca czerwca jeszcze kolejne cztery tysiące ludzi. W obozie zginęło około 50 tysięcy więźniów i około 20 tysięcy jeńców wojennych. W Bergen Belsen zmarła między innymi Anne Frank, żydowska dziewczynka z Holandii, autorka znanych na całym świecie pamiętników.

1945 - Wykonano wyrok śmierci na Arthurze Hermannie Florstedtcie, niemieckim funkcjonariuszu nazistowskim, zbrodniarzu wojennym, komendancie obozu zagłady Majdanek. We wrześniu 1943 został aresztowany przez gestapo. Postawiono mu zarzuty nadużycia władzy i przywłaszczenia mienia zamordowanych ofiar. Sąd SS i Policji skazał Florstedta na karę śmierci.

1945 - W Krakowie ukazał się pierwszy numer ilustrowanego tygodnika "Przekrój", którego szczyt popularności przypadł na lata 70. ubiegłego wieku. Twórcą i redaktorem naczelnym przez 25 lat, był Marian Eile, publicysta i rysownik. Na łamach tygodnika publikowali między innymi Sławomir Mrożek, Julian Tuwim. Przez kilkadziesiąt lat z "Przekrojem" był związany też Ludwik Jerzy Kern. Do historii przeszła końcowa rubryka "Przekroju" zatytułowana "Rozmaitości", gdzie czytelnicy mogli śledzić rysunkowe przygody profesora Filutka. Ich autorem był grafik i rysownik Zbigniew Lengren. Obecnie "Przekrój" jest wydawany, jako kwartalnik, istnieje również jego wydanie internetowe.

1947 - Urodził się Jacek Lech, piosenkarz. Początkowo występował z zespołem Czerwono-Czarni, później już, jako samodzielny wokalista. Jego największe przeboje to: "Bądź dziewczyną moich marzeń”, "Pozwólcie śpiewać ptakom”, "Latawce porwał wiatr”. Z zespołem Czerwono-Czarni wziął udział we wspólnym koncercie z The Rolling Stones oraz w wystawieniu mszy beatowej "Pan przyjacielem moim". W 2005 został odznaczony Brązowym Medalem "Zasłużony Kulturze - Gloria Artis”. Zmarł 25 marca 2007 roku.

1948 - Urodził się Piotr Kuźniak, wokalista, aranżer i multiinstrumentalista. Członek i solista Poznańskich Słowików. W 1993, po reaktywacji Trubadurów, zastąpił Krzysztofa Krawczyka. Sporą popularność przyniosły mu interpretacje piosenek Czesława Niemena. Od 2012 członek zespołu "Poznakowski Band”.

1949 - Urodziła się Ałła Pugaczowa, rosyjska piosenkarka, kompozytorka, autorka tekstów, aktorka. Dysponuje głosem o rozpiętości ponad trzech oktaw i charakterystycznej barwie z chrypką. Wykształciła swoisty styl interpretacji, z pogranicza piosenki aktorskiej i rockowej, prezentowany w ramach konceptualnych widowisk estradowych: teatru piosenki. Od początku lat 80. stała się w ZSRR obiektem swoistego kultu. Należy do najbogatszych Rosjan, pod swoim nazwiskiem produkuje perfumy, buty i odzież. 17 kwietnia 2019 odbył się jubileuszowy koncert Ałły Pugaczowej na Kremlu w Moskwie, z okazji 70. urodzin piosenkarki. 75. rocznica

1953 - W komunistycznym więzieniu na Mokotowie w Warszawie został zamordowany Stefan Pietrusiński pseudonim "Rysiek”, działacz konspiracji powojennej w okresie Polski Ludowej, oskarżony i skazany przez władze komunistyczne PRL na karę śmierci. W czasie pracy w Ministerstwie Obrony Narodowej uczestniczył w akcji o kryptonimie "O.W.” - "opanowanie wojska", która miała polegać na werbowaniu żołnierzy do konspiracji i przygotowaniu przyszłego powstania zbrojnego. Kawaler Krzyża Wielkiego Orderu Odrodzenia Polski. Urodził się 2 września 1929 roku.

1955 - Ray Kroc otworzył w Des Plaines w stanie Illinois w USA, pierwszą restaurację sieci McDonald’s. Firma jest obecnie największą na świecie siecią restauracji szybkiej obsługi. W Polsce działa od 1992 roku.

1957 - Urodził się Jan Pelc, czeski pisarz. Jego najbardziej znaną powieścią jest "...a bude hůř " ("...będzie gorzej"), opisująca czeską kontrkulturę w Czechosłowackiej Republice Socjalistycznej w latach komunizmu. Opublikowana w 1985 roku w Kolonii powieść wywołała dyskusję wśród czeskiej emigracji oraz w kręgach czechosłowackiej opozycji; padały zarzuty o brak patriotyzmu i pornografię. W 1985 roku Jan Pelc zajął drugie miejsce w plebiscycie Radia Wolna Europa na najpopularniejszego czeskiego pisarza. W Polsce powieść ta została wydana po raz pierwszy jeszcze w drugim obiegu, nakładem Solidarności Polsko-Czechosłowackiej w 1989 roku.

1959 - Urodziła się Emma Thompson, brytyjska aktorka, scenarzystka i producentka filmowa. Zagrała w obrazach: „Wiele hałasu o nic”, „W imię ojca”, „Okruchy dnia”, „Junior”, „Barwy kampanii”, „Jestem legendą”. Za rolę w obrazie „Powrót do Howards End” otrzymała w 1992 roku Oscara. Drugą statuetkę otrzymała w 1996, za scenariusz „Rozważnej i romantycznej”. 65. rocznica

1963 - Urodziła się Beata Szydło, samorządowiec, polityk. W 2010 roku została wybrana na wiceprezesa Prawa i Sprawiedliwości. Od listopada 2015 roku do grudnia 2017 była premierem. Od grudnia 2017 do 2019 roku pełniła stanowisko wicepremiera w rządzie Mateusza Morawieckiego. W latach 2019-2024 posłanka do Parlamentu Europejskiego IX kadencji. W 2016 roku znalazła się na 10. miejscu w rankingu 22 najbardziej wpływowych kobiet w polityce czasopisma „Forbes” i jednocześnie na 31. miejscu jego listy 100 najbardziej wpływowych kobiet świata.

1967 - Stoczni Gdańskiej nadano imię Włodzimierza Lenina.

1967 - Zmarł Toto, właściwie Antonio Clemente, włoski aktor, pisarz, kompozytor i autor tekstów. Toto uważany jest za ulubionego włoskiego artystę wszech czasów i za największego aktora ubiegłego stulecia. Zagrał między innymi w filmach: "Złodzieje i policjanci", "Sprawcy nieznani" oraz "Ptaki i ptaszyska". Urodził się 15 lutego 1898 roku.

1968 - Urodził się Robert Friedrich, pseudonim "Litza", gitarzysta, wokalista, muzyk Acid Drinkers i pomysłodawca zespołu dziecięcego Arka Noego. W latach 1994-2000 i 2009-2015 występował w zespole Kazika Staszewskiego - Kazik na Żywo. Natomiast od 2010 roku tworzy formację Luxtorpeda. Nakładem Wydawnictwa Znak ukazały się dwie książki autorstwa Roberta Friedricha i Adama Szustaka: "Wilki dwa. Męska przeprawa przez życie" oraz "Wilki dwa. W obronie stada".

1970 - W rewanżowym meczu półfinałowym Pucharu Zdobywców Pucharów Górnik Zabrze zremisował na Stadionie Śląskim w Chorzowie z AS Roma 2:2. O awansie polskiej drużyny do finału zdecydowało losowanie po trzecim meczu, zakończonym ponownie remisem, rozegranym 22 kwietnia w Strasburgu. Był to jeden z największych sukcesów polskiej piłki klubowej. W finale PZP Górnik Zabrze przegrał z Manchesterem City 1:2.

1972 - Rozpoczęto budowę Huty Katowice. Decyzję o rozpoczęciu prac podjął VI Zjazd PZPR. Jako miejsce lokalizacji huty ustalono obszar o powierzchni ponad tysiąca hektarów w Zagłębiu Dąbrowskim, pomiędzy Gołonogiem, Ząbkowicami Będzińskimi, Łośniem i Strzemieszycami. Decyzja o wybudowaniu w tym miejscu ówcześnie największego i najnowocześniejszego w PRL kombinatu metalurgicznego podjęta została de facto przez Edwarda Gierka. W prace zaangażowanych było 50 tysięcy osób ze 100 przedsiębiorstw, a ponad 140 dostawców z kraju dostarczało maszyny i urządzenia.

1980 - Zmarł Jean Paul Sartre, pisarz i filozof francuski, twórca systemu filozoficznego zwanego egzystencjalizmem, sformułowanego pod wpływem Heideggera, Hegla i Kirkegaarda. Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatury za rok 1964. Urodził się 21 czerwca 1905 roku.

1982 - W dniu 70. urodzin przywódcy Korei Północnej Kim Ir Sena zakończono budowę "modelowego miasta socjalistycznego” - Pjongjangu. Obecnie to główny ośrodek gospodarczy i naukowo-kulturowy kraju.

1983 - Rozpoczęto budowę warszawskiego metra. Pierwszy odcinek oddano do użytku z czteroletnim opóźnieniem, 7 kwietnia 1995 roku. Pełną projektowaną długość linia osiągnęła dopiero w 2008 roku. Obecnie trwa rozbudowa drugiej linii warszawskiego metra.

1986 - Zmarł Jean Genet, dramatopisarz francuski, przedstawiciel awangardy teatralnej, autor powieści opisujących świat przestępczy, poezji i wspomnień. Jego najważniejsze utwory to: "Pokojówki", "Balkon", "Cud róży" i "Dziennik złodzieja". Urodził się 19 grudnia 1910 roku.

1989 - Tragedia na stadionie w Sheffield. Podczas meczu półfinału Pucharu Anglii między Liverpoolem FC a Nottingham Forest na przepełnionych trybunach obiektu zginęło 96 osób. Przyczyną katastrofy była fatalna organizacja meczu i złe zachowanie policji, która nie potrafiła zapanować nad tragicznymi wydarzeniami. Większość ofiar została stratowana. Liverpool nigdy później nie rozegrał żadnego meczu 15 kwietnia. Najmłodszą ofiarą katastrofy na Hillsborough był 10-letni Jon-Paul Gilhooley, kuzyn wieloletniego kapitana the Reds, Stevena Gerrarda. 35. rocznica

1989 - Początek demonstracji na placu Tiananmen w Pekinie. Studenci popierani przez pekińskich robotników żądali rozpoczęcia reform politycznych, demokratyzacji życia publicznego oraz rozprawy z narastającą korupcją. 4 czerwca armia chińska zmasakrowała studentów używając czołgów i karabinów maszynowych, a później ciężkiego sprzętu budowlanego. Według różnych źródeł na placu Tienanmen i przedmieściach Pekinu zginęło nawet do 10 tysięcy osób. Według oficjalnych informacji chińskich władz - śmierć poniosło 241 osób, a siedem tysięcy zostało rannych. 35. rocznica

1990 - Zmarła Greta Garbo, szwedzka aktorka filmowa, legenda kina lat 30. XX wieku, czterokrotnie nominowana do Oscara. Zagrała w obrazach: "Mata Hari", "Królowa Krystyna", "Anna Karenina", "Dama kameliowa". Była nazywana "boską Gretą" i "białym płomieniem Szwecji". Urodziła się 18 września 1905 roku, w Sztokholmie.

1990 - Zmarł Ulrich Becher, niemiecki pisarz i działacz antyfaszystowski. W 1933 wyemigrował z Niemiec, a od 1954 mieszkał w Bazylei. Autor między innymi powieści "Polowanie na świstaki” i noweli "Błądzić jest rzeczą ludzką”. Urodził się 21 stycznia 1910 roku.

1992 - Rozpoczęła się misja polskiego kontyngentu wojskowego w Chorwacji. W szczytowym okresie liczył on prawie 1200 żołnierzy, co czyni go trzecim, co do wielkości polskim kontyngentem wojskowym w historii. Działania polskich żołnierzy polegały na: konwojowaniu transportów z pomocą humanitarną, patrolowaniu wyznaczonego terenu i zapewnieniu bezpieczeństwa ludności cywilnej.

1993 - Zmarł Leslie Charteris, angielski pisarz, scenarzysta filmowy, twórca postaci Simona Templera, czyli Świętego. Urodził się 12 maja 1907.

1994 - Ministrowie handlu z ponad 100 państw, w tym Polski, podpisali w Marrakeszu w Maroko Akt Końcowy IX Rundy Urugwajskiej i Porozumienie Ustanawiające Światową Organizację Handlu (WTO). Organizacja WTO zaczęła działać od 1 stycznia 1995 roku. Głównym jej zadaniem jest liberalizacja międzynarodowego handlu dobrami i usługami, prowadzenie polityki inwestycyjnej wspierającej handel, rozstrzyganie sporów dotyczących wymiany handlowej, przestrzegania praw własności intelektualnej. 30. rocznica

1994 - Zmarł Bernt Engelmann, niemiecki pisarz i dziennikarz, związany z lewicą społeczną. Autor zbioru reportaży "Wy na górze - my na dole” i antypodręcznika historii Niemiec "Zjednoczeni przeciwko prawu i wolności”. Urodził się 20 stycznia 1921 roku. 30. rocznica 1998 - Zmarł Pol Pot, kambodżański komunistyczny dyktator, w młodości mnich buddyjski, uczeń Jean-Paula Sartre'a. Twórca ludobójczego kambodżańskiego ugrupowania Czerwonych Khmerów, którzy w latach swoich rządów, na tak zwanych "polach śmierci" zamordowali prawie dwa miliony mieszkańców kraju. Urodził się prawdopodobnie 19 maja 1925 roku.

2000 - Komendant Główny Policji powołał Centralne Biuro Śledcze. Powstało z połączenia działającego od 1994 Biura do Walki z Przestępczością Zorganizowaną oraz istniejącego trzy lata krócej Biura do Spraw Narkotyków. Zajmuje się w całym kraju rozpoznawaniem, zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości zorganizowanej.

2001 - Zmarł Joey Ramone, wokalista amerykańskiej grupy punkowej Ramones. Był współtwórcą większości repertuaru tej kapeli. Jego solowy album "Don't Worry About Me" został wydany już po jego śmierci w 2002 roku. Promował go cover Louisa Armstronga "What a Wonderful World". Joey Ramone urodził się 19 maja 1951 roku.

2002 - Zmarł Szymon Kobyliński, grafik, rysownik, karykaturzysta, scenograf, eseista i dziennikarz. Jeden z prekursorów polskiego komiksu. Był autorem programów telewizyjnych i radiowych. Popularyzował polską kulturę oraz historię. Był znawcą broni i barwy Wojska Polskiego, broni białej oraz zbroi, głównie z okresu I Rzeczypospolitej. Autor książek "Pasjans erotyczny" i "Nasi zbrojni". Wystąpił w filmie i serialu "Ogniem i mieczem", gdzie zagrał senatora Ostroroga. Przewodniczył jury, które wybrało ostateczną wersję graficzną Orderu Uśmiechu, autorstwa 9-letniej Ewy Chrobak. Urodził się 22 maja 1927 roku.

2002 - Zmarł Damon Knight, amerykański pisarz, redaktor i wydawca oraz krytyk science fiction i fantasy. Założyciel i pierwszy prezes Science Fiction Writers of America. Niektóre opowiadania pisał pod pseudonimem Stuart Fleming. Miał duży wpływ na kształtowanie się amerykańskiej fantastyki naukowej, jako redaktor magazynów i antologii. Choć wydał sporo książek i opowiadań to jego dzieła literackie nie miały tak szerokiego odbioru jak jego dokonania edytorskie. Najbardziej cenione były jego miniatury literackie. Urodził się 19 września 1922 roku.

2005 - Zmarł Kazimierz Koźniewski, pisarz, publicysta, historyk harcerstwa, przez lata związany z "Polityką" i "Przekrojem". Autor około 50 książek, w tym powieści: "Piątka z ulicy Barskiej", "Szczotka do butów", "Historia, co tydzień", a także około sześciu tysięcy artykułów w prasie periodycznej. Urodził się 26 lipca 1919 roku.

2006 - Zmarł Norbert Kuźnik, kompozytor, teoretyk muzyki, organista, autor ponad 100 utworów orkiestrowych, kameralnych i solowych, twórca muzyki do filmów: "Barwy świętości”, "Preludium sławy”, "Z pamięci wyjęte”. Norbert Kuźnik był też dyplomowanym organmistrzem. Sztuki budowy i konserwacji organów uczył go ojciec Ludwik Kuźnik. Urodził się 8 stycznia 1946 roku.

2007 - Zmarł Jerzy Janicki, pisarz, dziennikarz i scenarzysta. Jest uważany za prekursora nowego gatunku w radiu europejskim - sagi rodzinnej. Współtwórca radiowych powieści - "Matysiakowie” i "W Jezioranach”, autor scenariuszy seriali telewizyjnych: "Polskie drogi”, "Dom”, "Przygody psa Cywila”, a także filmów fabularnych: "Przerwany lot”, "Człowiek z M-3”, "Wesołych świąt”, "Trzy kroki po ziemi”. W Polskim Radiu redagował magazyn satyryczny "Parnasik”, cieszący się ogromną popularnością i skupiający wokół siebie wybitnych polskich aktorów i satyryków. Podobnym uznaniem cieszyła się inna audycja paraliteracka "Krasnoludki są na świecie”, redagowana wspólnie z Andrzejem Kudelskim. W 2007 roku, pośmiertnie, został odznaczony Złotym Medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Urodził się 10 sierpnia 1928 roku.

2008 - Rozpoczęła się podróż apostolska papieża Benedykta XVI do USA. Pielgrzymka trwała do 21 kwietnia i przebiegała pod hasłem "Chrystus naszą nadzieją”. W czasie tej podróży papież obchodził swoje 81. urodziny oraz trzecią rocznicę wyboru na Stolicę Piotrową. Benedykt XVI spotkał się między innymi z amerykańskim prezydentem i wystąpił na forum ONZ.

2010 - Nad wieloma krajami europejskimi została zamknięta przestrzeń powietrzna. Przyczyną była erupcja islandzkiego wulkanu Eyjafjallajökull, która nastąpiła 20 marca i 14 kwietnia, co spowodowało wyrzucenie w powietrze ogromnej ilości pyłów zagrażających uszkodzeniem silników samolotów odrzutowych a zatem bezpieczeństwu ruchu lotniczego. Loty z głównych lotnisk zostały zawieszone w Belgii, Czechach, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Islandii, Hiszpanii, Holandii, na Litwie, na Łotwie, w Niemczech, Norwegii, Irlandii, Rosji, Szwecji i Wielkiej Brytanii, niebo nad północną częścią kraju zamknęła także Polska, a od kolejnego dnia zamknięta została cała przestrzeń powietrzna nad Polską. Utrudnienia w ruchu lotniczym wpłynęły na organizację uroczystości pogrzebowych prezydenta Lecha Kaczyńskiego i jego żony Marii Kaczyńskiej, którzy zginęli w katastrofie smoleńskiej.

2010 - Prezydent RP Lech Kaczyński otrzymał pośmiertnie tytuł Honorowego Obywatela miasta stołecznego Warszawy. Lech Kaczyński z małżonką i 94 innymi osobami zginęli w katastrofie samolotu rządowego pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 roku. W latach 2002-2005 Lech Kaczyński był prezydentem Warszawy.

2011 - Chorwacki generał Ante Gotovina został skazany przez Międzynarodowy Trybunał Karny dla byłej Jugosławii na 24 lata pozbawienia wolności, za zbrodnie przeciwko ludzkości oraz zbrodnie wojenne popełnione przez siły chorwackie na Serbach w 1995 roku.

2013 - Podczas maratonu w Bostonie eksplodowały dwa ładunki wybuchowe, podłożone przez czeczeńskich imigrantów, braci Tamerlana i Dżochara Carnajewów. Zginęły trzy osoby, a 264 zostały ranne. Zamach miał być odwetem za zabijanie przez amerykańskie wojsko muzułmanów w Iraku i Afganistanie.

2015 - Zmarł Zdzisław Larski, wirusolog, immunolog, profesor nauk weterynaryjnych. Wykładał na Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. Zajmował się wirusologią, odpornością przeciwwirusową, chemioterapią zakażeń przeciwwirusowych. Badał między innymi chorobę cieszyńską świń. Urodził się 5 stycznia 1919 roku.

2017 - Zmarła Emma Morano, ostatnia osoba na świecie urodzona przed 1900 rokiem. Miała ponad 117 lat. Superstulatka z Włoch, jako jedna z nielicznych, doświadczyła życia w trzech wiekach. Tytuł najstarszej osoby na świecie utrzymywała przez 338 dni. Urodziła się 29 listopada 1899 roku. Pochodziła z długowiecznej rodziny, jej siostra Angela zmarła mając prawie 103 lata.

2019 - W Paryżu doszło do katastrofalnego pożaru Katedry Notre Dame, której budowa rozpoczęła się w 1163 roku i trwała 180 lat. Spłonęło wnętrze katedry, zawalił się dach świątyni, część sklepień i iglica. Wskutek pożaru katedra straciła też walory akustyczne. Udało się wynieść i ocalić najcenniejsze zabytki ruchome, między innymi cierniową koronę, stanowiącą jedną z najważniejszych relikwii chrześcijańskich. Przyczyna pożaru nie została ostatecznie ustalona. Wykluczono celowe podpalenie lub akt terrorystyczny. Prezydent Francji już w dniu pożaru zapowiedział odbudowę zabytku. Ponowne otwarcie katedry - jednej z najbardziej znanych świątyń na świecie, perły architektonicznej gotyku, symbolu katolickiej Francji i francuskiej stolicy - zaplanowano na 8 grudnia 2024 roku. 5. rocznica

2020 - Zmarł Lee Konitz, amerykański saksofonista jazzowy. Współpracował z najsłynniejszymi artystami tego gatunku muzyki, jak Miles Davis, Dave Brubeck, Ornette Coleman, Charles Mingus. Miał także sukcesy indywidulane, między innymi zdobył NEA Jazz Masters Award w 2009 roku. W Polsce wystąpił w 2007 podczas festiwalu "Ogrody Sztuki” w Zielonej Górze. Urodził się 13 października 1927 roku.

2021 - Zmarła Barby Kelly, irlandzka piosenkarka, członkini zespołu The Kelly Family. Od najmłodszych lat uczęszczała na lekcje baletu. Posiadła również umiejętność gry na akordeonie, gitarze akustycznej, gitarze klasycznej, keyboardzie, kongach i pianinie. Razem z resztą rodziny tworzyła znany zespół The Kelly Family, wykonując między innymi takie piosenki "Baby Smile" czy "She's Crazy". Aktywność w zespole zakończyła w 2001 ze względu na stan zdrowia. Zmarła po krótkiej chorobie. Urodziła się 28 kwietnia 1975 roku.

2021 - W strzelaninie w placówce firmy kurierskiej FedEx w Indianapolis w stanie Indiana zginęło dziewięć osób, w tym sprawca, który popełnił samobójstwo, a siedem zostało rannych.

2023 - Zgodnie z decyzją rządu z 2002 roku Niemcy zakończyły erę nuklearną w kraju, wyłączając - w akompaniamencie protestów - trzy ostatnie swoje elektrownie atomowe: bawarską Isar II, dolnosaksońską Emsland oraz Neckarwestheim II w Badenii-Wirtembergii. Siłownie dysponowały mocą około czterech gigawatów i pokrywały sześć procent rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną. Wytworzoną energią elektryczną mogły zasilić ponad 10 milionów niemieckich gospodarstw domowych. W latach 90. w Niemczech działało 19 elektrowni jądrowych, które zabezpieczały 1/3 część zapotrzebowania kraju na energię elektryczną. 1. rocznica

Zobacz także

2024-05-11, godz. 07:00 Kartka z kalendarza 11 maja - Światowy Dzień Sprawiedliwego Handlu, obchodzony w drugą sobotę maja. 11 maja - Dzień bez Śmiecenia. 11 maja - Dzień Doradcy Podatkoweg… » więcej 2024-05-10, godz. 07:00 Kartka z kalendarza 10 maja - Światowy Dzień Tocznia Układowego - mający na celu upowszechnienie wiedzy o tej chorobie autoimmunologicznej. Jest to choroba atakująca różne… » więcej 2024-05-09, godz. 07:00 Kartka z kalendarza 8 i 9 maja - Czas Upamiętniający i Jednoczący Tych, Którzy Stracili Życie Podczas II Wojny Światowej, święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ… » więcej 2024-05-08, godz. 07:00 Kartka z kalendarza 8 maja - Międzynarodowy Dzień Zwycięstwa, obchodzony w rocznicę podpisania w Berlinie przez feldmarszałka Wilhelma Keitla aktu bezwarunkowej kapitulacji III… » więcej 2024-05-07, godz. 07:00 Kartka z kalendarza 7 maja - Europejski Dzień e-Aktywności Obywatelskiej. » więcej 2024-05-06, godz. 07:00 Kartka z kalendarza 6 maja - Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. 6 maja - Święto Gwardii Szwajcarskiej. » więcej 2024-05-05, godz. 07:00 Kartka z kalendarza 5 maja - Dzień Europy, święto państw europejskich, obchodzone 5 lub 9 maja. W krajach, które są członkami Rady Europy, a nie są członkami Unii Europejskiej… » więcej 2024-05-04, godz. 07:00 Kartka z kalendarza 4 maja - Międzynarodowy Dzień Strażaka, przypadający w dniu wspomnienia w Kościele katolickim Świętego Floriana. W Polsce od 2003 roku Dzień Strażaka… » więcej 2024-05-03, godz. 07:00 Kartka z kalendarza 3 maja - Święto Narodowe Trzeciego Maja, obchodzone w Polsce, w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja w 1791 roku. 3 maja - Uroczystość Najświętszej… » więcej 2024-05-02, godz. 07:00 Kartka z kalendarza 2 maja - Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, święto ustanowione w lutym 2004 roku. 2 maja - Dzień Polonii i Polaków za Granicą, uchwalony przez Sejm… » więcej
34567
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej »