Radio Opole » Kraj i świat
2023-03-29, 22:10 Autor: PAP

KALENDARIUM - WYKAZ WYDARZEŃ czwartek, 30 marca 2023

Uwaga: nie wszystkie wymienione w kalendarium imprezy


są przez PAP obsługiwane !


Polska


Bieżąca obsługa w związku z agresją Rosji na Ukrainę


Warszawa


- Zakończenie posiedzenia Senatu


Obsługa: planowana


08:00 Wspólne posiedzenie senackich Komisji: Samorządu


Terytorialnego i Administracji Państwowej, Komisji


Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Ustawodawczej


Pierwsze czytanie projektu ustawy o sołtysach i


radach sołeckich oraz o zmianie niektórych innych


ustaw (druk senacki nr 944)


(Senat, s. 217)


Obsługa: planowana


09:00 Konferencja nt. "Własność intelektualna w dobie zmian


- innowacje, kreatywność, ochrona",


organizowana przez Konfederację Lewiatan (2 dni)


(Hotel Novotel Centrum, Marszałkowska 94/98)


Akredytacje:


https://online.ikongres.pl/conference/wlasnosc_intelektualn


a_w_dobie_zmian_%e2%80%93_innowacje,_kreatywnosc,_och


rona?utm_source=qrcode&utm_medium=print&utm_campaign=


materialy_drukowane


09:30 Wideokonferencja dotycząca podsumowania wyników Grupy


Tauron za 2022 r.


- transmisja: tauronwyniki.pl


Obsługa: planowana


09:30 Konferencje prasowe Klubu Parlamentarnego Koalicja


Obywatelska09:30 - konferencja nt. "Chaos wokół ustawy o Sądzie


Najwyższym blokuje KPO", z udziałem Arkadiusza Myrchy


i Arkadiusza Marchewki


(Sejm)


11:15 - konferencja nt. "Kontrola w KPRM ws.


Centralnego Rejestru Wyborców", z udziałem Marcina


Kierwińskiego i Roberta Kropiwnickiego


(Przed budynkiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,


departamenty i biura ds. cyfryzacji, Królewska 27)


Obsługa: planowana


10:00 Debata ekspercka nt. "Żywność i rolnictwo w Europie"


organizowana przez Ośrodek THINKTANK oraz Competere


- transmisja: https://pap-mediaroom.pl/,


https://www.facebook.com/THINKTANK


(Centrum Prasowe PAP, Bracka 6/8)


Akredytacje:


https://app.evenea.pl/event/zywnosc-i-rolnictwo-w-europie/


10:00 Konferencja prasowa dotycząca zagrożenia dla mieszkańców


Legionowa, Otwocka, Tłuszcza i Radzymina, w związku z


reorganizacją rejonu operacyjnego, z udziałem m.in.


marszałka województwa mazowieckiego Adama Struzika


(Siedziba Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i


Transportu Sanitarnego "Meditrans" SPZOZ w Warszawie,


sala konferencyjna, 1 piętro, wejście do ulicy Hożej)


Akredytacje: piotr.owczarski@.meditrans.waw.pl, tel. 517 256 989


10:00 Posiedzenie sejmowej Komisji Ustawodawczej


Posiedzenie będzie prowadzone z wykorzystaniem


środków komunikacji elektronicznej umożliwiających


porozumiewanie się na odległość


Zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu - w trybie


art. 121 ust. 2 regulaminu Sejmu - spraw


zawisłych przed Trybunałem Konstytucyjnym o sygn.


akt:


Kp 1/23 - (brak wyznaczonego posła),


SK 12/21 - (brak wyznaczonego posła),


SK 22/22 - poseł Barbara Bartuś


(Sejm, s. 211, bud. U)


10:00 Debata ekspercka zorganizowana przez Klub Parlamentarny


Koalicja Obywatelska, nt. "Cyberporażka państwa wobec


internetowych przestępców"


(Sejm, s. 05, bud. U)


Obsługa: planowana


11:00 Kongres Branży Paliwowej 2023, m.in. prezentacja raportu


rocznego POPiHN "Przemysł i Handel Naftowy 2022"


(Hotel Verte, Podwale 3/5)


Obsługa: planowana


11:00 Spotkanie dotyczące produktów regionalnych, organizowane


przez Polską Izbę Produktu Regionalnego i Lokalnego


(Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi, Krakowskie


Przedmieście 66, s. konferencyjna Marii Skłodowskiej-Curie)


Obsługa: planowana


11:00 Spotkanie prasowe rzecznika KEP ks. Leszka Gęsiaka SJ z


dziennikarzami


(Sekretariat Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie,


Skwer kard. S. Wyszyńskiego 6, s. 16)


Obsługa: planowana


11:00 Wiceprezes Rady Ministrów, minister kultury i dziedzictwa


narodowego Piotr Gliński podpisze "Porozumienia w


sprawie powierzenia realizacji inwestycji A2.5.1


Program Wspierania działalności podmiotów sektora


kultury i przemysłów kreatywnych na rzecz


stymulowania ich rozwoju objętej Krajowym Planem


Odbudowy i Zwiększania Odporności", w wydarzeniu


wezmą udział dyrektorzy instytucji będących


operatorami Programu


(Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,


Krakowskie Przedmieście 15)


Akredytacje: gov.pl/pressroom do 30.03. do 08:00


Obsługa: planowana


12:00 Uroczystość w hołdzie działaczce Polskiej Partii


Socjalistycznej Aleksandrze Piłsudskiej, organizowane


przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób


Represjonowanych w przededniu 60. rocznicy śmierci


- planowane jest przemówienie szefa Urzędu do Spraw


Kombatantów i Osób Represjonowanych Jana Józefa Kasprzyka


(Cmentarz Powązkowski, Stare Powązki, Powązkowska 14)


12:30 Uroczystość przekazania zespołu traktatów przedwojennych, w


tym Traktatu ryskiego, przez Ministerstwo Spraw


Zagranicznych do Archiwum Akt Nowych, w uroczystości


udział wezmą ministrowie Piotr Wawrzyk i Arkadiusz


Mularczyk oraz ze strony przyjmującej dokumenty


minister Jarosław Sellin


(Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Al. J. Ch. Szucha 23)


Akredytacje: gov.pl/pressroom do 30.03. do 09:00


Obsługa: planowana


13:00 Ukraine Support Fund Summit nt. uruchomionego w zeszłym


roku Google for Startups Ukraine Support Fund,


wspierającego ukraińskie startupy


(Google for Startups Campus Warsaw, pl. Konesera 10)


Akredytacje: krzysztof.lindner@mondaygroup.pl


13:37 Konferencja Polskiej Ligi Esportowej, podczas której


zaprezentowany zostanie nowy ogólnopolski projekt


esportowy oraz jego partner tytularny, z zapowiadanym


udziałem wiceministra Sportu i Turystyki Artura


Czartoryskiego, pełnomocnika rządu do spraw rozwoju


sportu dzieci i młodzieży


(Stadion PGE Narodowy)


14:00 Konferencja prasowa sekretarza stanu w KPRM, rzecznika


prasowego rządu Piotra Müllera oraz sekretarza stanu


w Ministerstwie Finansów Artura Sobonia


(Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Al. Ujazdowskie 1/3, s. 278)


Akredytacje: system gov.pl/pressroom do 30.03. do 11:00


Obsługa: planowana


14:00 Konferencja prasowa Lewicy po kontroli poselskiej w


Ministerstwie Rolnictwa w sprawie nadzoru


ministerstwa oraz stosownych służb nad zbożem i


nasionami oleistymi z Ukrainy, dla których Polska


była tylko krajem tranzytowym


(Przed siedzibą Ministerstwa Rolnictwa)


14:30 Posiedzenie sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi


Rozpatrzenie Informacji na temat założeń do projektu


ustawy o Funduszu Ochrony Rolnictwa


- przedstawia Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi


(Sejm, s. 111, bud. U)


Obsługa: planowana


18:00 Otwarcie wystawy "Pamięć 1943", organizowanej przez


Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Muzeum


Getta Warszawskiego i Narodowe Centrum Kultury, w


ramach obchodów 80. rocznicy Powstania w Getcie


Warszawskim, z udziałem sekretarza stanu w


Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego


Jarosława Sellina


(Kordegarda - Galeria Narodowego Centrum Kultury,


Krakowskie Przedmieście 15)


Akredytacje: rzecznik@nck.pl


Obsługa: planowana


19:00 Konferencja online nt. "Rak endometrium - czy to


nadal rak czy cztery raki?", organizowana przez


Polskie Towarzystwo Ginekologii Onkologicznej


- transmisja:


https://live.medicalartgroup.pl/webinar-30-03-2023/


Bytom


12:00 Konferencja prasowa nt. "Stop zwolnieniom z WF-u w


Bytomiu", z udziałem lokalnych władz i nauczycieli


(Hala na Skarpie, ul. Frycza-Modrzewskiego 5a)


Obsługa: planowana


Celestynów


10:00 Konferencja prasowa nt. "Ogólnopolska akcja sadzenia Lasów


Pamięci Jana Pawła II w ramach akcji Łączą nas


drzewa", z udziałem wiceministra klimatu i środowiska


Edwarda Siarki


(Nadleśnictwo Celestynów, ul. Obrońców Pokoju 58)


Akredytacje: media@klimat.gov.pl oraz https://www.gov.pl/web/pressroom


do 30.03. do 08:30


Obsługa: planowana


14:00 Otwarcie ronda w Celestynowie, z udziałem m.in. marszałka


województwa mazowieckiego Adama Struzika


(Celestynów, skrzyżowanie ulic Reguckiej (DW 797), św.


Kazimierza i Rękasa)


Gdańsk


09:00 LX sesja Rady Miasta Gdańska


(Budynek Rady Miasta Gdańska, ul. Wały Jagiellońskie 1)


Obsługa: planowana


Jasionka


11:45 Konferencja prasowa z udziałem wiceministra infrastruktury


Andrzeja Bittela, której tematem będzie postęp prac


przy realizacji projektu "Budowa Podmiejskiej Kolei


Aglomeracyjnej - PKA: Budowa i modernizacja


linii kolejowych oraz infrastruktury przystankowej"


(Przy budowanej stacji kolejowej Jasionka Lotnisko,


pinezka: https://maps.app.goo.gl/Ysz3yB5XRKW9A5aHA)


Obsługa: planowana


Kraków


10:00 Otwarcie nowej wystawy stałej w Muzeum Inżynierii i


Techniki "Miasto. Technoczułość"


(ul. św. Wawrzyńca 15)


11:00 Konferencja prasowa nt. "Aktywiści nie zastąpią samorządu w


egzekwowaniu antysmogowych przepisów", organizowana


przez Polski Alarm Smogowy, Fundację 360! oraz


Fundację Frank Bold


(Kawiarnia Busz, ul. Mikołajska 13/1.2)


12:00 Spotkanie dla mediów przed otwarciem wystawy "Przetłumaczyć


rzeczy nieludzkie"


(Fabryka Emalia Oskara Schindlera, ul. Lipowa 4)


12:30 Konferencja prasowa dotycząca programu "Krakowscy uczniowie


ratują życie"


(Urząd Miasta Krakowa, plac Wszystkich Świętych 3-4)


13:00 Konferencja prasowa dotycząca otwarcia pięciu nowych wystaw


w Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK


(Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK, ul. Lipowa 4)


13:00 Konferencja prasowa dotycząca akcji "Smoczy apetyt na


zdrowie", organizowanej przez Groteskę, Fundację


Zdrowia Publicznego i krakowskie szpitale


(Teatr Groteska, ul. Skarbowa)


Obsługa: planowana


18:00 Promocja 88. tomu "Rocznika Krakowskiego"


(Kapitularz klasztoru oo. dominikanów w Krakowie)


Lublin


11:00 Konferencja prasowa poświęcona inauguracji działania


Wydziału Zwalczania Przestępczości Środowiskowej w


strukturach Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony


Środowiska w Lublinie, z zapowiadanym udziałem m.in.


wiceministra klimatu i środowiska Jacka Ozdoby oraz


głównego inspektora ochrony środowiska Krzysztofa Gołębiewskiego


(Lubelski Urząd Wojewódzki, ul. Spokojna 4)


Obsługa: planowana


Siedlce


14:30 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda podpisze


Ustawę z dnia 9 marca 2023 roku o Krajowej Sieci


Onkologicznej


- planowane jest wystąpienie Prezydenta RP


(Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II)


Obsługa: planowana


Sieradz


13:30 Briefing prasowy Platformy Obywatelskiej przed Sesją Rady


Miejskiej w Sieradzu nt. "Podatki od nieruchomości.


Stale rosnące koszty życia mieszkańców.", z udziałem


m.in. przewodniczącego PO powiatu sieradzkiego


Michała Pabicha


(Przed Urzędem Miasta Sieradza, w razie niesprzyjających


warunków pogodowych, przed salą Rady Miejskiej)


Spytkowice


12:00 Wręczenie przez II wicewojewodę małopolskiego Mateusza


Małodzińskiego promes na zakup pojazdów pożarniczych


dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z


powiatów wadowickiego, oświęcimskiego,


chrzanowskiego, myślenickiego i suskiego


(Sala widowiskowo-teatralna przy Urzędzie Gminy,


ul. Zamkowa 12)


Zielona Góra


11:30 Konferencja prasowa Nowej Lewicy nt. "Cała prawda o In


Vitro w Zielonej Górze"


(Przed Urzędem Miasta Zielona Góra) (PAP)


qmk/


Kraj i świat

2023-09-29, godz. 19:10 Szwajcaria/ Wprowadzono sankcje na Iran za eksport dronów do Rosji Rada Związkowa Szwajcarii zdecydowała w czwartek o wprowadzeniu kolejnych sankcji na Iran w związku z eksportem dronów do Rosji; decyzję podjęto w ramach… » więcej 2023-09-29, godz. 19:10 Premier: to w czasach Tuska poziom wypadków śmiertelnych na drogach sięgnął zenitu To w czasach rządów Donalda Tuska poziom wypadków śmiertelnych na polskich drogach sięgał zenitu. Panie Tusk, wstydź się wykorzystywać ludzką tragedię… » więcej 2023-09-29, godz. 19:10 Pomorskie/ Nowo wybudowany stadion lekkoatletyczny w Ustce gotowy do użytku Zakończyła się budowa stadionu lekkoatletycznego w Ustce, który w piątek uzyskał świadectwo kategoryzacji Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Cieszę się… » więcej 2023-09-29, godz. 19:10 Kraków/ Prezydent: harcerstwo odpowiada na wyzwania współczesności (opis) Wierzę, że Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego będzie pokazywać, że harcerstwo jest nie tylko czymś, co ma 113 lat, ale że jest żywe, aktualne, wychodzi… » więcej 2023-09-29, godz. 19:00 Ekstraklasa piłkarska - Stal - Korona 1:2 (do przerwy) PGE FKS Stal Mielec - Korona Kielce 1:2 do przerwy Bramki: 0:1 Jewgienij Szykawka (20-głową), 0:2 Martin Remacle (22), 1:2 Krystian Getinger (33-karny). … » więcej 2023-09-29, godz. 19:00 Premier o decyzji sądu ws. filmu "Zielona granica": Nie chcemy cenzury jak w PRL-u Nie chcemy cenzury jak w PRL-u, a do tego prowadzą orzeczenia sądu, takie jak to - powiedział w Lubinie premier Mateusz Morawiecki o sądowym zakazie publicznego… » więcej 2023-09-29, godz. 19:00 Premier: mamy dokument, że partia Tuska zażądała przyspieszenia procesu wdrażania paktu migracyjnego Mamy kolejny dokument, że partia Tuska w Europie zażądała przyspieszenia procesu wdrażania paktu migracyjnego, którego częścią jest przyjęcie nielegalnych… » więcej 2023-09-29, godz. 18:50 R.Trzaskowski ws. paktu migracyjnego: przez najbliższe 10 lat do Polski na pewno nie trafią uchodźcy Uspokajam, do Polski - przez najbliższe 10 lat - na pewno nie trafią uchodźcy, chyba że wpuści ich PiS, na lewe wizy, które sprzedaje w Azji i Afryce - mówił… » więcej 2023-09-29, godz. 18:50 Ambasador UE w Kijowie: realny termin przystąpienia Ukrainy do Wspólnoty to rok 2030 Próbuję wyjaśniać rozmówcom w Brukseli, że czas na Ukrainie płynie inaczej i to, co gdzie indziej trwa miesiącami, tutaj da się zrealizować w ciągu… » więcej 2023-09-29, godz. 18:50 Premier: nasz filozofia to silne i bezpieczne państwo, ale blisko ludzi Nasz filozofia to silne i bezpieczne państwo, ale blisko ludzi; bezpieczna przyszłość, ale taka, która włącza wszystkich, zwłaszcza tych, którzy nie mają… » więcej
1234567
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej »