Radio Opole » Wybory samorządowe 2018 » Poradnik wyborczy

Poradnik wyborczy

AdobeStock
AdobeStock
2018-10-28, 16:11

Wyniki wyborów do rad małych gmin w liczbach

Wybory przeprowadzono do 71 rad gmin, z tego:
do 60 rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców,
do 11 rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców.

Wybierano 1139 radnych rad gmin, z tego:
900 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców,
239 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;

Wybrano 1138 radnych
rad gmin, z tego:
a) 899 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców,
b) 239 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;
Wyborów nie przeprowadzono w jednym okręgu wyborczym, w których nie zarejestrowano żadnej listy kandydatów na radnych.
Głosowanie przeprowadzono w 810 okręgach wyborczych.
Głosowania nie przeprowadzono w 175 okręgach wyborczych, w których liczba zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 175 radnych uzyskało mandaty bez głosowania.
Pozostał nieobsadzony 1 mandat, ponieważ przed wyborami wycofała się jedyna kandydatka zarejestrowana w tym okręgu.

Jeśli chodzi o wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców

Wybory przeprowadzono do 60 takich rad,w których utworzono 900 okręgów
wyborczych.
Wybierano 900 radnych spośród 2143 kandydatów zgłoszonych przez 180 komitetów wyborczych, w tym 152 komitety wyborcze wyborców utworzone jedynie w celu zgłoszenia kandydatów na radnych do rady gminy w gminie do 20 tys. mieszkańców.

Wybrano 899 radnych.

Uprawnionych do głosowania było 351 066 osób, w tym 14 obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi.

Karty do głosowania wydano 168 025 osobom, w tym 9 obywatelom Unii Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi.

W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 167 896 osób, to jest 47,82% uprawnionych do głosowania.

Głosów ważnych oddano 163 817, to jest 97,57% ogólnej liczby głosów oddanych.

Głosów nieważnych w wyborach do rad gmin oddano 4079, to jest 2,43%
ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu postawienia znaku "X" obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów oddano 924.
Głosy nieważne z powodu niepostawienia znaku "X" obok nazwiska żadnego kandydata oddano 3152, to jest 77,27% ogólnej liczby głosów nieważnych.
2018-10-28, 16:06

Wybory do dużych gmin (populacja powyżej 20 tys. mieszkańców) w liczbach.

Wybory przeprowadzono do 11 rad gmin powyżej 20 tys. mieszkańców, w których utworzono 40 okręgów wyborczych.

Wybierano 239 radnych spośród 1607 kandydatów zgłoszonych na 218 listach kandydatów przez 36 komitetów wyborczych.

Wybrano 239 radnych.

Uprawnionych do głosowania było 374341 osób, w tym 9 obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi.

Karty do głosowania wydano 189575 osobom, w tym 7 obywatelom Unii Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi.

W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 189359 osób, to jest 50,58% uprawnionych do głosowania.

Głosów ważnych oddano 182635, to jest 96,45% ogólnej liczby głosów oddanych.

Głosów nieważnych oddano 6724, to jest 3,55% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów
nieważnych z powodu:
1) postawienia znaku „X”obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list oddano 3595, to jest 53,47% ogólnej liczby głosów nieważnych;
2)
niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 3129, to jest 46,53%ogólnej liczby głosów nieważnych;

Głosowanie przeprowadzono w 40 okręgach wyborczych w 354 obwodach głosowania.
2018-10-28, 14:07

Wyniki wyborów do sejmików województwa w całej Polsce

9 sejmików województw dla Prawa i Sprawiedliwości, 7 dla Koalicji Obywatelskiej, takie są wyniki wyborów samorządowych.

Jak to wygląda w poszczególnych województwach?

W województwie mazowieckim do Sejmiku Prawo i Sprawiedliwość wprowadziło 24 mandaty. Koalicji Obywatelskiej przypadło 18 mandatów, Polskie Stronnictwo Ludowe zdobyło 8 mandatów, Komitet Bezpartyjni Samorządowcy jeden.
do Sejmiku Województwa Podlaskiego Prawo i Sprawiedliwość wprowadziło 16 radnych. Dziewięciu przedstawicieli będzie mieć Koalicja Obywatelska, a pięciu PSL.
Na Podkarpaciu Prawo i Sprawiedliwość będzie miało 25 reprezentantów. Koalicja Obywatelska wprowadziła do Sejmiku pięciu przedstawicieli, a Polskie Stronnictwo Ludowe - trzech.
W Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego PiS zdobyło 16 z 30 mandatów. Drugie miejsce w wyborach zajęło Polskie Stronnictwo Ludowe z 9 mandatami. W sejmiku znajdą się jeszcze: Koalicja Obywatelska (3 mandaty) oraz Projekt Świętokrzyskie Bogdana Wenty (1 mandat) i SLD-Lewica Razem (1 mandat).
Prawo i Sprawiedliwość zdobyło 22 mandaty w Sejmiku Województwa Śląskiego. 20 przedstawicieli będzie miała Koalicja Obywatelska. Dwa mandaty zdobył Sojusz Lewicy Demokratycznej, a jeden Polskie Stronnictwo Ludowe.
W Sejmiku Województwa Opolskiego Koalicja Obywatelska będzie miała 13 radnych. 10 przedstawicieli ma PiS, pięciu Mniejszość Niemiecka, a dwóch PSL.
Koalicja Obywatelska wprowadziła do Sejmiku Województwa Lubuskiego 11 radnych. Prawo i Sprawiedliwość zdobyło 9 mandatów, PSL i Bezpartyjni Samorządowcy po 4, a SLD dwa.
W Sejmiku Województwa kujawsko-pomorskiego Koalicji Obywatelskiej przypadło 14 mandatów, a 11 - Prawu i Sprawiedliwości. Czterech radnych wprowadziło Polskie Stronnictwo Ludowe, a Sojusz Lewicy Demokratycznej jednego.
W województwie małopolskim Prawo i Sprawiedliwość zdobyło 24 mandaty, Koalicja Obywatelska 11 i 4 mandaty przypadły Polskiemu Stronnictwu Ludowemu.
W Sejmiku województwa dolnośląskiego 14 mandatów zdobyło Prawo i Sprawiedliwość, 13 mandatów - Koalicja Obywatelska, 6 mandatów przypadło Komitetowi Bezpartyjni Samorządowcy, 2 mandaty komitetowi "Z Dutkiewiczem dla Dolnego Śląska", a 1 mandat przypadł PSL-owi.
Koalicja Obywatelska wprowadziła do sejmiku województwa zachodniopomorskiego 13 przedstawicieli, Prawo i Sprawiedliwość - 11 reprezentantów, Bezpartyjni Samorządowcy - 3 przedstawicieli, 2 - Polskie Stronnictwo Ludowe oraz 1 - SLD Lewica Razem.
Jak wynika z protokołów dla województwa łódzkiego, Prawo i Sprawiedliwość zdobyło 17 mandatów, Koalicja Obywatelska - 12 mandatów, podczas gdy Polskie Stronnictwo Ludowe uzyskało 4 mandaty.
W sejmiku województwa lubelskiego zasiądzie 18 przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości, po 7 PSL-u i Koalicji Obywatelskiej oraz 1 z komitetu SLD Lewica Razem.
W województwie pomorskim 18 mandatów przypadło Koalicji Obywatelskiej, 13 - Prawu i Sprawiedliwości, 2 mandaty otrzymało Polskie Stronnictwo Ludowe.
Koalicja Obywatelska otrzymała 15 mandatów w województwie wielkopolskim. Prawo i Sprawiedliwość będzie miało 13 mandatów, a Polskie Stronnictwo Ludowe 7 mandatów. W sejmiku zasiądą też 3 przedstawiciele SLD Lewicy Razem oraz 1 z komitetu Bezpartyjni Samorządowcy.
W sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego zasiądzie 12 przedstawicieli Koalicji Obywatelskiej, 11 reprezentantów Prawa i Sprawiedliwości oraz 7 pochodzących z Polskiego Stronnictwa Ludowego.
2018-10-28, 14:00

Głosy nieważne. Było ich mniej niż zwykle

Milion 15 tysięcy 984 głosy oddali mieszkańcy województwa opolskiego w niedzielnych wyborach samorządowych. Wśród tych głosów, były też głosy nieważne, a było ich 57 tys 358.

Najwięcej głosów nieważnych oddano w wyborach do sejmiku województwa - 27 tys. 482
W wyborach do rad powiatów oddano 19 tys. 74 głosów nieważnych.
W wyborach do rad gmin - tych dużych i małych - głosów nieważnych było w sumie 10 tys. 803.

Odsetek oddanych nieważnych głosów do sejmiku województwa opolskiego wyniósł 7,13% Główną przyczyną oddania nieważnego głosu było niepostawienie znaku "X" przy żadnym z nazwisk kandydatów. Te 7 procent nieważnych głosów to całkiem niezły wynik, dla porównania 4 lata temu w wyborach samorządowych odsetek nieważnych głosów na listach sejmikowych wyniósł 21%.

Patrząc na liczbę głosów nieważnych w skali kraju, w wyborach do sejmików to był on najniższy w historii wyborów sejmikowych. Wyniósł 6.72 % .

Cztery lata temu, odsetek nieważnych głosów wyniósł 17,47 proc. - było to spowodowane przede wszystkim zamieszaniem związanym z wprowadzeniem książeczek do głosowania. Wielu wyborców nie wiedziało, jak prawidłowo oddać głos.

W wyborach w 2010 r. oddano 12,06 proc. nieważnych głosów, a w 2006 r. - 12,70 proc.
2018-10-28, 12:42

Wyniki wyborów do rad powiatów cz.2

W powiecie prudnickim większość zachowała koalicja, ale Prawo i Sprawiedliwości ma najwięcej, bo 6 radnych, o pięciu więcej, niż w poprzedniej kadencji samorządowej.
Trzech przedstawicieli ma Platforma Obywatelska. Po jednym radnym mają Polskie Stronnictwo Ludowe oraz komitety wyborcze: Kukiz'15 i Nasza Ziemia.

W radzie powiatu nyskiego największą liczbę radnych ma Prawo i Sprawiedliwość. Do 25-osobwoej rady partia wprowadziła 8 przedstawicieli.
W radzie powiatu zasiądzie ponadto po czterech radnych PSL i Koalicji Obywatelskiej oraz po trzech przedstawicieli Forum Samorządowego 2002, Razem Dla Powiatu oraz komitetu Kordiana Kolbiarza Nysa To Ludzie.

W powiecie strzeleckim Mniejszość Niemiecka ma najwięcej bo 9 mandatów.
Koalicja Obywatelska, która jest drugą siłą w radzie powiatu, zdobyła 6 mandatów. Troje radnych ma Komitet Wyborczy Wyborców Ziemia Strzelecka a jednego reprezentanta Prawo i Sprawiedliwość.

W powiecie kędzierzyńsko-kozielskim wygrał Komitet Wyborczy Wyborców Sabiny Nowosielskiej - Koalicja Obywatelska - ma 9-ciu radnych. Sześciu przedstawicieli wprowadziła Mniejszosć Niemiecka, czterech Prawo i Sprawiedliwość, a dwóch Komitet
Wyborczy Wyborców Niezależni z Markiem Piaseckim. Komitet SLD Lewica Razem nie zdobył żadnego mandatu.

Powiat brzeski dla Prawa i Sprawiedliwości - partia zdobyła tam 8 mandatów. Koalicja Obywatelska wprowadziła 7 radnych, trzech przedstawicieli ma PSL, dwóch radnych ma komitet Kukiz'15 a Komitet Wyborczy Towarzystwo Rozwoju Ziemi Brzeskiej ma w radzie powiatu jednego przedstawiciela. Komitet Wyborczy Porozumienie nie wprowadził do rady powiatu żadnego przedstawiciela.

I na koniec wyniki głosowania do rady powiatu Namysłowskiego. Tutaj wygrywa Prawo i Sprawiedliwość, które wprowadziło do rady 5 przedstawicieli. Czterech radnych ma Komitet Wyborczy Przyjazny Samorząd Powiatu Namysłowskiego. PSL ma 3 radnych, po dwa mandaty zdobyła Koalicja Obywatelska i Komitet Wyborczy "Wspólnota obywatelska 2006". Jeden radny będzie reprezentował SLD Lewica Razem a Koalicja Samorządowa Powiatu Namysłowskiego, nie brała udziału w podziale mandatów.
2018-10-27, 09:44

Wyniki wyborów do rad powiatów

Wyniki wyborów do rad powiatów za nami, mamy już wyniki, wiemy jak rozłożyły się głosy wyborców. Przedstawimy więc, teraz jak będą wyglądały rady powiatu.

Powiat głubczycki
Pięciu radnych będzie mieć Prawo i Sprawiedliwość w Radzie Powiatu Głubczyckiego. 17-osobowy skład został wybrany w dwóch okręgach. Po cztery miejsca w radzie ma KWW Nasza Ziemia Głubczycka i KWW Mieszkańcy Powiatu Głubczyckiego, a po dwa mandaty Powiatowa Wspólnota Samorządowa i KWW Mieszkańcy Ziemi Głubczyckiej. KWW Razem dla Głubczyc zostało uwzględnione przy podziale mandatów, ale 1313 głosów nie dało miejsca w radzie.
Wyborcy mieli do wyboru jeszcze KWW Kukiz'15, ale zdobyte 260 głosów to zdecydowanie za mało na wprowadzenie przedstawiciela do Rady Powiatu Głubczyckiego.

Powiat krapkowicki
Dziewięć miejsc w Radzie Powiatu Krapkowickiego zdobył Komitet Wyborczy Wyborców Macieja Sonika. Siedem mandatów w 19-osobowym składzie wywalczyła Mniejszość Niemiecka, Unia Obywateli wprowadziła dwoje przedstawicieli. Prawo i Sprawiedliwość ma natomiast jednego radnego.
W podziale mandatów biorą udział wszystkie zarejestrowane komitety, ale 1661 głosów które otrzymał KWW Razem dla Obywateli nie wystarczyło na wprowadzenia radnego.

Powiat Oleski
Sześć mandatów w Radzie Powiatu Oleskiego zdobył Komitet Wyborczy Wyborców Mniejszość Niemiecka. Po trzy miejsca wywalczyły Koalicja Obywatelska, Prawo i Sprawiedliwość, KWW Ziemia Oleska i KWW Działamy Lokalnie. Jednego przedstawiciela będzie mieć z kolei Polskie Stronnictwo Ludowe.
Swoich przedstawicieli w Radzie Powiatu Oleskiego nie będzie mieć Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej Lewica Razem. Nie wystarczyły 1034 głosy.

Powiat kluczborski
Komitet Wyborczy Wyborców Ziemia Kluczborska zdobył najwięcej - siedem - mandatów w Radzie Powiatu Kluczborskiego. Pięć miejsc przypada Polskiemu Stronnictwu Ludowemu, cztery Prawu i Sprawiedliwości, a po trzy mandaty sięgnęła Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska. Dziewiętnaścioro radnych wybrano w trzech okręgach.
KWW Mniejszość Niemiecka i KWW Stanisława Konarskiego nie zdobyły żadnego mandatu, dostając odpowiednio 991 oraz 762 głosy.

Powiat opolski
W wyborach do rady powiatu opolskiego najwięcej głosów zdobył komitet Mniejszości Niemieckiej, zagłosowało na niego 15 871 osób (37,10% poparcia). Spośród 23 mandatów radnych, 12 przypadło dla komitetu Mniejszości Niemieckiej. W sumie mandaty rozdzielono między 5 komitetów, oprócz Mniejszości mandaty otrzymała Koalicja Obywatelska - 6 mandatów, Prawo i Sprawiedliwość - 2 mandaty, Nasz Samorząd - 2 mandaty, PSL - 5 mandatów.
2018-10-27, 09:38

Wyniki wyborów do sejmiku województwa

Wyniki wyborów do sejmiku województwa opolskiego

Koalicja Obywatelska 29.45% 13 mandatów (2014 - 25% 9 mandatów)
Radni KO:
Zbigniew Kubalańca, Janusz Trzepizur, Szymon Ogłaza, Łukasz Dymek, Andrzej Buła, Jolanta Wilczyńska, Szymon Godyla, Brygida Kolenda-Łabuś, Robert Węgrzyn, Zbigniew Ziółko, Janina Okrągły, Piotr Wach, Bogusław Wierdak

Prawo i Sprawiedliwość 25.77 % 10 mandatów (2014 - 16,79% 5 mandatów)
Radni PiS:
Marcin Ociepa, Tomasz Gabor, Jerzy Niedźwiecki, Teresa Ceglecka-Zielonka
Bogdan Tomaszek, Joanna Czochara, Piotr Semak, Dariusz Byczkowski, Danuta Trzaskowska, Martyna Nakonieczna

Mniejszość Niemiecka 14.65 % 5 mandatów (14% - 7 mandatów)
Radni MN
Roman Kolek, Edyta Gola, Zuzanna Donath-Kasiura, Rafał Bartek, Hubert Kołodziej

Polskie Stronnictwo Ludowe 10.72% 2 mandaty
Radni PSL:
Norbert, Krajczy, Antoni Konopka(2014- 22% 9 mandatów)
2018-10-24, 09:13

Frekwencja w wyborach samorządowych 2018

Frekwencja to odsetek osób uprawnionych do głosowania, która wzięła udział w wyborach.

W niedzielnych wyborach samorządowych frekwencja ogólnopolska była rekordowo wysoka wyniosła 54 %. Oznacza to, że ponad połowa wyborców poszła do lokali wyborczych i oddała głos.

Opolszczyzna, zwykle jest na niechlubnym ostatnim miejscu jeśli chodzi o frekwencję w poszczególnych województwach. Tak było i tym razem. Frekwencja w naszym regionie wyniosła 48,78 procent. W poprzednich samorządowych wyborach na Opolszczyźnie zagłosowało 42 procent wyborców, w wyborach samorządowych w 2010 roku, województwo opolskie również miało najsłabszą frekwencję, która wyniosła 40.99 procent.
Widać więc, że z wyborów na wybory odsetek głosujących mieszkańców regionu rośnie, ale wciąż daleko nam do innych województw.

Dla porównania: w 2010 roku w województwie świętokrzyskim głosowało blisko 54% uprawnionych, a w województwie mazowieckim 50%. W kolejnych wyborach w 2014 roku odsetek głosujących w Świętokrzyskiem wyniósł 53 % a w Mazowieckiem 51%.
W tegorocznych wyborach frekwencja w Mazowieckiem wyniosła 61 % a w Świętokrzyskiem 56. Dlatego "nasze" niecałe 49 procent frekwencji w niedzielnych wyborach cieszy - bo to najlepszy wynik w ostatnich 8 latach, ale i tak pozostajemy daleko w tyle za najlepszymi pod tym względem województwami.

Przyglądając się aktywności wyborców w poszczególnych powiatach naszego regionu najlepiej wypada powiat namysłowski. Głosowało w nim blisko 57% wyborców. Drugie w kolejności miasto Opole - blisko 55% i powiat głubczycki z frekwencją prawie 54%.
Kolejne miejsca w tym zestawieniu najlepszej frekwencji zajmują powiaty: prudnicki - 49,5%, nyski 49% i brzeski 48%. Siódmy w kolejności frekwencji jest powiat kluczborski 47%, ósmy jest powiat oleski 46,91%, opolski 46,14%, następnie krapkowicki 45,91 i kędzierzyńsko-kozielski 45,69%. Najgorszą frekwencję zanotowano w powiecie strzeleckim, wyniosła ona 42.8%.

Przyglądając się frekwencji w poszczególnych gminach największy był odsetek głosujących w gminie Domaszowice w powiecie namysłowskim - frekwencja w Domaszowicach wyniosła 67,78% czyli prawie 68%, drugą gminą z największą frekwencją jest Świerczów - 63,34%. Najmniejszą frekwencję odnotowano w Jemielnicy w powiecie strzeleckim, wyniosła ona tam 35,61 procent.
2018-10-24, 09:07

Druga tura wyborów na wójta lub burmistrza w kilkunastu miejscowościach. Sprawdź gdzie i kto z kim się zmierzy

Baborów
Anna Kobierska-Mróz KWW Anny Kobierskiej-Mróz
Tomasz Krupa - KWW Tomasza Krupy - Eko Gmina

Byczyna
Iwona Sobania - KW Polskie Stronnictwo Ludowe
Zygmunt Wiśniewski - KWW Zygmunta Wiśniewskiego

Dobrzeń Wielki
Henryk Wróbel - KWW Mniejszość Niemiecka
Piotr Szlapa - KWW Przyszłość Gminy - Wspólna Sprawa

Głogówek
Piotr Bujak - KWW Porozumienie dla Gminy Głogówek
Andrzej Kałamarz - KWW Niezależni Razem

Głuchołazy
Grzegorz Ptak - KWW Kukiz '15 [II TURA]
Edward Szupryczyński - KKW Platforma .Nowoczesna Koalicja Obywatelska

Gorzów Śląski
Kryspin Nowak - KWW Działamy Lokalnie
Artur Tomala - KWW Mniejszość Niemiecka

Kolonowskie
Norbert Koston - KWW Mniejszość Niemiecka
Janusz Żyłka - KWW Nasza Gmina Kolonowskie

Lubrza
Mariusz Kozaczek - KW Polskie Stronnictwo Ludowe
Krzysztof Barwieniec - KW Prawo i Sprawiedliwość

Lubsza
Bogusław Gąsiorowski - KWW Bogusława Gąsiorowskiego
Grażyna Lechowska - KWW Porozumienie

Murów
Michał Golenia - KWW Mniejszość Niemiecka
Ewa Hasik - KWW Nasza Gmina - Nasz Dom

Niemodlin
Dorota Koncewicz - KW Polskie Stronnictwo Ludowe
Mariusz Nieckarz - KW Prawo i Sprawiedliość

Popielów
Marieta Kupka - KWW Kontynuacja Rozwoju Gminy Popielów
Sybilla Stelmach - KWW Sybilla Stelmach

Praszka
Zbigniew Kitajgrodzki - KW Prawo i Sprawiedliwość
Jarosław Tkaczyński - KKW Platforma .Nowoczesna Koalicja Obywatelska

Świerczów
Barbara Bednarz - KWW Wspólnota Obywatelska 2006
Łukasz Gienieczko - KWW "Przyjazny samorząd powiatu namysłowskiego"

Ujazd
Hubert Ibrom - KWW Mniejszość Niemiecka
Sebastian Golec - KWW Nowy Ujazd
1234567
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej »