Radio Opole » Kartka z kalendarza » Kartka z kalendarza » Kartka z kalendarza
2023-07-01, 07:00 Autor: IAR/B.Falkowska

Kartka z kalendarza

1 lipca - Kanada obchodzi Święto Kanady, w rocznicę utworzenia Konfederacji w 1867 roku.
1506 - Urodził się Ludwik II Jagiellończyk, syn Władysława II Jagiellończyka, król Czech i Węgier. W 1515 został adoptowany przez cesarza Maksymiliana I Habsburga, a w 1522 ożenił się z jego wnuczką Marią Habsburżanką, wypełniając postanowienia zjazdu wiedeńskiego. Król Czech, Węgier i Chorwacji, panujący samodzielnie w latach 1516-1526. Był władcą nieudolnym, nie interesował się polityką, w jego imieniu rządzili walczący o władzę możni, zwłaszcza niemieccy. Zmarł 29 sierpnia 1526 roku.

1569 - W Lublinie zaprzysiężono unię polsko-litewską, powstała Rzeczpospolita Obojga Narodów. Korona Królestwa Polskiego i Wielkie Księstwo Litewskie zostały przekształcone w związek dwóch państw, które łączyła osoba wybieranego wspólnie króla, sejm, polityka zagraniczna i system monetarny, osobne zaś były skarb, wojsko, kancelaria i urzędy ministerialne.

1578 - Kanclerz wielki koronny Jan Zamoyski i włoski architekt Bernardo Morando podpisali we Lwowie umowę dotyczącą budowy Zamościa. Dwa lata później Zamość uzyskał prawa miejskie na mocy przywileju lokacyjnego wystawionego przez kanclerza i hetmana wielkiego koronnego Jana Zamoyskiego. Obecnie Zamość jest miastem na prawach powiatu w województwie lubelskim. Liczy ponad 63 tysiące mieszkańców. 445 rocznica

1650 - W Lipsku w Niemczech ukazało się pierwsze wydanie najstarszego dziennika na świecie „Einkommende Zeitungen”. Wydawcą był lipski drukarz i księgarz Timotheus Ritzsch. Dziennik był następcą tygodnika „Wöchentliche Zeitung”. „Einkommende Zeitungen” ukazywał się w maksymalnym nakładzie 200 egzemplarzy i miał 4 strony. Od 1734 roku gazeta ukazywała się jako „Leipziger Zeitungen”, od 1810 jako „Leipziger Zeitung” z podtytułem Hervorgegangen aus den Leipziger Post-Zeitungen. W 1921 roku gazetę zlikwidowano.

1646 - Urodził się Wilhelm Leibnitz, niemiecki filozof i matematyk, twórca koncepcji filozoficznej, według której świat jest zbiorem monad, to jest substancji niematerialnych, pozbawionych części, nie podlegającym oddziaływaniom zewnętrznym. W matematyce odkrył, niezależnie od Isaaca Newtona, rachunek różniczkowy. Podał pojęcie całki jako sumy nieskończonej liczby różniczek i wprowadził jej symbol. Jako inżynier-mechanik zbudował jedną z pierwszych mechanicznych maszyn liczących. Oprócz tego, jako wieloletni bibliotekarz księcia Hanoweru, opracował wciąż powszechnie stosowany w bibliotekach uniwersyteckich na całym świecie system katalogowy, zwany dzisiaj klasycznym, numerycznym systemem katalogów rzeczowych. Zmarł 14 listopada 1716 roku.

1656 - Polskie wojska koronne i masy chłopskie odbiły po oblężeniu Warszawę z rąk szwedzkich. Warszawa była w znacznym stopniu zniszczona przez Szwedów, którzy spławiali Wisłą barki wyładowane wszystkim co udało się wynieść z Zamku Królewskiego i innych rezydencji królewskich lub wyrwać z ich murów. Do Szwecji wywieziono też cenne zbiory bibliotek zamkowej i ujazdowskiej oraz akta z archiwum Metryki Koronnej.

1791 - Polska nawiązała stosunki dyplomatyczne z Marokiem. Tego dnia poseł króla Stanisława Augusta Poniatowskiego Jan Potocki złożył na ręce sułtana Al-Jazida ibn Muhammada w Tangerze oficjalny list.

1794 - Ukazało się pierwsze wydanie „Gazety Rządowej”. Do 30 września ukazało się jej 88 numerów. „Gazeta Rządowa” publikowała oficjalne odezwy, manifesty i uniwersały Najwyższego Naczelnika Siły Zbrojnej Narodowej Tadeusza Kościuszki i rządu powstańczego. Na jej łamach zaczęto ujawniać zdobytą w czasie insurekcji listę osób pobierających stałą pensję z ambasady rosyjskiej, co przyczyniło się do radykalizacji opinii publicznej w Warszawie.

1812 - Napoleon Bonaparte powołał Komisję Rządu Tymczasowego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Do głównych jej zadań należało stworzenie litewskich sił zbrojnych oraz zapewnienie aprowizacji wojskom napoleońskim.

1825 - Na podstawie dekretu carskiego powstała Warszawska Szkoła Rabinów - szkoła średnia dla męskiej młodzieży żydowskiej. Działała do roku szkolnego 1860/1861. W czasie czterech lat jej uczniowie poznawali Pismo Święte Starego Testamentu i starożytne komentarze do niego oraz Talmud. Uczyli się też historii powszechnej, historii Polski, matematyki, geografii oraz języków: hebrajskiego, polskiego, niemieckiego i francuskiego. Nauczycielami szkoły byli zarówno Żydzi, jak i chrześcijanie. W pierwszym roku działalności szkoła liczyła 25 uczniów, ale w roku 1846 260 uczniów.

1860 - Zmarł Charles Goodyear, amerykański wynalazca, przedsiębiorca, twórca podstaw współczesnego przemysłu gumowego. Wynalazł technologię produkcji gumy oraz sposób wulkanizacji kauczuku. Urodził się 29 grudnia 1800 roku.

1867 - Weszła w życie ustawa o Konfederacji Kanady, czyli Ustawa o Ameryce Brytyjskiej, uchwalona przez Parlament Brytyjski i podpisana przez królową Wiktorię. Spośród siedmiu kolonii brytyjskich w Północnej Ameryce do konfederacji przystąpiły cztery: Ontario, Quebec, Nowy Brunszwik i Nowa Szkocja. Rocznica utworzenia Konfederacji obchodzona jest jako święto narodowe: Dzień Kanady.

1870 - Gdańsk i Sopot zostały połączone linią kolejową. Rozwój kolei spowodował szybki rozwój leżących na trasie Wrzeszcza i Oliwy. Ze względu na rosnący ruch pasażerski pomiędzy Sopotem a Gdańskiem zbudowano drugi tor, który został oddany do użytku 1 czerwca 1889 roku.

1881 - Wykonano pierwsze międzynarodowe połączenie telefoniczne. Połączenie odbyło się między miastami St. Stephen w Nowym Brunszwiku w Kanadzie a Calais w stanie Maine w Stanach Zjednoczonych. Western Union zainstalowała pierwszą centralę telefoniczną w St. Stephen dwa lata wcześniej, używając systemów Edisona, a kilka dni później Dominion Telegraph zainstalowała konkurencyjną, ale niekompatybilną centralę w Calaise. Kiedy obie firmy zostały połączone w spółkę Bell Telephone urządzenia zunifikowano i powstała pierwsza międzynarodowa linia telefoniczna.

1896 - Zmarła Harrieta Beecher Stowe, amerykańska pisarka i działaczka społeczna, znana głównie z powieści „Chata wuja Toma”, opisującej murzyńskich niewolników, zamieszkujących amerykańskie Południe. Pisała także powieści historyczne i obyczajowe. Brała udział w akcji ukrywania zbiegłych niewolników i przerzucania ich na Północ, walczyła również o prawa wyborcze dla kobiet. Urodziła się 14 czerwca 1811 roku.

1906 - Urodził się Maciej Kalenkiewicz, cichociemny, żołnierz Armii Krajowej, dowódca partyzancki w Okręgu Nowogródek. Współinicjator akcji Armii Krajowej na Wileńszczyźnie pod kryptonimem "Ostra brama" - operacji wojskowej mającej na celu oswobodzenie Wilna z rąk okupanta niemieckiego siłami AK i wystąpienie wobec Armii Czerwonej w roli "gospodarza terenu”. Zginął w walce z oddziałami radzieckimi pod Surkontami, 21 sierpnia 1944 roku

1915 - W czasie I wojny światowej walcząca u boku austriackiej armii I Brygada Legionów Polskich pod komendą brygadiera Józefa Piłsudskiego zdobyła silnie umocniony przyczółek pod Wólką Tarłowską nad Wisłą. W walce z rosyjską armią o tak zwaną Redutę Tarłowską wyróżnił się 1. Batalion 1. Pułku pod dowództwem majora Edwarda Rydza-Śmigłego.

1916 - W czasie I wojny światowej rozpoczęła się bitwa między siłami brytyjskimi i niemieckimi nad rzeką Sommą w północnej Francji. Była to największa bitwa I wojny światowej, która pochłonęła ponad milion ofiar. Podczas bitwy na szeroką skalę wykorzystywano gazy bojowe, zwłaszcza fosgen. Po raz pierwszy w wojnie użyto czołgów. Użyli ich Brytyjczycy 15 września. Bitwa skończyła się 18 listopada 1916 roku. Po ponad czterech miesiącach walk wojska ententy przesunęły front o 12 kilometrów na odcinku 40 kilometrów.

1920 - W obliczu zagrożenia niepodległości Polski przez zbliżającą się do Warszawy armię bolszewicką powstała Rada Obrony Państwa. W jej skład weszli: Naczelnik Państwa Józef Piłsudski jako przewodniczący oraz przedstawiciele sejmu, rządu i armii. Miała ona koordynować wszelkie poczynania polityczne i militarne. Rada już na pierwszym posiedzeniu powołała Armię Ochotniczą, do której w ciągu kilku tygodni zaciągnęło się 105 tysięcy żołnierzy.

1922 - Urodził się Józef Para, aktor i reżyser teatralny. Grał także w filmach. Wystąpił między innymi w obrazach: "Wyrok śmierci" jako major Ostoja, w produkcji "Zamach stanu" jako książę Radziwiłł goszczący Piłsudskiego w Nieświeżu, a także w serialu i filmie "Vabank", w roli komisarza Przygody. Zmarł 9 listopada 2020 roku.

1925 - Urodził się Farley Granger, amerykański aktor. Wystąpił między innymi w filmach „Sznur”, „Nieznajomi z pociągu”, „Zabójca Rosemary”. Zmarł 27 marca 2011 roku.

1930 - Założono Archiwum Akt Nowych w Warszawie. Instytucja zajmuje się gromadzeniem i przechowywaniem archiwaliów powstałych w wyniku działalności centralnych polskich urzędów i instytucji.

1930 - Urodziła się Anna Lisowska-Niepokólczycka, pisarka i autorka słuchowisk radiowych dla dzieci. Jest między innymi autorką powieści : „Jest tu chłopiec”, „Zrękowiny księżniczki” oraz słuchowisk : „Błękitne paciorki”, „Jej łza”, „Postać przedziwna”, „Góra Kościuszki”. Zmarła 9 stycznia 1997 roku.

1930 - Urodził się Stefan Szlachtycz, reżyser filmowy, telewizyjny i teatralny, w latach 1985-87 dyrektor Teatru Telewizji. Jest między innymi twórcą filmów : „Tylko Beatrycze”, „Tragarz puchu”, „Dybuk” oraz dokumentu „Paderewskiego życie po życiu”.

1933 - Zmarł Wincenty Drabik, malarz, scenograf, pedagog. W Teatrze Polskim w Warszawie, prowadzonym przez Arnolda Szyfmana, przygotował ponad 70. inscenizacji. Zaprojektował ponad trzysta scenografii teatralnych, projektował też scenografie do filmów. Od 1918 roku aż do śmierci uczył w warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych. Urodził się 13 listopada 1881 roku. 90 rocznica

1938 - Rozpoczęła działalność rozgłośnia Polskiego Radia w Baranowiczach. Nadajnik rozgłośni pozwalał na odbiór programów w promieniu 120 kilometrów, czyli na obszarze większości województwa nowogródzkiego i północnej części poleskiego. W czasie kampanii wrześniowej rozgłośnia została zbombardowana przez Luftwaffe w dniach 14-16 września, 17 września 1939 roku do Baranowicz wkroczyła Armia Czerwona. Po wojnie, na wniosek polskich władz państwowych, nadajnik radiowy z Baranowicz został przekazany Polsce i przeniesiony do Radiostacji Centralnej w Raszynie. Obecnie pomieszczenia biurowe po polskim radiu w Baranowiczach są wykorzystywane przez telewizję białoruską. 85 rocznica

1940 - Niemcy utworzyli w Łodzi więzienie policyjne Radogoszcz. Więzienie zlokalizowane w byłej fabryce włókienniczej położonej u zbiegu obecnych ulic Zgierskiej i generała Józefa Sowińskiego było przeznaczone w zasadzie tylko dla mężczyzn, ale okazjonalnie, w nielicznych przypadkach i krótko, przetrzymywano tu kobiety. Największą grupę więźniów stanowiły osoby aresztowane za złamanie okupacyjnego prawa niemieckiego, zatrzymani w łapankach ulicznych oraz więźniowe polityczni przed wysłaniem ich do niemieckich obozów koncentracyjnych. Ogółem w okresie okupacji Niemcy więzili na Radogoszczu ponad 100 tysięcy osób , z czego zamordowali na miejscu ponad 30 tysięcy. W styczniu 1945 roku tuż przed wyzwoleniem Niemcy spalili główny budynek wraz z 1500 więźniami.

1940 - Utworzono 300. Dywizjon Bombowy Ziemi Mazowieckiej, pierwszą eskadrę lotnictwa bombowego Polskich Sił Powietrznych w Wielkiej Brytanii. Dywizjon sformowano w bazie RAF Bramcote, na przedmieściach Nuneaton w hrabstwie Warwickshire, z lotników polskich ewakuowanych z Francji. Loty bojowe rozpoczął 14 września 1940 roku, w czasie decydującej fazy bitwy o Anglię.

1942 - W czasie drugiej wojny światowej amerykański okręt podwodny USS „Sturgeon” zatopił koło filipińskiej wyspy Luzon japoński statek „Montevideo Maru”, przewożący australijskich jeńców. Spośród 1140 osób na pokładzie uratowano jedynie 18 członków japońskiej załogi.

1942 - W Nowym Jorku zmarł śmiercią samobójczą Bolesław Wieniawa-Długoszowski, lekarz, generał, osobisty adiutant Józefa Piłsudskiego, legenda II Rzeczpospolitej. Był uosobieniem polskiego mitu ułana, nazywano go pierwszym szwoleżerem Rzeczpospolitej. Bardzo znany w przedwojennej Warszawie, słynął z upodobania do kobiet, koni i hucznych zabaw. Urodził się 22 lipca 1881 roku.

1945 - W związku z bezprawnym, przejmowaniem władzy w Polsce przez zawiązane pod patronatem ZSRR władze komunistyczne, Rada Jedności Narodowej ogłosiła Manifest do Narodu Polskiego i Narodów Zjednoczonych, w którego ostatniej części sformułowała Testament Polski Walczącej. W testamencie Rada postulowała między innymi opuszczenie Polski przez wojska sowieckie, zaprzestanie prześladowań politycznych, dopuszczenia wszystkich polskich stronnictw demokratycznych do udziału w wyborach pięcioprzymiotnikowych, zapewnienia niezależności polskiej polityki zagraniczne oraz stworzenia pełnego samorządu terytorialnego, społeczno- gospodarczego i kulturalno-oświatowego. Autorem tekstu był ostatni Delegat Rządu na Kraj, poeta Jerzy Braun.

1945 - Urodził się Marek Motas, kompozytor i autor tekstów, satyryk, reżyser dźwięku. Przez 40 lat pracował w Polskim Radiu Wrocław. Był realizatorem „Studia 202”. Współpracował między innymi z Andrzejem Dziupińskim, Janem Kaczmarkiem, oraz Stanisławem Szelcem. Prowadził między innymi autorski program satyryczny „Życie od A do De”. Zmarł 15 lipca 2007 roku.

1950 - Zmarł Émile Jaques-Dalcroze, szwajcarski kompozytor i pedagog, twórca rytmiki jako dziedziny kształcenia muzycznego. Urodził się 6 lipca 1865 roku.

1952 - Urodził się Celestino Migliore, włoski arcybiskup i ceniony dyplomata watykański. W latach 2002-2010 był stałym obserwatorem Stolicy Apostolskiej przy ONZ, później - do 2016 roku - nuncjuszem apostolskim w Polsce i dziekanem korpusu dyplomatycznego w Rzeczypospolitej. W latach 2016-2020 - nuncjusz apostolski w Rosji. Obecnie pełni funkcję nuncjusza apostolskiego we Francji.

1953 - Założono Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk”. Jego założycielami byli Stanisław Hadyna oraz Elwira Kamińska. Premiera pierwszego programu odbyła się 16 października 1954 roku w Teatrze Śląskim w Katowicach. Siedziba zespołu jest w Zamku w Koszęcinie koło Lublińca. W 2007 roku "Śląsk" otrzymał status narodowej instytucji kultury. 70 rocznica

1956 - Prasa radziecka opublikowała utajniony, choć wcześniej znany na Zachodzie, fragment testamentu Włodzimierza Lenina ostrzegający przed samowładztwem Józefa Stalina. Wcześniej w ZSRR samo posiadanie tekstu testamentu politycznego Lenina stanowiło już podstawę do aresztowania i wyroku za „podżeganie do terroru”.

1967 - W fabryce w Sanoku rozpoczęto produkcję autobusu San H100, zaprojektowanego z myślą o PKS. Do 1974 wyprodukowano łącznie 23 770 sztuk Sanów H100, w tym 17 897 w wersji międzymiastowej oraz 5873 sztuki w wersji miejskiej.

1967 - BBC jako pierwsza telewizja w Europie rozpoczęła nadawanie programów w kolorze. Na kanale BBC Two nadała transmisję z tenisowego turnieju Wimbledonu.

1968 - USA, Wielka Brytania, ZSRR i 58 innych państw podpisało Układ o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej - umowę międzynarodową zabraniającą państwom posiadającym technologię budowy broni jądrowej sprzedaży jej do krajów, które tej technologii nie posiadają i jednocześnie zobowiązującą państwa, które jej nie posiadają do zaprzestania prób jej rozwoju. Umowę ratyfikowało 191 państw - więcej niż jakikolwiek inny traktat. 55 rocznica

1971 - Program I Polskiego Radia wyemitował premierowe wydanie audycji „Lato z Radiem”. Pomysłodawcą i pierwszym szefem „Lata z radiem” był Aleksander Tarnawski. Początkowo był to magazyn turystyczny, trwający tylko kilkanaście minut. Nowością na owe czasy był fakt, że audycja była emitowana „na żywo”.

1979 - Japoński koncern Sony wprowadził na rynek walkmana. Urządzenie niemal całkowicie wyeliminowało z rynku wcześniejsze modele przenośnych magnetofonów kasetowych.

1980 - Władze PRL wprowadziły podwyżki cen mięsa i jego przetworów, co doprowadziło do fali strajków. Tego dnia wybuchły strajki w zakładach „Ursus” w Warszawie, „Autosan” w Sanoku oraz „Ponar” w Tarnowie. Podczas strajków wysuwano głównie żądania zaniechania podwyżek lub podwyższenia płac. Ponieważ w niektórych przedsiębiorstwach na początku lipca zwiększono normy, domagano się tam przywrócenia poprzednich. Na ogół dyrekcje zakładów niemal natychmiast wyrażały zgodę na żądania dotyczące płac i norm.

1980 - Po raz pierwszy oficjalnie wykonano jako nowy hymn Kanady pieśń „O Canada”, która zastąpiła hymn Wielkiej Brytanii „God Save the Queen”. „O Canada” została skomponowana przez Calixę Lavalléego, kanadyjskiego kompozytora i nauczyciela muzyki, a pierwszy raz wykonana 24 czerwca 1880 roku w czasie Narodowego Kongresu Frankokanadyjczyków. Autorem tekstu pieśni w oryginale francuskim był Adolphe Routhier. Obecna wersja angielska oparta jest na tłumaczeniu Roberta Stanleya Weira.

1983 - Na terenie warszawskich Łazienek otworzono Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa. Mieści się w budynkach Koszarów Katnonistów i Stajni Kubickiego. Od 2018 roku placówka jest oddziałem Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie. 40 rocznica

1985 - Urodziła się Léa Hélene Seydoux-Fornier de Clausonne, francuska aktorka. Wystąpiła między innymi filmach : „Życie Adeli”, „Nie czas umierać”, „Spectre”, „Bękarty wojny”, „Kochanek idealny”.

1991 - Rozwiązano Układ Warszawski. Układ podpisano 14 maja 1955 roku w Warszawie. Organizacja polityczno-wojskowa państw bloku wschodniego z dominującą rolą ZSRR powstała jako reakcja na powstanie NATO i zawarcie układów paryskich przewidujących remilitaryzację przyjętej do NATO w 1955 roku Republiki Federalnej Niemiec.

1995 - Urodził się Krzysztof Piątek, piłkarz występujący na pozycji napastnika w niemieckim klubie Hertha Berlin oraz w reprezentacji Polski. W polskiej Ekstraklasie występował w Cracovii.

1996 - Utworzono Narwiański Park Narodowy. Park znajduje się w północno-wschodniej Polsce, w województwie podlaskim, na zachód od Białegostoku, pomiędzy miejscowościami Suraż i Rzędziany. Ma obszar ponad 68 kilometrów kwadratowych.

1996 - Utworzono Park Narodowy „Bory Tucholskie”. Znajduje się na terenie województwa pomorskiego, w powiecie chojnickim, w granicach gmin Chojnice i Brusy. Zajmuje powierzchnię ponad 46 kilometrów kwadratowych.

2000 - Otwarto most most drogowo-kolejowy, o długości 7845 metrów, przebiegający nad cieśniną Sund. Most jest jednym z trzech obiektów wchodzących w skład całej liczącej prawie 16 kilometrów przeprawy drogowo-kolejowej nad cieśniną łączącej stolicę Danii - Kopenhagę ze szwedzkim Malmö.

2000 - Zmarł Walter Matthau, amerykański aktor, laureat Oscara za drugoplanową rolę w filmie „Szczęście Harry’ego”. Grał ponadto między innymi w filmach : „Dziwna para”, „Najlepszy kumpel”, „Dwaj zgryźliwi tetrycy”, „Promienni chłopcy”, „Narzeczona dla geniusza”. Urodził się 1 października 1920 roku.

2001 - Utworzono Park Narodowy „Ujście Warty”. Park o powierzchni ponad 80 kilometrów kwadratowych obejmuje rozlewiska u ujścia rzeki Warty do Odry.

2002 - W katastrofie polskiego autokaru z pielgrzymami na Węgrzech zginęło 20 osób, a 31 zostało rannych. Autokar jechał z 51 pielgrzymami do Medziugorie w Bośni.

2010 - 50 osób zginęło, a ponad 200 zostało rannych w samobójczym zamachu bombowym na sufickie sanktuarium Data Durbar w pakistańskim mieście Lahaur. Za atak zostali obwinieni talibowie, którzy nie uznają sufizmu. Sami ekstremiści talibscy nie przyznali się do ataku, a o zorganizowanie zamachu oskarżyli tajne służby zagraniczne.

2011 - Z Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej sformowano jednostkę wojskową „Agat”. Jest to jednostka szturmowa przeznaczona do akcji bezpośrednich i na tyłach nieprzyjaciela. Podporządkowano ją Dowództwu Wojsk Specjalnych RP.

2013 - Chorwacja przystąpiła do Unii Europejskiej, jako 28. państwo Wspólnoty. Od 2020 roku Unia Europejska znaowu liczy 27 państw - wspólnotę opuściła Wielka Brytania, należąca do grona państw-założycieli. 10 rocznica

2015 - Zmarł Czesław Kazimierz Olech, matematyk, przedstawiciel krakowskiej szkoły matematycznej. Był między innymi dyrektorem Instytutu Matematycznego PAN oraz dyrektorem Międzynarodowego Centrum Matematycznego imienia Stefana Banacha. Zajmował się głównie jakościową teorią równań różniczkowych oraz teorią sterowania. Urodził się 22 maja 1931 roku.

2015 - Zmarł Sergio Sollima, włoski reżyser i scenarzysta filmowy. Jest twórcą między innymi filmów : „Miasto przemocy”, „Czarny korsarz”, „Sandokan”. Urodził się 17 kwietnia 1921 roku.

2017 - Zmarł Zbigniew Nawrocki, historyk, doktor nauk humanistycznych, nauczyciel akademicki, major ABW. Był dyrektorem oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie. Od stycznia 2006 do 2010 był dyrektorem Biura Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów IPN w Warszawie. Był także dyrektorem Centralnego Ośrodka Szkoleniowego w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Urodził się 28 grudnia 1959 roku.

2019 - 14 członków załogi okrętu podwodnego rosyjskiej Marynarki Wojennej zginęło w pożarze, który wybuchł na pokładzie. Pożar wybuchł w trakcie prowadzonych przez załogę okrętu badań dna Morza Barentsa na rosyjskich wodach terytorialnych w pobliżu półwyspu kolskiego. 2019 - Zmarł Bogusław Schaeffer, muzykolog, kompozytor, krytyk muzyczny, dramaturg, grafik i pedagog. Współpracował ze Studiem Eksperymentalnym Polskiego Radia. Skomponował między innymi: „Uwerturę Warszawską”, „Koncert podwójny na 2 skrzypiec i orkiestrę”, „Koncert na fortepian i orkiestrę”, „Koncert na organy, skrzypce i orkiestrę”. Jest między innymi autorem sztuk teatralnych: „Scenariusz dla trzech aktorów”, „Audiencja III czyli Raj Eskimosów”, „Mroki”. Urodził się 6 czerwca 1929 roku.

2020 - Zmarł Stanisław Michel, architekt związany z Gdańskiem. Zaprojektował budowę lub odbudowę ponad 100 kamienic w Głównego Miasta. Był m. in. autorem projektu nowoczesnych, ale nawiązujących do tradycji, uzupełnień przestrzeni między starymi budowlami nad Motławą. Urodził się 24 stycznia 1927 roku.

2020 - Zmarł Georg Ratzinger, niemiecki duchowny katolicki, infułat papieski, starszy brat emerytowanego papieża Benedykta XVI. Wykształcony gruntownie w dziedzinie muzyki kościelnej, przez wiele lat pełnił funkcję dyrektora muzycznego katedry św. Piotra w Ratyzbonie i dyrygenta chóru katedralnego Regensburger Domspatzen, z którym koncertował po całym świecie. Urodził się 15 styczna 1924 roku.

2021 - Zmarł Leszek Faliński, perkusista i klawiszowiec, członek zespołu Dżem i innych formacji. W 1980 wraz z Dżemem z sukcesem wystąpił podczas I Przeglądu Muzyki Młodej Generacji w Jarocinie. Urodził się 4 marca 1958 roku.

2022 - Zmarł Marek Rapacki, dziennikarz, polonista, działacz opozycji demokratycznej w okresie PRL. Od 1980 należał do „Solidarności”. Pisał w prasie niezależnej, a po wprowadzeniu stanu wojennego nie zaprzestał działalności dziennikarskiej - publikował w II obiegu, głównie w podziemnym wydawnictwie CDN. W latach 1982 - 1988 był redaktorem naczelnym pisma „CDN - Głos Wolnego Robotnika”. Po przemianach ustrojowych związał się z Gazetą Wyborczą. Urodził się 18 sierpnia 1938 roku. 1 rocznica

Zobacz także

2023-09-25, godz. 07:30 Kartka z kalendarza 25 września - Międzynarodowy Dzień Głuchych i Języka Migowego. 25 września - Światowy Dzień Rzek. 25 września - Światowy Dzień Farmaceuty. 25… » więcej 2023-09-24, godz. 07:30 Kartka z kalendarza 24 września - Święto narodowe Republiki Gwinei Bissau - Dzień Niepodległości, obchodzony w rocznicę ogłoszenia niepodległości w 1973 roku. » więcej 2023-09-23, godz. 07:30 Kartka z kalendarza 23 września - Święto narodowe Arabii Saudyjskiej, obchodzone w rocznicę proklamowania niepodległości w 1932 roku. » więcej 2023-09-22, godz. 07:30 Kartka z kalendarza 22 września - Europejski Dzień bez Samochodu. 22 września - Zakończenie kampanii ekologicznej Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu. 22… » więcej 2023-09-21, godz. 07:30 Kartka z kalendarza 21 września - Międzynarodowy Dzień Pokoju, oficjalnie ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, w 2001 roku, obchodzony od 1982 roku.. 21 września - Międzynarodowy… » więcej 2023-09-20, godz. 07:30 Kartka z kalendarza 20 września - Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka, ustanowiony z inicjatywy Rzecznika Praw Dziecka uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 13 września 2013… » więcej 2023-09-19, godz. 08:32 Kartka z kalendarza 19 września - Dzień Dzikiej Fauny, Flory i Naturalnych Siedlisk. 19 września - Międzynarodowy Dzień Mówienia jak Pirat (ang. International Talk Like a… » więcej 2023-09-18, godz. 07:30 Kartka z kalendarza 18 września - Światowy Dzień Monitoringu Wody. 18 września - Międzynarodowy Dzień Geologa. 18 września - Święto narodowe Chile, obchodzonemu w rocznicę… » więcej 2023-09-17, godz. 07:30 Kartka z kalendarza 17 września - W rocznicę sowieckiej agresji na Polskę w 1939 roku jest obchodzony Światowy Dzień Sybiraka. 17 września - Światowy Dzień Bezpieczeństwa… » więcej 2023-09-16, godz. 07:30 Kartka z kalendarza 16 września - Międzynarodowy Dzień Kardiologii Interwencyjnej. 16 września - Międzynarodowy Dzień Ochrony Warstwy Ozonowej, ustanowiony przez Zgromadzenie… » więcej
678910
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej »