Radio Opole » Kartka z kalendarza » Kartka z kalendarza » Kartka z kalendarza
2023-09-11, 07:30 Autor: IAR/B.Falkowska

Kartka z kalendarza

11 września - Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny upamiętnia ścięcie Jana Chrzciciela.

11 września - Katalonia obchodzi święto La Diada. Ustanowiono je dla upamiętnienia obrońców Barcelony, którzy mimo poświęcenia ponieśli klęskę. 11 września 1714 roku opuszczona przez sojuszników stolica Katalonii Barcelona została po długotrwałym oblężeniu zdobyta przez wojska francuskie.
1524 - Urodził się Pierre de Ronsard, francuski pisarz, poeta dworu Karola IX, przywódca grupy „Plejady”, dążącej do zreformowania twórczości poetyckiej. Najwybitniejszy przedstawiciel poezji francuskiego odrodzenia, zwany „księciem poetów”. W przekładzie polskim ukazało się jego „Szesnaście sonetów miłosnych” i „Wybór poezji”. Zmarł 27 grudnia 1585 roku.

1557 - Urodził się Józef Kalasanty hiszpański duchowny, założyciel zakonu pijarów i twórca pierwszej, bezpłatnej, powszechnej, szkoły podstawowej w Europie. Zmarł 25 sierpnia 1648.

1606 - Zmarł Karel van Mander, jeden z najbardziej znanych niderlandzkich malarzy, także - grafik i poeta. Urodził się w maju 1548 roku.

1609 - Król Filip III Habsburg wydał edykt o wypędzeniu wszystkich 300 tysięcy Morysków z Hiszpanii. Moryskowie byli Maurami którzy po rekonkwiście zdecydowali się przejść na chrześcijaństwo.

1711 - Urodził się William Boyce angielski kompozytor przełomu baroku i klasycyzmu, uchodzący za jednego z najwybitniejszych angielskich twórców muzyki poważnej XVIII wieku. Zmarł 7 lutego 1779.

1714 - Niccolo Jommelli włoski kompozytor epoki klasycyzmu, który zmienił oblicze włoskiej opery odchodząc od idei popisów wokalnych, a przyznając większą rangę występowi całej orkiestry. Zmarł 25 sierpnia 1774.

1777 - W wojnie o niepodległość Stanów Zjednoczonych podczas bitwy pod Brandywine gen., Kazimierz Pułaski uratował życie gen. Jerzemu Waszyngtonowi.

1798 - Urodził się Franz Ernst Neumann, niemiecki fizyk, matematyk i krystalograf, profesor fizyki w Królewcu. Zajmował się zagadnieniami optyki, między innymi polaryzacją światła w kryształach, sformułował pierwsze matematyczne prawo indukcji wzajemnej. Zmarł 23 maja w 1895 roku. 225 rocznica

1803 - Urodził się Aleksander Stryjeński, oficer, inżynier i kartograf; uczestnik Powstania Listopadowego. Od 1833 roku przebywał w Szwajcarii, gdzie uczestniczył w opracowaniu pierwszej nowoczesnej, wieloczęściowej mapy Szwajcarii. Zmarł 9 grudnia 1875 roku. 220 rocznica

1816 - Urodził się Carl Zeiss, niemiecki przedsiębiorca, założyciel zakładów optycznych w Jenie. Zmarł 3 grudnia w 1888 roku.

1822 - Święte Oficjum w Rzymie obwieściło, że nauka Mikołaja Kopernika z 1543 roku o obrocie Ziemi wokół Słońca może być rozpowszechniana.

1823 - Zmarł David Ricardo angielski ekonomista zaliczany do grona klasycznych ekonomistów. Stworzył teorię przewagi komparatywnej w ramach, której promował merkantylizm. Urodził się 19 kwietnia 1772 w Londynie. 200 rocznica

1838 - Urodził się Adam Asnyk, poeta, autor lirycznych wierszy, łączących elementy stylu romantycznego z problematyką filozoficzną i społeczną pozytywizmu, uczestnik powstania styczniowego - członek Rządu Narodowego, jeden z pierwszych członków Towarzystwa Tatrzańskiego. Autor sonetów „Nad głębiami” i kilku tomików poezji. Znany przede wszystkim jako autor wierszy miłosnych, takich jak „Między nami nic nie było” czy „Jednego serca”, a także liryków poświęconych Tatrom. Jest patronem jednej z ulic na warszawskiej Ochocie. Zmarł 2 sierpnia 1897 roku. 185 rocznica

1851 - Zmarł Sylvester Graham, prezbiteriański pastor, dietetyk. Zasłynął tym, że w 1829 roku wynalazł chleb z nieoczyszczonej mąki pszennej, wypiekany bez drożdży. Po raz pierwszy przepis na chleb graham opublikowano w Nowym Jorku w 1855 roku, w dziele "Nowa hydropatyczna książka kucharska". Od jego nazwiska pochodzi nazwa pieczywa graham. Urodził się 5 lipca 1794 roku.

1855 - Urodził się William Mulholland, amerykański inżynier-samouk, pochodzenia irlandzkiego, w Los Angeles odpowiedzialny za system zaopatrzenia miasta w wodę, budowę akweduktów i zapór. Dzięki sprawnemu systemowi doprowadzania wody doprowadził miasto do rozkwitu; kres jego karierze położyła katastrofa tamy Francis Dam w 1928 r., przez niego zaprojektowana i nadzorowana. Zmarł 22 lipca 1935 roku.

1862 - Urodził się O. Henry, właściwe nazwisko William Sydney Porter, amerykański pisarz, autor nowel z życia Dzikiego Zachodu i Nowego Jorku. Mówi się, że pseudonim O. Henry’ego pochodzi z czasów pobytu w więzieniu, w którym spędził trzy lata za defraudację. Zmarł 5 czerwca 1910 roku.

1886 - Urodził się Jerzy Kossak, malarz, syn Wojciecha Kossaka, kontynuował rodzinną tradycję malarstwa batalistycznego. Podejmował tematy historyczne, głównie sceny z wojen napoleońskich i walk legionowych w okresie I wojny światowej, w których eksponował motyw konia, ułana i dziewczyny - „Odwrót Napoleona spod Moskwy”, „Pościg ułanów krechowieckich za bolszewikami”. Nieobca była mu również tematyka folklorystyczna, malował wesela krakowskie i góralskie, sceny polowań, oraz portrety. Zmarł 11 maja 1955 roku.

1869 - Antoni Kazimierz Blikle założył firmę cukierniczą „A. Blikle”, która od chwili powstania zajmuje lokal przy ulicy Nowy Świat 35 w Warszawie. Miejsce to stało się wkrótce ogromnie popularne wśród warszawiaków. Pełniło również nieformalną rolę giełdy aktorów.

1870 - Zmarł Eugenio Lucas Velázquez hiszpański malarz okresu romantyzmu. Malował sceny ludowe: dziewczęta w strojach regionalnych, pielgrzymki, zbójców, walki byków, więzienia itp. Tworzył też portrety i pejzaże. Stosował śmiałe efekty świetlne oraz szybkie szkicowe pociągnięcia pędzla. Urodził się 9 lutego 1817.

1877 - Urodził się Feliks Dzierżyński, polski i rosyjski działacz komunistyczny, członek Socjaldemokracji Królestwa Polskiego i Litwy, wielokrotnie zsyłany na Syberię, w czasie rewolucji październikowej bliski współpracownik Lenina, szef pierwszych radzieckich organów bezpieczeństwa CzeKa /Wszechrosyjska Komisja Nadzwyczajna do Walki z Kontrrewolucją, Spekulacją i Nadużyciami Władzy/, GPU /Państwowy Zarząd Polityczny/ i OGPU /Zjednoczony Państwowy Zarząd Polityczny/, symbol terroru w rewolucyjnej i porewolucyjnej Rosji, był przez to nazywany „Żelaznym Feliksem”, „Krwawym Feliksem” i "Czerwonym Katem”, uważany za jednego z twórców państwa radzieckiego. Zmarł 20 lipca 1926 roku. Został pochowany na Kremlu.

1885 - Urodził się David Herbert Lawrence, brytyjski pisarz, autor powieści, opowiadań, poezji, sztuk, esejów, książek podróżniczych, obrazów, tłumaczeń, tekstów krytyczno-literackich i korespondencji, powieści: „Synowie i kochankowie” „Kochanek lady Chatterley”, „Zakochane kobiety”, liryki - „Poezje wybrane”. Zmarł 2 marca 1930 roku.

1894 - Urodziła się Maria Kownacka, pisarka, tłumaczka literatury rosyjskiej. A utorka sztuk scenicznych oraz książek dla dzieci i młodzieży: "Plastusiowy pamiętnik", "Rogaś z Doliny Roztoki", „Kajtkowe przygody”, „Entliczek pentliczek”, „O Rochu i jego grochu”. Zmarła 27 lutego 1982 roku.

1899 - Urodził się Philipp Bouhler urzędnik rządu III Rzeszy, SS-Obergruppenführer, szef kancelarii Adolfa Hitlera, a także czołowa postać programu "eutanazji" osób upośledzonych w nazistowskich Niemczech. Wraz z żoną popełnił samobójstwo 19 maja 1945.

1903 - Urodził się Theodor Adorno, niemiecki filozof, socjolog, teoretyk muzyki i kompozytor, żydowskiego pochodzenia, jeden z przywódców „szkoły frankfurckiej”, współtwórca „teorii krytycznej”, autor licznych prac naukowych, między innymi: „Dialektyka oświecenia”, „Filozofia nowej muzyki”, ”Socjologia i dialektyka”. Od 1937 roku przebywał w Stanach Zjednoczonych. Zmarł 6 sierpnia 1969 roku.120 rocznica

1904 - Urodził się Jacek Woszczerowicz, aktor, reżyser, pedagog. Od końca lat 40. związany z teatrami warszawskimi - Rozmaitości, Polskim, Narodowym i Ateneum, odtwórca ról - Sganarela w „Don Juanie” Jeana Baptiste'a Moliera, Papkina w „Zemście” Aleksandra Fredry oraz roli tytułowej w dramacie Williama Szekspira „Ryszard III”. Zmarł 19 października 1970 roku.

1904 - Urodził się Jazz Gillum, właściwie William McKinley Gillum, amerykański muzyk bluesowy. Pierwszy eksponował harmonijkę jako instrument solowy. Zmarł 29 marca 1966 roku.

1907 - Urodził się Lew Oborin, rosyjski pianista, zwycięzca I Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego imienia Fryderyka Chopina w 1927 roku. Po powrocie do Moskwy, aż do 1945 roku występował jedynie w ZSRR, przez wiele lat koncertował ze skrzypkiem Dawidem Ojstrachem. Był też wykładowcą w Konserwatorium Moskiewskim. Zmarł 5 stycznia 1974 roku.

1917 - Urodził się Ferdinand Edralin Marcos filipiński polityk i prezydent, a w praktyce dyktator tego kraju w latach 1965-1986. Był mężem Imeldy Marcos. Zmarł 28 września 1989.

1922 - W Salzburgu w Austrii powstało Międzynarodowe Towarzystwo Muzyki Współczesnej. Jest to najstarsza organizacja ponadnarodowa mająca na celu upowszechnianie Nowej Muzyki. Jest uważane za jedną z najważniejszych organizacji kulturalnych świata.

1923 - Zmarł Zhang Xun, chiński wojskowy i polityk, zwany Generałem Mafu. Zasłynął przywróceniem na tron chiński w 1917 roku, 11 letniego Puyi, następcy tronu. Tym samym doprowadził do krótkotrwałej restauracji monarchii Qingów. Małoletni cesarz został zmuszony do abdykacji przez Armię Ocalenia Republiki, która wkroczyła do stolicy. Zhang Xun resztę życia spędził na wygnaniu w Tianjinie. Urodził się 16 września 1854 roku. 100 rocznica

1926 - Urodził Jan Tarasin, malarz, grafik, rysownik, fotograf, autor filozoficznych esejów o sztuce, pedagog - profesor warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Sławę zyskał dzięki plakatowi „Bumelant” w 1952 roku. Jednak później miejsce tematyki społecznej zajęły w twórczości artysty bardziej awangardowe projekty, obecnie jego najbardziej znane prace to seria płócien, na których prezentował przedmioty jako znaki i symbole ponadmaterialnych znaczeń. Zmarł 8 sierpnia 2009 roku.

1930 - Urodził się Jean-Claude Forest, francuski pisarz i ilustrator komiksów, twórca postaci Barbarella. Zmarł 29 grudnia 1998 roku.

1930 - Urodził się Adam Strzembosz, przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa i pierwszy prezes Sądu Najwyższego w latach 1990 -1998. B rat bliźniak Tomasza Strzembosza, historyka, i Teresy Strzembosz, polskiej działaczki katolickiej.

1930 - Urodził się Tomasz Strzembosz, historyk, badacz historii Polski okresu II wojny światowej, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, przewodniczący Rady Naczelnej Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, następnie honorowy przewodniczący ZHR. B rat (z trojaczków) Adama Strzembosza, pierwszego prezesa Sądu Najwyższego i Teresy Strzembosz, polskiej działaczki katolickiej . Zmarł 16 października 2004 roku.

1930 - Urodziła się Teresa Strzembosz, polska działaczka katolicka, współtwórczyni ośrodków adopcyjno-opiekuńczych i domów samotnej matki. Siostra (z trojaczków) Adama Strzembosza, pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, i Tomasza Strzembosza, historyka. Zmarła 8 czerwca 1970 roku.

1930 - Zmarł Emil Godlewski, fizjolog roślin, członek Polskiej Akademii Umiejętności, jeden z założycieli studium rolnego na Uniwersytecie Jagiellońskim. prowadził badania nad absorpcyjnymi właściwościami ziemi ornej, oraz nad wzrostem roślin i procesem oddychania organizmów roślinnych; współodkrywca procesu oddychania beztlenowego u roślin. Urodził się 30 czerwca 1847.

1932 - Urodził się Jerzy Afanasjew, pisarz, poeta, reżyser teatralny i filmowy, satyryk, współtwórca studenckiego teatru satyrycznego Bim Bom w Gdańsku, autor ponad 30 książek, między innymi "Listy do Przekroju", biografii - "Okno Zbyszka Cybulskiego", utworów dla dzieci: "Czarodziejski młyn", "Zegarowy król", "Baśnie". Zmarł 26 września 1991 roku.

1932 - W katastrofie lotniczej zginęli lotnik Franciszek Żwirko oraz inżynier Stanisław Wigura, piloci, słynni pasjonaci lotnictwa, zwycięzcy międzynarodowych zawodów. Podczas lotu do Pragi polscy piloci zostali zaskoczeni przez gwałtowną burzę. Ich samolot - RWD-6 - rozbił się pod Cierlickiem Górnym koło Cieszyna. Franciszek Żwirko - pilot wojskowy i Stanisław Wigura - inżynier i pilot cywilny, współtwórca polskiego samolotu RWD, tworzyli niepowtarzalny duet lotniczy. W 1929 roku dokonali turystycznego lotu dookoła Europy polskim samolotem, na liczącej 5 tysięcy kilometrów trasie: Warszawa-Frankfurt-Paryż-Barcelona-Marsylia-Mediolan-Warszawa. Zwyciężali w wielu sportowych konkursach lotniczych, w których przez kilka lat byli niepokonani.

1937 - Urodził się Tomas Venclova, litewski poeta, eseista, publicysta, badacz i tłumacz literatury pięknej, profesor języków słowiańskich i literatury na Uniwersytecie Yale. Zagrożony represjami w Związku Radzieckim pod koniec lat 70., wyemigrował do Stanów Zjednoczonych. W języku polskim ukazały się eseje - „Kształty nadziei”, „Niezniszczalny rytm: eseje o literaturze”, tomik wierszy „Rozmowa w zimie”, monografia „Aleksander Wat: obrazoburca”.

1938 - Urodził się Jacek Kalabiński, wybitny dziennikarz, publicysta, komentator Polskiego Radia i BBC, korespondent "Gazety Wyborczej" i "Rzeczpospolitej", laureat Złotego Mikrofonu Polskiego Radia. Zmarł 24 lipca 1998 roku. 85 rocznica

1940 - Urodził się Andrzej Mencwel, historyk i krytyk literatury i kultury polskiej, antropolog kultury, eseista, publicysta, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, autor i współautor licznych publikacji, książek i podręczników, między innymi: „W kręgu socjologii literatury”, „Widziane z dołu”, „Etos lewicy”.

1940 - Urodził się Brian De Palma, amerykański reżyser, scenarzysta, producent, aktor i operator, twórca obrazów: "Femme fatale", "Wybuch", "Mój brat Kain", uznanie zyskały jego filmy gangsterskie, zwłaszcza - „Człowiek z blizną”, „Nietykalni” i „Życie Carlita”, a także kasowy film szpiegowski „Mission: Impossible”. Jest jednym z najsłynniejszych amerykańskich reżyserów filmowych.

1940 - Urodziła się Mirosława Krajewska, aktorka teatralna, filmowa i dubbingowa, zagrała m.in. w filmach: „Sekret”, „Sam pośród miasta”, „Sobie król”, „Brunet wieczorowa porą”, „Jak być kochaną”.

1941 - W Waszyngtonie rozpoczęto budowę Pentagonu.

1944 - Urodził się Serge Haroche, francuski fizyk, prowadzący badania z zakresu mechaniki kwantowej, profesor College de France. Laureat Nagrody Nobla w 2012 roku, w dziedzinie fizyki, wraz z Davidem Winelandem, za przełomowe metody eksperymentalne pozwalające na pomiary układów kwantowych i manipulowanie nimi.

1946 - Urodził się Marek Harny, pisarz, autor zbioru opowiadań „Unieś mnie, wielki ptaku”, za który otrzymał Nagrodę Literacką imienia Stanisława Piętaka, autor powieści: „Kraina naszej tęsknoty”, „Urodzony z wiatru”, "Pismak", "Zdrajca", "Wszyscy grzeszą".

1949 - Urodziła się Ewa Szykulska, aktorka filmowa i teatralna, związana z warszawskim teatrami - Studio, Syrena i Ochoty. Zagrała w filmach: "Seksmisja", "Vabank", "Pantarej", "Szczur", "Kroniki domowe", w serialu telewizyjnym "Lokatorzy".

1956 - Urodził się Adam Lipiński polski polityk, działacz Prawa i Sprawiedliwości, ekonomista, poseł na Sejm, od 2015 sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, pełnił także funkcję szefa gabinetu politycznego premiera Jarosława Kaczyńskiego, od 2016 pełnomocnik rządu ds. społeczeństwa obywatelskiego i pełnomocnik rządu ds. równego traktowania.

1963 - Zmarł Richard Oswald, urodzony jako Richard W. Ornstein, austriacki scenarzysta, reżyser i producent filmowy żydowskiego pochodzenia. Twórca skandalizującego wówczas filmu z 1919 roku, "Inaczej niż inni" (Anders als die Anderen), uznawanego za pierwszy film, w którym został poruszony temat homoseksualizmu. W okresie ekspansji narodowego socjalizmu wyemigrował do USA. Jego syn Gerd Oswald również zajął się sztuką filmową. Richard Oswald Urodził się 5 listopada 1880 roku. 60 rocznica

1964 - Grupa Manfred Mann nazwana na cześć członka zespołu grającego na klawiszach wydała pierwszą płytę „The Five Faces of Manfred Mann”.

1965 - Płyta „I Can’t Get No Satisfaction” grupy The Rolling Stones dotarła do pierwszego miejsca brytyjskich bestsellerów. 1967 - Grupa Beach Boys opublikowała „Smiley Smile” pierwszy album od wydania „Pet Sounds” najważniejszej płyty w karierze zespołu.

1971 - Zmarł Nikita Siergiejewicz Chruszczow, były I sekretarz Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego. Wiadomość o jego śmierci ukazała się w "Prawdzie", w formie lakonicznej notatki, bez jakiegokolwiek komentarza czy zdjęcia. Nie został pochowany w murach Kremla, tak jak inni byli przywódcy ZSRR. Wśród osób uczestniczących w pogrzebie nie było oficjalnych przedstawicieli KPZR ani partii "bratnich krajów". Urodził się 17 kwietnia 1894 roku.

1973 - Bruce Springsteen wydał “The Wild, The Innocent & The E Street Shuffle”. 50 rocznica .

1973 - Krwawy pucz wojskowy generała Augusta Pinocheta w Chile. Podczas bombardowania Pałacu de La Moneda zginął Prezydent Salvadore Allende. Władze przejęła junta wojskowa. Po przewrocie, w kraju rozgorzała dyskusja i spekulacje na temat powodów śmierci przywódcy państwa. Jedni wskazywali, ze wszystko wskazywało na to, że prezydent popełnił samobójstwo, inni twierdzili że zginął w trakcie nalotów albo został zamordowany. Ekshumacja zwłok przeprowadzona w 2011 roku dowiodła jednak, że Prezydent targnął się na własne życie. Wyniki ekshumacji zaakceptowała rodzina polityka. 50 rocznica .

1973 - Zmarł Edward Evans-Pritchard, brytyjski antropolog kultury, zainspirowany badaniami Bronisława Malinowskiego. Autor Książki "Theories of Primitive Religion" z 1965 roku oraz trzytomowej monografii poświęconej afrykańskiemu ludowi Nuerów. W Polsce ukazały się 3 jego publikacje "Czary, wyrocznie i magia u Azande", "Religia Nuerów" oraz "Wódz w lamparciej skórze". Urodził się 21 września 1902 roku. 50 rocznica .

1976 - Antoni Macierewicz, Piotr Naimski i Wojciech Onyszkiewicz opracowali wstępną wersję dokumentu powołującego Komitet Obrony Robotników.

1981 - Ultravox grupa reprezentująca nową falę wydała płytę „Rage of Eden”.

1985 - Austriacki artysta Falco wydał trzeci album w karierze „Falco 3”.

1995 - W południowej wieży nowojorskiego World Trade Center rozpoczął się mecz o szachowe mistrzostwo świata, między Rosjaninem Garri Kasparowem a Hindusem Viswanathanem Anandem.

1986 - Uwolniono 225 działaczy opozycji w ramach trzeciej amnestii od czasu ogłoszenia stanu wojennego w Polsce. Z wnioskiem o uwolnienie części skazanych zwrócił się do prokuratora generalnego szef MSW Czesław Kiszczak. Amnestia nie objęła jednak winnych "szpiegostwa i działań terrorystycznych" oraz paradoksalnie nie zwolniono więźniów politycznych skazanych przestępstwa "nie związane z atakiem na ustrój państwa". Złagodzono podejście do działalności opozycyjnej: tego typu sprawy były rozstrzygane przez kolegia do spraw wykroczeń, a nie przez sądy.

1990 - Kongres Stanów Zjednoczonych upoważnił prezydenta George'a Busha do wysłania wojsk amerykańskich w rejon Zatoki Perskiej.

1994 - Zmarła Jessica Tandy, amerykańska aktorka filmowa i teatralna. Zwróciła uwagę krytyki w 1947 roku w sztuce "Tramwaj zwany pożądaniem". Największy sukces odniosła dopiero w wieku 80 lat, gdy za rolę starszej pani w filmie "Wożąc panią Daisy" została wyróżniona Oscarem. Urodziła się 7 czerwca 1909 roku.

1995 - Zmarł Georges Canguilham, francuski lekarz i filozof zajmujący się problemami filozofii nauki i teorii poznania, profesor paryskiej Sorbony; jego prace dotyczyły problematyki normalności i patologii, interesowało go krytyczne przedstawienie historii nauki. Jako lekarz, zajmował się problemami medycyny z punktu widzenia filozofii nauk. Urodził się 4 czerwca 1904.

1995 - Dwaj rosyjscy kosmonauci - Anatolij Sołowiow i Nikołaj Budarin wylądowali na Ziemi, po dwumiesięcznym pobycie w stacji orbitalnej "Mir".

1996 - Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej i Unia Pracy zostały przyjęte do Międzynarodówki Socjalistycznej podczas XX Kongresu tej organizacji w Nowym Jorku.

2001 - Zmasowany atak terrorystyczny na Stany Zjednoczone - terroryści, związani z al-Kaidą, posługując się samolotami pasażerskimi, zniszczyli dwa wieżowce World Trade Center w Nowym Jorku. Łącznie, w wyniku czterech zamierzonych katastrof lotniczych, w zamachu zginęło prawie trzy tysiące osób, w tym sześcioro Polaków. Podczas akcji ratunkowej śmierć poniosło ponad trzystu strażaków i policjantów.

2003 - Zmarła Anna Lindh, szwedzka minister spraw zagranicznych. Została zaatakowana nożem w domu towarowym. Morderca został schwytany i osądzony. Skazano go na dożywotnie więzienie, a następnie został umieszczony w zakładzie psychiatrycznym, co unieważniło wyrok sądu pierwszej instancji. Anna Lindh urodziła się 19 czerwca 1957 roku. 20 rocznica

2004 - Zmarł Jerzy Lisowski, tłumacz literatury francuskiej, eseista, redaktor naczelny miesięcznika "Twórczość". Wydał 4-tomową "Antologię poezji francuskiej". Urodził się 10 kwietnia 1928 roku.

2005 - Zmarł Henryk Tomaszewski, grafik, współtwórca polskiej szkoły plakatu, ilustrator i pedagog, jedną z jego najsłynniejszych prac jest plakat wyborczy dla "Solidarności" pod tytułem "2 + 2 musi być zawsze 4" z 1989 roku. Urodził się 10 czerwca 1914 roku.

2007 - Zmarł Joe Zawinul, austriacki pianista jazzowy i kompozytor, jeden z pionierów gatunku jazz fusion, współzałożyciel zespołu Weather Report. Jego kompozycja „Birdland” stała się jazzowym hymnem. Urodził się 7 lipca 1932 roku.

2008 - Zmarł Marian Nitecki, leśnik, generał brygady Wojska Polskiego, uczestnik kampanii wrześniowej 1939 roku, a po jej zakończeniu Żołnierz Związku Walki Zbrojnej, posługujący się pseudonimem "Pikador". Był kawalerzystą i należał do 7 dywizji piechoty AK, która toczyła walki z Niemcami na Kielecczyźnie. Po wojnie zatrudnił się w leśnictwie na Mazurach. Pracował jako leśniczy w nadleśnictwach: Miłomłyn, Stare Jabłonki i Zimna Woda. Był prześladowany przez UB za działalność w Armii Krajowej, kilkanaście razy był aresztowany. Później przeprowadził się na Mazowsze, prowadził szkołę jeździecką. Po przemianach ustrojowych jego działalność została doceniona, otrzymał należne awanse jako weteran wojskowy. Urodził się 26 listopada 1913 roku. 15 rocznica

2009 - Zmarł Jim Carroll, amerykański pisarz, poeta i muzyk. Wydał sześć tomów poezji i dwie książki - „Przetrwać w Nowym Jorku” i „Forced Entries”. Był także założycielem i liderem punkrockowego zespołu Jim Carroll Band, w którym pełnił funkcję wokalisty i autora tekstów. Nagrał sześć płyt. Urodził się 1 sierpnia 1949 roku.

2011 - Zmarł Stanisław Woś, fotograf, zajmujący się także malarstwem, rysunkiem i projektowaniem graficznym. Przez wiele lat był liderem bardzo ważnego dla fotografii polskiej lat 90. ośrodka suwalskiego, skupionego wokół klubu „PAcamera”. Zrealizował ponad 50 wystaw indywidualnych. Urodził się w 1951 roku.

2013 - Polska premiera filmu "Ida" w reżyserii Pawła Pawlikowskiego. Został nagrodzony statuetką Oscara w kategorii najlepszy film zagraniczny. 10 rocznica

2020 - Zmarł Roger Carel (właściwie Roger Bancharel) francuski aktor filmowy i dubbingowy. Był znany polskim widzom między innymi z użyczenia swojego głosu postaci Asteriksa w oryginalnej wersjii serii słynnych filmów animowanych o Asteriksie i Obeliksie. Urodził się 12 sierpnia 1927 roku.

2021- Zmarł profesor Józef Korpanty, filolog klasyczny, wieloletni dyrektor Instytutu Filologii Klasycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor dwutomowego Słownika łacińsko- polskiego. Napisał między innymi prace: "Rozwój politycznej roli jednostki w republice rzymskiej i jej odbicie w literaturze" oraz "Rzeczpospolita potomków Romulusa" i wiele innych.

2022 - Zmarł Zbigniew Sokolik, psychiatra i psychoanalityk. Był licencjonowanym analitykiem trzech szkół: wywodzącej się z tradycji Zygmunta Freuda, a także Carla Gustva Junga oraz Jacquesa-Marie-Émile Lacana. Napisał około 50 prac w dziedzinie psychiatrii i psychoanalizy. 1 rocznica

Zobacz także

2023-12-11, godz. 07:30 Kartka z kalendarza 11 grudnia - Międzynarodowy Dzień Terenów Górskich, ustanowiony przez ONZ w 2002 roku, na zakończenie Międzynarodowego Roku Terenów Górskich. 11 grudnia… » więcej 2023-12-10, godz. 07:30 Kartka z kalendarza 10 grudnia - Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka, obchodzony w rocznicę uchwalenia przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych Powszechnej… » więcej 2023-12-09, godz. 07:30 Kartka z kalendarza 9 grudnia - Międzynarodowy Dzień Pamięci i Godności Ofiar Zbrodni Ludobójstwa oraz Zapobiegania tej Zbrodni. 9 grudnia - Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania… » więcej 2023-12-08, godz. 07:30 Kartka z kalendarza 8 grudnia - Polska - Dzień Kupca. 8 grudnia - Buddyzm - Dzień Oświecenia Buddy, najważniejsze buddyjskie święto w roku. » więcej 2023-12-07, godz. 07:30 Kartka z kalendarza 7 grudnia - Międzynarodowy Dzień Lotnictwa Cywilnego, ustanowiony w 1996 przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 7 grudnia - Armenia - Dzień Pamięci Trzęsienia… » więcej 2023-12-06, godz. 07:30 Kartka z kalendarza 6 grudnia - Święto niepodległości obchodzi Finlandia. 6 grudnia - W Hiszpanii obchodzony jest Dzień Konstytucji. » więcej 2023-12-05, godz. 07:30 Kartka z kalendarza 5 grudnia - Międzynarodowy Dzień Wolontariusza, ogłoszony w 1985 roku, z inicjatywy Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych, a obchodzony od 1986 roku. 5… » więcej 2023-12-04, godz. 07:30 Kartka z kalendarza 4 grudnia - Barbórka - Dzień Górnika. 4 grudnia - Święto Wojsk Rakietowych i Artylerii. 4 grudnia - Międzynarodowy Dzień Geparda. » więcej 2023-12-03, godz. 07:30 Kartka z kalendarza 3 grudnia - Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych, ogłoszony przez ONZ. 3 grudnia - Dzień Naftowca i Gazownika, obchodzony w Polsce. 3 grudnia… » więcej 2023-12-02, godz. 07:30 Kartka z kalendarza 2 grudnia - Międzynarodowy Dzień Upamiętniający Zniesienie Niewolnictwa, obchodzony w rocznicę uchwalenia Konwencji ONZ w sprawie zwalczania handlu ludźmi… » więcej
7891011
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej »