Biuletyn Informacji Publicznej
Radio Opole » Biuletyn Informacji Publicznej » O biuletynie
2015-10-13, 08:27

Instrukcja korzystania z biuletynu


Informacje ogólne:
- Ilekroć w niniejszej instrukcji stosuje się określenie - ustawa, mowa jest o ustawie
o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198.)
- Ilekroć w niniejszej instrukcji stosuje się określenie - rozporządzenie, mowa jest o
rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz.U. z 2002 r.
nr 67 poz. 619)
- niniejsza instrukcja dotyczy podmiotowych stron Biuletynu Informacji Publicznej,
na których udostępnia się informacje publiczne, utworzone, utrzymywane
i aktualizowane przez Podmiot (wyjaśnienie poniżej)zobowiązany do tego ustawą.
- "Podmiot" oznacza dysponenta niniejszej Podmiotowej strony Biuletynu Informacji
Publicznej o nazwie jak uwidoczniono w stronie głównej pod adresem
www.bip.[domena jednostki] - "BIP" oznacza Biuletyn Informacji Publicznej.
- W przypadku wyłączenia jawności informacji publicznej, w Biuletynie Informacji
Publicznej podaje się zakres wyłączenia, podstawę prawną wyłączenia jawności
oraz wskazuje się organ lub osobę, które dokonały wyłączenia, a w przypadku jeżeli
ograniczenie nastąpiło ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę
przedsiębiorcy - podmiot w interesie, którego dokonano wyłączenia jawności.
- w lewym panelu ekranu znajduje sią menu przedmiotowe, czyli wykaz grup
tematycznych, w które są zestawione informacje publiczne udostępnione w BIP.
- w prawej, górnej części ekranu znajduje się moduł wyszukujący, czyli element
oprogramowania serwera umożliwiający znalezienie stron BIP zawierających
wyrażenie poszukiwane przez odwiedzającego BIP.
- wizualizacja BIP, stanowi nierozerwalną część z mechanizmami baz danych,
czyli elementami oprogramowania serwera pozwalającymi na gromadzenie,
porządkowanie, aktualizowanie i udostępnianie informacji publicznych w BIP.
- dostęp do informacji publicznych udostępnionych w BIP jest również możliwy
poprzez stronę główną BIP posiadającą adres URL - www.bip.gov.pl według
menu podmiotowego lub przedmiotowego.
- w przypadku awarii serwera podmiotowej strony BIP, odwiedzający jest
informowany o chwilowym zablokowaniu połączeń z tą stroną.


Wyjaśnienia dotyczące odnośników BIP:
"informacje nieudostępnione" - zawiera, zgodnie z art. 8 ust. 4 ustawy, informacje
dotyczące sposobu dostępu do informacji publicznych będących w posiadaniu
Podmiotu i nieudostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej (zgodnie
z art. 10 ust. 1 informacja, która nie została udostępniona w BIP, jest udostępniana
na wniosek.)
"Redakcja biuletynu" - zawiera dane określające tożsamość osoby, która wprowadziła
informację do Biuletynu Informacji Publicznej - zgodnie z par. 16 ust. 1 pkt. 2
rozporządzenia jest to pracownik Podmiotu.
"www.bip.gov.pl" - pozwala na otwarcie strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej
tworzonej przez Ministra właściwego do spraw administracji publicznej.
Strona główna BIP zawierająca wykaz podmiotów, obowiązanych zgodnie
z ustawą do udostępniania informacji publicznej, wraz z odnośnikami umożliwiającymi połączenia z ich stronami.
"panel aktualizacyjny" - element oprogramowania serwera umożliwiający dostęp
(po podaniu identyfikatora i hasła dostępu)do merytoryki BIP w celu dokonania
niezbędnych zmian w treści informacji publicznych udostępnianych w BIP.
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej »