Radio Opole » Wybory samorządowe 2018 » Informacje dla komitetów wyborczych » Nieodpłatne audycje wyborcze
2018-09-18, 11:23 Autor: Radio Opole

Nieodpłatne audycje wyborcze

2018-10-03, 14:04

Informacje o terminach nagrywania i rozpowszechniania nieodpłatnych audycji wyborczych

POLSKIE RADIO REGIONALNA ROZGŁOSNIA W OPOLU” RADIO OPOLE” S.A. uprzejmie informuje pełnomocników, iż w „WYBORACH SAMORZĄDOWYCH 2018”:

 • Łączny czas rozpowszechniania nieodpłatnych audycji wyborczych w Radiu Opole S.A., wynosi 1440 minut (1200 minut w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich oraz 240 minut w wyborach wójta, burmistrza i prezydenta miasta ).
 • Bezpłatne audycje wyborcze będą emitowane od 06 do 19 października 2018 r.

TERMIN ROZPOWSZECHNIANIA AUDYCJI WYBORCZYCH W RADIU OPOLE S.A.
CODZIENNIE W DNIACH 06-19 PAŹDZIERNIKA 2018 R.

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU:

06:40 - 06:55 – 15 MINUT
13:10 - 13:50 – 40 MINUT
19:10 - 19:55 – 45 MINUT
SOBOTA :
08:15 - 08:35 – 20 MINUT
14:10 - 14:55 – 45 MINUT
20:10 - 20:55 – 45 MINUT
NIEDZIELA :
08:15 - 08:35 – 20 MINUT
14:10 - 14:55 – 45 MINUT
21:10 - 21:55 – 45 MINUT

Audycje wyborcze nadawane będą w blokach zawierających:
 • audycje kandydatów do rad gmin, powiatów i sejmiku wojewódzkiego;
 • audycje kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast;
 • łączne audycje wyborcze.

Czas 1 audycji wyborczej wynosi :
 • dla kandydatów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa - 0’54 sekundy
 • dla kandydatów na wójta, burmistrza i prezydenta miasta - 1 minuta 20 sekund
 • dla łącznych audycji wyborczych – 2 minuty 10 sekund

Rejestracja radiowej audycji wyborczej i przygotowanie jej do rozpowszechniania obejmuje:
 1. nieodpłatne przegranie audycji wyborczej dostarczonej przez komitet wyborczy na kasecie, płycie lub innym nośniku dźwięku wskazanym pełnomocnikom przez Radio Opole
 2. nieodpłatne udostępnienie studia i urządzeń technicznych wraz z realizatorem w celu nagrania audycji wyborczej na czas nie dłuższy niż trzykrotność czasu audycji wyborczej

Nieodpłatne nagrywanie i przegrywanie audycji wyborczych w dniach 05 października-18 października 2018 r. odbywać się będzie po uprzednim ustaleniu daty i godziny z Sekretariatem Programu: telefonicznie: 77-40-13-224, faxem: 77/454 -35-56 lub mailem katarzyna.labuda@radio.opole.pl
2018-09-27, 10:41

Losowanie kolejności rozpowszechniania bezpłatnych audycji wyborczych

Losowanie kolejności rozpowszechniania bezpłatnych audycji wyborczych odbędzie się w dniu 03 października 2018 r. o godzinie 12.00 w siedzibie Radia Opole S.A. przy ulicy Strzelców Bytomskich 8 w studiu „M”.
Ponadto zapraszamy wszystkich pełnomocników na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się w tym samym dniu o godzinie 11.45.
2018-09-18, 11:25

Podstawa prawna zasad podziału czasu antenowego na rozpowszechnianie nieodpłatnych audycji wyborczych

 • Ustawa Kodeks Wyborczy z dnia 05 stycznia 2011 r. (Dz. U. z dnia 31 stycznia 2011r.)

 • Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii I Telewizji z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie czasu oraz ramowego podziału czasu przeznaczonego na rozpowszechnianie nieodpłatnie audycji wyborczych, trybu postępowania dotyczącego podziału czasu, zakresu rejestracji oraz sposobu przygotowania i emisji audycji wyborczych w programach publicznej radiofonii i telewizji (Dz. U. z dnia 27 lipca 2011 r.).
Informacje dla pełnomocników

 • Audycje wyborcze przygotowywane przez komitety wyborcze w wyborach do rad są rozpowszechniane, w okresie od 15. dnia przed dniem głosowania (tj. od 06.10.2018) do dnia zakończenia kampanii wyborczej (tj. do dnia 19.10.2018) w programach regionalnych Telewizji Polskiej i spółek radiofonii regionalnej - jeżeli komitet wyborczy zarejestrował listę kandydatów co najmniej w jednym okręgu wyborczym.

 • Audycje wyborcze przygotowywane przez komitety wyborcze w wyborach wójta są rozpowszechniane, w okresie od 15. dnia przed dniem głosowania (tj. od 06.10.2018) do dnia zakończenia kampanii wyborczej (tj. do dnia 19.10.2018), w programach regionalnych Telewizji Polskiej i spółek radiofonii regionalnej, jeżeli komitet wyborczy zarejestrował kandydata na wójta.

 • W każdym programie spółek radiofonii regionalnej czas rozpowszechniania audycji wyborczych przygotowywanych przez komitety wyborcze w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wynosi 1200 minut tj. 20 godzin.

 • W każdym programie spółek radiofonii regionalnej czas rozpowszechniania audycji wyborczych w wyborach wójta, burmistrza i prezydenta miasta wynosi240 minut tj. 4 godziny.

 • Spółki radiofonii regionalnej rozpowszechniając audycje wyborcze, wykorzystują w całym okresie rozpowszechniania co najmniej 80% czasu przeznaczonego na audycje wyborcze w godzinach 1300-1500 i w godzinach 1800-2200

 • Przydział czasu antenowego na rozpowszechnianie audycji wyborczych przez komitet wyborczy jest dokonywany na podstawie złożonego przez pełnomocnika wniosku o przydział nieodpłatnego czasu antenowego złożonego nie później niż w 20 dniu przed dniem wyborów.
 • Ponadto komitety wyborcze, którym przysługuje prawo rozpowszechniania audycji wyborczych w związku z zarejestrowaniem kandydatów na wójtów i zarejestrowaniem kandydatów do rad, mogą prowadzić łączną kampanię wyborczą w tym samym programie regionalnym.

 • Prowadzenie łącznej kampanii wyborczej polega na łączeniu całego czasu przysługującego w tym samym programie regionalnym Telewizji Polskiej lub spółki radiofonii regionalnej z tytułu udziału w wyborach wójta z całym czasem przysługującym w programie regionalnym Telewizji Polskiej lub spółki radiofonii regionalnej z tytułu udziału w wyborach do rady.

 • Wniosek w sprawie łącznego prowadzenia kampanii wyborczej, pełnomocnik składa Telewizji Polskiej i spółkom radiofonii regionalnej, nie później niż w 20. dniu przed dniem wyborów.

 • Kolejność rozpowszechniania w każdym dniu audycji wyborczych ustalają kierujący redakcjami właściwych programów ogólnokrajowych i regionalnych w drodze losowania przeprowadzanego w obecności pełnomocników, nie później niż w 18. dniu przed dniem wyborów.

 • Audycje wyborcze nadawane będą w blokach zawierających:
  - audycje kandydatów do rad gmin, powiatów i sejmiku wojewódzkiego;
  - audycje kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast;
  - łączne audycje wyborcze.

 • Rejestracja i emisja audycji wyborczych dokonywana jest na koszt spółek radiofonii regionalnej.

 • Komitety wyborcze, które chcą skorzystać z udostępnienia studia i urządzeń technicznych, zobowiązane są złożyć stosowny wniosek najpóźniej 24 godziny przed rejestracją audycji.

W sprawie nieodpłatnych audycji wyborczych prosimy kontaktować się z Sekretariatem Programu Radia Opole:

kontakt od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00.
77 40 13 224
Osoby upoważnione do kontaktu z pełnomocnikami wyborczymi:
Katarzyna Łabuda, Kierownik Sekretariatu Programu, 506360619
Magdalena Sakwińska, Kierownik Działu Organizacyjno-Prawnego, 506360393
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej »