Radio Opole » Kartka z kalendarza » Kartka z kalendarza » Kartka z kalendarza
2023-06-30, 07:00 Autor: IAR/D.Panek

Kartka z kalendarza

30 czerwca - Międzynarodowy Dzień Planetoid, ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, które uznało, że w rocznicę katastrofy tunguskiej należy popularyzować wiedzę na temat planetoid, zagrożeń z nimi związanych oraz sposobów ochrony.

30 czerwca - Święto Centrum Zarządzania Kryzysowego Ministerstwa Obrony Narodowej.

30 czerwca - Międzynarodowy Dzień Parlamentaryzmu.

30 czerwca - Międzynarodowy Tydzień Wiedzy o Osobach Głuchoniewidomych.
1410 - Podczas Wielkiej Wojny z zakonem krzyżackim wojska koronne króla Władysława II Jagiełły skoncentrowane pod Czerwińskiem i rozpoczęły przeprawę przez Wisłę. 25 tysięcy ludzi oraz kilka tysięcy wozów przeprawiono w ciągu trzech dni przez specjalny most pływający. Został on zbudowany w Kozienicach skąd spławiono go Wisłą pod Czerwińsk.

1520 - Zmarł Montezuma II Xocoyotzin, ostatni przed przybyciem Hiszpanów władca Azteków. Ogromny wpływ na jego działanie mieli wróżbici, którzy przepowiedzieli przybycie jednego z bogów - Quetzalcoatla. Montezuma uznał przybyłego na czele Hiszpanów Cortésa za boga. 25 czerwca 1520 roku został ciężko ranny po tym jak Aztecy obrzucili go kamieniami oraz strzałami, gdy wzywał ich do kapitulacji przed Hiszpanami. Urodził się w 1466 roku.

1587 - Po śmierci króla Stefana Batorego w Woli pod Warszawą rozpoczęła się wolna elekcja. 19 sierpnia 1587 większość zebranych wybrała na nowego króla 21-letniego szwedzkiego królewicza Zygmunta III Wazę, syna Jana Wazy i Katarzyny Jagiellonki, siostrzeńca Anny Jagiellonki.

1611 - W lochach wileńskiego ratusza wykonano wyrok śmierci na włoskim kalwiniście Franco de Franco. Został on skazany przez sąd za bluźnierstwo, gdy nazwał obrzędy Bożego Ciała bałwochwalstwem.

1643 - Moliere założył w Paryżu wspólnie z Magdaleną Bejart Illustre Théâtre, wędrowną trupę, która wystawiała zapomniane farsy średniowieczne oraz włoskie commedia dell’arte. Gdy zespół zbankrutował, Moliere został uwięziony za długi. Po wyjściu na wolność kontynuował życie wędrownego aktora do 1658 roku, kiedy jego trupa wróciła do Paryża. W 1659 roku wystawił w Paryżu swoją komedię "Pocieszne wykwintnisie”, która odniosła ogromny sukces. 380. rocznica

1660 - Zmarł William Oughtred, angielski matematyk, wynalazca najwcześniejszej postaci suwaka - dwu identycznych liniowych lub kolistych skal logarytmicznych ustawianych względem siebie ręcznie celem wykonywania mnożenia i dzielenia. Wprowadził na oznaczenie mnożenia symbol "x". Urodził się 5 marca 1574 roku.

1818 - Papież Pius VII wydał bullę "Ex imposita Nobis", wprowadzającą nowy podział administracyjny Kościoła katolickiego w Królestwie Polskim. Powołana została metropolia warszawska. W ramach metropolii powołano nowe diecezje: kujawsko-kaliską w miejsce kujawskiej, augustowską w miejsce wigierskiej, sandomierską i podlaską. Zlikwidowana została diecezja kielecka, a jej tereny przyłączono do diecezji krakowskiej. 205. rocznica

1847 - Urodził się Emil Godlewski, botanik, chemik rolny, twórca polskiej szkoły fizjologii roślin, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Lwowskiego i Akademii Rolniczej w Dublanach. Po uzyskaniu niepodległości został pierwszym dyrektorem Państwowego Instytutu Naukowego Gospodarstwa Wiejskiego w Puławach. Jest współodkrywcą procesu oddychania beztlenowego u roślin. Odkrył, że rośliny mogą przyswajać kilkaset razy więcej kwasu węglowego, niż go jest normalnie w powietrzu. Zmarł 11 września 1930 roku.

1849 - W bitwie pod Rastatt kilkunastotysięczna rewolucyjna armia badeńska pod dowództwem generała Ludwika Mierosławskiego została rozbita przez wojska pruskie dowodzone przez generała Moritza Hirschfelda. Przegrana po 3 dniach walk bitwa przesądziła o upadku Wiosny Ludów w Niemczech.

1859 - Francuski linoskoczek Charles Blondin przeszedł, jako pierwszy człowiek na świecie, po linie nad wodospadem Niagara. Ponieważ uznał, że było to bardzo łatwe, w kolejnych próbach przechodził nad Niagarą po linie z zasłoniętymi oczyma lub nosząc innych "na barana".

1891 - We Wrocławiu uruchomiono pierwszą elektrownię. Firma Siemens & Halske rozprowadzała prąd o napięciu 110 V w promieniu około 1200 metrów wokół elektrowni mieszczącej się w pobliżu skrzyżowania ulic Menniczej z Wierzbową.

1893 - W kopalni Jägersfontein w dzisiejszej RPA znaleziono diament Excelsior o masie 995,2 karata. 130. rocznica

1900 - W pożarze portu w Hoboken w amerykańskim stanie New Jersey zginęło 326 osób, a około 250 odniosło obrażenia. Doszczętnie spłonęły 3 statki pasażerskie i 18 mniejszych jednostek. Pożar wybuchł na skutek zaprószenia ognia wśród bel jedwabiu ustawionych przy drewnianym pomoście przystani.

1902 - Zmarł Jan Bystroń, pseudonim Marian Czeszewski, językoznawca. Szczególnym jego zainteresowaniem cieszyły się dialekty polskie na Śląsku Cieszyńskim. Urodził się 13 czerwca 1860 roku.

1905 - Albert Einstein opublikował na łamach „Annalen der Physik” artykuł "Zur Elektrodynamik bewegter Körper” - "O elektrodynamice ciał w ruchu”, będący podstawą szczególnej teorii względności. Dzięki nowemu spojrzeniu na czas i przestrzeń STW pogodziła elektrodynamikę Maxwella z zasadą względności, bez modyfikowania tej pierwszej ani odwoływania się do budowy materii. Einstein wyjaśniła też obserwowaną niezależność prędkości światła w próżni od obserwatora. Szczególną teorię względności Einstein rozwinął w innej pracy z tego samego roku, gdzie poprawnie przewidział równoważność masy i energii. To ten fakt został potem wyrażony przez słynny wzór E=mc2.

1908 - Na Syberii doszło do katastrofy tunguskiej. W tajdze nad rzeką Podkamienna Tunguzka, na północ od jeziora Bajkał na obszarach niezamieszkanych doszło do ogromnej eksplozji, która powaliła drzewa w promieniu 40 kilometrów. Według hipotez na Syberii spadł meteoroid, mała asteroida lub kometa. 115. rocznica

1911 - Urodził się Czesław Miłosz, poeta, prozaik, eseista, historyk literatury, tłumacz, uznawany za najwybitniejszego polskiego poetę XX wieku. W 1980 roku otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury. Jest między innymi autorem tomów poezji: "Światło dzienne”, "Nieobjęta ziemia”, poematu "Traktat poetycki”, zbioru esejów "Zniewolony umysł” oraz powieści "Dolina Issy”, "Zdobycie władzy”. Zmarł 14 sierpnia 2004 roku.

1921 - Urodził się profesor Marian Allan Weiss, chirurg ortopeda, specjalista w dziedzinie rehabilitacji narządów ruchu. W 1949 roku zorganizował Stołeczne Centrum Rehabilitacji w Konstancinie, tak zwany Stocer. Był ekspertem światowej Organizacji Zdrowia i autorem ponad dwustu rozpraw naukowych, podręczników i monografii. Wprowadził szereg modyfikacji i metod leczniczych. Opracował między innymi metodę repozycji centralnego zwichnięcia stawu biodrowego, zmodyfikował i upowszechnił metodę amputacji mioplastycznej, protezowania na stole operacyjnym, wprowadził do praktyki klinicznej stabilizację kręgosłupa za pomocą sprężyn - alloplastykę sprężynową. Zmarł 17 lipca 1981 roku.

1922 - Urodził się Miron Białoszewski, poeta, prozaik, dramatopisarz i aktor teatralny. Nazywany "poetą lingwistycznym", jest uznawany za jednego z najwybitniejszych polskich twórców awangardowych minionego wieku. Zasłynął, jako autor wielu wierszy, w tym niezapomnianej "Karuzeli z Madonnami", a także "Pamiętnika z Powstania Warszawskiego". Przez wielu krytyków "Pamiętnik (...)", opisujący zryw z sierpnia 1944 roku bez patosu, z perspektywy cywila, został uznany za arcydzieło. Jest także autorem wielu tomów poezji, wśród nich "Rachunek zachciankowy” i "Mylne wzruszenia”. Zmarł 17 czerwca 1983 roku.

1929 - W mauzoleum w Parku Strzeleckim w Tarnowie pochowano prochy generała Józefa Bema sprowadzone z Syrii. Prochy dowódcy artylerii Wojska Polskiego w czasie powstania listopadowego, działacza Wielkiej Emigracji, naczelnego wodza powstania węgierskiego i feldmarszałka armii Imperium Osmańskiego sprowadzono do rodzinnego Tarnowa specjalnym pociągiem. Na trasie podróży pociągu odbyły się uroczystości składania hołdu bohaterowi. Obchody miały charakter międzypaństwowy i zaangażowały się w nie rządy Turcji, Węgier oraz Polski. Generał Józef Bem urodził się 14 marca 1794 roku, a zmarł 10 grudnia 1850.

1934 - W III Rzeszy, w czasie tak zwanej "nocy długich noży”, ujęto i zamordowano 77 przeciwników Adolfa Hitlera wewnątrz ruchu narodowosocjalistycznego, w tym dowódcę oddziałów SA Ernsta Röhma. Według nieoficjalnych danych zamordowano około 400 osób. Pretekstem do podjęcia tych działań miał być rzekomo planowany przez Ernsta Röhma zamach stanu.

1937 - W Londynie uruchomiono pierwszy na świecie numer alarmowy. Telefon alarmowy 999 został później udostępniony w całej Wielkiej Brytanii. Po wybraniu numeru 999 w centrali telefonicznej poza specjalnym brzęczykiem, błyskało czerwone światło, aby natychmiast zwrócić uwagę operatora.

1940 - Premier RP, Naczelny Wódz Władysław Sikorski mianował generała Stefana Roweckiego, pseudonim "Grot”, Komendantem Głównym Związku Walki Zbrojnej i dowódcą Sił Zbrojnych w Kraju. Od 18 czerwca generał Rowecki pełnił funkcję zastępcy Komendanta Głównego ZWZ z prawem podejmowania decyzji w pilnych sprawach w przypadku braku łączności z rządem.

1940 - Urodził się Víctor Erice, hiszpański reżyser, scenarzysta, krytyk i pedagog filmowy. Jego film "Duch roju” uznawany jest za jeden z najwybitniejszych filmów w historii kinematografii hiszpańskiej.

1941 - Do Lwowa o godz. 4.30 rano, 7 godzin przed zajęciem miasta przez 1. Dywizję Strzelców Górskich Wehrmachtu, wkroczył złożony z Ukraińców batalion "Nachtigall”, zajmując bez oporu sowieckiego ratusz, archikatedrę Świętego Jura i lwowskie więzienia. O 6:30 delegacja żołnierzy batalionu została przyjęta przez greckokatolickiego metropolitę lwowskiego Andrzeja Szeptyckiego. Wieczorem o godzinie 20-tej ukraińscy nacjonaliści ogłosili we Lwowie Akt odnowienia Państwa Ukraińskiego oraz powstanie rządu Jarosława Stećki.

1943 - W Warszawie, w mieszkaniu przy ulicy Spiskiej 14, został aresztowany przez Niemców generał Stefan Rowecki "Grot”, Komendant Główny Armii Krajowej. Do zatrzymania dowódcy AK przyczynili się niemieccy agenci gestapo ulokowani w wywiadzie AK: Blanka Kaczorowska, Ludwik Kalkstein oraz Eugeniusz Świerczewski. Po zatrzymaniu, Stefana Roweckiego przetransportowano samolotem do Berlina, gdzie odrzucił propozycję współpracy z okupantem. Został uwięziony w niemieckim obozie koncentracyjnym w Sachsenhausen, gdzie został zamordowany na początku sierpnia 1944 roku po wybuchu Powstania Warszawskiego. Stefan Rowecki urodził się 25 grudnia 1895 roku. 80. rocznica

1943 - W lesie koło wsi Jeziorko Niemcy rozstrzelali 62 więźniów politycznych z więzienia w Łomży. Wśród zamordowanych było osiem kobiet. 80. rocznica

1945 - W Czechosłowacji została utworzona komunistyczna policja polityczna Státní bezpečnost - StB. Jeszcze zanim Czechosłowacja stała się państwem komunistycznym, StB posługiwała się brutalnymi metodami wymuszania zeznań: torturami lub stosowaniem środków odurzających, szantażem, również porwaniami. Státní bezpečnost została rozwiązana 31 stycznia 1990 roku.

1945 - Pracujący w Stanach Zjednoczonych węgierski matematyk i informatyk John von Neumann przedstawił w książce "First Draft of a Report on the EDVAC” pierwszy rodzaj architektury komputera. Zgodnie z jego propozycją komputer składa się z czterech głównych komponentów: pamięci komputerowej przechowującej dane programu oraz instrukcje programu, przy czym każda komórka pamięci ma unikatowy identyfikator nazywany jej adresem, jednostki sterującej odpowiedzialnej za pobieranie danych i instrukcji z pamięci oraz ich sekwencyjne przetwarzanie, jednostki arytmetyczno-logicznej odpowiedzialnej za wykonywanie podstawowych operacji arytmetycznych, urządzeń wejścia/wyjścia służących do interakcji z operatorem. Jednostka sterująca wraz z jednostką arytmetyczno-logiczną tworzą procesor.

1946 - W Polsce odbyło się sfałszowane przez władze komunistyczne referendum ludowe. Polacy mieli odpowiedzieć na trzy pytania. Pierwsze brzmiało - "Czy jesteś za zniesieniem Senatu?”, drugie - "Czy chcesz utrwalenia w przyszłej Konstytucji ustroju gospodarczego, zaprowadzonego przez reformę rolną i unarodowienie podstawowych gałęzi gospodarki krajowej, z zachowaniem ustawowych uprawnień inicjatywy prywatnej?”, a trzecie - "Czy chcesz utrwalenia zachodnich granic Państwa Polskiego na Bałtyku, Odrze i Nysie Łużyckiej?”. Według oficjalnych wyników Polacy w zdecydowanej większości odpowiedzieli trzy razy "tak” na każde z pytań. W rzeczywistości większość Polaków odpowiedziała "tak” tylko na pytanie dotyczące zachodniej granicy.

1948 - W Osielcu koło Makowa Podhalańskiego funkcjonariusze Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego aresztowali majora Zygmunta Szendzielarza "Łupaszkę" - dowódcę V Wileńskiej Brygady AK, a następnie oddziałów partyzanckich eksterytorialnego Wileńskiego Okręgu Armii Krajowej. 8 lutego 1951 roku, w warszawskim więzieniu na Mokotowie został "Łupaszka" został stracony. Wyrok wykonano strzałem w tył głowy. Wcześniej, w pokazowym procesie, komunistyczne władze skazały majora Szendzielarza na osiemnastokrotną karę śmierci. 75. rocznica

1952 - Urodził się Bolesław Polnar, grafik, malarz, pedagog Liceum Sztuk Plastycznych im. Jana Cybisa w Opolu. Projektował także plakaty oraz scenografie teatralne. Swoje prace przedstawiał na wystawach zbiorowych i indywidulanych, między innymi "Maski i miny", "Taki teatr" i innych. Zmarł 10 lutego 2014.

1953 - Urodziła się Krystyna Maria Bochenek, dziennikarka, polityk, senator V, VI i VII kadencji, wicemarszałek Senatu. Od 1976 roku była dziennikarką Polskiego Radia Katowice. Zajmowała się upowszechnianiem kultury języka polskiego i popularyzacją zdrowia. Była inicjatorką Ogólnopolskiego Dyktanda, największej w kraju i organizowanej także poza jego granicami imprezy promującej język polski. Zginęła w katastrofie smoleńskiej 10 kwietnia 2010 roku. 70. rocznica

1955 - Zmarł Karol Gustaw, lekarz pediatra, profesor Uniwersytetu Poznańskiego. Jest między innym i autorem prac: "Higiena i żywienie niemowląt”, "Badanie, semiotyka i zasady lecznictwa w pediatrii”. W czasie II RP w Wielkopolsce powstały z jego inicjatywy stacje opieki nad matką i dzieckiem, gdzie prowadzono bezpłatne rozdawnictwo mleka. Urodził się 25 maja 1889 roku.

1956 - 128 osób zginęło w zderzeniu należącego do United Airlines Douglasa DC-7 z samolotem Lockheed Constellation linii TWA nad Wielkim Kanionem Kolorado w Stanach Zjednoczonych. Trasy obu samolotów przebiegały nieco inaczej, ale krzyżowały się nad Wielkim Kanionem. W tamtych czasach piloci nie musieli sztywno trzymać się wyznaczonej trasy lotu, nie było również radarów umożliwiających śledzenie lotów. Jako główną przyczynę wypadku eksperci uznali brak widoczności z uwagi na chmury burzowe, które obaj piloci starali się ominąć. Poza tym obwiniono pilotów, że zboczyli z kursu, aby pokazać pasażerom Wielki Kanion.

1957 - Założono Polski Związek Piłki Siatkowej. Związek jest jedynym prawnym reprezentantem polskiej siatkówki w kraju i za granicą.

1963 - Hel, Jastrzębie Zdrój i Władysławowo otrzymały prawa miejskie. 60. rocznica

1963 - Koronacja papieska Pawła VI. Była to ostatnia koronacja papieska. Pierwsza odbyła się w 858 roku, kiedy podczas uroczystej ceremonii inauguracji pontyfikatu na głowę papieża Mikołaja I nałożono potrójną koronę papieską - tiarę. Od czasu następcy Pawła VI - Jana Pawła I ma miejsce jedynie msza inauguracyjna, podczas której nakładany jest paliusz oraz pierścień rybaka. Koronacja została ostatecznie zniesiona na mocy konstytucji apostolskiej Universi Dominici Gregis z 1996. 60. rocznica

1965 - Urodził się Tomasz Wojnar, pseudonim Siwy, wokalista, gitarzysta punkrockowy, autor tekstów piosenek, lider zespołu "Defekt Muzgó”. Zmarł 12 kwietnia 2018 roku.

1966 - Powstała National Organization for Women, Narodowa Organizacja Kobiet - największa amerykańska organizacja feministyczna. Organizacja liczy 500 tysięcy członkiń i członków w 550 oddziałach regionalnych we wszystkich amerykańskich stanach i Waszyngtonie.

1968 - Papież Paweł VI odczytał na placu świętego Piotra Wyznanie wiary Ludu Bożego. 55. rocznica

1972 - Po raz pierwszy doba została przedłużona o sekundę przestępną. Dodatkowa sekunda dodawana jest w celu zsynchronizowania uniwersalnego czasu koordynowanego ze średnim czasem słonecznym. Daty dodawania sekund przestępnych w celu zsynchronizowania doby z opóźniającym się ruchem obrotowym Ziemi na podstawie obserwacji astronomicznych określa Międzynarodowa Służba Ruchu Obrotowego Ziemi i Systemów Odniesienia.

1973 - W Warszawie zlikwidowano komunikację trolejbusową. System miejskiej komunikacji trolejbusowej działał w stolicy od 1946 do 1973 i drugi raz od 1983 aż do likwidacji w 1995. Po raz pierwszy na ulice Warszawy trolejbusy wyjechały 5 stycznia 1946. W marcu 1945 stolica otrzymała ze Związku Radzieckiego 30 używanych trolejbusów starszego typu, z których wyremontować zdołano 15. Jednym z argumentów na likwidacje trolejbusowych linii w 1973 były problemy wynikające z przecinania się trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej. 50. rocznica

1974 - Podczas X Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej w RFN Polska pokonała Jugosławię 2:1. Po tym meczu Polska i RFN miały po 4 punkty. 3 lipca odbył się mecz o finał wygrany przez Niemców 1:0. Polska zmierzyła się w meczu o 3 miejsce z Brazylią 6 lipca i wygrała 1:0. Mistrzostwo świata zdobyła RFN, która w finale - 7 lipca - pokonała Holandię 2:1.

1977 - Zmarła Janina Smoszewska, tancerka baletowa. Podczas II wojny światowej uczyła tańca w szkole Tacjanny Wysockiej, której wcześniej była uczennicą. Występowała także w Warszawie, Zakopanem, Krakowie. Po wojnie wróciła do Warszawy. Od 1951 do 1955 rok grała na scenie Teatru Syrena, w 1954 poślubiła Edwarda Dziewońskiego, zrezygnowała z kariery po urodzeniu syna. Urodziła się 24 grudnia 1918 roku.

1978 - Premiera filmu "Koty to dranie" w reżyserii Henryka Bielskiego. 45. rocznica

1980 - Zmarła Halina Snopkiewicz, pisarka. Jest między innymi autorką powieści: "Tabliczka marzenia”, "Drzwi do lasu”, "Słoneczniki”. Urodziła się 16 kwietnia 1934 roku.

1983 - Z linii montażowej FSM w Bielsku Białej zjechała ostatnia Syrena. Wcześniej, w latach 1957-1972, samochód był produkowany przez Fabrykę Samochodów Osobowych w Warszawie. Ogółem powstało 521 tysięcy 311 egzemplarzy Syren. 40. rocznica

1983 - Krystyna Palmowska, jako pierwsza kobieta, weszła na szczyt ośmiotysięcznika Broad Peak w Karakorum, na granicy Chin i Pakistanu. Broad Peak o wysokości 8051 metrów jest dwunastą pod względem wysokości górą na świecie. 40. rocznica

1983 - Na płocie przy stadionie Klubu Sportowego Stoczniowiec w Gdańsku Młyniskach znaleziono powieszone ciało Jana Samsonowicza, działacza NSZZ "Solidarność” i jednego z inicjatorów powstania Ruchu Młodej Polski. Jego pogrzeb stał się areną wielotysięcznej manifestacji patriotycznej. Pośmiertnie został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Wolności i Solidarności. Powstała w 1989 roku Sejmowa Komisja Nadzwyczajna do Zbadania Działalności MSW umieściła jego nazwisko na liście potencjalnych ofiar przestępczych działań MSW i SB w czasie stanu wojennego. 40. rocznica

1985 - Urodził się Rafał Blechacz, pianista. W 2005 roku został zwycięzcą XV Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego imienia Fryderyka Chopina.

1985 - Urodził się Michael Fred Phelps, amerykański pływak, uważany za najlepszego pływaka w historii tej dyscypliny. Jest najbardziej utytułowanym olimpijczykiem w historii nowożytnych igrzysk. Zdobył łącznie 28 medali olimpijskich: 23 złote, trzy srebrne i dwa brązowe. Jest też 27-krotnym mistrzem świata.

1988 - Francuski arcybiskup Marcel Lefebvre wraz z brazylijskim biskupem Antônio de Castro Mayerem, bez zgody papieża wyświęcili czterech tradycjonalistycznych biskupów dla Bractwa Świętego Piusa X. Arcybiskup Marcel Lefebvre oraz biskup Antônio de Castro Mayerem zostali za to ekskomunikowani przez Stolicę Apostolską. 35. rocznica

1996 - W kopalni soli w Wieliczce zaprzestano całkowicie eksploatacji złoża. Sól wydobywano w Wieliczce ponad 700 lat. W 1978 roku kopalnię wpisano na pierwszą Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Kopalnię w Wieliczce zwiedza każdego roku około 1,5 miliona osób.

1996 - Opozycyjna Koalicja Demokratyczna wygrała drugie wolne wybory do Wielkiego Churału Państwowego w Mongolii, odsuwając od władzy rządzącą od 1921 roku Partię Ludowo-Rewolucyjną. Partia Demokratyczna, zdobyła 50 spośród 76 miejsc w Wielkim Churale Państwowym.

1996 - Zmarł Witold Szolginia, architekt, autor książek i radiowych gawęd o Lwowie. Gawędy zatytułowane "Krajobrazy serdeczne” wygłaszał, co niedzielę na antenie Programu III Polskiego Radia w latach 1989-1996. Napisał między innymi książki: "A jak Tomku w twoim domku”, "Dom pod żelaznym lwem. Wspomnienia lwowskie”, "Kwiaty lwowskie", "Krajubrazy syrdeczny”, "Na Wesołej Lwowskiej Fali”. Urodził się 11 marca 1923 roku.

2000 - Około 550 osób zginęło w katastrofie indonezyjskiego promu pasażerskiego "Cahaya Bahari” u wybrzeży wyspy Celebes. Prom był przeciążony, miał pozwolenie na przewóz około 250 pasażerów. Na jego pokładzie znajdowało się między innymi 290 uchodźców z wyspy Halmahera, gdzie tydzień wcześniej zginęło 200 chrześcijańskich wieśniaków w starciu z muzułmanami. Trzy dni po katastrofie indonezyjski statek ratowniczy odnalazł 10 ocalałych z promu osób. Uratowani pasażerowie promu unosili się w wodzie dzięki kamizelkom ratunkowym.

2002 - Zmarł Stanisław Ptak, aktor teatralny i filmowy, śpiewak operetkowy. Występował w teatrach w Gnieźnie, Poznaniu, Teatrze Muzycznym w Gdyni, a w ostatnich latach życia związany z Teatrem Rozrywki w Chorzowie. Jako śpiewak operetkowy - baryton, występował w Operetkach w Gliwicach i Szczecinie. Uznawany za jednego z najlepszych śpiewaków operetkowych w Polsce. Był mężem artystki Barbary Ptak. Urodził się 28 marca 1927 roku.

2005 - Zmarł Andrzej Płocki, scenograf i aktor. Był między innym scenografem filmów: "Sanatorium pod Klepsydrą”, "Szwedzi w Warszawie”, "Misja specjalna”, "Polonia Restituta”, "Paciorki jednego różańca”, "Romans Teresy Hennert”. Urodził się 31 stycznia 1931 roku.

2014 - Zmarł Paul Mazursky, właściwie Irwin Mazursky, amerykański reżyser, aktor, scenarzysta i producent filmowy. Jest twórcą między innymi filmów: "Niezamężna kobieta”, "Moskwa nad rzeką Hudson”, "Wrogowie”. Urodził się 25 kwietnia 1930 roku.

2015 - W katastrofie indonezyjskiego wojskowego samolotu transportowego Lockheed C-130 Hercules w Medan na Sumatrze zginęło 139 osób, w tym 17 na ziemi. Dwie minuty po starcie maszyna spadła na osiedle mieszkaniowe miasta Medan, liczącego ponad dwa miliony mieszkańców.

2016 - W rozegranym w Marsylii ćwierćfinale XV Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Polska przegrała, po remisie 1:1 w regulaminowym czasie i po dogrywce, w rzutach karnych z Portugalią 3:5. 10 lipca reprezentacja Portugalii pokonała w finałowej dogrywce Francję 1:0 i pierwszy raz w historii zdobyła tytuł Mistrza Europy.

2016 - Zmarł Witold Zagórski, koszykarz, potem trener, twórca największych sukcesów reprezentacji Polski. W 1963 roku trenowana przez niego reprezentacja Polski zdobyła wicemistrzostwo Europy, w latach 1965 i 1967 brązowe medale. W 1967 roku reprezentacja zajęła piąte miejsce na mistrzostwach świata. Witold Zagórski trzykrotnie prowadził reprezentację Polski na igrzyskach olimpijskich: w Tokio, Meksyku i Monachium. Urodził się 25 września 1930 roku.

2019 - Prezydent USA Donald Trump i przywódca Korei Północnej Kim Dzong Un spotkali się na granicy między państwami koreańskimi. Jako pierwszy urzędujący prezydent Stanów Zjednoczonych Trump wszedł na terytorium komunistycznej Korei Północnej. W miejscowości Panmundżom przekroczył linię demarkacyjną. Następnie udał się z Kim Dzong Unem na terytorium Korei Południowej, gdzie obaj przywódcy spotkali się z południowokoreańskim prezydentem Moon Dze Inem. Rozmowa miała miejsce za zamkniętymi drzwiami. Spotkanie przywódców USA i Korei Północnej było już trzecim spotkaniem obu polityków.

2019 - Zmarł Sebastián Alarcón, chilijski reżyser i scenarzysta filmowy. Jest twórcą między innymi filmów: "Noc nad Chile”, "Upadek kondora”, "Fotograf”. Urodził się 14 stycznia 1949 roku.

2020 - Zmarła Ida Haendel, brytyjska skrzypaczka pochodzenia polsko-żydowskiego. Niezwykle utalentowana muzycznie rozpoczęła naukę gry na skrzypcach w wieku czterech lat, u Mieczysława Michałowicza w Konserwatorium Warszawskim. W czasie II wojny światowej mieszkała w Anglii, grywała koncerty dla żołnierzy alianckich. Jej kariera intensywnie rozwinęła się po wojnie. Dawała koncerty w największych salach koncertowych świata, kilkakrotnie byłą też w Polsce, Prowadziła także kursy mistrzowskie dla młodych polskich skrzypków. Urodziła się 15 grudnia 1928 roku.

2022 - Zmarł Kazimierz Zimny, lekkoatleta, medalista olimpijski i mistrzostw Europy. Był jednym z czołowych długodystansowców "Wunderteamu”. Dwukrotnie brał udział w letnich igrzyskach olimpijskich w Melbourne w 1956 i w Rzymie w 1960. Kilkakrotnie bił rekordy Polski. Urodził się 4 czerwca 1935 roku. 1. rocznica

Zobacz także

2023-09-22, godz. 07:30 Kartka z kalendarza 22 września - Europejski Dzień bez Samochodu. 22 września - Zakończenie kampanii ekologicznej Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu. 22… » więcej 2023-09-21, godz. 07:30 Kartka z kalendarza 21 września - Międzynarodowy Dzień Pokoju, oficjalnie ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, w 2001 roku, obchodzony od 1982 roku.. 21 września - Międzynarodowy… » więcej 2023-09-20, godz. 07:30 Kartka z kalendarza 20 września - Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka, ustanowiony z inicjatywy Rzecznika Praw Dziecka uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 13 września 2013… » więcej 2023-09-19, godz. 08:32 Kartka z kalendarza 19 września - Dzień Dzikiej Fauny, Flory i Naturalnych Siedlisk. 19 września - Międzynarodowy Dzień Mówienia jak Pirat (ang. International Talk Like a… » więcej 2023-09-18, godz. 07:30 Kartka z kalendarza 18 września - Światowy Dzień Monitoringu Wody. 18 września - Międzynarodowy Dzień Geologa. 18 września - Święto narodowe Chile, obchodzonemu w rocznicę… » więcej 2023-09-17, godz. 07:30 Kartka z kalendarza 17 września - W rocznicę sowieckiej agresji na Polskę w 1939 roku jest obchodzony Światowy Dzień Sybiraka. 17 września - Światowy Dzień Bezpieczeństwa… » więcej 2023-09-16, godz. 07:30 Kartka z kalendarza 16 września - Międzynarodowy Dzień Kardiologii Interwencyjnej. 16 września - Międzynarodowy Dzień Ochrony Warstwy Ozonowej, ustanowiony przez Zgromadzenie… » więcej 2023-09-15, godz. 07:30 Kartka z kalendarza 15 września - Międzynarodowy Dzień Demokracji, ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2007 roku. 15 września - Europejski Dzień Prostaty, ustanowiony… » więcej 2023-09-14, godz. 07:30 Kartka z kalendarza 14 września - Kościół obchodzi święto Podwyższenia Krzyża Świętego, związane z tradycją odnalezienia relikwii krzyża, na którym umarł Jezus Chrystus. 14… » więcej 2023-09-13, godz. 07:30 Kartka z kalendarza 13 września - Dzień Weterana Służby Granicznej - święto obchodzone od 1986 roku, dla upamiętnienia powołania Wojsk Ochrony Pogranicza 13 września 1945… » więcej
678910
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej »