Radio Opole » Wybory samorządowe 2018 » Poradnik wyborczy

Poradnik wyborczy

AdobeStock
AdobeStock
2018-10-19, 22:05

21 października - wybory samorządowe. Najważniejsze informacje

Joanna Maksymowicz, Komisarz Wyborczy
21 października odbędą się wybory samorządowe. Wybierzemy wójtów, burmistrzów, prezydentów, radnych gmin, radnych powiatów i radnych sejmiku województwa.

Głosowanie trwa od godziny 7:00 do godziny 21:00
Aby oddać głos, należy zabrać ze sobą dowód tożsamości. Może to być dowód osobisty, paszport, prawo jazdy lub ważna legitymacja studencka.

Mieszańcy Opolszczyzny za wyjątkiem mieszkańców Opola otrzymają 4 karty do głosowania.
Kartę w wyborach na wójta, burmistrza, prezydenta
Kartę w wyborach do rady gminy
Kartę w wyborach do rady powiatu
Kartę w wyborach do sejmiku województwa

Mieszkańcy Opola nie dostaną karty w wyborach do rady powiatu. Opole jest miastem na prawach powiatu, więc tę funkcję pełni rada miasta (gminy).

Na każdej z kart należy postawić jeden znak "x" (co najmniej dwie przecinające się linie) w kratce przy nazwisku wybranego kandydata.
2018-10-19, 21:56

Cisza wyborcza. Czego unikać, a co jest dozwolone?

Joanna Maksymowicz, Komisarz Wyborczy
Cisza wyborcza zaczyna się w piątek o godzinie 24.00 i trwa do zakończenia głosowania, czyli teoretycznie w niedzielę o godzinie 21.00

- Cisza wyborcza, to nic innego jak przerwa w dostawie bodźców dotyczących kandydatów. Wszystko to co zostało umieszczone w przestrzeni publicznej (plakaty, billboardy), ulotki, które trafiły do naszych domów zostają, ale w czasie ciszy nic nowego nie powinno się pojawić - wyjaśnia Joanna Maksymowicz, Komisarz Wyborczy.

Nie może zawisnąć żaden nowy baner, nie powinniśmy dostać żadnej ulotki, kandydaci nie mogą organizować konferencji prasowych.

Cisza wyborcza została wprowadzona dość dawno, w czasach kiedy nie było internetu, dlatego organa ścigania trudno czasem ocenić czy materiał, który się pojawił narusza ciszę wyborczą. To organa ścigania stwierdzają złamanie ciszy wyborczej.

Kandydaci nie muszą jednak "schować" się w domu na czas ciszy wyborczej.
- Kiedy pojawiają się w przestrzeni publicznej nie mogą rozdawać ulotek, muszą pamiętać, aby w klapie marynarki nie mieli przypiętej nazwy komitetu wyborczego, aby ich osoby były pozbawione elementów agitacji - wyjaśnia Joanna Maksymowicz, komisarz wyborczy.
- Najlepiej, aby rozmowy z mieszkańcami na piknikach i tego typu spotkaniach w czasie ciszy wyborczej dotyczyły przysłowiowej "pogody".
2018-10-19, 21:36

Znak "X" nowa definicja. Jak prawidłowo oddać głos?

Joanna Maksymowicz, Komisarz Wyborczy
Nowelizacja kodeksu wyborczego wprowadziła inną definicję prawidłowo postawionego głosu. Ustawodawca zapisał, że znak "X" to co najmniej dwie przecinające się linie.

- Wszystkim wyborcom, którzy nie chcieliby kombinować, a którzy chcieli by mieć pewność, że ich głos zostanie uznany przez komisję wyborczą za ważny zalecam, aby postawili tradycyjny znak "X" - mówi Joanna Maksymowicz, komisarz wyborczy.

- Sprawa jest prosta. Karty są jednostronne. Na każdej z kart należy postawić jeden znak "X" przy nazwisku wybranego kandydata. Nie można się pomylić, ponieważ każdemu przysługuje jeden głos. Jenak w ustawodawstwie można znaleźć zapisy, że zapiski w obrębie kratek, które nie są przecinającymi się liniami nie wpływają na ważność głosu. Proszę jednak pamiętać, że ocenę ważności głosu będzie dokonywała komisja, a ta będzie kierowała się generalną zasadą, że wyborca ma jeden głos - mówi Joanna Maksymowicz.

Zapiski na karcie poza kratkami nie unieważniają głosu.
2018-10-19, 09:01

Jak ustala się wyniki wyborów?

W głosowaniu na wójta, burmistrza czy prezydenta oraz w wyborach do rady małej gminy (o populacji do 20 tys. mieszkańców) ustalenie wyniku wyborów jest proste.
- Wygrywa ten, kto zdobył największą liczbę głosów - mówi Joanna Maksymowicz, komisarz wyborczy.
Kandydat musi uzyskać więcej niż połowę głosów, żeby wybory wygrać. Jeśli wynik będzie słabszy, odbędzie się druga tura.

Sprawa komplikuje się w wyborach do rad dużych gmin, powiatów i sejmiku województwa. Tutaj system liczenia głosów jest proporcjonalny.

- Po pierwsze sprawdza się, który komitet przekroczył 5-cio procentowy próg wyborczy. Następnie ustala się, ile dana lista zdobyła mandatów. Dopiero w ramach otrzymanych mandatów szukamy na tej liście tych, którzy otrzymali największą liczbę głosów - wyjaśnia komisarz wyborczy.
2018-10-17, 13:36

Karty do głosowania będą kolorowe, znajdą się na nich także loga komitetów wyborczych

Rafał Tkacz, dyrektor opolskiej delegatury KBW
We wszystkich miejscowościach województwa opolskiego poza Opolem wyborca otrzyma 4 karty do głosowania. Kartę w wyborach do: rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa, na wójta, burmistrza lub prezydenta.
W Opolu kart będzie 3. Wyborcy nie dostaną karty w wyborach do powiatu. Opole to miasto na prawach powiatu, dlatego rada miasta pełni też funkcję rady powiatu.

Karta w wyborach do sejmiku województwa ma niebieskie cienie pod nazwiskami kandydatów. Będzie to płachta o niestandardowym formacie, między A3 a A2.

Karta w wyborach do rady powiatu ma żółte cienie pod nazwiskami kandydatów. To również będzie płachta. Jej rozmiar będzie zależał od tego, ilu jest kandydatów w danym okręgu wyborczym.

Karta w wyborach do rady gminy ma szare cienie pod nazwiskami kandydatów.

Karta w wyborach na wójta, burmistrza, prezydenta ma różowe cienie pod nazwiskami. Jej format można określić jako wydłużone A4.

Nowością jest to, że na kartach do głosowania będą wydrukowane loga komitetów wyborczych. W wyborach do rad loga będą automatycznie umieszczane na karcie, jeśli komitet wyborczy logo posiada. W wyborach na wójta, burmistrza prezydenta logo przy nazwisku kandydata będzie wydrukowane tylko, jeśli zostało dołączone do dokumentów przy rejestracji kandydatów.
2018-10-17, 13:25

Przeźroczysta urna wyborcza i plomby zmieniające kolor - nowości w wyborach

Rafał Tkacz, dyrektor opolskiej delegatury KBW
Urny wyborcze w tych wyborach samorządowych będą przeźroczyste. Będą ustawione na honorowym miejscu w lokalu wyborczym. - Pamiętajmy, że przeźroczystość urn powoduje, że musimy zwrócić uwagę na zachowanie tajności głosowania - mówi Rafał Tkacz, dyrektor opolskiej delegatury KBW. - Najlepiej, jeśli złożymy karty do głosowania, możemy też włożyć je do złożonej karty "sejmikowej" - największej rozmiarowo tak, aby po wrzuceniu do urny nie otworzyły się i nikt nie mógł zobaczyć nazwisk kandydatów i jak głosowaliśmy - wyjaśnia dyrektor Tkacz. - Może to być potraktowane jako element kampanii wyborczej - dodaje.

Urny będą zaplombowane na bokach, tak aby nie można było wrzucić bokiem kart do głosowania. Plomby będą zmieniały swój kolor jeśli będą naruszone. - Na próbnych plombach jakie dostaliśmy, po ich naruszeniu wyświetlał się napis "OPEN" czyli otwarte.
2018-10-17, 13:16

Jak zachować się w lokalu wyborczym w czasie głosowania?

Rafał Tkacz, dyrektor opolskiej delegatury KBW
Lokal wyborczy powinien być tak przygotowany, aby wyborca w pierwszej kolejności trafił do komisji wyborczej, która wydaje karty do głosowania, po wcześniejszym wylegitymowaniu wyborcy.

Wyborca może wylegitymować się dowodem osobistym, lub innym dokumentem ze zdjęciem, na przykład może to być prawo jazdy, paszport czy aktualna legitymacja studencka.
Komisja wyda kartę z nazwiskami kandydatów na radnych gminy, kartę w wyborach do rady powiatu, kartę z nazwiskami kandydatów na radnych sejmiku województwa i kartę z nazwiskami kandydatów na wójta, burmistrza lub prezydenta. Wyborcy w Opolu otrzymają nie cztery, a trzy karty wyborcze. Opole jest miastem na prawach powiatu, więc rada miasta jest jednocześnie radą powiatu.

Z kartami wyborca udaje się do tak zwanego "miejsca prywatności". Często obserwatorzy międzynarodowi zarzucają wyborom brak tajności dlatego, że wyborcy czasami głosują na szybie, czy na plecach członka rodziny.

- Pamiętajmy, aby głosować w miejscu odosobnienia i na każdej karcie postawić znak "X" - apeluje Rafał Tkacz, dyrektor opolskiej delegatury Krajowego Biura Wyborczego. Przypomina także, że urny wyborcze będą przeźroczyste, należy więc karty do głosowania złożyć przed wrzuceniem do urny, tak aby nie można było jej odczytać, kiedy znajdzie się u urnie.
2018-10-17, 11:12

Protokół przekazania - nowość w wyborach samorządowych

Rafał Tkacz, dyrektor opolskiej delegatury KBW
W protokole przekazania podaje się liczbę otrzymanych kart do głosowania, liczbę niewykorzystanych kart do głosowania, liczbę aktów pełnomocnictwa i liczbę wyborców korzystających z nakładek w alfabecie Braille'a, informację na temat głosowania korespondencyjnego i wszystkie inne istotne informacje dotyczące przebiegu głosowania.

Wzór protokołu został ustalony przez Państwową Komisję Wyborczą i zgodnie z nim komisje powinny przygotować protokół. Mogą je przygotować on-line i wydrukować.
Musi być podpisany przez obie komisje i opieczętowany przez komisję przyjmującą dokumenty, czyli pieczęcią obwodowej komisji wyborczej do spraw ustalenia wyniku głosowania.

Kopii protokołu przekazania może zażądać obserwator społeczny i mąż zaufania.

Z chwilą podpisania protokołu obwodowa komisja do spraw przeprowadzenia głosowania kończy swoją pracę. Protokół trafia do gminnej komisji wyborczej. Komisja do spraw ustalenia wyników głosowania może rozpocząć swoją pracę.
2018-10-17, 10:12

Zadania komisji po zakończeniu głosowania

Rafał Tkacz, dyrektor opolskiej delegatury KBW
Pierwszym zadaniem komisji do spraw przeprowadzenia głosowania, po zakończeniu głosowania, będzie zapieczętowanie otworu urny wyborczej. Komisja musi zakleić otwór w urnie specjalną plombą. Następnie przewodniczący komisji przygotowuje dla komisji do spraw ustalenia wyników: spis wyborców, akty pełnomocnictwa do głosowania, urnę wyborczą, egzemplarze protokołu głosowania, niewykorzystane karty do głosowania, zaplombowane pakiety z pieczęciami komisji do spraw ustalenia wyników głosowania, zamknięte niedoręczone pakiety wyborcze, gdyby takie trafiły do komisji i inne materiały będące w posiadaniu komisji.

Komisja do spraw ustalenia wyników głosowania musi sprawdzić, czy pakiety z pieczęciami są zaplombowane, jeżeli któryś był naruszony, musi o tym powiadomić komisarza wyborczego.

Członkowie obu komisji powinni sprawdzić liczbę niewykorzystanych kart do głosowania o raz liczbę aktów pełnomocnictwa głosowania.
Z przekazania tych wszystkich dokumentów sporządza się protokół.
1234567
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej »