Radio Opole » Kartka z kalendarza » Kartka z kalendarza » Kartka z kalendarza
2023-09-29, 07:30 Autor: IAR/B.Falkowska

Kartka z kalendarza

29 września - Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania.

29 września - Światowy Dzień Morza.

29 września - Dzień Kuriera i Przewoźnika.

29 września - Międzynarodowy Dzień Kawy.
1227 - Papież Grzegorz IX ekskomunikował cesarza niemieckiego Fryderyka II Hohenstaufa za zwlekanie przez niego z obiecaną wyprawą na krucjatę. Fryderyk zobowiązał się zorganizować krucjatę w podziękowaniu za koronację. W następnym roku Fryderyk przygotował krucjatę i w marcu 1229 roku zdobył Jerozolimę. Zajęcie Jerozolimy przyniosło Fryderykowi sławę i poważanie w Europie, skłoniło też papieża Grzegorza IX do zdjęcia ekskomuniki w 1231 roku - wydarzenie to znane jest, jako pokój w San Germano.

1341 - W Poznaniu odbył się ślub króla Polski Kazimierza III Wielkiego z Adelajdą Heską. Była drugą żoną Kazimierza Wielkiego. Pierwszą była Aldona Anna Giedyminówna, która zmarła dwa lata wcześniej. Z Aldoną Kazimierz miał dwie córki. Król z Adelajdą nie miał potomstwa i w 1354 roku rozpoczął starania w Rzymie o unieważnienie małżeństwa. Mimo, że nie dostał zgody to w 1356 roku ożenił się z Krystyną Rokiczaną, czyli popełnił bigamię. Ostatnią, czwartą, żoną Kazimierza Wielkiego była Jadwiga Żagańska, z którą wziął ślub w 1365 roku. Z Jadwigą Kazimierz miał trzy córki.

1399 - Król Anglii Ryszard II został zmuszony do abdykacji przez niezadowolonych z jego autokratycznych rządów arystokratów. Parlament zatwierdził abdykację Ryszarda i przekazanie korony przywódcy spiskowców Henrykowi Bolingbroke'owi, który po koronacji został Henrykiem IV. Król Ryszard zmarł w więzieniu 14 lutego 1400 roku. Urodził się 6 stycznia 1367 roku.

1454 - Krzyżacy zdobyli po dwudniowym oblężeniu Tczew. W czasie kontrofensywy po zwycięstwie 18 września nad polskimi wojskami pod Chojnicami Krzyżacy bez walki zajęli Gniew i Starogard, a wcześniej zmusili polskie wojska do przerwania oblężenia Malborka. 1484 - We Lwowie zmarł Jan z Dukli, teolog, kaznodzieja, franciszkanin, patron Polski, kanonizowany przez Jana Pawła II w 1997 roku. W ikonografii przedstawiany jest, jako niewidomy, w habicie franciszkańskim, padają na niego promienie światła. Urodził się około 1414 roku.

1547 - Urodził się Miguel de Cervantes Saavedra, pisarz hiszpański, twórca nowożytnej powieści europejskiej, autor "Don Kichota" - jednego z arcydzieł literatury światowej. Zmarł 23 kwietnia 1616 roku.

1571 - Urodził się Caravaggio, włoski malarz, jeden z najwybitniejszych artystów wczesnego baroku. Do jego najbardziej znanych dzieł należą: "Powołanie świętego Mateusza", "Bachus", "Śmierć Marii", "Nawrócenie w drodze do Damaszku" oraz "Złożenie do grobu”. W swoich obrazach zrezygnował z pokazywania piękna ludzkiego ciała, idealizowanego przez malarzy renesansowych. W celu ukazania realizmu wprowadził do swych dzieł ostry światłocień. Malowidła Caravaggia cechuje połączenie fizycznej formy i psychologicznej treści. Zmarł 18 lipca 1610 roku.

1609 - W czasie V wojny polsko-rosyjskiej wojska Rzeczypospolitej rozpoczęły oblężenie Smoleńska. Rosjanie poddali się 13 czerwca 1661 roku po 20 miesiącach i 11 dniach oblężenia.

1660 - Urodził się Jerzy IV Wilhelm, książę brzesko-legnicko-wołowski, ostatni ze śląskiej linii Piastów i całej dynastii. Zmarł 21 listopada 1675 roku.

1655 - Kilkudziesięciotysięczna armia rosyjsko-kozacka dowodzona przez Wasyla Szeremietewa i Bohdana Chmielnickiego pokonała pod Gródkiem Jagiellońskim kilkutysięczny oddział polskiej jazdy pod dowództwem hetmana Stanisława "Rewery" Potockiego. Po tym zwycięstwie Rosjanie i Kozacy oblegali Lwów, który musiał zapłacić okup, a następnie zdobyli Lublin i dotarli aż do Wisły w okolicach Kazimierza i Puław.

1669 - W katedrze na Wawelu odbyła się koronacja Michała Korybuta Wiśniowieckiego na króla Polski i wielkiego księcia litewskiego. Został wybrany na króla na sejmie elekcyjnym 19 czerwca. W lutym 1670 roku na Jasnej Górze odbył się ślub Michała Korybuta Wiśniowieckiego z Eleonorą Habsburżanką. Ślubu udzielił im, po odmowie przez prymasa Michała Prażmowskiego, nuncjusz papieski Galeazzo Marescotti. Po wybraniu nowego króla prymas z hetmanem wielkim koronnym Janem Sobieskim przeszedł do opozycji, planując unieważnienie elekcji, a później nawet detronizację Michała Korybuta Wiśniowieckiego.

1747 - Urodził się Józef Wybicki, poeta, działacz polityczny, autor tekstu Mazurka Dąbrowskiego, od 1918 roku polskiego hymnu narodowego. Był posłem na sejm 1784 roku i na Sejm Czteroletni. Uczestniczył w konfederacji barskiej oraz powstaniu w Wielkopolsce w 1806 roku. Jego protest przeciw wszystkim aktom Sejmu Repninowskiego uznawany jest za jedną z ostatnich prób pozytywnego zastosowania liberum veto. Zmarł 10 marca 1822 roku.

1758 - Urodził się Horatio Nelson, najsłynniejszy admirał w historii floty brytyjskiej, który dwukrotnie pokonał flotę Francji. 21 października 1805 roku ostatecznie rozgromił połączone floty Francji i Hiszpanii w bitwie pod Trafalgarem. Zmarł cztery godziny po zwycięskiej bitwie na skutek ran odniesionych w walce. 265 rocznica

1760 - Urodził się Michał Sokolnicki, generał, inżynier, uczestnik wojny z Rosją w 1792 roku, Powstania Kościuszkowskiego oraz wojen napoleońskich. Zmarł 24 września 1816 roku.

1804 - Urodził się Michał Czajkowski vel Sadyk Pasza, działacz niepodległościowy, pisarz i poeta zaliczany do szkoły ukraińskiej polskiego romantyzmu. Po powstaniu listopadowym od 1841 roku przebywał w Turcji, w służbie u sułtana. Przyjął islam, w 1855 roku dowodził w wojnie krymskiej sformowanym przez siebie oddziałem kozackim. Uzyskawszy amnestię carską w 1872 roku nawoływał do pojednania z Rosją i zjednoczenia wszystkich Słowian pod berłem Aleksandra II. Autor romantycznych powieści historycznych: "Kirdżali", "Stefan Czarniecki" i "Hetman Ukrainy". Zmarł 4 stycznia 1886 roku.

1823 - Urodził się Władysław Syrokomla, właściwie Ludwik Kondratowicz, poeta okresu romantyzmu, nazywany często "lirykiem wioskowym”. Autor zbiorów poezji: "Gawędy i rymy ulotne”, "Możnowładcy i sierota” oraz "Poezje ostatniej godziny”. Zmarł 15 września 1862 roku. 200 rocznica

1837 - Urodził się Michał Bałucki, pisarz i publicysta. Zaliczał się do grupy tak zwanych przedburzowców - pisarzy debiutujących przed powstaniem styczniowym, na przełomie późnego romantyzmu i pozytywizmu. Jest autorem między innymi powieści: "Błyszczące nędze”, "W żydowskich rękach”, 'Radcy pana radcy” oraz dramatów: "Grube ryby”, "Dom otwarty”, "Klub kawalerów”, "Pan burmistrz z Pipidówka”. Jest też twórcą wiersza "Góralu, czy ci nie żal”. Zmarł śmiercią samobójczą 17 października 1901 roku.

1841 - Urodził się Gerard Adriaan Heineken, holenderski piwowar, założyciel jednego z największych przedsiębiorstw piwowarskich na świecie - Heineken. W 1863 roku wpadł na pomysł wykupienia jednego z lokalnych, amsterdamskich browarów. Zamiar ten przedstawił swojej matce w liście, prosząc ją o finansowe wsparcie. Był to wówczas największy browar w Amsterdamie. W 1873 roku nowy właściciel zmienił nazwę browaru na Heineken’s Bierbrouwerij Maatschappij. Zmarł 18 marca 1893 roku.

1861 - Zmarła Tekla Bądarzewska-Baranowska, pianistka, kompozytorka popularnych miniatur muzycznych. Skomponowała około 35 miniatur, a światową sławę zyskała utworem "Modlitwa dziewicy". Nuty tej miniatury ukazały się w 1856 roku w Warszawie. Utwór wykonywany i nagrywany jest do dzisiaj. Ukazał się, w co najmniej 80 wydawnictwach w różnych krajach, między innymi we Francji, Niemczech, Anglii, Włoszech i Australii. Urodziła się około 1829 roku.

1882 - Urodziła się Janina Porazińska, autorka książek dla dzieci i młodzieży, czytanek szkolnych. Autorka między innymi powieści: "Wesoła gromada", "Za górami... za lasami... Polskie baśnie ludowe", "Wojtusiowa izba", "Kto mi dał skrzydła. Rzecz o Janie Kochanowskim". Za twórczość literacką i pracę na rzecz edukacji dzieci Janina Porazińska została odznaczona między innymi Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Była także Kawalerem Orderu Uśmiechu. Do dziś nazywana jest jedną z czterech "dam literatury dla dzieci” obok Ewy Szelburg-Zarembiny, Marii Kownackiej i Hanny Januszewskiej. Zmarła 2 listopada 1971 roku.

1887 - W warszawskim "Kurierze Codziennym" ukazał się pierwszy odcinek powieści "Lalka" Bolesława Prusa. Książka publikowana była w odcinkach do 1889 roku, a w całości wyszła w 1890. W pierwodruku powieść dzieliła się na dwa tomy.

1899 - Urodził się Jan Rzepecki, w czasie II wojny światowej szef Biura Informacji i Propagandy Komendy Głównej AK oraz Delegatury Sił Zbrojnych na Kraj. Od września 1945 roku założyciel i pierwszy prezes Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Po dwóch miesiącach, w listopadzie, został aresztowany. W lutym 1947 roku Wojskowy Sąd Rejonowy w Warszawie skazał go na karę ośmiu lat pozbawienia wolności. Po dwóch dniach od wyroku został ułaskawiony przez prezydenta RP, Bolesława Bieruta. Po wyjściu z więzienia przyjęty do ludowego Wojska Polskiego. Został mianowany wicedyrektorem Wojskowego Instytutu Naukowo-Wydawniczego, a następnie szefem Wydziału Studiów w Akademii Sztabu Generalnego. W styczniu 1949 Jan Rzepecki został ponownie aresztowany. 24 grudnia 1954 zwolniony z więzienia z powodu braku podstaw do wszczęcia przeciw niemu postępowania. Po rehabilitacji, w listopadzie 1955 roku został zatrudniony w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk, gdzie pracował do grudnia 1969, do czasu przejścia na emeryturę. Zmarł 28 kwietnia 1983 roku.

1901 - Urodził się Enrico Fermi, włoski fizyk teoretyk, laureat Nagrody Nobla z dziedziny fizyki w roku 1938, za wytworzenie w reakcjach z neutronami nowych pierwiastków promieniotwórczych. Pracował nad projektem "Manhattan" i był świadkiem pierwszego wybuchu bomby atomowej w lipcu 1945 na pustyni w stanie Nowy Meksyk. Zmarł 28 listopada 1954 roku.

1902 - Zmarł Emil Zola, francuski dziennikarz i pisarz, twórca i teoretyk europejskiego naturalizmu. Autor między innymi powieści: "Nana”, "Germinal”, "Brzuch Paryża”, "W matni”. Najważniejsze dzieło pisarza to 20-tomowy cykl "Rougon-Macquartowie. Historia naturalna i społeczna rodziny za Drugiego Cesarstwa”. Jego twórczość wywarła znaczący wpływ na wielu powieściopisarzy XX wieku w Europie i w Stanach Zjednoczonych. Urodził się 2 kwietnia 1840 roku.

1903 - W Prusach, jako pierwszym państwie na świecie, wprowadzono obowiązek posiadania prawa jazdy. Egzaminy dla kierowców były przede wszystkim nastawione na zdolności kierowców do obsługi i naprawy pojazdu. Wymagania dotyczące umiejętności prowadzenia samochodów były niskie. Ponieważ zapotrzebowanie na dobrze wyszkolonych kierowców wzrosło, Rudolf Kempf otworzył pierwszą szkołę nauki jazdy w listopadzie 1904 roku w Aschaffenburgu. Kurs trwał dziesięć tygodni. Program obejmował fizykę i elektrotechnikę oraz ćwiczenia warsztatowe. Z 350 godzin tylko osiem przeznaczono na jazdę po specjalnym placu. 120 rocznica

1904 - Urodził się Michał Waszyński, właściwie Mosze Waks, reżyser filmowy, montażysta i scenarzysta pochodzenia żydowskiego. W okresie międzywojennym nakręcił ponad 40 filmów, między innymi: "Znachor", "Gehenna", "Co mój mąż robi w nocy?", "Antek Policmajster", "Jaśnie pan szofer", "Dodek na froncie", "Włóczęgi”. Po wojnie pozostał na emigracji. Zmarł 20 lutego 1965 roku.

1904 - Urodził się Michał Rusinek, pisarz, działacz kultury, dramaturg, poeta. W latach 1933-1939 pełnił funkcję dyrektora biura Polskiej Akademii Literatury. Po Powstaniu Warszawskim był więźniem niemieckich obozów koncentracyjnych Mauthausen, Ebensee i Melk. Autor między innymi powieści: "Kapitan czerwonego widma", "Bunt w krainie maszyn", "Pluton z Dzikiej Łąki" i "Moja wieża Babel". Zmarł 6 stycznia 2001 roku.

1907 - Rozpoczęto budowę Katedry Narodowej w Waszyngtonie. Jest szóstą pod względem wielkości neogotycką katedrą na świecie, a drugą w Stanach Zjednoczonych. Budowę rozpoczęto położeniem kamienia węgielnego w obecności prezydenta Theodora Roosevelta i 20 tysięcy widzów. Prace trwały 83 lata, a ostatni element położono w obecności prezydenta George’a H.W. Busha 29 września 1990.

1911 - Urodził się Stanisław Jankowski "Agaton", architekt, urbanista, cichociemny, oficer Armii Krajowej, uczestnik Powstania Warszawskiego, adiutant osobisty generała Tadeusza Bora-Komorowskiego. Po II wojnie światowej pracował w Biurze Odbudowy Stolicy. Był współautorem między innymi Trasy W-Z oraz MDM. W latach 1960-1961 opracował plany rozwoju irackich miast: Mosul, Karbala i Basra. W latach 1964-1965 był kierownikiem polskiego zespołu opracowującego plany odbudowy Skopjee, zniszczonego przez trzęsienie ziemi w 1963. W latach 1971-1972 wszedł w skład polskiej grupy opracowującej plan odbudowy miasta Chimbote w Peru, także zniszczonego przez trzęsienie ziemi. W latach 1975-1977 był ekspertem Międzynarodowego Czerwonego Krzyża w Genewie do spraw budowy domków mieszkalnych dla ofiar bombardowań w Wietnamie Północnym. Zmarł 5 marca 2002 roku.

1912 - Urodził się Michelangelo Antonioni, włoski reżyser i scenarzysta, jeden z najwybitniejszych i najciekawszych twórców filmowych lat 60. XX wieku. Autor obrazów: "Kronika pewnej miłości”, "Przygoda”, "Przyjaciółki”, "Powiększenie” i "Chiny”. W 1995 roku otrzymał Oscara za całokształt twórczości. Jego dzieła uchodzą za rewolucyjne w kwestii filmowej narracji oraz podejścia do realizmu w kinie. Cechują je powolne ruchy kamery utrzymane w poetyce "slow cinema”, oszczędna gra aktorów i nieraz brak klasycznej linii fabularnej. Zmarł 30 lipca 2007 roku.

1913 - Podczas podróży przez kanał La Manche do Anglii w tajemniczych okolicznościach utonął Rudolf Diesel, niemiecki inżynier, konstruktor i wynalazca, twórca silnika wysokoprężnego, nazywanego od jego nazwiska silnikiem Diesla. Urodził się 18 marca 1858 roku. 110 rocznica

1916 - Austriackie władze wojskowe przyjęły dymisję Józefa Piłsudskiego z Legionów. Decyzją władz austriackich Legiony Polskie zostały przekształcone w Polski Korpus Posiłkowy.

1919 - Urodził się Leszek Owsiany, pilot Polskich Sił Powietrznych na Zachodzie w 300. dywizjonie bombowym "Ziemi Mazowieckiej” RAF i 1586. eskadrze specjalnego przeznaczenia, która zajmowała się między innymi zrzutami nad okupowaną Polską. Dokonał między innymi pięciu zrzutów dla powstańców warszawskich. W czasie całej wojny wykonał 69 lotów bojowych. Zmarł 29 stycznia 2008 roku.

1923 - (Podawany jest też rok 1922.) Urodziła się Wanda Romana Sieradzka de Ruig, dziennikarka, tłumaczka, poetka, autorka tekstów piosenek i scenariuszy telewizyjnych. Była autorką między innymi znanego przeboju "Nie płacz kiedy odjadę" napisanego dla włoskiego piosenkarza Marino Mariniego goszczącego z trasą koncertową w Polsce oraz piosenki "Nie mów nic" do muzyki Mariniego, wykonywanej przez zespół Czerwone Gitary. Spod jej pióra wyszły też piosenki: "Gdzie są chłopcy z tamtych lat", "Ballada o Suliko" oraz "Róża była czerwona". Zmarła 1 stycznia 2008 roku. 100 rocznica

1929 - Po raz pierwszy w Polsce wyświetlono film dźwiękowy. W warszawskim kinie "Splendid" przy ulicy Senatorskiej pokazano "Śpiewającego błazna", amerykański film z 1928 roku w reżyserii Lloyda Bacona.

1930 - Zmarł Ilja Riepin, rosyjski malarz, realista. Autor obrazów: "Burłacy na Wołdze", "Kawiarnia paryska". Przez cały czas kariery, artysta w swoich dziełach ukazywał przeciętnych ludzi, z którymi się identyfikował. Ilja Riepin często malował wiejski folklor, zarówno ukraiński, jak i rosyjski. W późniejszym okresie twórczości, od 1878 należał do pieriedwiżników - malował obrazy rodzajowe o tematyce z życia współczesnej Rosji, historyczne, portrety, inteligencję rosyjską oraz arystokrację, łącznie z ostatnim carem Rosji, Mikołajem II Romanowem. Urodził się 5 sierpnia 1844 roku.

1931 - Urodziła się Anita Ekberg, szwedzka aktorka i modelka, grała w filmach Federica Felliniego. W "Słodkim życiu" w 1960 roku występowała w roli Sylvii. Scena kąpieli w rzymskiej fontannie di Trevi z tego filmu należy do najsłynniejszych w dziejach kina. W 1995 wybrana jedną ze 100 najseksowniejszych gwiazd w historii kina, według magazynu "Empire”. Zmarła 11 stycznia 2015 roku.

1932 - Urodził się Michał Pawlicki, aktor teatralny, filmowy i telewizyjny oraz reżyser teatralny. Grał między innymi w filmach i serialach: "Gniewko syn rybaka", "Vabank II, czyli riposta", "Nad Niemnem", "Ekstradycja", "Klan" i "Syzyfowe prace". Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Zmarł 29 września 2000 roku.

1932 - Premiera filmu "Głos pustyni" w reżyserii Michała Waszyńskiego. Była to ekranizacja powieści Ferdynanda Antoniego Ossendowskiego "Sokół pustyni", której akcja toczyła się w Afryce. Zdjęcia do filmu kręcono w Algierii. Główne role zagrali: Nora Ney, Maria Bogda, Adam Brodzisz i Eugeniusz Bodo.

1932 - Urodził się Robert Douglas Benton, amerykański scenarzysta i reżyser filmowy. Laureat trzech Oscarów. Film "Sprawa Kramerów" przyniósł mu dwa Oscary - za reżyserię i najlepszy scenariusz adaptowany, Złoty Glob i dwie nagrody BAFTA. Kolejną statuetkę zdobył za najlepszy scenariusz oryginalny do filmu "Miejsca w sercu". Był ponadto cztery razy nominowany do tej nagrody; trzy razy za scenariusz i raz za reżyserię.

1933 - Powołana została przez rząd Polska Akademia Literatury. W założeniu miała być najwyższym organem opiniotwórczym w sprawach języka, literatury i kultury polskiej. Jej struktura wzorowana była na podobnej Akademii Francuskiej. Liczyła 15 członków dożywotnich, z których siedmiu wybierał minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, ośmiu kolejnych wybierali już sami członkowie Akademii. Prezesem został Wacław Sieroszewski, wiceprezesem Leopold Staff, a sekretarzem generalnym Juliusz Kaden-Bandrowski. Członkami Akademii poza nimi byli między innymi: Zofia Nałkowska, Karol Irzykowski, Bolesław Leśmian, Tadeusz Boy-Żeleński i Jerzy Szaniawski. Polska Akademia Literatury działała do wybuchu II wojny światowej. 90 rocznica

1935 - Otwarcie stadionu Ruchu Chorzów. Tuż po zdobyciu przez Ruch pierwszego mistrzostwa Polski w 1933 rada gminy Wielkie Hajduki przeznaczyła teren pod budowę nowego stadionu przy ulicy Królewskohuckiej, dziś Cichej, niedaleko dworca kolejowego. Prace trwały od 1 lipca 1934. Na obiekcie mieściło się 40 tysięcy widzów i był to najnowocześniejszy stadion w Polsce. Zadaszona, bez użycia słupków podtrzymujących, ograniczających pole widzenia, stalowa trybuna główna - oddana do użytku półtora roku później - była w chwili jej zamontowania najnowocześniejszą tego typu konstrukcją na świecie.

1935 - Urodził się Jerry Lee Lewis, amerykański piosenkarz, autor tekstów i pianista znany również, jako "Killer”. Uważany za jednego z pionierów rockabilly i rock and roll’a. Podobnie jak Elvis Presley, dorastał śpiewając chrześcijańską muzykę gospel w południowych kościołach zielonoświątkowych. Karierę rozpoczął w 1956 roku nagrywając cover piosenki country "Crazy Arms”. Jest laureatem nagrody Grammy, w tym tej za całokształt twórczości. W 1986 Jerry Lee Lewis został wprowadzony do Rock and Roll Hall of Fame. Jego album "All Killer, No Filler: The Anthology" został umieszczony na 242. pozycji na liście 500 albumów wszech czasów dwutygodnika "Rolling Stone”.

1937 - Premiera filmu "Dybuk" w reżyserii Michała Waszyńskiego, opartego na dramacie Szymona An-skiego pod tym samym tytułem. Był to pierwszy w Polsce pełnometrażowy film nagrany całkowicie w języku jidysz. Uznawany za najwybitniejszy film żydowski wyprodukowany w Polsce. Główne role zagrali: Lili Liliana i Mojżesz Lipman.

1938 - Podpisano układ monachijski zezwalający III Rzeszy na aneksję części Czechosłowacji. Został zawarty między Niemcami, Włochami, Wielką Brytanią i Francją, przy nieobecności Czechosłowacji, mimo że to jej terytorium państwowe i suwerenność nad nim były przedmiotem konferencji. W wyniku układu monachijskiego przyłączono do III Rzeszy 28 tysięcy 943 kilometry kwadratowe Czechosłowacji, co stanowiło niemal 40 procent jej powierzchni. 85 rocznica

1938 - W ramach tak zwanej "operacji polskiej" na mocy decyzji miejscowego urzędu NKWD rozstrzelano w Żytomierzu w Ukraińskiej SRR 129 Polaków. W ZSRR w latach 1937-1938 w okresie wielkiego terroru skazano prawie 140 tysięcy Polaków, z czego zamordowano ponad 112 tysięcy. Masowo deportowano też Polaków mieszkających w Ukraińskiej SRR i Białoruskiej SRR, między innymi do Kazachstanu i na Syberię. 85 rocznica

1939 - Po kilkunastu dniach niemieckiego oblężenia poddała się załoga Twierdzy Modlin dowodzonej przez generała Wiktora Thommée. Po kapitulacji Warszawy, gdy brakowało amunicji, żywności i wody jej dalsza obrona była bezcelowa. W obronie Modlina poległo 1907 polskich żołnierzy, a cztery tysiące zostało rannych. Zginęło 900 Niemców, a 670 zostało rannych.

1939 - Zgodnie z planem rozbioru Polski ustalonym między Hitlerem i Stalinem Lesko zostało zajęte przez Armię Czerwoną. 22 października odbyły się wybory do Zgromadzenia Narodowego Ukraińskiej Republiki Sowieckiej. 1 listopada Rada Najwyższa ZSRR wydała ustawę o włączeniu tych ziem do ukraińskiej republiki. Sowiecka okupacja Leska trwała do 1941 roku. 27 czerwca 1941 roku Lesko zostało zdobyte przez wojska słowackie współdziałające z Niemcami.

1940 - W pobliżu miejscowości Brocklesby w Nowej Południowej Walii w Australii miał miejsce unikatowy wypadek lotniczy, po którym dwa sczepione ze sobą samoloty zdołały bezpiecznie wylądować. Z samolotów po zderzeniu wyskoczyli na spadochronach obaj nawigatorzy oraz pilot jednej z maszyn. Pilot drugiego samolotu, 22-letni Leonard Graham Fuller, po przeleceniu ośmiu kilometrów od miejsca zderzenia wylądował sczepionymi maszynami na dużym wybiegu dla zwierząt ślizgając się przez prawie 200 metrów po trawie. Fuller został po swoim udanym lądowaniu awansowany do stopnia sierżanta oraz ukarany dwoma tygodniami zakazu opuszczania koszar za rozmowę o wypadku z gazetami bez zezwolenia.

1941 - Niemcy rozpoczęli masowe mordy Żydów w Babim Jarze pod Kijowem. Egzekucje trwały aż do 3 października. Według niemieckich raportów zabito wówczas 33 tysiące 771 Żydów. W dniu Jom Kipu w Kijowie, kazano zebrać się wszystkim Żydom we wskazanym miejscu z pieniędzmi, kosztownościami oraz ciepłymi ubraniami, co sugerowało daleką podróż. Z miejsca zbiórki grupami po sto osób, Żydzi w obstawie SS i ukraińskiej policji wymaszerowywali w kierunku jaru. Na miejscu w grupach 10-osobowych podchodzili do wąwozu i zostawali zabici strzałami z broni automatycznej.

1941 - W niemieckim podobozie koncentracyjnym Mauthausen w Gusen rozpoczęła się akcja masowego mordowania więźniów poprzez kąpiele w zimnej wodzie pod wysokim ciśnieniem. Do stycznia 1942 zamordowano około dwóch tysięcy więźniów. Tragiczne wydarzenie z Gusen opisuje w swojej książce "Pięć lat kacetu” Stanisław Grzesiuk, który w tym czasie był więźniem tego obozu.

1942 - Niemcy zlikwidowali getto żydowskie w Zwoleniu. Około 10 tysięcy Żydów wywieziono do niemieckiego obozu zagłady w Treblince. Niemcy pozostawili w Zwoleniu 200 Żydów, których umieszczono w obozie pracy. Po zakończeniu działań wojennych, w czerwcu 1945, w Zwoleniu mieszkało 73 Żydów. Przed wojną było ich około pięciu tysięcy.

1943 - Urodził się Lech Wałęsa, w okresie PRL działacz związkowy i robotnik, czołowa postać "Solidarności", laureat pokojowego Nobla w 1983 roku, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1990-1995. Jeden z najbardziej rozpoznawalnych Polaków na świecie, symbol walki o demokrację, prawa człowieka i obalenia komunizmu w Europie środkowo-wschodniej. Był sygnatariuszem porozumień sierpniowych, współzałożycielem i pierwszym przewodniczącym Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność". Internowany w okresie stanu wojennego, później przewodniczył stronie solidarnościowej podczas obrad "Okrągłego Stołu". 80 rocznica

1943 - II wojna światowa: Marszałek Pietro Badoglio podpisał akt bezwarunkowej kapitulacji wojsk włoskich. Premier Włoch próbował wynegocjować lepsze warunki kapitulacji, ale stanowisko aliantów, mimo dzielących ich różnic, było nieustępliwe. 80 rocznica

1943 - Zmarł Edward Komar duchowny rzymskokatolicki, doktor teologii i filozofii, biskup pomocniczy tarnowski w latach 1921-1940, a jednocześnie rektor seminarium duchownego w Tarnowie w latach 1921-1936, następnie administrator apostolski diecezji tarnowskiej w latach 1940-1943. Urodził się 18 stycznia 1872 roku. 80 rocznica

1944 - W 60. dniu Powstania Warszawskiego niemiecka dywizja pancerna i dwa pułki zaatakowały Żoliborz. Po zaciętych walkach powstańcy wycofali się z terenu fabryki "Opla” i hali targowej przy ulicy Słowackiego oraz ruin klasztoru Sióstr Zmartwychwstanek przy ulicy Krasińskiego. Pod Jaktorowem Grupa "Kampinos” Armii Krajowej została rozbita, tracąc około 150 żołnierzy. Drugie tyle żołnierzy AK dostało się do niewoli.

1946 - Rozpoczęło działalność Polskie Radio Wrocław. Swój pierwszy program, inaugurujący działalność, stacja nadała z kamienicy przy Rynku 15 we Wrocławiu. Spiker Stanisław Długoszewski wypowiedział słowa: "Tu Polskie Radio Wrocław na fali 315,8 metra". Komunikat wygłoszono w czterech językach, a audycja została nadana na całą Polskę.

1947 - Urodził się Piotr Mroczyk, dziennikarz, działacz opozycji antykomunistycznej, dyrektor Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa w latach 1989-1994. Od 1974 był pracownikiem Polskiego Radia, jako spiker i lektor w Radiu Polonia. Od września 1980 był członkiem NSZZ "Solidarność”, pierwszym przewodniczącym Komisji Zakładowej w Komitecie do spraw Radia i Telewizji "Polskie Radio i Telewizja”, a także wiceprzewodniczącym Krajowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ "Solidarność” Radia i Telewizji. 4 grudnia 2007 został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Zmarł 19 grudnia 2007 roku.

1951 - W więzieniu mokotowskim w Warszawie zmarł pułkownik Aleksander Krzyżanowski. Podczas II wojny światowej był komendantem Okręgu Wilno ZWZ - AK i dowódcą operacji "Ostra Brama". Aresztowany 17 lipca 1944 roku przez sowietów wrócił do Polski w październiku 1947. 3 lipca 1948 roku został aresztowany przez funkcjonariuszy Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Pod koniec lipca został osadzony w więzieniu mokotowskim w Warszawie. Zmarł w szpitalu więziennym na gruźlicę. Urodził się 18 lutego 1895 roku.

1951 - Urodziła się Elżbieta Dmoch, wokalistka zespołu "2 plus 1". Największa popularność kapeli przypadła na lata 70. i pierwszą połowę lat 80. XX wieku. Jej ostatni występ sceniczny odbył się 15 czerwca 2002 roku w Łomży, gdzie wraz z młodymi członkami zespołu PopArt wykonała największe przeboje ze swojego repertuaru.

1952 - Urodził się Jerzy Makula, kapitan lotnictwa cywilnego, pilot szybowcowy, specjalizujący się w akrobacji, wielokrotny mistrz świata. Bohater dwóch filmów dokumentalnych: "Wniebowzięty" w reżyserii Ewy Świecińskiej oraz "W chmurach" w reżyserii Macieja Starczewskiego. Za swoje osiągnięcia sportowe oraz za działalność na rzecz popularyzacji sportów lotniczych otrzymał Medal Stulecia Międzynarodowej Federacji Lotniczej.

1957 - Ponad 200 osób zmarło na chorobę popromienną w rosyjskim obwodzie czelabińskim po wybuchu w Kombinacie Chemicznym Majak przerabiającym wypalone paliwo jądrowe. 10 tysięcy ludzi ewakuowano, a 470 tysięcy narażono na działanie promieniowania. Część obszaru skażona przez zakład Majak nadal jest zamknięta z uwagi na podwyższony poziom promieniowania.

1967 - Zmarł Marian Wnuk, rzeźbiarz, profesor warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, współzałożyciel i rektor Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Gdańsku. Autor między innymi pomników: "Płonące miasto" i 'Kobietom czasów okupacji". Był bardzo cenionym pedagogiem, do jego uczniów należeli między innymi: Władysław Hasior, Stanisław Kulon, Tadeusz Łodziana, Adam Smolana i Magdalena Więcek. W czasie II wojny światowej we Lwowie współpracował z konspiracyjną Radą Pomocy Żydom. Urodził się 5 września 1906 roku.

1967 - Premiera filmu "Jowita" w reżyserii Janusza Morgensterna, nakręconego na podstawie powieści Stanisława Dygata "Disneyland”. Akcja filmu rozgrywa się w latach 60. w Krakowie. Główne role grają: Daniel Olbrychski, Barbara Kwiatkowska i Kalina Jędrusik.

1969 - W Los Angeles zainstalowano pierwsze węzły sieci Advanced Research Projects Agency Network - ARPANET, bezpośredniego przodka dzisiejszego Internetu. W ramach tej sieci utworzono Network Working Group, liczącą około 100 osób, która zaczęła, korzystając już z sieci, wymieniać się informacjami i wynikami swoich eksperymentów.

1976 - Ukazał się pierwszy numer "Komunikatu KOR". Informował o represjach za udział w protestach 25 czerwca, a także o pomocy dla robotników Ursusa i Radomia oraz represjach wobec osób wspomagających robotnicze rodziny. Ten numer "Komunikatu" publikował listę członków KOR z adresami i telefonami, która potem ukazywała się w każdym kolejnym numerze. Był to jedyny oficjalny dokument firmowany przez wszystkich członków KOR.

1976 - Powstało Centrum Badań Kosmicznych PAN. Powołane zostało decyzją Prezydium Polskiej Akademii Nauk, a działalność rozpoczęło 1 kwietnia 1977 roku. Od 1991 roku współpracuje z Europejską Agencją Kosmiczną. W strukturze Centrum znalazły się: Zakład Fizyki Słońca we Wrocławiu, Obserwatorium Astrogeodynamiczne w Borówcu pod Poznaniem oraz Ośrodek Naukowy Badań Kosmicznych w Wałbrzychu.

1977 - Komitet Obrony Robotników został przekształcony w Komitet Samoobrony Społecznej "KOR". Komitet powstał rok wcześniej w proteście przeciwko polityce władz PRL i by nieść pomoc osobom represjonowanym po protestach robotniczych w Radomiu, Ursusie i Płocku. Rozwiązał się jesienią 1981 roku, wzywając do popierania "Solidarności". Po wprowadzeniu stanu wojennego wielu działaczy KOR zostało internowanych, niektórym wytoczono procesy. Do KOR i KSS "KOR" należeli między innymi: Jerzy Andrzejewski, Stanisław Barańczak, Seweryn Blumsztajn, Bogdan Borusewicz, Andrzej Celiński, Mirosław Chojecki, Jerzy Ficowski, Jan Kielanowski, Leszek Kołakowski, Jacek Kuroń, Edward Lipiński, Jan Józef Lipski, Jan Lityński, Antoni Macierewicz, Adam Michnik, Halina Mikołajska, Wojciech Onyszkiewicz, Zbigniew Romaszewski, Adam Szczypiorski i Henryk Wujec.

1978 - Zmarł Aleksander Maliszewski, poeta, pisarz, tłumacz literatury rosyjskiej, autor sztuk scenicznych: "Droga do Czarnolasu”, "Wczoraj i przedwczoraj”, wspomnień "Na przekór nocy”. Należał do Armii Krajowej, walczył w Powstaniu Warszawskim. Po zakończeniu wojny pracował w dziale literacko-teatralnym w Polskim Radiu. Urodził się 19 października 1901 roku. 45 rocznica

1982 - Zmarł Stefan Zwoliński, speleolog, legionista, fotograf. Odkrył między innymi jaskinie Bystrą oraz Mroźną. Był autorem książki "W podziemiach tatrzańskich" oraz współautorem "Przewodnika po Tatrach i Zakopanem". Przez kilkanaście lat pracował w Tatrzańskim Parku Narodowym, gdzie zajmował się turystyką. Stefan Zwoliński działał także w Lidze Ochrony Przyrody. Do osiemdziesiątego roku życia zwiedzał nowo odkryte jaskinie tatrzańskie i odbywał wycieczki w Tatry. Urodził się 19 lipca 1900 roku.

1984 - Zmarł Jerzy Wasowski, kompozytor, dziennikarz radiowy, autor piosenek, ilustracji muzycznych programów radiowych i telewizyjnych, muzyki filmowej. Współtwórca wraz z Jeremim Przyborą radiowego "Teatrzyku Eterek” oraz telewizyjnego 'Kabaretu Starszych Panów”. Autor około 700 piosenek, między innymi: "Walc Embarras", "Nie odchodź”, "Wesołe jest życie staruszka”, "Bo we mnie jest seks”, "Kaziu, zakochaj się”, "Addio pomidory", "Przeklnę cię", "Po ten kwiat czerwony", "W Polskę idziemy", "Złoty pierścionek", "Warszawa da się lubić". Urodził się 31 maja 1913 roku.

1989 - W wypadku samochodowym zginęli autorzy popularnego programu telewizyjnego "Sonda" Zdzisław Kamiński i Andrzej Kurek. Dziennikarze jechali do Raciborskiej Fabryce Kotłów "Rafako”, gdzie mieli zbierać materiały do kolejnego programu. Zdzisław Kamiński urodził się 5 grudnia 1946 roku, Andrzej Kurek 1 stycznia 1947 roku.

1989 - Premiera filmu historycznego "Jeniec Europy" w reżyserii Jerzego Kawalerowicza, nakręconego na podstawie powieści Juliusza Dankowskiego. Akcja filmu toczy się w 1815 roku, kiedy Napoleon I po klęsce pod Waterloo zostaje zesłany na Wyspę świętej Heleny.

1993 - Zmarł Włodzimierz Skoczylas, aktor, pedagog, więzień niemieckiego obozu koncentracyjnego Dachau. Grał w wielu polskich filmach, między innymi wystąpił, jako Sanderus w "Krzyżakach" Aleksandra Forda. Był przez wiele lat aktorem Teatru imienia Stefana Jaracza w Łodzi. Odznaczony został Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Urodził się 7 maja 1923 roku. 30 rocznica

1995 - Urodził się Szymon Nehring, pianista, zwycięzca wielu konkursów pianistycznych, w tym, jako pierwszy Polak XV Międzynarodowego Mistrzowskiego Konkursu imienia Artura Rubinsteina w Tel-Avivie. Finalista XVII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego imienia Fryderyka Chopina w Warszawie. W 2015 został laureatem stypendium Krystiana Zimermana. Poza muzyką Fryderyka Chopina wykonuje utwory innych kompozytorów, między innymi: Ludwiga van Beethovena, Siergieja Rachmaninowa czy Aleksandra Skriabina.

1997 - Zmarł Roy Lichtenstein, amerykański malarz, grafik, rzeźbiarz, jeden z najwybitniejszych przedstawicieli pop artu. Twórca komiksowych obrazków Kaczora Donalda, Myszki Miki i Królika Bugsa. W 1994 zaprojektował wielkie murale dla stacji metra Times Square - 42nd Street w Nowym Jorku. W 1995 został laureatem Nagrody Kioto w dziedzinie sztuki i filozofii. Urodził się 27 października 1923 roku.

2000 - Zmarł Michał Pawlicki, aktor, reżyser teatralny, pedagog; znany między innymi z filmów "Zaklęte rewiry", "Nad Niemnem", a także "Vabank 2, czyli riposta". Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Urodził się 29 września 1932 roku.

2000 - Podczas XXVII Letnich Igrzysk Olimpijskich w Sydney mistrzami olimpijskimi zostali: Kamila Skolimowska w rzucie młotem i Robert Korzeniowski w chodzie na 50 kilometrów. Łącznie na tych igrzyskach Polacy zdobyli 14 medali, w tym sześć złotych.

2001 - W Warszawie na placu Bankowym odsłonięto pomnik Juliusza Słowackiego. Pomnik narodowego wieszcza dłuta Edwarda Wittiga odlano w brązie na podstawie zachowanego w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie modelu wykonanego w 1932 roku z myślą o pomniku dla Lwowa. Stanął na pustym miejscu po rozebranym w 1989 roku pomniku Feliksa Dzierżyńskiego.

2004 - Pierwszy lot prywatnego amerykańskiego statku kosmicznego SpaceShipOne. Pojazd uniósł się w przestrzeń kosmiczną na wysokość prawie 103 kilometrów, po czym rozpoczął lot powrotny. Jego budowa była sfinansowana całkowicie z prywatnych źródeł. Najbardziej znanym z inwestorów stojących za SpaceShipOne jest Paul Allen, współtwórca Microsoftu.

2008 - W Warszawie rozpoczęto budowę Stadionu Narodowego. Prace zakończyły się trzy lata później, a obiekt został oficjalnie otwarty 29 stycznia 2012. Na dwukondygnacyjnych trybunach znajduje się 58 580 miejsc. Na stadionie rozgrywane są najważniejsze mecze polskiej reprezentacji piłkarskiej, ale organizowane są także na przykład wydarzenia kulturalne czy gospodarcze. 15 rocznica

2009 - 192 osoby zginęły, a kilkaset zostało rannych na Wyspach Samoa po przejściu fal tsunami, które powstały po trzęsieniu ziemi. Epicentrum wstrząsów o sile 8,1 stopnia Richtera znajdowało się pod dnem Pacyfiku w odległości 190 kilometrów na południe od stolicy Samoa, miasta Apia.

2010 - Zmarł Romuald Czystaw, wokalista rockowy, członek zespołu Budka Suflera w latach 1978-1982. Śpiewał między innymi utwory: "Nie wierz nigdy kobiecie”, "Za ostatni grosz”, "Ona przyszła prosto z chmur”. Urodził się 15 marca 1950 roku. 2010 - W Paryżu zmarł Georges Charpak, fizyk, urodzony 1 sierpnia 1924 roku w Dąbrowicy w województwie poleskim, w rodzinie żydowskiej. Laureat Nagrody Nobla w 1992 roku za wkład w dziedzinie opracowania detektorów cząstek. Był współpracownikiem Frédérica Joliot-Curie w College de France, specjalizując się w fizyce eksperymentalnej. Georges Charpak urodził się 1 sierpnia 1924 roku.

2011 - Zmarł Michał Szopski, śpiewak operowy, tenor. Był solistą między innymi Warszawskiej Opery Objazdowej i Teatru Wielkiego. Michał Szopski wykonywał też arie operetkowe, pieśni partyzanckie, czy też kolędy. Urodził się 23 marca 1915 roku.

2017 - Zmarł Wiesław Michnikowski, aktor teatralny i filmowy, artysta kabaretowy. Był jedną z gwiazd telewizyjnego "Kabaretu Starszych Panów", kabaretu "Dudek” oraz radiowego "Podwieczorku przy mikrofonie". Grał między innymi na scenach warszawskich teatrów: Współczesnego i Polskiego. Wystąpił między innymi w filmach i serialach: "Gangsterzy i filantropi", "Upał", "Hallo Szpicbródka, czyli ostatni występ króla kasiarzy", "Seksmisja", "Akademia pana Kleksa", "W labiryncie", "Na dobre i na złe". Urodził się 3 czerwca 1922 roku.

2018 - Zmarł Józef Szczepan Suchy, inżynier mechanik budowy i eksploatacji maszyn, pierwszy rektor Politechniki Opolskiej po przekształceniu w nią Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Opolu. Jest współautorem dwóch książek, a także autorem 250 publikacji naukowych. Urodził się 25 listopada 1951 roku. 5 rocznica

2018 - Zmarł Otis Rush, amerykański muzyk bluesowy, wokalista i gitarzysta. Jako jeden z niewielu leworęcznych gitarzystów grał na "zwyczajnej” gitarze odwróconej do góry nogami. Rush był bardzo wpływowym gitarzystą, do inspiracji jego stylem przyznawali się: Jimi Hendrix, Eric Clapton, Mike Bloomfield, Peter Green i Stevie Ray Vaughan. Urodził się 29 kwietnia 1934 roku. 5 rocznica

2019 - Zmarł Wiaczesław Aleksiejewicz Pjecuch, rosyjski prozaik współczesny, autor esejów literackich. W swojej twórczości posługuje się parodią i farsą, ukazując współczesną rosyjską powszedniość oraz zanik norm moralnych. Urodził się 18 listopada 1946 roku.

2020 - Zmarł Mac Davis, amerykański aktor, piosenkarz country, autor piosenek między innymi Elvisa Presleya. Zagrał między innymi w serialach: "Nowe przygody Supermana" i "Różowe lata siedemdziesiąte". Posiada swoją gwiazdę na Hollywoodzkiej Alei Gwiazd. Urodził się 21 stycznia 1942 roku.

2020 - Zamarła Helen Maxine Lamond Reddy, australijska piosenkarka i aktorka. W 1966 zwyciężyła w konkursie młodych talentów. W nagrodę wyjechała do Nowego Jorku, gdzie podpisała kontrakt płytowy z wytwórnią Capitol. W 1971 debiutowała na listach przebojów. Występowała w wielu filmach i grała w teatrze. Szczyt jej popularności przypadł na wczesne lata siedemdziesiąte, kiedy to była znana, jako "Królowa Pop”. Jej utwór "I Am Woman” został określony, jako "hymn dla feministek”. Urodziła się 25 października 1941 roku.

2020 - Zmarła Joanna Cortés, śpiewaczka operowa. Solistka Teatru Wielkiego w Warszawie, a także Opery Wrocławskiej, Teatru Wielkiego w Łodzi, Teatru Wielkiego w Poznaniu i Teatru Muzycznego Roma w Warszawie. Śpiewała również w National Grand Opera w Nowym Jorku w przedstawieniu "Toski" pod dyrekcją Antona Coppoli. W 1992 wystąpiła w duecie z Plácido Domingo podczas koncertu "Serce dla serc". Urodziła się 29 marca 1952 roku.

2021 - Zmarł Bronius Kutavičius, litewski kompozytor. Ludową muzykę łączył z nowymi technikami muzycznymi, między innymi wykorzystując nagrania z taśmy. Z tradycyjnej muzyki litewskiej zapożyczył śpiew oparty na intonacjach i skalach ludowych oraz tradycyjne instrumentarium. Studiował nowoczesne zachodnie techniki kompozytorskie. Równolegle badał folklor litewski, zwłaszcza pieśni, tańce i obrzędy bałtyjskich Jaćwingów. Urodził się 13 września 1932 roku.

2022 - Zmarł Mieczysław Gil, działacz związkowy, uczestnik opozycji demokratycznej w okresie PRL. W 1989 roku brał udział w obradach Okrągłego Stołu w zespole do spraw gospodarki i polityki społecznej, a także w podzespole do spraw polityki mieszkaniowej. Wział udziałw wyborach do sejmu kontraktowego i był posłem na Sejm X i I kadencji a także senatorem VIII kadencji, przewodniczącym Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego. Urodził się 9 stycznia 1944 roku. 1 rocznica 29 września - Światowy Dzień Serca - obchodzony z inicajtywy Światowej Federacji Serca przy udziale Światowej Organizacji Zdrowia, UNESCO i UNICEF-u. W Polsce obchody organizowane są przez Polskie Towarzystwo Kardiologiczne.

Zobacz także

2023-12-23, godz. 07:30 Kartka z kalendarza 23 grudnia - Egipt obchodzi święto narodowe - Dzień Zwycięstwa. 23 grudnia - Światowy Dzień Snowboardu, obchodzony z inicjatywy Światowej Federacji Snowboardu… » więcej 2023-12-22, godz. 07:30 Kartka z kalendarza 22 grudnia 1216 - W Rzymie papież Honoriusz III wydał bullę zatwierdzającą zakon dominikanów. Katolicki zakon męski został założony przez świętego… » więcej 2023-12-21, godz. 07:30 Kartka z kalendarza 21 grudnia - Dzień Pamięci o Poległych i Zmarłych w Misjach i Operacjach Wojskowych poza Granicami Państwa, ustanowiony w 2015 roku. » więcej 2023-12-20, godz. 07:30 Kartka z kalendarza 20 grudnia - Międzynarodowy Dzień Ludzkiej Solidarności, ustanowiony przez ONZ. 20 grudnia - Dzień Ryby, obchodzony w Polsce. » więcej 2023-12-19, godz. 07:30 Kartka z kalendarza 19 grudnia - 1741 - Zmarł Vitus Bering, duński żeglarz i odkrywca, w służbie rosyjskiej. Na polecenie cara Piotra I odbył wiele odkrywczych wypraw na Syberię… » więcej 2023-12-18, godz. 07:30 Kartka z kalendarza 18 grudnia - Międzynarodowy Dzień Migrantów, ustanowiony przez ONZ. 18 grudnia - Święto narodowe Nigru, obchodzone w rocznicę proklamowania republiki… » więcej 2023-12-17, godz. 07:30 Kartka z kalendarza 17 grudnia - Dzień bez Przekleństw, obchodzony w Polsce. 17 grudnia - Święto narodowe Bhutanu - Dzień Bhutanu, obchodzony w rocznicę wprowadzenia monarchii… » więcej 2023-12-16, godz. 07:30 Kartka z kalendarza 16 grudnia - Święto narodowe Bangladeszu - Dzień Zwycięstwa, obchodzony w rocznicę proklamowania niepodległości w 1971 roku. 16 grudnia - Święto narodowe… » więcej 2023-12-15, godz. 07:30 Kartka z kalendarza 15 grudnia - Dzień Ludwika Zamenhofa, obchodzony w rocznicę urodzin twórcy międzynarodowego języka esperanto w 1859 roku. 15 grudnia - Święto Służby… » więcej 2023-12-14, godz. 07:30 Kartka z kalendarza 1503 - Urodził się Nostradamus, właściwe nazwisko Michael de Nostre-Dame, francuski astrolog, lekarz króla Karola IX, matematyk i wizjoner, okultysta. Autor… » więcej
678910
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej »