Radio Opole » Patronaty » Polecamy

Polecamy

2022-05-06, 15:14 Autor: Źródło: www.kongresskarbnikow.pl (oprac. Wanda Kownacka)

Przed nami IV Krajowy Kongres Forów Skarbników

III Krajowy Kongres Forów Skarbników [archiwum organizatora]
III Krajowy Kongres Forów Skarbników [archiwum organizatora]
To kompendium wiedzy na temat stanu finansów w jednostkach samorządu terytorialnego – podkreślają organizatorzy. 10 i 11 maja w Warszawie odbędzie się IV Krajowy Kongres Forów Skarbników. Na spotkanie zapraszają Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego oraz działająca przy tej fundacji Krajowa Rada Forów Skarbników.
Kongres jest okazją do:
 • dyskusji o bieżących trudnościach w praktycznym stosowaniu przepisów prawnych,
 • wymiany doświadczeń pomiędzy skarbnikami reprezentującymi wszystkie regiony Polski,
 • dzielenia się dobrymi praktykami.

– Rosnąca inflacja, wojna w Ukrainie i nieustanne zmiany podatkowe mające wpływ na dochody samorządów to najważniejsze z czynników, które wpływają na zaniepokojenie osób, które zajmują się finansami w jednostkach samorządu terytorialnego. Zbliżający się Kongres będzie okazją do debaty na temat tego, co robić aby poradzić sobie w tych trudnych czasach również jeśli chodzi o finanse – mówi Marcin Smala, wiceprezes Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego.

IV Krajowy Kongres Forów SkarbnikówPodczas kongresu:
 • zostaną poruszone najważniejsze i najciekawsze tematy z zakresu finansów publicznych, rachunkowości, sprawozdawczości, inwestycji i planowania finansowego;
 • odbędzie się dyskusja o sytuacji finansowej samorządów, jak zmienia się ona zmienia ze względu na zmiany legislacyjne i czynniki zewnętrzne, przeanalizowany zostanie ich wpływ na budżety jednostek publicznych;
 • podjęta zostanie próba odpowiedzi na pytanie jak ustabilizować wydatki jednostek samorządu terytorialnego w tak trudnych i nieprzewidywalnych czasach;
 • nie zabraknie podsumowań i spojrzenia w przyszłość finansów publicznych;
 • ze względu na wyzwania związane z wojną w Ukrainie i przyjmowanymi w Polsce uchodźcami, w programie wydarzenia znajdą się również panele i wystąpienia z zakresu zasad finansowego funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego w procesie wsparcia uchodźców z Ukrainy na bazie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Organizator: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego
Współorganizator: działająca przy tej FRDL Krajowa Rada Forów Skarbników
Miejsce: Hotel Westin w Warszawie
Radio Opole objęło wydarzenie patronatem medialnym.

Program:
DZIEŃ PIERWSZY 10 MAJA 2022 R.
09:30–10:00 Rejestracja uczestników

10:00 Otwarcie Kongresu

10:25-11:35 Debata
Planowanie finansów publicznych a rzeczywistość. Jaka jest prawda o sytuacji finansowej samorządów w 2022 roku.
Zmiany sposobu finansowania JST, kolejne odsłony Polskiego Ładu, niepewność związana z wojną w Ukrainie – jaka jest prawda o sytuacji finansowej samorządów w 2022 roku oraz jakie są perspektywy finansowania przez nie bieżącej działalności i inwestycji w kolejnych latach.
 • Moderowanie: Marcin Smala, Wiceprezes Zarządu FRDL
Udział:
 • dr Zygmunt Frankiewicz, Senator RP, Przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, Prezes Związku Miast Polskich;
 • Mirosław Legutko, Przewodniczący Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych, Prezes RIO w Krakowie;
 • Małgorzata Kern, Przewodnicząca Krajowej Rady Forów Skarbników JST, Skarbik Miasta Chorzowa;
 • prof. Paweł Swianiewicz, ekonomista, Zakład Studiów Społeczno-Ekonomicznych w instytucie Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu;
 • Kacper Siwek, Skarbnik Miasta Świdnicy.

Sesje plenarne
11:35–12:00 Obligacje samorządowe jako narzędzie budujące relacje samorząd-mieszkańcy.
 • Marek Dietl, Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

12:00–12:30 Finansowanie działań pomocowych dla uchodźców z Ukrainy
 • Marek Wójcik, Sekretarz Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

12:30–13:25 Gdzie szukać pieniędzy dla budżetu – maksymalizacja dochodów a możliwe nowe źródła finansowania.
 • Małgorzata Kern, Skarbnik Miasta Chorzowa; Przewodnicząca Zarządu Krajowej Rady Forów Skarbników przy FRDL
 • Paneliści: Danuta Lange, Skarbnik Miasta Katowic, Aleksandra Wilczak-Grzesik, Kierownik Działu Klienta Instytucjonalnego w ERIF BIG S.A., Ewa Guziel, Skarbnik Miasta Ruda Śląska, Janusz Zagórski, Skarbnik Gminy Police, Członek Zarządu Krajowej Rady Forów Skarbników przy FRDL

13:25–13:45 Działania Rządu RP na rzecz wzmocnienia stabilności budżetowej JST.
 • Michał Cieślak, Minister – członek Rady Ministrów

13:45-14:10 Obecne i planowane działania Ministerstwa Finansów w zakresie dochodów JST.
 • Sebastian Skuza, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Generalny Inspektor Informacji Finansowej

14:10-15:15 LUNCH

15:15-15:35 Sesje równoległe
 • Rozliczenia samorządów z ich spółkami — czy nadciąga tsunami?
  • Maciej Kiełbus, Partner współkierujący Działem Prawa Administracyjnego Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners i Michał Kostrzewa, radca prawny współpracujący z Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna sp.k
 • Podatek od nieruchomości — problemy, wyzwania, możliwości zwiększenia wpływów.
  • Jan Furtas, Partner w CRIDO i Daniel Panek, Menadżer w CRIDO
 • Jak e-usługi mogą pomóc zoptymalizować dochody z podatków i opłat.
  • Konrad Radzik, o4b

15:40-16:40 Sesje równoległe
 • Jak dostosować klasyfikację budżetową w uchwałach budżetowych JST i planach finansowych jednostek organizacyjnych do wymogów Systemu Monitorowania Usług Publicznych.
  • Krystyna Gąsiorek, ekspert FRDL z tematyki finansów publicznych m.in. sprawozdawczości, klasyfikacji budżetowej dla jednostek sektora finansów publicznych; Krzysztof Mączkowski, Skarbnik Miasta Łodzi
 • Finansowanie inwestycji – sposoby, możliwości, praktyczne rozwiązania.
  • Beata Pawłowska, Skarbnik Miasta Kielce; Alicja Matuszewska Skarbnik Miasta Otwock; Ewa Tyrka Dyrektor Departamentu Sektora Samorządowego Bank Gospodarstwa Krajowego; Moderator: Piotr Budziak, Skarbnik Gminy Zabierzów, Członek Zarządu Krajowej Rady Forów Skarbników przy FRDL
 • Finanse samorządów mają się całkiem nieźle – prawda czy fałsz?
  • Aneta Maciążek, Skarbnik Gminy Tomaszów Mazowiecki, Członek Zarządu Krajowej Rady Forów Skarbników przy FRDL; Agnieszka Kądziela-Biernat, Skarbnik Miasta Węgrowa; Jakub Kulesza, Skarbnik Miasta Sieradza; Dominika Marjańska, Skarbnik Gminy Ujazd; Aneta Wiśniewska, Skarbnik Gminy Pajęczno

DZIEŃ DRUGI 11 MAJA 2021 R.
9:50–10:50 Sesje równoległe
 • Zewnętrzne szoki finansowe dla JST w roku 2022 i ich wpływ na możliwości inwestycyjne i planowanie finansowe.
  • Mariusz Gołaszewski, Prezes Zarządu, założyciel i współwłaściciel Aesco Group Sp. z o.o.; Dorota Pudło-Żylińska, Skarbnik Miasta Szczecin; Katarzyna Gryś, Skarbnik Gminy Polkowice; Agata Dudek-Golińska, Skarbnik Gminy Siechnice;
 • Zarządzanie długiem publicznym – wyzwania w świetle zachodzących zmian w prawodawstwie oraz w zmieniającym się otoczeniu gospodarczym jednostek samorządu terytorialnego.
  • Jacek Kopeć, Skarbnik Miasta Jelenia Góra

10:55-11:20 Sesje równoległe
 • Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność – jak zabezpieczyć samorząd przed niestabilną praktyką rozliczeń?
  • Michał Kostrzewa, radca prawny, współpracujący z Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna sp.k
 • Egzekucja należności – dochody i wydatki
  • dr Hanna Kmieciak, ekspert w dziedzinie dochodów jednostek samorządu terytorialnego
 • Rejestr umów – założenia, przygotowania do wdrożenia, praktyczne wskazówki
  • Agnieszka Drożdżal, ekspert FRDL, wieloletnia Skarbnik Gminy

11:20-11:40 Przerwa

11:40-12:10 Sesje równoległe
 • Lider przyszłości – kompetencje niezbędne do skutecznego zarzadzania zespołem finansowym.
  • dr Ewa Nowak-Żółty, Prodziekan Wydziału zamiejscowego w Cieszynie Akadamii WSB
 • Nowe istotne obowiązki dla samorządów od 2023 roku. Faktury ustrukturyzowane w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF) oraz elektroniczna ewidencja akcyzowa.
  • Tomasz Loose, Partner CRIDO
 • Gospodarka odpadami komunalnymi. Działania zmierzające do zbilansowania systemu – strona kosztowa i przychodowa.
  • Grzegorz Czarnocki, Prezes RIO w Opolu, Zastępca Przewodniczącego Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych

12:15-13:15 Sesje równoległe
 • Odzyskiwanie podatku VAT.
  • Moderator: Michał Kostrzewa, radca prawny współpracujący z Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna sp.k, Michał Fisiak, Dyrektor Departamentu Finansów Publicznych w Urzędzie Miasta Łódź; Michał Borowski, Partner w zespole podatków pośrednich w CRIDO, Doradcza podatkow;, Barbara Sajnaj, doradca w zakresie podatku VAT, była wieloletnia Skarbnik Miasta Poznania; Renata Ćwirzeń-Szymańska – Skarbnik Miasta Opola
 • Możliwości tworzenia wieloletnich prognoz finansowych przy aktualnym stanowieniu prawa w Polsce.
  • Agnieszka Drożdżal, ekspert FRDL, wieloletnia Skarbnik gminy, Ryszard Krawczyk, Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi, Kacper Siwek, Skarbnik Miasta Świdnicy, Anna Szkoda, Skarbnik Miasta Bielsk Podlaski
 • Rola skarbnika w zamówieniach publicznych
  • Karol Kacprzak, Naczelnik w Departamencie Prawnym Urzędu Zamówień Publicznych

13:15-13:45 Przerwa

13:45-14:45 Debata
Finanse JST – podsumujmy i spójrzmy w przyszłość. Podsumowanie IV Krajowego Kongresu Forów Skarbników.
Udział:
 • Małgorzata Kern, Skarbnik Miasta Chorzowa; Przewodnicząca Zarządu Krajowej Rady Forów Skarbników przy FRDL;
 • Aneta Maciążek, Skarbnik Gminy Tomaszów Mazowiecki, Członek Zarządu Krajowej Rady Forów Skarbników przy FRDL;
 • Piotr Budziak, Skarbnik Gminy Zabierzów, Członek Zarządu Krajowej Rady Forów Skarbników przy FRDL;
 • Janusz Zagórski, Skarbnik Gminy Police, Członek Zarządu Krajowej Rady Forów Skarbników przy FRDL;
 • Grzegorz Czarnocki, Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu, Zastępca Przewodniczącego Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych;
 • Michał Cieślak, Minister – członek Rady Ministrów.
14:45–15:00 Podsumowanie i zakończenie kongresu


Więcej informacji na www.kongresskarbnikow.pl

Zobacz także

2022-05-24, godz. 20:50, Patronaty - polecamy 53. Rajd Festiwalowy już w weekend! Rajd Festiwalowy już w ten weekend. Oficjalny start z Rynku w Opolu w sobotę (28.05) o godz. 17:50. Następnie rajdowcy rozegrają miejski odcinek super specjalny pod nazwą Debiuty o długości 1,85 km w rejonach ronda im. Tadeusza Rozwadowskiego… » więcej 2022-05-24, godz. 17:54, Patronaty - polecamy "Kluczbork dla Ukrainy" - charytatywny koncert już w niedzielę „Łączymy siły, by wspólnie pomóc Ukrainie w tym trudnym czasie...” - to hasło przyświecające organizacji Koncertu Charytatywnego 'Kluczbork dla Ukrainy'. Koncert rozpocznie się o godz. 17:00 w Hali OSiR przy ul. Mickiewicza 10… » więcej 2022-05-24, godz. 15:26, Patronaty - polecamy XII Bieg Koziołków wystartuje w sobotę ulicami Kędzierzyna-Koźla Już po raz 12. w Kędzierzynie-Koźlu wystartuje Bieg Koziołków. Uczestnicy biegu głównego będą mieli do pokonania dystans 10 km. Start w sobotę (28.05) o godz. 18:00 z ul. Żeromskiego w Kędzierzynie-Koźlu. Tego dnia zamknięte… » więcej 2022-05-24, godz. 14:39, Patronaty - polecamy "Dla Ciebie Mamo" - koncert i inne atrakcje już w sobotę w Oleśnie Koncerty, występy, niespodzianki, a do tego możliwość wykonania badania piersi w mammobusie - już w najbliższą sobotę (28.05) w Oleśnie po raz 11. odbędzie się inicjatywa pod nazwą „Dla Ciebie Mamo'. Tradycyjnie na placu przed… » więcej 2022-05-23, godz. 18:40, Patronaty - polecamy Weterani i uczestnicy misji pokojowych będą świętować w Opolu Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONX Koło nr 25 w Opolu zaprasza na obchody Dnia Weterana Działań Poza Granicami Państwa i Międzynarodowego Dnia Uczestników Misji Pokojowych ONZ. W ramach obchodów odbędzie się konkurs… » więcej
1234567
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej »