Radio Opole » Patronaty » Polecamy

Polecamy

2017-10-02, 14:12 Autor: Agnieszka Lubczańska

14. Dni Kultury Niemieckiej na Śląsku Opolskim - zobacz program

Do 23 listopada potrwają 14. Dni Kultury Niemieckiej na Śląsku Opolskim [fot. TSKN]
Do 23 listopada potrwają 14. Dni Kultury Niemieckiej na Śląsku Opolskim [fot. TSKN]
Do 23 listopada potrwają 14. Dni Kultury Niemieckiej na Śląsku Opolskim. W programie koncerty, spektakle, wykłady, spotkania autorskie, debaty i wystawy - ponad 35 wydarzeń prezentujących różne aspekty kultury niemieckiej. Wstęp na większość z nich - jest bezpłatny.
Dni Kultury Niemieckiej rozpoczął – jeszcze przed oficjalną inauguracją - koncert z okazji 25-lecia Fundacji Rozwoju Śląska. Oficjalnie wydarzenie otworzy w piątek (06.10) koncert Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Opolskiej pod dyrekcją Wojciecha Rodeka, a zakończy 23 listopada spotkanie z autorem książki pt. „Literacki przewodnik po Górnym Śląsku. Pięć tras przez barokowy, (post)przemysłowy, zielony i mistyczny teren pogranicza” - Marcinem Wiatrem.

Spośród licznych wydarzeń organizatorzy zapraszają szczególnie na Oktoberfest (7.10) oraz koncert jubileuszowy zespołów Wal-Nak i Silesia (08.10) w Krapkowicach. Polecają również spotkanie z Markiem Łuszczyną, autorem książki „Mała zbrodnia. Polskie obozy koncentracyjne”. Nie zabraknie także XXI Seminarium Śląskiego oraz wykładów organizowanych w Centralnej Bibliotece im. J. v. Eichendorffa w Opolu. Dla melomanów szykują się z kolei koncerty. Szczegóły programu zamieszczamy poniżej.

Głównym organizatorem 14. Dni Kultury Niemieckiej jest Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim. Radio Opole jest patronem medialnym wydarzenia.

Program 14. Dni Kultury Niemieckiej:

14. Dni Kultury Niemieckiej na Śląsku OpolskimAusstellung /Wystawa
05.10.2017, 17:00
Peter Schrats Heimat. Fotografische Aufzeichnungen an der Malapane /
Kraina Petera Schrata. Fotograficzne zapiski znad Małej Panwi – otwarcie
wystawy l Galeria WuBePe, ul. Piastowska 20, Oppeln / Opole
Veranstalter / Organizator: www.kultura.kolonowskie.pl / www.wbp.opole.pl
Eintritt frei / Wstęp wolny Begleitveranstaltung / Impreza towarzysząca

Feierliche Eröffnung / Uroczysta inauguracja
Koncert / Konzert
06.10.2017, 19:00
Symphonieorchester der Oppelner Philharmonie / Koncert Orkiestry
Symfonicznej Filharmonii Opolskiej. Wojciech Rodek – Dirigent / dyrygent,
Celina Kotz – Geige / skrzypce
Im Programm / Program: Feliks Mendelssohn – III Symfonia Szkocka, Max
Steiner – Suita z filmu Casablanca , Franz Waxman – Fantazja na tematy
z opery Carmen, Erich Korngold – Suita z filmu Adventures of Robin Hood
l Oppelner Philharmonie / Filharmonia Opolska im. Józefa Elsnera w Opolu
Tickets / Bilety: Kasse der Oppelner Philharmonie / Kasa Filharmonii
Opolskiej

Oktoberfest
07.10.2017, 17:00
Star des Abends / Gwiazda wieczoru: George Wind
l Sport- und Eventhalle in Krappitz / Hala Widowiskowo-Sportowa
im. W. Piechoty w Krapkowicach, ul. Jana Kilińskiego 1A
Eintritt frei / Wstęp wolny

Kreiskonzert / Koncert powiatowy
08.10.2017, 14:00
25 Jahre WAL-NAK&Silesia / 25 lat zespołów Wal-Nak&Silesia
Star des Abends / Gwiazda wieczoru: Aneta&Norbert
l Sport- und Eventhalle in Krappitz / Hala Widowiskowo-Sportowa
im. W. Piechoty w Krapkowicach, ul. Jana Kilińskiego 1A
Eintritt frei / Wstęp wolny Begleitveranstaltung / Impreza towarzysząca

Konzert / Koncert
08.10.2017
Konzert der Blaskapelle Lobkowitz unter der Leitung von / Koncert Orkiestry
Dętej z Łowkowic pod dyrekcją Wiktora Poloczka
l Stadtpark beim Springbrunnen in Kreuzburg / Park Miejski przy fontannie
w Kluczborku
Veranstalter / Organizator: Verein der Kultur- und Kunstliebhaber „IRYS”
sowie Kulturhaus in Kreuzburg / Stowarzyszenie Miłośników Kultury i Sztuki
„IRYS” oraz Kluczborski Dom Kultury.
Begleitveranstaltung / Impreza towarzysząca

Vortrag / Wykład
11.10.2017, 16:00
Vortrag „W kręgu kultu Św. Jadwigi Śląskiej. Rozważania o hagiografii
i ikonografii. / Im Umkreis der Verehrung der Heiligen Hedwig. Überlegungen
zur Hagiografie und Ikonografie ” – Marek Sikorski
l J. von Eichendorff Zentralbibliothek in Oppeln / Centralna Biblioteka
im. J. v. Eichendorffa w Opolu, ul. Szpitalna 7a.
Veranstalter / Organizator: www.vdg.pl Eintritt frei / Wstęp wolny

Ausstellung / Wystawa
13.10.2017, 17:00
„Wasser in der Wüste. Bilder zum Alten Testament” / „Woda na pustyni.
Obrazy do Starego Testamentu". Eröffnung der Ausstellung von / Otwarcie
wystawy Dr. Kathrin Kiss-Elder
l Diözesanmuseum in Oppeln / Muzeum Diecezjalne w Opolu,
ul. Kardynała Kominka 1a, Oppeln / Opole
Eintritt frei / Wstęp wolny

Konzert / Koncert
13.10.2017, 19:00
Konzert der Filmusik von Franz Waxmann in Ausführung von Andrea Vadrucci
in arte Vadrum unter dem Titel: „Guy in glasses /der Kerl mit der Brille"
im Rahmen der Reihe „Wir alle sind Schlesier” / Koncert muzyki filmowej
Waxmanna w wykonaniu Andrei Vadrucci in arte Vadrum pt.: „Faceci
w okularach” w ramach cyklu pt.: „Wszyscy jesteśmy Ślązakami”.
l Staatliche Musikschule / Państwowa Szkoła Muzyczna w Opolu,
ul. Strzelców Bytomskich 18
Veranstalter / Organizator: www.haus.pl
Telefonische Anmeldung / Zgłoszenia tel.: 77 402 51 05
Begleitveranstaltung / Impreza towarzysząca

Konzert / Koncert
14.10.2017, 18:00
Dein ist mein Herz - Die schönsten Liebeslieder
Twoim jest serce me, czyli najpiękniejsze melodie miłosne
SOGNI D’ORO: Joanna Widawska, Aneta Knopp, Joanna Koenig, Agnieszka
Wegrzynowska, David Stoklosa
l Sala widowiskowa OSP, Colonnowska / Kolonowskie, ul. Leśna 6b.
Veranstalter / Organizator: www.kultura.kolonowskie.pl, www.skgd.pl
Eintritt frei / Wstęp wolny
Begleitveranstaltung / Impreza towarzysząca

Konzert / Koncert
15.10.2017, 16:00
Lieder ohne Grenzen – Schlesiens Größte Schlagergala / Piosenka nie zna
granic – Największe gwiazdy szlagierów.
l Halle „Azoty” in Kandrzin-Cosel/ Hala Widowiskowo-Sportowa „Azoty”
w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Mostowa 1.
Veranstalter und tickets / Organizator i bilety: www.piosenka-plus.pl
Begleitveranstaltung / Impreza towarzysząca

Konzert / Koncert
15.10.2017, 17:00
Stücke von / Utwory J. S. Bacha, D. Buxtehudego, M. Brosiga i innych.
Schüler und Absolventen des Diözesanen Institut für Kirchenmusik /
Uczniowie i absolwenci Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej
l Die Kirche des heiligen Sebastian / Kościół pw. św. Sebastiana, Plac św.
Sebastiana 2, Opole
Eintritt frei / Wstęp wolny

Ausstellung / Wystawa
16.10.2017, 18:00
Vernissage der Ausstellung „Nachbarn – über eine der beständigsten Grenzen
Europas. Im östlichen Grenzgebiet Oberschlesiens” / Wernisaż wystawy
„Sąsiedzi - o jednej z najtrwalszych granic w Europie.
Na wschodniej rubieży Górnego Śląska”.
l Städtisches Kulturhaus in Rosenberg / Miejski Dom Kultury w Oleśnie, ul.
Wlk. Przedmieście 31
Veranstalter / Organizator: www.haus.pl
Eintritt frei / Wstęp wolny
Begleitveranstaltung / Impreza towarzysząca

Ausstellung / Wystawa
16.10–17.11.2017
Life is Life - deutschsprachige Graphic Novels / Life is Life - Graphic Novel –
niemiecka powieść graficzna.
l ÖWB Oppeln / WBP Opole, ul. Piastowska 18 (hol).
(in der Zusammenarbeit mit / we współpracy z Goethe-Institut Kraków)
Veranstalter / Organizator: www.wbp.opole.pl • Eintritt frei / Wstęp wolny

Diktat / Dyktando
17.10.2017, 9:00
Das 8. Große Deutsch - Diktat in der Woiwodschaft Oppeln / VIII Wielkie
Wojewódzkie Dyktando Języka Niemieckiego.
14.11.2017 Preisverleihung / Gala Rozdania Nagród
l Gemeinde Kulturzentrum / Gminny Ośrodek Kultury,
ul. Opolska 23A, Walzen / Walce
Veranstalter/ Organizator: PSNJN Opole, www.facebook.com/psnjnopole
Begleitveranstaltung / Impreza towarzysząca

Karaoke Party
19.10.2017, 18:30
Deutsche Musik / Niemiecka muzyka
l Parking TSKN, ul. Konopnickiej 6, Oppeln/ Opole
Veranstalter / Organizator: www.bjdm.eu
Eintritt frei / Wstęp wolny • Begleitveranstaltung / Impreza towarzysząca

Kreiskonzert / Koncert powiatowy
21.10.2017, 17:00
Präsentation der Kulturgruppen der deutschen Minderheit /
Przegląd zespołów artystycznych popularyzujących kulturę niemiecką
Star des Abends / Gwiazda wieczoru: Aneta&Norbert
l Städtisches Kulturhaus in Rosenberg / Miejski Dom Kultury w Oleśnie, ul.
Wlk. Przedmieście 31
Eintritt frei / Wstęp wolny • Begleitveranstaltung / Impreza towarzysząca

Ausstellung / Wystawa
22.10.2017, 16:00
500 Jahre Reformation / 500 lat Reformacji
l Saalkino bei der Evangelischen Kirche der Herzogin Sophia
in Carlsruhe / Sala kinowa przy kościele ewangelickim
im. Księżnej Zofii w Pokoju • Eintritt frei / Wstęp wolny

Konzert / Koncert
22.10.2017, 17:00
Membra Jesu Nostri, Dietrich Buxtehude (1637 - 1707)
Sängergruppe des Kollegium evangelischer Musik / Zespół Śpiewaków Kolegium
Muzyki Ewangelickiej: Blanka Dembosz, Jadwiga Kirschanek, Łukasz Laxy, Adrian
Domarecki, Oskar Koziołek-Goetz. The Violin Consort: Zbigniew Pilch, Mikołaj Zgółka
– Geige / skrzypce, Julia Karpeta, Marcin Bajon, Piotr Młynarczyk – viola da gamba,
Marta Niedźwiecka – Positiv / pozytyw
l Evangelische Kirche der Herzogin Sophia in Carlsruhe / Kościół ewangelicki im.
Księżnej Zofii w Pokoju, ul. 1 Maja • Eintritt frei / Wstęp wolny

Kreiskonzert / Koncert powiatowy
22.10.2017, 15:00
Präsentation der Kulturgruppen der deutschen Minderheit/ Przegląd zespołów
artystycznych popularyzujących kulturę niemiecką
l Gemeinde Sport- und Freizeitszentrum in Sakrau / Gminny Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Zakrzowie, ul. Parkowa 20
Eintritt frei / Wstęp wolny
Begleitveranstaltung / Impreza towarzysząca

Konzert / Koncert
22.10.2017, 16:00
Johannes Brahms - Musik der Reformation/ Muzyka reformacji
l Kulturzentrum in Gogolin / Gminny Ośrodek Kultury w Gogolinie,
Plac Dworcowy 5
Veranstalter/ Organizator: www.dbg.vdg.pl • Eintritt frei / Wstęp wolny
Begleitveranstaltung / Impreza towarzysząca

Vortrag / Wykład
| 25.10.2017 | 17.00
„Schloss Alt Tarnowitz” / „Pałac Tarnowice” – Rajner Smolorz
l J. von Eichendorff Zentralbibliothek in Oppeln / Centralna Biblioteka im. J.
v. Eichendorffa w Opolu, ul. Szpitalna 7a.
Veranstalter / Organizator: www.vdg.pl
Eintritt frei / Wstęp wolny

Seminar / Seminarium
25-27.10.2017
22. Schlesische Seminar in Groß Stein „Unter uns? Kulturelle Vielfalt in
Europa”/ XXII Seminarium Śląskie „Sami swoi? Wielokulturowość we
współczesnej Europie”
l Schloß in Groß Stein / Zamek w Kamieniu Śląskim,
ul. Parkowa 1B
Veranstalter/ Organizator: www.haus.pl
Anmeldung und Zahlung / Zgłoszenia i opłaty Tel. 77 402 51 05, marcin.
wocka@haus.pl
Begleitveranstaltung / Impreza towarzysząca

27.10.2017, 14:00
Museum in Neisse – 120 jähriges Jubiläum der Tätigkeit / Muzeum
Powiatowe w Nysie – obchody Jubileuszu 120-lecia działalności

• Konzert des Kammerorchesters / Koncert Orkiestry Kameralnej,
• Eröffnung der retrospektiven Ausstellung / otwarcie wystawy retrospektywnej
• Präsentation zur Geschichte und Idee für Museumswesen / prezentacje
dotyczące historii i idei muzealnictwa
• Premiere des 10. Bandes der Neisser Museumsskizzen
– Sonderaussgabe / premiera X tomu Nyskich Szkiców Muzealnych
– wydanie specjalne
• Geschichte des Museums-Film Premiere / premiera filmu prezentującego
historię Muzeum
28.10.2017, 10.00-15.00
Tag der offenen Tür / Dzień otwarty
Präsentation von: Dauer- und Sonderausstellung, sowie Bibliothek und
Museumswerkstatt / prezentacja wystaw stałych, czasowych, biblioteki oraz
pracowni muzealnych l Museum in Neisse / Muzeum Powiatowe w Nysie, ul.
Biskupa Jarosława 11
Veranstalter / Organizator: www.muzeum.nysa.pl
Begleitveranstaltung / Impreza towarzysząca

Begegnung mit dem Autor / Spotkanie autorskie
28.10.2017, 14:00
Treffen mit dem Buchautor / Spotkanie z autorem Markiem Łuszczyną,
dyskusja wokół książki „Mała zbrodnia. Polskie obozy koncentracyjne”
l Städtische Bibliothek in Oppeln, MBP w Opolu, ul. Minorytów 4
Eintritt frei / Wstęp wolny

Theatervorführung / Przedstawienie teatralne
30.10.2017, 12:00
„Luther war nie in Schlesien" / „Luter nigdy nie był na Śląsku”.
Ein historisches Theaterstück über die Anfänge der reformatorischen
Entwicklung in Schlesien und der Oberlausitz/ Przedstawienie historyczne
o początkach rozwoju reformacji w XIV w. na Śląsku i Górnych Łużycach.
l Gemeindekulturzentrum in Zülz / Gminne Centrum Kultury w Białej, ul.
Prudnicka 35
Veranstalter / Organizator: www.dbg.vdg.pl • Eintritt frei / Wstęp wolny
Begleitveranstaltung / Impreza towarzysząca

Workshop / Warsztat literacko-językowy
31.10.2017, 9:00
Heute lesen wir Comics / Dzisiaj czytamy komiksy - Małgorzata Kupis-Wielgus
l ÖWB Oppeln / WBP Opole, ul. Piastowska 18-20
Telefonische Anmeldung / Zgłoszenia tel. 77 47 47 085

Multimedia-Vortrag / Wykład multimedialny
31.10.2017, 10:00
Leibniz – das letzte Universalgenie / Leibniz – ostatni geniusz uniwersalny
l ÖWB Oppeln – Österreich Bibliothek, Oppeln / WBP – Biblioteka
Austriacka, Opole, pl. Piłsudskiego 5.
Veranstalter / Organizator: www.wbp.opole.pl
Telefonische Anmeldung / Zgłoszenia tel. 77 47 47 085

Konzert / Koncert
11.11.2017, 19:00
Konzert von / Koncert Rene Ulbrich
l Gemeinde Kulturzentrum in Walzen / Gminny Ośrodek Kultury
w Walcach, ul. Opolska 23A
Tickets / Bilety do kupienia: www.piosenka-plus.pl
Begleitveranstaltung / Impreza towarzysząca

18.11.2017, 15.00 • 19.11.2017, 13.00
26. Festival der Chöre und Gesanggruppen der Deutschen Minderheit
in Walzen / XXVI Festiwal Chórów i Zespołów Śpiewaczych Mniejszości
Niemieckiej w Walcach l Gemeinde Kulturzentrum in Walzen / Gminny
Ośrodek Kultury w Walcach, ul. Opolska 23A
Veranstalter / Organizator: stowarzyszenie.lesnica.pl, gokwalce.pl, skgd.pl,
walce.pl • Eintritt frei / Wstęp wolny

Buchvorstellung / Prezentacja książki
23.11.2017, 17:00
Marcin Wiatr – „Literarischer Reiseführer Oberschlesien. Fünf Touren durch
das barocke, (post)industrielle, grüne, mystische Grenzland / Literacki
przewodnik po Górnym Śląsku. Pięć tras przez barokowy, (post)przemysłowy,
zielony i mistyczny teren pogranicza”
l ÖWB Oppeln / WBP Opole, ul. Piastowska 20
Veranstalter / Organizator: www.wbp.opole.pl
Eintritt frei / Wstęp wolny
ul. M.Konopnickiej 6, 45-004 Opole, tel. +48 774021070
www.skgd.pl
Organisator/Organizator
Finanzierung/FinansowanieZobacz także

2018-10-15, godz. 18:37, Patronaty - polecamy Zmieniać świat? Żaden problem. Przekonaj się, biorąc udział w Akademii Obywatelskiej! Głowa pełna twórczych pomysłów i chęć współpracy z innymi to jedyny warunek wstępu na to spotkanie. Mowa o Akademii Obywatelskiej, która w najbliższą środę (17.10) odbędzie się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu. Początek o godz. 1 ... » więcej 2018-10-15, godz. 17:18, Patronaty - polecamy „Breaking the walls – strength of the dialog” Doskonalenie umiejętności komunikacyjnych wśród młodych ludzi poprzez wykorzystanie zalet mediacji - to główny cel tygodniowego spotkania pod nazwą „Breaking the walls - strength of the dialog”. Warsztaty rozpoczęły się dziś (15.10) i pot ... » więcej 2018-10-15, godz. 16:09, Patronaty - polecamy „Energetyka w przedsiębiorstwie i nowoczesnym budownictwie” – weź udział w bezpłatnym szkoleniu! Fundacja Oświecony zaprasza do udziału w dwóch bezpłatnych szkoleniach skierowanych do opolskich przedsiębiorców i mieszkańców Opola, poświęconych zrównoważonemu zarządzaniu energią. » więcej 2018-10-15, godz. 15:46, Patronaty - polecamy Seniorze, przyjdź w środę do teatru! Będzie można skorzystać z darmowych konsultacji medycznych, badań diagnostycznych, porad prawnych; przewidziano stoiska ze sprzętem rehabilitacyjnym i zdrową żywnością oraz warsztaty. Nie zabraknie też koncertów. To wszystko szykuje się w ... » więcej 2018-10-15, godz. 15:30, Patronaty - polecamy Literaci znad Wilii, Niemna, Prutu, Olzy, Odry i Wisły przyjadą na Opolszczyznę – znamy program XXIX Najazdu Poetów! Zbliża się Międzynarodowe Forum Literackie - XXIX Najazd Poetów na Zamek Piastów Śląskich w Brzegu. W kręgu kultury - znad Wilii, Niemna, Prutu, Olzy, Odry i Wisły. » więcej
1234567
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej »