Radio Opole » Kartka z kalendarza » Kartka z kalendarza » Kartka z kalendarza
2023-07-12, 07:00 Autor: IAR/D.Panek

Kartka z kalendarza

12 lipca - Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej, ustanowiony w 2017 roku.

12 lipca - Święto narodowe Kiribati - Dzień Niepodległości, obchodzony w rocznicę proklamowania niepodległości w 1979 roku.

12 lipca - Święto narodowe Demokratycznej Republiki Wysp Świętego Tomasza i Książęcej, obchodzone w rocznicę proklamowania niepodległości w 1975 roku.
100 rok przed naszą erą - Urodził się Gajusz Juliusz Cezar, rzymski mąż stanu, wódz, dyktator, pisarz. Sławę zdobył dzięki namiestnictwu Galii. Przy pomocy żołnierzy udało mu się pokonać opozycję, a po wieloletnich walkach przejął pełnię władzy w Rzymie. Autor "Pamiętników o wojnie galijskiej” i "Pamiętników o wojnie domowej”. Został zamordowany 15 marca 44 roku przed naszą erą w dniu id marcowych, przez senatorów pod przywództwem Marka Brutusa i Gajusza Kasjusza.

1191 - Krzyżowcy, pod wodzą króla angielskiego Ryszarda Lwie Serce, króla francuskiego Filipa Augusta oraz księcia Leopolda Austriackiego, zdobyli Akkę, która została stolicą Królestwa Jerozolimy. Walki o miasto trwały dwa lata. 100 lat później armia muzułmańska pod dowództwem sułtana Al-Aszraf Chalila zdobyła i zniszczyła Akkę.

1410 - Wielka wojna z zakonem krzyżackim: Na zamku w Bratianie odbyła się ostatnia przed bitwą pod Grunwaldem narada wojenna wielkiego mistrza Ulricha von Jungingena ze starszyzną krzyżacką. Natomiast posuwająca się w głąb państwa krzyżackiego polska armia zajęła bez walki zamek nidzicki. Trzy dni później - 15 lipca 1410 roku - doszło do zwycięskiej bitwy wojsk polskich i litewskich z Krzyżakami pod Grunwaldem.

1536 - Zmarł Erazm z Rotterdamu, filozof i reformator, jeden z najsławniejszych humanistów Odrodzenia. Domagał się reformy obyczajów Kościoła w duchu ewangelii. Głosił, że człowiek z natury jest dobry, zło zaś pochodzi z niewiedzy. Najsławniejsza jego rozprawa "Pochwała głupoty" jest satyrą na ówczesne społeczeństwo. Wydawał pisma ojców Kościoła, między innymi Augustyna. Ustalił powszechnie przyjętą wymowę wyrazów greckich. Dokładna data urodzenia nie jest znana. Niektóre źródła podają 28 października 1467 roku.

1562 - Na polecenie biskupa Jukatanu Diego de Landy spalono ponad 40 świętych ksiąg Majów i około 20 tysięcy obrazów i rekwizytów religijnych. Do zdarzenia doszło po tym, jak kilkoro dzieci indiańskich znalazło ukryte w pieczarach ołtarze starych majańskich bogów. Spowodowało to aresztowanie przez franciszkanina grupy Indian i poddanie ich torturom. 50 Indian miało umrzeć w czasie przesłuchania. Diego de Landy stanął przed sądem w Hiszpanii, ale został oczyszczony z zarzutów.

1580 - Opublikowano przetłumaczoną na język staro-cerkiewno-słowiański Biblię Ostrogską, pierwsze wydanie Biblii w języku słowiańskim. Adresatami byli wyznawcy Kościoła Wschodniego, posługujący się językiem cerkiewnosłowiańskim. Przedsięwzięcie było możliwe dzięki swobodom zapewnionym prawosławiu na ziemiach ruskich Rzeczypospolitej.

1581 - Ukazała się Biblia Ostrogska - pierwsze pełne wydanie drukowane wszystkich ksiąg Pisma Świętego przetłumaczonego na język cerkiewnosłowiański. Wydrukowana została przez drukarza Iwana Fedorowa w latach 1580-1581. Adresatami tej Biblii byli wyznawcy Kościoła Wschodniego, posługujący się językiem cerkiewnosłowiańskim. Przedsięwzięcie to było możliwe dzięki swobodom zapewnionym prawosławiu na ziemiach ruskich Rzeczypospolitej. Biblia Ostrogska ukazała się 20 lat po wydaniu katolickiej Biblii w języku polskim, Biblii Leopolity.

1606 - Początek rokoszu Zebrzydowskiego. Był to bunt szlachty przeciwko Zygmuntowi III Wazie. Wybuchł po śmierci głównego opozycjonisty wobec polityki króla - Jana Zamoyskiego, który był przeciwnikiem zbrojnych wystąpień przeciwko władzy monarszej. Wystąpienie zostało stłumione zbrojnie, powodując spadek zaufania do władzy królewskiej. Królowi zarzucano faworyzowanie jezuitów oraz cudzoziemców i przypisywano zamiar wprowadzenia władzy absolutnej. Dążył on też do ustanowienia dziedziczności tronu, pozbawienia szlachty większości przywilejów i pozostawienia izbie poselskiej jedynie głosu doradczego, a nie stanowiącego.

1682 - Zmarł Jean Picard, francuski astronom, który wykonał pierwszy pomiar łuku południka ziemskiego. To obliczenie pozwoliło na ustalenie rozmiaru Ziemi. Jemu także przypisuje się wynalezienie zegara wahadłowego, który miał służyć zwiększeniu precyzji obserwacji astronomicznych. Urodził się 21 lipca 1620 roku.

1704 - Po ogłoszeniu w styczniu tego roku przez konfederację warszawską detronizacji Augusta II Mocnego, Sejm elekcyjny w postaci niewielkiego zgromadzenia szlachty, w otoczonym przez wojska szwedzkie obozie podwarszawskim, wybrał Stanisława Leszczyńskiego na króla Polski. Dopiero 4 października 1705 został on jednak koronowany na króla Polski w kolegiacie świętego Jana Chrzciciela w Warszawie przez arcybiskupa lwowskiego. Przez cały pięcioletni okres panowania Leszczyńskiego trwała w Polsce wojna przeciwko szwedzkiej okupacji, przy czym August II Mocny dopiero w 1706 zrzekł się swej polskiej korony na rzecz nowego króla.

1804 - Zmarł Aleksander Hamilton, amerykański polityk, zwolennik władzy federalnej, twórca dolara amerykańskiego, jeden z ojców założycieli Stanów Zjednoczonych Ameryki. Dążył do zjednoczenia stanów pod władzą silnego rządu. Uporządkował finanse federacji i założył Bank Stanów Zjednoczonych. Zginął w pojedynku z wiceprezydentem USA Aaronem Burrem, z którym był ostro skonfliktowany. Wizerunek Hamiltona widnieje na banknocie dziesięciodolarowym. Urodził się 11 stycznia 1755 lub 1757 roku.

1813 - Urodził się Claude Bernard, francuski fizjolog i patolog, profesor Sorbony, członek Akademii Francuskiej, odkrywca między innymi właściwości trawiennych soku trzustkowego i glikogenu - związku chemicznego wytwarzanego przez wątrobę niezbędnego do utrzymania stałej temperatury ciała. Badania Bernarda zapoczątkowały rozwój endokrynologii. Zmarł 10 lutego 1878 roku. 210. rocznica

1845 - Zmarł Henrik Wergeland, norweski polityk i publicysta, pisarz i poeta romantyczny. Był uważany za orędownika wolności i demokracji. Wiele artykułów poświęcił walce Polaków z caratem. Swoją twórczość traktował, jako misję, której celem jest praca dla dobra ludu i walka o powszechny postęp. Urodził się 17 czerwca 1808 roku.

1849 - Wiosna Ludów: podczas austriackiej blokady Wenecji, z pokładu okrętu "Vulcano" przeprowadzono pierwszy w historii atak bombowy z użyciem balonów na ogrzane powietrze. Skończył się on niepowodzeniem, wiatr zmienił kierunek i balony poleciały w przeciwnym niż zamierzonym kierunku. Atak balonowy nie został już nigdy więcej powtórzony.

1854 - Urodził się George Eastman, amerykański przemysłowiec i wynalazca w dziedzinie fotografii, opatentował między innymi zwijaną kliszę fotograficzną, a wyprodukowany przez niego w 1888 roku prosty aparat fotograficzny "Kodak” rozpowszechnił na wielką skalę fotografię amatorską. W swojej firmie wprowadził dobrowolnie, jako pierwszy, zabezpieczenia rentowe, rentę starczą oraz rentę z tytułu niezdolności do pracy. Wprowadził ubezpieczenia na życie, oraz dywidendy dla swoich pracowników. Dużą część dochodów przeznaczył na cele charytatywne. Zgromadził też jedną z największych prywatnych kolekcji malarstwa. Zmarł 14 marca 1932 roku.

1863 - Urodził się Albert Calmette, francuski lekarz, bakteriolog i immunolog. Opracował, wspólnie z Camille'em Guérin, BCG - szczepionkę przeciwko gruźlicy, a także wynalazł surowicę przeciwko dżumie oraz, jako pierwszy zastosował antytoksynę przeciwko jadowi węży. Zmarł 29 października 1933 roku. 160. rocznica

1870 - Opatentowano celuloid. To najstarsze termoplastyczne tworzywo sztuczne. Technologia produkcji celuloidu została opatentowana przez braci Hyatt. Dawniej celuloid był powszechnie stosowany w przemyśle galanteryjnym, przy produkcji zabawek, taśm filmowych, błon fotograficznych, piór wiecznych oraz wielu innych artykułów codziennego użytku na przykład piłeczek pingpongowych. Obecnie rzadko używa się tego tworzywa, jest bowiem zastępowane mniej łatwopalnymi produktami.

1881 - W Warszawie założono Kasę imienia Józefa Mianowskiego - Fundację Popierania Nauki. Instytucja ta już w XIX wieku stała się największą polską organizacją wspomagającą badania i wydawnictwa naukowe. Tuż przed wybuchem I wojny światowej, dzięki zapisom ojca ropy bakijskiej polskiego geologa Witolda Zglenickiego dysponowała tak wielkimi funduszami, że nie mogła ich wydać. Kasa imienia Józefa Mianowskiego, funkcjonująca w okresie II Rzeczypospolitej, jako Instytut Popierania Nauki, zlikwidowana została 31 grudnia 1952 wraz z Towarzystwem Naukowym Warszawskim.

1884 - Urodził się Amadeo Modigliani, włoski malarz, rzeźbiarz i rysownik. Tworzył rzeźby figuralne o syntetycznej formie, nawiązujące do sztuki współczesnych rzeźbiarzy oraz sztuki afrykańskiej. Jego prace odznaczają się uproszczoną formą, wydłużeniem proporcji i świetlistym kolorytem. Do najważniejszych należą: "Akt na dywanie” i "Alice”. Na dorobek twórczy Modiglianiego składa się 420 obrazów, rysunki i około 25 rzeźb. Zmarł 24 stycznia 1920 roku.

1888 - Urodził się Zygmunt Janiszewski, matematyk, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, w latach 1914-1915 żołnierz Legionów Polskich, współtwórca warszawskiej szkoły matematycznej i jeden z twórców warszawskiej szkoły topologii, współzałożyciel czasopisma matematycznego "Fundamenta Mathematicea”. Zmarł 3 stycznia 1920 roku. 135. rocznica

1892 - Urodził się Bruno Schultz, pisarz, grafik, rysownik, autor słynnych - "Cynamonowych sklepów" i "Sanatorium pod klepsydrą". Został zastrzelony przez niemieckich żołnierzy w rodzinnym Drohobyczu, 19 listopada 1942 roku.

1895 - Urodził się Richard Buckminster Fuller, amerykański konstruktor budowlany, matematyk i kartograf, zaprojektował między innymi kopułę geodezyjną, wspólnie z Kennethem Snelsonem wynalazł układ tensegrity - ustrój konstrukcyjny, w którym następuje wzajemna stabilizacja elementów rozciąganych i ściskanych. Otrzymał 25 patentów oraz był autorem prawie 50 książek. Zmarł 1 lipca 1983 roku.

1904 - Urodził się Pablo Neruda, chilijski poeta, przedstawiciel modernizmu i surrealizmu, autor zbiorów poezji: "Pieśń powszechna”, "Rzecz o zmierzchu”, dramatu społeczno-politycznego - "Sława i śmierć Joachima Mariety”, wspomnień - "Wyznaję, że żyłem”. Laureat literackiej Nagrody Nobla w 1971 roku. Zmarł 23 września 1973 roku. Pogrzeb poety, na który przyszły tysiące Chilijczyków, stał się pierwszą tak liczną publiczną demonstracją przeciwko rządom junty Augusto Pinocheta.

1905 - Urodził się Tadeusz Przypkowski, bibliofil, heraldyk i fotografik, twórca ekslibrisów, kolekcjoner, autor kilkutomowego wydawnictwa fotograficznego "Piękno Warszawy”, gnomonik - twórca zegarów słonecznych, które znajdują się między innymi: w obserwatorium w Greenwich, na Kościele Mariackim w Krakowie, Zamku Królewskim w Warszawie i ratuszu w Sandomierzu. Zmarł 17 grudnia 1977 roku.

1907 - Urodził się Stanisław Herbst, historyk wojskowości i kultury, varsavianista, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, autor prac: "Z dziejów wojskowych powstania kościuszkowskiego 1794”, "Miasta i mieszczanie renesansu polskiego”. Był wieloletnim prezesem Polskiego Towarzystwa Historycznego. Zmarł 24 czerwca 1973 roku.

1908 - Urodził się Eryk Lipiński, karykaturzysta, satyryk, dziennikarz, grafik, autor plakatów i ilustracji książkowych, tekstów kabaretowych i felietonów, książek o karykaturze i satyrze, scenograf, współzałożyciel Muzeum Karykatury w Warszawie i tygodnika satyrycznego "Szpilki”. Rysował też dla wielu innych periodyków. Autor pracy "Warszawa w karykaturze”. Założyciel i dyrektor warszawskiego Muzeum Karykatury. Był więźniem niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz. Zmarł 27 września 1991 roku. 115. rocznica

1910 - Zmarł Charles Rolls, brytyjski przedsiębiorca i konstruktor lotniczy, jeden z pionierów motoryzacji i awiacji. Razem z Henrym Royce’em współtwórca przedsiębiorstwa motoryzacyjnego Rolls-Royce. Zginął w wypadku lotniczym w Southbourne. Był pierwszą ofiarą katastrofy lotniczej w Wielkiej Brytanii. Urodził się 27 sierpnia 1877 roku.

1910 - Urodził się Tadeusz Tomaszewski, psycholog, profesor Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, twórca teorii czynności i regulacyjnej teorii zachowania, autor fundamentalnych prac: "Wstęp do psychologii” oraz "Psychologia, jako nauka o człowieku”. Zmarł 19 marca 2000 roku.

1913 - Urodził się Willis Lamb, amerykański fizyk, laureat Nagrody Nobla w 1955 roku, przyznanej za odkrycia związane ze strukturą subtelną widma wodoru, tak zwane "przesunięcie Lamba”. Zmarł 15 maja 2008 roku. 110. rocznica

1916 - Dwie osoby zginęły, a jedna została ciężko ranna w wyniku ataku rekinów u wybrzeży New Jersey. Łącznie między 1 a 12 lipca, na długości około 130 kilometrów wybrzeża New Jersey w czasie ataków rekina lub rekinów zginęły cztery osoby, a jedna została ciężko ranna. Ataki rekinów stały się później inspiracją dla powieści "Szczęki" Petera Banchleya, na podstawie której powstał głośny film Stevena Spielberga.

1920 - Wojna polsko-bolszewicka: Litwa podpisała z Rosją sowiecką traktat, który przewidywał przekazanie stronie litewskiej zajętego przez Armię Czerwoną Wilna, w zamian Litwa zgodziła się na przemarsz wojsk sowieckich przez jej terytorium.

1920 - W związku z trwającą wojną polsko-bolszewicką Polski Komitet Olimpijski podjął decyzję o rezygnacji z udziału w VII Letnich Igrzyskach Olimpijskich w Antwerpii. Część polskich sportowców uczestniczyła, bowiem w walce na froncie. Zaproszenie na igrzyska było dużym sukcesem polityki zagranicznej nowo utworzonego państwa polskiego, bowiem nie posiadało ono swego przedstawiciela w strukturze MKOl, ani nie istniała jeszcze wówczas żadna rodzima organizacja olimpijska. PKOl założono dopiero 12 października 1919. Polacy na igrzyskach nie wystąpili, ale w ekipie USA wystartował Józef Krzyczewski, zdobywając, wraz z amerykańską drużyną, brązowy medal w przeciąganiu liny.

1922 - Urodził się Michael George Francis Ventris, angielski architekt i lingwista, który wraz z Johnem Chadwickiem odczytał tak zwane pismo linearne B, którym posługiwali się twórcy kultury minojskiej. Kilka tygodni przed publikacją swoich badań zginął w wypadku samochodowym, 6 września 1956 roku.

1925 - Prezydent RP Stanisław Wojciechowski uroczyście otworzył schroniska "Murowaniec” w Tatrach. Zostało zbudowane na wysokości 1500 metrów nad poziomem morza, na Hali Gąsienicowej. Schronisko jest obecnie własnością Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego i ma 120 miejsc noclegowych.

1926 - Zmarła Gertrude Margaret Lowthian Bell, brytyjska podróżniczka, pisarka, alpinistka, doradczyni polityczna i archeolożka. Jej znajomość Bliskiego Wschodu oraz działalność polityczna podczas i po I wojnie światowej sprawiły, że wraz z Thomasem Edwardem Lawrence’em wywarła duży wpływ między innymi na powstanie Iraku. Jako honorowy dyrektor do spraw starożytności w Iraku założyła Muzeum Irackie w Bagdadzie. Urodziła się 14 lipca 1868 roku.

1929 - Urodził się Jan Długosz, taternik, alpinista i literat. Wytyczył wiele nowych dróg i pierwszych przejść. Był jednym z prekursorów tak zwanego taternictwa ekstremalnego. Napisał scenariusz do filmu "Zamarła Turnia". Zginął 2 lipca 1962 roku w wypadku w Tatrach Wysokich.

1931 - Odsłonięto pomnik Zwycięstwa pod Grunwaldem we wsi Uzdowo, 20 kilometrów od miejsca bitwy. W pierwszych dniach II wojny światowej monument został wysadzony przez Niemców. W 2006 roku, dzięki inicjatywie i staraniom mieszkańców, odsłonięto kopię pomnika, obok której leżą pozostałości przedwojennej budowli.

1931 - Urodził się Cezary Nawrot, projektant wzornictwa przemysłowego, inżynier mechanik, konstruktor samochodowy. Pionier nowoczesnego designu motoryzacyjnego w Polsce. Poza samochodami nadawał formę innym środkom transportu, maszynom i urządzeniom oraz sprzętowi AGD. Profesor i wykładowca Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie oraz Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Zmarł 14 czerwca 2014.

1931 - Urodził się Marian Pogasz, aktor teatralny i radiowy. Przez całe życie związany był z poznańskimi teatrami: Młodego Widza, Lalki i Aktora, Satyryków, a także Polskim i Nowym. Współpracował również z kabaretem "Tey”. Największą popularność przyniosła mu rola "Starego Marycha", poznaniaka mówiącego gwarą, odtwarzana na antenie Polskiego Radia Poznań bez przerwy od 1983 roku, aż do śmierci. W 2001 roku odsłonięto pomnik "Starego Marycha", noszącego rysy Mariana Pogasza. Zmarł 31 grudnia 1999 roku.

1931 - Zmarł Nathan Söderblom, szwedzki arcybiskup i teolog luterański, religioznawca, laureat pokojowej Nagrody Nobla. Głosił istnienie żywej wiary w Boga we wszystkich wierzeniach świata i działał na rzecz porozumienia pomiędzy różnymi Kościołami. W 1925 zorganizował w Sztokholmie konferencję, w której wzięli udział przedstawiciele Kościołów anglikańskiego, protestanckiego i prawosławnego. Inicjatywa ta stała się podwaliną pod utworzenie w 1945 roku Światowej Rady Kościołów. Urodził się 15 stycznia 1866 roku.

1932 - Urodził się Ryszard Liskowacki, prozaik, poeta, publicysta, autor między innymi cykli powieściowych: "Związek Sprawiedliwych", "Wodzu, wyspa jest twoja" i "My z Marymontu". W czasie II wojny światowej należał do Szarych Szeregów. Uczestniczył w Powstaniu Warszawskim, jako łącznik. Zmarł 16 grudnia 2006 roku.

1934 - W Berezie Kartuskiej utworzono obóz odosobnienia, w którym osadzano w trybie administracyjnym działaczy politycznych przeciwnych sanacji. Władze miały prawo umieszczać ludzi w miejscu odosobnienia na trzy miesiące bez decyzji sądu, okres ten można było przedłużyć o kolejne trzy miesiące. Opisywane były przypadki przetrzymywania tam osób uznanych za szkodzących ustrojowi II Rzeczpospolitej nawet do roku.

1935 - Zmarł Alfred Dreyfus, francuski oficer żydowskiego pochodzenia, którego niesłusznie obwiniono i skazano za szpiegostwo na rzecz Niemiec i zdradę państwa. Tak zwana afera Dreyfusa - spór o niesprawiedliwy wyrok i rehabilitację, przez 10 lat wzbudzała emocje społeczeństwa francuskiego. W obronę oficera zaangażowało się wielu uczonych i pisarzy, między innymi Emile Zola, Marcel Proust, Anatol France, Vilfredo Pareto i Georges Clemenceau. Ostatecznie prezydent Francji wyrok anulował. Alfred Dreyfus urodził się 9 października 1859 roku.

1936 - Urodził się Włodzimierz Ochyra, szermierz, srebrny i brązowy medalista olimpijski, sześciokrotny medalista mistrzostw świata. Trzykrotnie był mistrzem Polski. Występował w barwach KS Warszawianka. Zmarł 26 maja 1980 roku.

1936 - Urodził się Jan Němec, czeski reżyser i scenarzysta filmowy. Jeden z czołowych twórców tak zwanej nowej fali w kinie czechosłowackim lat 60. XX wieku. Debiutował w 1964 roku filmem "Diamenty nocy", opowiadającym o dwóch żydowskich chłopcach, którzy podczas II wojny światowej uciekli z transportu do niemieckiego obozu śmierci. W 1966 nakręcił film "O uroczystości i gościach" będący swoistą satyrą na totalitarne rządy. Po realizacji filmu dokumentalnego "Oratorium dla Pragi" w 1968 roku o inwazji wojsk Układu Warszawskiego na Czechosłowację komunistyczne władze zabroniły mu realizowania filmów. W latach 1974-1989 przebywał na emigracji, głównie w Niemczech i w Stanach Zjednoczonych. Do kraju wrócił na stałe w grudniu 1989 roku. Zmarł 18 marca 2016 roku.

1937 - Urodził się Bill Cosby, amerykański aktor, komik, producent telewizyjny, muzyk i aktywista społeczny. Grał między innymi w filmach: "Człowiek meteor", "Suita kalifornijska", "Dotyk anioła" i "Łapiduchy". W latach 1984-1992 był gospodarzem programu "Bill Cosby Show". W 2014 roku głośne stały się oskarżenia o molestowanie seksualne, którego miał dopuszczać się wobec współpracownic. Większość zarzutów wobec niego przedawniła się, ale w procesie wytoczonym przez jedną z kobiet 84-letni aktor został uznany za winnego. Cosby trafił do rejestru przestępców seksualnych i miał spędzić najbliższych 10 lat w więzieniu. Sąd najwyższy Pensylwanii unieważnił jednak w czerwcu 2021 roku wyrok skazujący 83-letniego komika i nakazał wypuszczenie go z więzienia. Powodem decyzji były uchybienia podczas procesu.1 maja 2018 aktor został wykluczony z Amerykańskiej Akademii Filmowej.

1940 - W Londynie ukazał się pierwszy numer pisma polskiego rządu na emigracji "Dziennik Polski". Pismo ukazywało się do 1943 roku, kiedy zostało połączone z gazetą "Dziennik Żołnierza". Do 1945 roku było organem rządu polskiego na uchodźstwie.

1941 - Związek Radziecki i Wielka Brytania podpisały porozumienie o współdziałaniu w wojnie przeciwko Niemcom.

1943 - Niemcy rozpoczęli pacyfikację Michniowa, wsi położonej w lasach świętokrzyskich. W czasie dwudniowego ataku na wieś wymordowano jej mieszkańców i spalono domostwa. Zginęły, co najmniej 204 osoby w tym 48 dzieci. Był to odwet hitlerowców na mieszkańcach wsi, pomagającym oddziałom Armii Krajowej, pod dowództwem porucznika Jana Piwnika "Ponurego". W odwecie oddział "Ponurego” rozstrzelał w nocy z 12 na 13 lipca kilkunastu Niemców w zatrzymanym pod Łączną pociągu relacji Warszawa-Kraków. 80. rocznica

1943 - Front wschodni: pod Prochorowką stoczono największą w historii bitwę pancerną. Brało w niej udział około 1,5 tysiąca radzieckich i niemieckich czołgów. Batalia była częścią bitwy na Łuku Kurskim, która zatrzymała atak sił niemieckich i pozwoliła sowieckiemu wojsku na kontrofensywę. 80. rocznica

1944 - Rozkaz Komendanta Armii Krajowej generała Tadeusza Komorowskiego "Bora" o wcieleniu do AK Batalionów Chłopskich. Po Armii Krajowej była to największa formacja zbrojna, miała około 300 oddziałów specjalnych prowadzących akcje sabotażowe i bojowe. Mimo podpisania umowy scaleniowej w 1943 roku z liczących około 112 tysięcy ludzi oddziałów taktycznych BCh tylko około 40 tysięcy weszło w skład AK, reszta zachowała samodzielność.

1945 - Na Suwalszczyźnie Armia Czerwona, NKWD i oddziały UB przeprowadziły akcję nazwaną "Obławą Augustowską”. Jej celem była eliminacja podziemia niepodległościowego związanego z WiN i Armią Krajową. Siły proradzieckie aresztowały blisko dwa tysiące osób, z których około 600 nigdy nie wróciło do domu. "Obława Augustowska" jest uważana za największą zbrodnię na Polakach po zakończeniu II wojny światowej.

1945 - Zmarł Edward Pisula, pseudonim "Tama”, podpułkownik kawalerii Wojska Polskiego, szef Kedywu Okręgu Tarnopolskiego Armii Krajowej, uczestnik wojny polsko - bolszewickiej. Wraz ze swoim pułkiem ułanów Ludowego Wojska Polskiego próbował w 1944 roku dostać się do Warszawy, aby pomóc walczącym powstańcom. Zdradzony przez innego oficera, zdekonspirowany, jako czynny członek AK, internowany w obozie NKWD, zmarł w wyniku brutalnego przesłuchania. Nie jest znane miejsce jego pochówku. Urodził się 9 października 1898 roku.

1946 - Wszedł w życie tak zwany mały kodeks karny. Zmiany w prawie karnym, wprowadzone przez komunistyczne władze Polski Ludowej służyły do walki z przeciwnikami politycznymi nowego ustroju. Mały kodeks karny przewidywał karę śmierci za 13 rodzajów przestępstw, między innymi za udział w organizacji lub grupie o charakterze zbrojnym, posiadanie broni i amunicji, sabotaż gospodarczy, "sprzedajność obcym", szpiegostwo.

1947 - Pod naciskiem ZSRR Czechosłowacja odrzuciła Plan Marshalla - amerykański program pomocy gospodarczej dla zniszczonej wojną Europy. Podobnie postąpiły inne państwa, które znalazły się w radzieckiej strefie wpływów, między innymi Polska. Program pomocy był realizowany przez cztery lata, od 1948 do 1952. W tym czasie USA przekazały europejskim państwom około 13 miliardów dolarów.

1947 - Drogą lotniczą z Londynu sprowadzono część zasobów Funduszu Obrony Narodowej, między innymi 350 kilogramów złota i 2,5 miliona dolarów oraz trumnę z ciałem zmarłego tam 9 lipca generała Lucjana Żeligowskiego.

1949 - W celu przeprowadzenia badań naukowych otwarto grób królowej Jadwigi Andegaweńskiej w katedrze wawelskiej. Naukowcy chcieli ustalić jej wygląd. Stwierdzono, że monarchini prawdopodobnie została pochowana razem ze zmarłą trzy tygodnie po narodzinach córką, której szkielet się nie zachował, ponieważ kości noworodka nie były dostatecznie ukształtowane. Po zakończeniu wszystkich prac badawczych, szczątki królowej złożono w dwóch nakładających się na siebie trumnach, miedzianej i dębowej, a następnie 14 lipca 1949 uroczyście pochowano.

1951 - Urodził się Piotr Pustelnik, chemik, alpinista i himalaista, zdobywca Korony Himalajów i Karakorum. W maju 2016 roku został prezesem Polskiego Związku Alpinizmu. We wrześniu 2017 ukazała się autobiografia Piotra Pustelnika. Himalaista nie ukończył swojego pierwszego kursu wspinaczki skałkowej. Jego instruktor uznał, że Piotr Pustelnik nie nadaje się do wspinaczki.

1952 - Zmarł Władysław Konopczyński, historyk, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek Towarzystwa Naukowego Warszawskiego i Polskiej Akademii Umiejętności. Był współtwórcą i pierwszym redaktorem naczelnym Polskiego Słownika Biograficznego, autorem wielu prac naukowych. Urodził się 26 listopada 1880 roku.

1953 - Zmarł Włodzimierz Chomicki, piłkarz, strzelec pierwszego oficjalnie protokołowanego gola na ziemiach polskich. Historyczna bramka padła 14 lipca 1894 roku podczas II Zlotu Sokolego we Lwowie. W pierwszym publicznym pokazie gry w piłkę nożną zmierzyły się reprezentacje Sokoła lwowskiego oraz krakowskiego. Pierwszego gola strzelił już w szóstej minucie pojedynku zawodnik gospodarzy 16-letni Włodzimierz Chomicki - wówczas student drugiego roku lwowskiego seminarium nauczycielskiego. Tuż po tym wydarzeniu sędzia zagwizdał po raz ostatni. Fakt zdobycia gola przez jedną ze stron uznano, bowiem za idealny moment do zakończenia meczu. Włodzimierz Chomicki, który nigdy nie został zawodowym piłkarzem i pracował, jako nauczyciel WF, urodził się 19 kwietnia 1878 roku. 145. rocznica

1954 - Urodziła się Jolanta Szymanek-Deresz, prawnik, polityk, posłanka na Sejm V i VI kadencji, szef Kancelarii Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, wiceprzewodnicząca SLD. Zginęła w katastrofie samolotu rządowego pod Smoleńskiem, 10 kwietnia 2010 roku, w drodze na obchody 70. rocznicy zbrodni katyńskiej.

1955 - Urodził się Timothy Garton Ash, brytyjski historyk, publicysta, badacz współczesnej historii Europy Środkowej, autor między innymi prac: "Polska rewolucja: Solidarność”, "Pomimo i wbrew. Eseje o Europie Środkowej” i "Teczka. Historia osobista”. W 2005 roku zaliczony do stu najważniejszych intelektualistów magazynu "Prospect and Foreign Policy” oraz 100 najbardziej wpływowych ludzi "Time magazine”.

1957 - Naczelny lekarz USA Leroy Burney opublikował pierwszy oficjalny raport stwierdzający związek raka płuc z paleniem papierosów. Rak płuc jest obecnie najczęstszym nowotworem na świecie wśród mężczyzn i kobiet, także w Polsce. Najważniejszym czynnikiem ryzyka rozwoju raka płuc jest aktywne i bierne palenie tytoniu.

1957 - Elvis Presley pierwszy raz znalazł się na szczycie brytyjskiej listy bestsellerów. Sukces przyniosła mu płyta "All Shook Up". Według szacunków na całym świecie sprzedano około 600 milionów płyt z jego utworami.

1962 - W Londynie po raz pierwszy wystąpiła grupa The Rolling Stones. To jeden z najpopularniejszych zespołów w historii muzyki rockowej. Jest czwartą grupą z największą liczbą sprzedanych wydawnictw muzycznych w historii. Łącznie sprzedali około 250 milionów albumów na całym świecie. The Rolling Stones pięć razy wystąpili w Polsce, pierwszy raz 13 kwietnia 1967 roku w warszawskiej Sali Kongresowej.

1963 - Urodził się Aleksander Domogarow, rosyjski aktor, wystąpił w filmach: "Michał Łomonosow”, "Ogniem i mieczem”, "Na koniec świata”, "Car” i "1920. Bitwa Warszawska”. Zagrał w popularnym przed laty polskim serialu kryminalnym "Fala zbrodni”. 60. rocznica

1968 - Zmarła Ada Sari, właściwe nazwisko Jadwiga Szayer, światowej sławy polska śpiewaczka operowa - sopran koloraturowy, aktorka, pedagog - profesor Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Warszawie. Występowała na największych scenach operowych świata ze słynnymi La Scala w Mediolanie i Carnegie Hall w Nowym Jorku. W repertuarze miała najwybitniejsze opery świata. Od 1985 roku w Nowym Sączu, gdzie artystka się urodziła, organizowany jest Międzynarodowy Festiwal i Konkurs Sztuki Wokalnej imienia Ady Sari. Urodziła się 29 czerwca 1886 roku. 55. rocznica

1971 - Urodził się Liroy, właściwie Piotr Krzysztof Liroy-Marzec, raper, producent muzyczny, przedsiębiorca i polityk, poseł na Sejm VIII kadencji. Za sprawą wydanej w 1995 roku płyty "Alboom", sprzedanej w nakładzie przekraczającym 500 tysięcy egzemplarzy, osiągnął największy sukces komercyjny w historii polskiego hip-hopu. Liroy sprzedał ponad milion egzemplarzy swoich płyt, według stanu na 2020 rok, najwięcej spośród polskich raperów. Kilkukrotny laureat nagrody polskiego przemysłu fonograficznego Fryderyk. Był posłem VIII kadencji Sejmu.

1973 - Zmarł Lon Chaney Jr., amerykański aktor filmowy i telewizyjny, znany głównie z ról potworów. Zasłynął tytułową rolą w filmie "Wilkołak". Jako wilkołak wystąpił w wielu filmach, między innymi: "Frankenstein spotyka Człowieka Wilka", "Dom Frankensteina", "Dom Draculi" i "Abbott i Costello spotykają Frankensteina". Zagrał też Frankensteina w filmie "Duch Frankensteina" oraz mumię w obrazach: "Grobowiec mumii", "Duch mumii" i "Klątwa mumii". Urodził się 10 lutego 1906 roku. 50. rocznica

1975 - Proklamowanie niepodległości Demokratycznej Republiki Wysp Świętego Tomasza i Książęcej. Tego dnia jest tam obchodzone święto narodowe.

1977 - Zmarł Władysław Leopold Frydrych, malarz, pejzażysta. Posługiwał się głównie akwarelą, ale także techniką olejną i grafiką artystyczną. Malował pejzaże, ale także budowle - kościoły oraz fragmenty miast i wsi. Urodził się 25 marca 1900 roku.

1979 - Włoski himalaista Reinhold Messner zdobył szczyt K2 w paśmie Karakorum bez użycia butli tlenowej. Włoch, jako pierwszy człowiek zdobył Koronę Himalajów i Karakorum - wszystkie 14 ośmiotysięczników świata. Zdobycie kompletu szczytów zajęło mu łącznie 16 lat. Preferował w swych wspinaczkach himalajskich styl alpejski - starał się nie korzystać z tragarzy, zakładał minimalną liczbę obozów pośrednich i poręczówek. Nie używał też butli tlenowych.

1981 - Zmarł Boris Polewoj, rosyjski pisarz i publicysta, tworzył nowele i powieści, utrzymane w nurcie poetyki socrealizmu, głównie o tematyce wojennej: "Opowieść o prawdziwym człowieku”, "My, ludzie radzieccy”, "Notatnik z Norymbergii”. W latach 1941-1945 służył w Armii Czerwonej, brał udział w wojnie z Niemcami między innymi, jako starszy komisarz batalionowy i korespondent wojenny, przeszedł szlak bojowy od Kalinina do Berlina i Pragi. Urodził się 4 marca 1908 roku.

1985 - Zmarł Henryk Hunko, aktor teatralny i filmowy, żołnierz Powstania Warszawskiego. Zagrał między innymi w filmach: "Ewa chce spać”, "Ogniomistrz Kaleń”, "Skąpani w ogniu”, "Rękopis znaleziony w Saragossie” i "Kobieta samotna”. Urodził się 25 czerwca 1924 roku. 1986 - W wypadku samochodowym zginął Wacław Kisielewski, pianista, wszechstronnie uzdolniony muzyk, występujący w duecie fortepianowym "Marek i Wacek", syn Stefana Kisielewskiego. Wraz z Markiem Tomaszewskim występował w nowojorskiej Carnegie Hall, paryskiej Olimpii i na MIDEM w Cannes. Jest autorem słynnego utworu instrumentalnego "Melodia dla Zuzi", który zadedykował swojej córce, Zuzannie. W 1966 zagrał główną rolę w filmie "Tandem" Stanisława Kokesza. Urodził się 12 lutego w 1943 roku.

1990 - Do służby w Siłach Powietrznych RP wszedł samolot Tu-154M numer boczny 101, który 10 kwietnia 2010 roku uległ katastrofie w Smoleńsku. W wypadku zginęło 96 osób, wśród nich: prezydent RP Lech Kaczyński z małżonką Marią Kaczyńską i ostatni prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski. Samolot został zbudowany w rosyjskich zakładach w Kujbyszewie, obecnie Samara. Polska kupiła tę maszynę za 14 milionów rubli. Samolot należał do 36. Specjalnego Pułku Lotnictwa Transportowego i znajdował się w dyspozycji Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

1994 - Zmarła Irena Krzywicka, pisarka, autorka sztuk scenicznych, tłumaczka literatury francuskiej i niemieckiej. Najbardziej znana polska feministka okresu międzywojennego, propagowała świadome macierzyństwo, antykoncepcję i edukację seksualną. Napisała powieści, między innymi: "Skuci i wolni”, "Tajemna przemoc”, "Wichura i trzciny”, oraz wspomnienia "Wyznania gorszycielki”. Krytykowali ją znani pisarze, tacy jak: Jan Lechoń, Maria Dąbrowska i Jarosław Iwaszkiewicz, którzy protestowali przeciwko dominacji kwestii seksualnych w jej twórczości. Od 1963 roku pisarka przebywała na emigracji we Francji. Urodziła się 28 maja 1899 roku.

1995 - Masakra w Srebrenicy. W czasie wojny w Bośni zbrojne oddziały Serbów pod dowództwem generała Ratko Mladicia wymordowały około ośmiu tysięcy muzułmańskich mężczyzn. Do masakry doszło po zajęciu, 11 lipca, miasta. Masowe mordy trwały od 12 do 16 lipca. Zostały uznana za największe ludobójstwo w Europie od czasu II wojny światowej.

1995 - Zmarł John Yudkin, brytyjski fizjolog i specjalista żywienia, jeden z pionierów badań nad szkodliwością nadmiernego słodzenia. Autor książki poświęconej związkom cukru z otyłością i chorobami układu krążenia "Pure, White and Deadly” z 1972 roku, która została zdyskredytowana przez środowisko medyczne i przemysł spożywczy. Dopiero badania prowadzone w późniejszych latach wykazały słuszność jego tez. Urodził się 8 sierpnia 1910 roku.

1996 - Polska została przyjęta do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Jest to organizacja międzynarodowa o profilu ekonomicznym skupiająca 37 wysoko rozwiniętych i demokratycznych państw. Utworzona na mocy Konwencji o Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju podpisanej w Paryżu przez 20 państw 14 grudnia 1960. Siedziba OECD mieści się w Paryżu.

1997 - Urodziła się Malala Yousafsai, pakistańska działaczka na rzecz prawa kobiet do edukacji oraz miejsca w życiu publicznym. Wychowała się w rodzinie, w której edukacja była bardzo ważna. Jej ojciec był poetą, nauczycielem, właścicielem szkoły i inspirował do nauki również własne dzieci. Mając 12 lat zaczęła pisać pod pseudonimem blog o edukacji dziewcząt w sytuacji, gdy talibowie zabronili im nauki i nakazali zamykać szkoły. Wpisy dziewczynki zyskały wielką popularność, otrzymywała nagrody za swoją działalność na rzecz edukacji kobiet. Dla talibów stała się wrogiem publicznym i w 2012 roku doszło do zamachu, w którym została ciężko ranna. Przewieziona na leczenie do Londynu, pozostała za granicą i nadal działa na rzecz praw kobiet. Malala Yousafsai jest laureatką pokojowej Nagrody Nobla z 2014 roku. W 2016 roku otrzymała Order Uśmiechu. W 2017 roku napisała książkę dla dzieci o swoim życiu "Malala i jej czarodziejski ołówek".

1997 - Do Wrocławia dotarła wielka fala powodziowa, nazywana "powodzią tysiąclecia". Woda ustąpiła dopiero 8 sierpnia. We Wrocławiu powódź miała szczególnie ciężki przebieg, ponieważ nałożyły się dwie fale powodziowe: na Odrze i Widawie. Z powodu specyficznego przebiegu rzeki przez miasto wylew nastąpił zarówno w centrum, jak i na północy miasta. Pod wodą znalazło się 40 procent powierzchni miasta.

1998 - W finale rozgrywanych we Francji XVI Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej reprezentacja gospodarzy pokonała na Stade de France w podparyskim Saint-Denis Brazylię 3:0. Polska na tej imprezie nie występowała. Odpadła w eliminacjach. 25. rocznica

2001 - 200 kilometrów na zachód od stolicy Wenezueli Caracas rozbił się samolot PZL M28 Skytruck z polską delegacją handlową. Zginęło 13 osób, w tym wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu Stanisław Padykuła, prezes PZL Mielec Daniel Romański i trzech pracowników przedsiębiorstwa oraz ośmiu Wenezuelczyków. Ustalono, że wypadek był spowodowany błędem pilotów.

2002 - Profesor Henryk Skarżyński, jako pierwszy w świecie przeprowadził operację wszczepienia implantu ślimakowego w częściowej głuchocie u osoby dorosłej, a dwa lata później u pierwszego w świecie dziecka, dając szansę na zdecydowaną poprawę jakości życia u tych chorych. Profesor zastosował stworzoną przez siebie metodą PDCI.

2003 - Zmarł Bennett Lester "Benny” Carter, amerykański saksofonista altowy, trębacz, klarnecista, kompozytor, aranżer, współtwórca kanonu stylu swing oraz wykładowca muzyki. Był jedną z najważniejszych postaci jazzu w latach 1930-1990. Nosił przydomek "King”, nadany mu przez kolegów-jazzmenów, jako wyraz szacunku. Odznaczony Narodowym Medalem Sztuki. Urodził się 8 sierpnia 1907 roku. 20. rocznica

2005 - Książę Albert II Grimaldi objął tron Monako. Miasto-państwo leży nad Morzem Śródziemnym w obrębie Riwiery Francuskiej. Jest drugim po Watykanie z najmniejszych państw świata.

2010 - Zmarł ksiądz Henryk Jankowski, kanonik, kapelan „Solidarności”, usunięty z funkcji proboszcza parafii świętej Brygidy w Gdańsku w 2004 w związku z oskarżeniami o wykorzystywanie seksualne dzieci. Urodził się 18 grudnia 1936 roku.

2010 - Zmarła Olga Guillot, kubańska śpiewaczka i aktorka, znana, jako "królowa bolero". Nagrała 14 złotych i 10 platynowych płyt. Sławę przyniosły jej szczególnie utwory w rytmie bolero. Była pierwszą latynoamerykańską artystką, która wystąpiła w nowojorskiej Carnegie Hall. Zagrała też w ponad 20 filmach. Urodziła się 9 października 1922 roku.

2010 - Na dno Zatoki Meksykańskiej została opuszczona 75-tonowa kopuła, która powstrzymała trwający od 20 kwietnia wyciek ropy naftowej powstały po eksplozji na platformie wiertniczej "Deepwater Horizon". Wybuch i pożar spowodowały śmierć kilkunastu pracowników. Platforma po dwóch dniach od eksplozji zatonęła. Była to największa katastrofa ekologiczna w historii USA.

2011 - Zmarł Roman Stanisław Ingarden, fizyk matematyczny, specjalizujący się w optyce i termodynamice statystycznej, profesor Uniwersytetu Toruńskiego. Twórca Zakładu Niskich Temperatur w Instytucie Fizyki PAN we Wrocławiu. Autor licznych prac naukowych z zakresu fizyki, kilkunastu podręczników i skryptów z fizyki teoretycznej i matematyki, a także książek o charakterze filozoficzno-historycznym. Znawca historii i kultury japońskiej. W czasie II wojny światowej przebywał głównie we Lwowie, uczestniczył w tajnym nauczaniu i pracował nad swoim głównym dziełem, "Spór o istnienie świata". Urodził się 1 października 1920 roku.

2011 - Neptun zakończył pierwszy pełny obieg wokół Słońca od czasu odkrycia w 1846 roku. Jest to jedyna planeta Układu Słonecznego, której istnienie wykazano nie na podstawie obserwacji nieba, ale na drodze obliczeń matematycznych. Neptun jest ponad 17 razy masywniejszy od Ziemi i trochę masywniejszy od swojego bliźniaka, Urana, który ma masę prawie 15 razy większą od Ziemi. Krąży wokół Słońca w odległości około 30 razy większej niż dystans Ziemia-Słońce. Nazwa pochodzi od rzymskiego boga mórz Neptuna.

2016 - 23 osoby zginęły, a 57 zostało rannych w wyniku czołowego zderzenia pociągów osobowych koło miasta Andria w południowych Włoszech. Do zderzenia doszło na łagodnym łuku, na którym widoczność dodatkowo ograniczał gaj oliwny po jego wewnętrznej stronie. Oba składy jechały wówczas z prędkościami około 100 kilometrów na godzinę. Pierwsze wagony obu składów zostały kompletnie zniszczone. To w nich przebywała większość ofiar śmiertelnych wypadku - głównie uczniów i studentów lokalnych szkół. Zginęli też obaj maszyniści.

2017 - Zmarł Symcha Symchowicz, polsko-kanadyjski pisarz i poeta, pochodzenia żydowskiego, piszący na tematy związane z Holokaustem i historią Żydów w Polsce. Jedna z jego książek - "Pasierb nad Wisłą" - została wydana po polsku. Promował jidysz i nauczał tego języka. Pisał dla czasopisma "Słowo Żydowskie". Podczas Holokaustu stracił prawie całą rodzinę. Urodził się 15 stycznia 1921 roku.

2017 - Zmarł Lech Morawski, prawnik, specjalizujący się w teorii państwa i prawa oraz filozofii prawa, profesor nauk prawnych. 2 grudnia 2015 został wybrany przez Sejm VIII kadencji na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Urodził się 14 września 1949 roku.

2018 - Jerzy Brzęczek został selekcjonerem reprezentacji Polski w piłce nożnej mężczyzn. W debiucie drużyna Brzęczka zremisowała 1-1 z reprezentacją Włoch. W eliminacjach Mistrzostw Europy 2020 Polska zajęła pierwsze miejsce w grupie, wygrywając osiem spotkań, jedno remisując i jedno przegrywając. W ostatnim meczu zwyciężyła Słowenię 3:2. Ze stanowiska trenera reprezentacji został zwolniony na początku 2021 roku. 5. rocznica

2020 - Zmarł Mikołaj Klimek, aktor dubbingowy, teatralny, filmowy i telewizyjny, lektor i fotograf. Współpracował z takimi reżyserami jak: Jerzy Grzegorzewski, Kazimierz Kutz, Kazimierz Dejmek, Jerzy Stuhr, Andrzej Seweryn, Janusz Wiśniewski. Grał w Starym Teatrze w Krakowie, Teatrze Polskim w Szczecinie i Teatrze Narodowym w Warszawie. Zajmował się dubbingiem. Użyczał głosu do filmów, kreskówek i gier komputerowych. Był także lektorem. Czytał reklamy, prezentacje multimedialne i filmy. Zajmował się również fotografią. W 2008 ukończył Warszawską Szkołę Fotografii Mariana Schmidta. Urodził się 19 lutego 1942 roku.

2020 - W drugiej turze wyborów prezydenckich ubiegający się o reelekcję Andrzej Duda pokonał Rafała Trzaskowskiego.

2021 - Zmarł Włodzimierz Borodziej, historyk, profesor nauk humanistycznych, w latach 1999-2002 prorektor Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizował się w historii najnowszej. Był przewodniczącym rady naukowej Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie oraz członkiem Komitetu Nauk Historycznych PAN. Kierował także radą naukową Domu Historii Europejskiej. Urodził się 9 września 1956 roku.

2022 - Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba wykonał pierwsze zdjęcie, które przedstawia gromadę galaktyk znajdującą się w odległości ponad 4,5 miliarda lat świetlnych, w konstelacji Ryby Latającej. 1. rocznica

Zobacz także

2023-10-05, godz. 07:30 Kartka z kalendarza 5 października - Światowy Dzień Nauczyciela, proklamowany przez UNESCO w 1994 roku. Dzień ten upamiętnia podpisanie w 1966 roku "Rekomendacji w sprawie statusu… » więcej 2023-10-04, godz. 07:30 Kartka z kalendarza 4 października - Światowy Dzień Zwierząt, rozpoczynający Światowy Tydzień Zwierząt, ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1999 roku. 4 października… » więcej 2023-10-03, godz. 07:30 Kartka z kalendarza 3 października - Dzień Jedności Niemiec, święto narodowe Niemiec w rocznicę zjednoczenia RFN i NRD w 1990 roku. » więcej 2023-10-02, godz. 07:30 Kartka z kalendarza 2 października - Międzynarodowy Dzień bez Przemocy, ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 15 czerwca 2006 roku. 2 października - Dzień Pamięci o… » więcej 2023-10-01, godz. 07:30 Kartka z kalendarza 1 października - Międzynarodowy Dzień Osób Starszych, ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1990 roku. 1 października - Międzynarodowy Dzień Muzyki… » więcej 2023-09-30, godz. 07:30 Kartka z kalendarza 30 września - Międzynarodowy Dzień Tłumacza. 30 września - Dzień Archiwisty. 30 września - Światowy Dzień Copywritera. 30 września - Dzień… » więcej 2023-09-29, godz. 07:30 Kartka z kalendarza 29 września - Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania. 29 września - Światowy Dzień Morza. 29 września - Dzień Kuriera i Przewoźnika. 29 września… » więcej 2023-09-28, godz. 07:30 Kartka z kalendarza 28 września - Światowy Dzień Walki z Wścieklizną. 28 września - Światowy Dzień Jabłka. 28 września - Święto Państwowości Czeskiej, Dzień… » więcej 2023-09-27, godz. 07:30 Kartka z kalendarza 27 września - Dzień Polskiego Państwa Podziemnego, ustanowiony uchwałą Sejmu z 11 września 1998 roku. Uchwała nawiązuje do utworzenia w nocy z 26 na 27… » więcej 2023-09-26, godz. 07:30 Kartka z kalendarza 26 września - Europejski Dzień Języków, ustanowiony przez Radę Europy w 2001 roku. 26 września - Ogólnopolski Dzień Aptekarza. 26 września - Światowy… » więcej
56789
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej »