Radio Opole » Kartka z kalendarza » Kartka z kalendarza » Kartka z kalendarza
2021-11-22, 06:20 Autor: Bolesław Bezeg

Kartka z kalendarza

34 lata temu - 21 listopada 1987 roku powstało Muzeum Diecezjalne w Opolu. 346 lat temu 21 listopada 1675 r. w Brzegu zmarł ostatni męski potomek dynastii śląskich Piastów. książę legnicko-brzeski Jerzy IV Wilhelm. Wczoraj minęła 673 rocznica zawarcia przez króla polskiego Kazimierza Wielkiego z królem czeskim Karolem IV Luksemburskim pokoju w Namysłowie. Pokój ten zakończył trwającą cztery lata wojnę o zwierzchnictwo nad Śląskiem.
Kartka z Kalendarza 22 listopada 2021
Powszechnie uznaje się, że na mocy pokoju w Namysłowie Kazimierz Wielki w imieniu Królestwa Polskiego zrzekł się praw do zwierzchnictwa nad Śląskiem. Ostatnio jednak coraz częściej pojawiają się opinie, że ten tradycyjny pogląd nie polega na prawdzie.

Opinie takie wynikają z analizy polskiej wersji dokumentu. Polskiej, bo sporządzonej dla kancelarii Kazimierza Wielkiego oczywiście w języku łacińskim. A w dokumencie tym nie istnieje żadna wzmianka o tym, iż Kazimierz Wielki miałby się zrzekać pretensji do zwierzchnictwa nad Śląskiem. Dokument sporządzony dla kancelarii królestwa Czech nie zachował się i dlatego nie wiadomo czy zawierał taki zapis.

Nie dziwmy się jednak wątpliwościom w tej sprawie. W średniowieczu dwie wersje tego samego traktatu sporządzone dla jego stron nie koniecznie były jednakowo brzmiące, bowiem zawierać musiały przede wszystkim kwestie istotne dla strony, dla której tę konkretną wersję spisywano, często pomijając sprawy dla tej strony nie istotne.

Nie wydaje się jednak zbyt prawdopodobne, iż by kwestię zrzeczenia się pretensji do Śląska kancelaria polskiego króla uznała na tyle nieistotną sprawą, aby pominąć ją w traktacie pokojowym. Zatem pomimo, iż cała dalsza praktyka polityczna wskazuje, iż Polska straciła zainteresowanie sprawą odzyskania kontroli nad Śląskiem, to formalnie trudno udowodnić taki akt prawny.

Przyczyną wojny, która zakończyła się pokojem w Namysłowie był akt inkorporacji Śląska do Korony Czeskiej przez Karola IV Luksemburskiego z dnia 7 kwietnia 1345 roku.

Bezpośrednią przyczyną wojny była chęć króla czeskiego zlikwidowania niezależności ostatniego propolskiego księcia piastowskiego na Śląsku Bolka II Świdnickiego. Bolko Świdnicki swoją niezależność od czeskiej korony oparł na sojuszach z Polską, Węgrami i Bawarią.

Czteroletnia wojna toczona ze zmiennym szczęściem zakończyła się porzuceniem przez sojuszników księstwa świdnickiego, którego władca od tej pory zmuszony był zbliżyć się do korony czeskiej. Dopełnieniem tego zbliżenia stało się małżeństwo świdnickiej księżniczki z królem Czech Karolem IV. Układ małżeński gwarantował przejęcie księstwa po śmierci Bolka Świdnickiego przez królestwo czeskie.

Jesienią roku 1348 Kazimierz Wielki był już mocno zaprzątnięty przygotowaniami do wyprawy na Ruś, gdzie od kilku lat ciągle toczyło się współzawodnictwo o wpływy z Litwą. Latem 1348 roku Litwini ponieśli porażkę w wojnie z Krzyżakami, więc moment był dogodny do ostatecznego rozstrzygnięcia konfliktu. Wcześniej jednak trzeba było zabezpieczyć tyły.

Z tego też powodu król polski był gotów do chwilowych ustępstw na rzecz rozwiązania sobie rąk. Jak bardzo trwałe stały się te chwilowe ustępstwa przekonało się kilkanaście pokoleń Ślązaków.

Zobacz także

2022-03-28, godz. 00:01 Kartka z kalendarza » więcej 2022-03-25, godz. 00:01 Kartka z kalendarza 45 lat temu 25 marca 1977 roku Założono Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela. » więcej 2022-03-24, godz. 00:01 Kartka z kalendarza 77 lat temu 24 marca 1944 roku niemieccy żandarmi z posterunku w Łańcucie zamordowali dziewięcioosobową rodzinę Ulmów ze wsi Markowa oraz ośmioro ukrywających… » więcej 2022-03-23, godz. 00:01 Kartka z kalendarza 254 lata temu - 23 marca 1768 r. Rada Senatu Rzeczypospolitej Obojga Narodów podjęła uchwałę o wezwaniu na pomoc przeciwko Konfederacji Barskiej wojsk ro… » więcej 2022-03-22, godz. 00:01 Kartka z kalendarza 447 lat temu - 22 marca 1575 r. urodził się Jan Wężyk - polski duchowny, arcybiskup i prymas, kodyfikator polskich praw kościelnych. » więcej 2022-03-21, godz. 06:00 Kartka z kalendarza » więcej 2022-03-18, godz. 00:16 Kartka z kalendarza 781 lat temu - 18 marca 1241 roku - w trakcie I najazdu mongolskiego na Polskę polskie wojska zostały rozbite przez Mongołów w bitwie pod Chmielnikiem. » więcej 2022-03-17, godz. 00:21 Kartka z kalendarza 731 lat temu - 17 stycznia 1291 r. Książęta Mieszko Cieszyński i Bolko I Opolski zawarli w Ołomuńcu układ o wzajemnej obronie z królem Czech Wacławem… » więcej 2022-03-16, godz. 01:29 Kartka z kalendarza Dziś przypada 229 rocznica urodzin wybitnego polskiego dyrygenta, pianisty i kompozytora Franciszka Kligohra. » więcej 2022-03-15, godz. 01:25 Kartka z kalendarza 77 lat temu 15 marca 1945 roku stacjonująca na prawym brzegu Odry armia sowiecka rozpoczęła mającą na celu udaremnienie niemieckich prób odblokowania Wrocławia… » więcej
34567
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej »