Radio Opole » Kraj i świat
2023-05-31, 21:40 Autor: PAP

KALENDARIUM - WYKAZ WYDARZEŃ czwartek, 1 czerwca 2023

Uwaga: nie wszystkie wymienione w kalendarium imprezy


są przez PAP obsługiwane !


Polska


Bieżąca obsługa w związku z agresją Rosji na Ukrainę


Warszawa


09:00 Ogólnopolska konferencja naukowa pn. "Udzielne księstwo?


Relacje między partią komunistyczną a służbami


bezpieczeństwa w PRL", organizowana przez m.in.


Instytut Pamięci Narodwej


- transmisja:


https://www.youtube.com/@ipnwarszawa/featured


(Centrum Edukacyjne IPN Przystanek Historia, Marszałkowska 21/25)


Obsługa: planowana


09:30 XX Jubileuszowa Konferencja i Wystawa "NAFTA I GAZ 2023",


organizowana przez Zarząd Targów Warszawskich S.A.


(Hotel Novotel Warszawa Airport, 1 Sierpnia 1)


Obsługa: planowana


09:30 Konferencja prasowa PLK SA nt. "Rusza kolejny etap prac


Warszawa Wawer - Warszawa Wschodnia. Zmiany w


organizacji ruchu pociągów"


(Peron stacji Warszawa Wawer)


09:45 Konferencja prasowa Klubu Parlamentarnego Koalicja


Obywatelska nt. "W obronie dzieci - nowelizacja


ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka", z udziałem Marzeny


Okły-Drewnowicz, Marty Golbik, Aleksandry Gajewskiej


i Moniki Rosy


(Sejm)


Obsługa: planowana


10:00 Konferencja PAP nt. "Dezinformacja jutra. Przyszłość wojny


informacyjnej", dyskusja ekspertów nt. wpływu wojny


informacyjnej na poglądy europejskich społeczeństw,


roli państwa w przeciwdziałaniu dezinformacji,


doskonalenia technik służących manipulowaniu opinią


publiczną oraz kierunków rozwoju wojny informacyjnej


(Centrum Prasowe PAP, Bracka 6/8)


10:00 XXIX Sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży nt. "Zginąć, ale z


honorem (Krystyna Budnicka). Bohaterska walka zbrojna


żydowskich organizacji bojowych z Niemcami z


perspektywy 80 lat - o ludzki, społeczny i narodowy


honor oraz godność, na przykładzie powstania w getcie


warszawskim", organizowana przez Kancelarię Sejmu


(Sejm, Sala Posiedzeń)


Obsługa: planowana


10:00 Konferencja prasowa ws. podpisania umów na na wsparcie


przez samorząd województwa mazowieckiego 7 miejskich


podmiotów medycznych, z udziałem m.in. wicemarszałka


województwa mazowieckiego Wiesława Raboszuka i


wiceprezydent m.st. Warszawy Renaty Kaznowskiej


(Warszawskie Centrum Opieki Medycznej "KOPERNIK" Sp. z o.o.,


Mikołaja Kopernika 43, wejście od strony pomnika Kopernika)


Obsługa: planowana


10:30 Briefing prasowy Banku Pekao S.A. nt. "Bank Pekao dla


dzieci", z udziałem prezesa Banku Pekao S.A. Leszka Skiby


(Pekao Tower, Burakowska 14, p. 27)


Akredytacje: media@pekao.com.pl


Obsługa: planowana


11:00 Posiedzenie sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w


kodyfikacjach


Posiedzenie będzie prowadzone z wykorzystaniem


środków komunikacji elektronicznej umożliwiających


porozumiewanie się na odległość


Nastąpiła zmiana porządku posiedzenia


Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie


ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, ustawy


- Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy


- Kodeks postępowania karnego oraz niektórych


innych ustaw (druk nr 3216)


(Sejm, s. 111, bud. U)


11:00 Podpisanie umowy na dostawy amunicji artyleryjskiej dla


Wojska Polskiego, z udziałem wicepremiera, ministra


obrony narodowej Mariusza Błaszczaka


- planowane jest wystąpienie wicepremiera


(Ministerstwo Obrony Narodowej, Al. Niepodległości 218)


Akredytacje: gov.pl/pressroom do 01.06. do 07:00


Obsługa: planowana


11:00 Konferencja prasowa z udziałem podsekretarza stanu w


Ministerstwie Sprawiedliwości Marcina Romanowskiego


oraz szefowej ds. ochrony dzieci w Biurze UNICEF ds.


Reagowania na Potrzeby Uchodźców w Polsce Mileny


Harizanovej, nt. "Wspólna kampania społeczna


Ministerstwa Sprawiedliwości i UNICEF mająca na celu


ochronę dzieci przed przemocą"


(Sejm, Centrum Medialne, bud F, s. F01, wejście FVIII)


11:30 Spotkanie prasowe rzecznika KEP ks. Leszka Gęsiaka SJ z


dziennikarzami m.in. nt. przygotowań do 395. Zebrania


Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski


(Sekretariat Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie,


Skwer Kard. S. Wyszyńskiego 6, s. 16)


Obsługa: planowana


11:30 Podpisanie umowy ws. "Prawie 5 mln zł na ośrodki wsparcia


dla dzieci i młodzieży na Mazowszu", z udziałem m.in.


członka zarządu województwa mazowieckiego Elżbiety


Lanc i dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki


Społecznej Aleksandra Kornatowskiego


(Siedziba Urzędu Marszałkowskiego Województwa


Mazowieckiego, Jagiellońska 26, sala konferencyjna,


IV piętro)


11:30 Konferencja prasowa Zielonych nt. "Interwencja poselska do


Rzecznika Praw Dziecka", z udziałem m.in. posłanki


Zielonych Klaudii Jachiry


(Przed siedzibą Rzecznika Praw Dziecka, Chocimska 6)


12:00 Konferencja prasowa Lewicy nt. "Czas naprawdę zadbać o


polskie dzieci", z udziałem m.in. posłanki,


współprzewodniczącej Partii Razem Magdaleny Biejat


(Złota 11, pasaż Wiecha)


12:00 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, wraz z


Małżonką Agatą Kornhauser-Dudą, spotkają się w


ogrodach Pałacu Prezydenckiego z kilkuset dziećmi z


całej Polski, które będą zapoznawać się z zasadami


bezpiecznego zachowania podczas letniego wypoczynku


oraz właściwego postępowania w sytuacjach zagrożenia,


w czasie wydarzenia Prezydent wręczy trzem młodym


bohaterom Medale za Ofiarność i Odwagę


- planowana jest wystąpienie Prezydenta RP


- sygnał telewizyjny zostanie udostępniony przez TVP


(Pałac Prezydencki)


Obsługa: planowana


13:00 Spotkanie wicepremiera, ministra kultury i dziedzictwa


narodowego Piotra Glińskiego z zespołem "Dziecięca


Ferajna" prowadzonym przez Norberta "Smołę" Smolińskiego


- wydarzenie będzie połączone z koncertem


(Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Krakowskie


Przedmieście 15)


Akredytacje: gov.pl/pressroom do 01.06. do 09:00


Obsługa: planowana


17:15 Inauguracja powrotu na Lotnisko Chopina linii lotniczej


Brussels Airlines


(Biuro Przepustek, Komitetu Obrony Robotników 49)


Akredytacje: pr@ppl.pl do 31.05.


Białobrzegi


13:30 Wicepremier, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak


spotka się z uczniami uczestniczącymi w zlocie szkół


kultywujących tradycje powstańców styczniowych


- planowane jest wystąpienie wicepremiera


(9 Brygada Wsparcia Dowodzenia, 05-127 Białobrzegi, pow.


legionowski, Osiedle Wojskowe 93)


Akredytacje: 9bwd.oficerprasowy@ron.mil.pl


Obsługa: planowana


Białystok


11:00 Otwarcie wystawy współtworzonej przez dzieci "Galeria to


kurnik artyści to kury a sztuka to jajka kur"


(Galeria Arsenał, ul. Mickiewicza 2)


Obsługa: planowana


12:00 Otwarcie hali sportowej Uniwersytetu Medycznego w


Białymstoku po modernizacji


(Hala Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ul.


Wołodyjowskiego 1)


Obsługa: planowana


Bielsko-Biała


10:00 Briefing pełnomocnika okręgowego PiS Przemysława Drabka nt.


"Trasa Dotrzymanego Słowa"


(Teren przed pływalnią Panorama, ul. Marii Konopnickiej 5)


Bydgoszcz


17:00 Otwarcie XI Kongresu Polskiego Towarzystwa


Kardio-Torakochirurgów, z udziałem marszałka Senatu


Tomasza Grodzkiego


(Opera Nova w Bydgoszczy, ul. Marszałka Focha 5)


Chorzów


11:00 Otwarcie konferencji i zawodów "Droniada Tech by


Politechnika Śląska", organizowane przez Fundację


Instytutu Mikromakro


(Planetarium Śląskie, aleja Planetarium 4)


Gdańsk


13:40 Konferencja prasowa wicewojewody pomorskiego Aleksandra


Jankowskiego w sprawie gospodarstwa ARTS sp. z o.o.,


znajdującego się w Janowicach Pomorskich (pow. lęborski)


(Przed Pomorskim Urzędem Wojewódzkim w Gdańsku, ul. Okopowa 21/27)


Obsługa: planowana


17:30 Podpisanie Karty Misji UE pn. "Odbudowa oceanów i wód do


2030 r." w trakcie Blue Economy Baltic Forum -


dwudniowej imprezy, której celem jest wzmocnienie


współpracy w regionie Morza Bałtyckiego


(Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w


Gdańsku, ul. Ołowianka 1)


Obsługa: planowana


Jaworzno


11:30 Konferencja prasowa nt. sprzedaży nieruchomości pod budowę


fabryki Izery i darowizny Jaworznu części terenu po


kopalni Jan Kanty, z udziałem wiceministra aktywów


państwowych Marka Wesołego


(Urząd Miasta, ul. Grunwaldzka 33)


Obsługa: planowana


Katowice


09:30 Cd. procesu oskarżonych o udział w gangu pseudokibiców


Ruchu Chorzów - Psycho Fans


(Sąd Okręgowy, ul. Koszarowa 17)


Obsługa: planowana


10:45 Sesja jubileuszowa - 30-lecie Zabrzańskiej


Konferencji Kardiologicznej, organizowana przez


Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu & Medycyna Praktyczna


(Międzynarodowe Centrum Kongresowe, Plac Sławika i Antalla,


sala B)


Obsługa: planowana


11:00 Ogłoszenie wyników II edycji programu "Zielone Laboratoria


Taurona"


(TAURON Polska Energia S.A., ul. Ściegiennego 3, 10 piętro)


Obsługa: planowana


11:00 Konferencja prasowa ws. sprzeciwu dla Lex Tusk i


zaproszenia na marsz 4 czerwca, z udziałem m.in.


szefa śląskiej PO Wojciecha Saługi


(Przed Urzędem Marszałkowskim, ul. Ligonia 46)


Obsługa: planowana


Kraków


11:30 Konferencja prasowa Konfederacji nt. "Dzień dziecka


zadłużonego"


(Przed wieżą ratuszową, Rynek Główny, przy Skarbonce u


wylotu ul. Szewskiej)


12:00 Konferencja prasowa nt. 22. Wielkiej Parady Smoków


(Teatr Groteska, ul. Skarbowa 2)


Obsługa: planowana


Krzepice/Konieczki/Częstochowa/Przyrów


08:30 Wizyta posłów klubu parlamentarnego Koalicja Polska - PSL,


UED, Konserwatyści, Dariusza Klimczaka, Krzysztofa


Paszyka oraz Pawła Bejdy, w województwie śląskim, w


ramach trasy programowej "Uczciwa Polska"Krzepice:


08:30 - wizyta na targowisku


(ul. Targowa, powiat kłobucki)Konieczki:


10:00 - wizyta przed przedsiębiorstwem PGZ Maskpol


(powiat kłobucki, gmina Panki)Częstochowa:


12:00 - konferencja prasowa


(Plac W. Biegańskiego)Przyrów:


17:00 - spotkanie otwarte z mieszkańcami


(Sala urzędu Gminy Przyrów, ul. Częstochowska 7,


powiat częstochowski)


Książenice


10:00 Briefing prasowy ministra sportu i turystyki Kamila


Bortniczuka połączony z aktywnościami sportowymi w


ramach promocji Programu Szkolny Klub Sportowy, który


inauguruje akcję "Bądź aktywny, bądź bezpieczny"


(Legia Training Center, al. Legionistów 3)


Łódź


11:20 Konferencja prasowa Nowej Lewicy nt. "Dzień Dziecka z


Lewicą zawsze jest słodki. Lodowy poczęstunek dla


najmłodszych", z udziałem m.in. posła,


wiceprzewodniczącego Koalicyjnego Klubu


Parlamentarnego Lewicy Tomasza Treli


(Pasaż Schiller)


Łomża


13:00 Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk weźmie udział w


konferencji prasowej pn. "Trasa dotrzymanego słowa w


powiecie łomżyńskim" z udziałem parlamentarzystów i


samorządowców ziemi łomżyńskiej


(Starostwo Powiatowe w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27;


pinezka: https://goo.gl/maps/JVbVGR4x1tVJRS559)


Piła


08:30 Konferencja prasowa ministra zdrowia Adama Niedzielskiego


poświęcona rozpoczęciu szczepień dzieci przeciw HPV


(NZPOZ Medico, ul. Lotnicza 3, parking przed przychodnią)


Obsługa: planowana


Rzeszów


14:00 Marszałek Sejmu Elżbieta Witek weźmie udział w pikniku z


okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka w Rzeszowie


- przewidziano wystąpienie Marszałek Sejmu


(Park Kultury i Wypoczynku)


Śniadowo (powiat łomżyński)


10:00 Konferencja prasowa z udziałem ministra infrastruktury


Andrzeja Adamczyka, dotycząca otwarcia przebudowanej


drogi powiatowej nr 1996B Brulin - Strzeszewo,


dofinansowanej z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg


(Pinezka: https://goo.gl/maps/vJ2xL2FHwe1WbRXh8)


Obsługa: planowana


Sopot


09:30 Konferencja "Kongres Polskie Porty 2030", organizowana


przez wydawnictwo gospodarkamorska.pl (2 dni)


(Radisson Blu Sopot, Bitwy pod Płowcami 54)


Obsługa: planowana


Środa Śląska


11:15 Briefing prasowy ministra cyfryzacji Janusza Cieszyńskiego


nt. "Ogłoszenie konkursu na Pracownie Kompetencji Cyfrowych"


(Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Górna 1)


Obsługa: planowana


Szczecin


11:30 Konferencja prasowa Suwerennej Polski z udziałem m.in.


podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości


Piotra Ciepluchy


(Plac Orła Białego)


Toruń


10:30 Konferencja prasowa radnego sejmiku województwa


kujawsko-pomorskiego Przemysława Przybylskiego, w


spotkaniu weźmie też udział m.in. zastępca prezydenta


miasta Torunia Adrian Mól


(Przy Pomniku Jana Pawła II, u zbiegu Alei Jana Pawła II i


Wałów gen. Władysława Sikorskiego)


Trzebinia


10:30 Briefing prasowy poświęcony uruchomieniu przez Spółkę


Restrukturyzacji Kopalń procesu odpompowywania wód


gruntowych w Trzebini, z udziałem wiceministra


aktywów państwowych Marka Wesołego


(Rejon zainstalowanych pomp, wjazd z ul. Grunwaldzkiej;


https://www.google.pl/maps/search/50.189331,+19.442917?entry=tts)


Obsługa: planowana


Wierzchowiny


12:00 Otwarcie boiska zmodernizowanego w ramach programu


"Mazowsze dla sportu", z udziałem wicemarszałka


Rafała Rajkowskiego


(Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana


Wyszyńskiego w Wierzchowinach)


Wisła


15:00 3. Festiwal Słowa im. Jerzego Pilcha "Granatowe Góry"


(pl. Hoffa)


Żabia Wola


08:00 Premier Mateusz Morawiecki oraz minister rodziny i polityki


społecznej Marlena Maląg będą przebywać z wizytą w


Żabiej Woli


- przewidziano wypowiedzi premiera Mateusza


Morawieckiego oraz minister rodziny i polityki


społecznej Marleny Maląg


(ul. Leśna 2)


Akredytacje: gov.pl/pressroom do 31.05. do 23:00


Obsługa: planowana (PAP)


qmk/


Kraj i świat

2023-10-02, godz. 03:40 Włochy/ Niekończące się lato w Neapolu, plaże otwarte do końca października Rada miasta Neapolu zatwierdziła przedłużenie otwarcia plaż aglomeracji do 31 października. Na plażach pozostanie cała infrastruktura: parasole, leżaki… » więcej 2023-10-02, godz. 03:00 Meksyk/ 10 kubańskich imigrantów zginęło w wypadku ciężarówki w Chiapas Dziesięciu kubańskich imigrantów poniosło śmierć, a 16 zostało rannych w wypadku drogowym w stanie Chiapas, na południu Meksyku. Kubańczycy podróżowali… » więcej 2023-10-02, godz. 01:10 Wielka Brytania wyśle 200 dodatkowych żołnierzy do misji pokojowej KFOR w Kosowie Wielka Brytania wyśle w najbliższych dniach dodatkowych 200 żołnierzy do Kosowa, aby dołączyli do jej 400-osobowego kontyngentu w ramach NATO-wskiej misji… » więcej 2023-10-02, godz. 00:40 USA/ Minister Gliński zaprezentował odzyskane XVIII-wieczne akwarele Z. Vogla utracone podczas II wojny światowej (… Minister kultury i dziedzictwa narodowego, prof. Piotr Gliński zaprezentował w niedzielę w konsulacie generalnym RP w Nowym Jorku trzy odzyskane przez Polskę… » więcej 2023-10-02, godz. 00:20 Turcja/ Po zamachu w Ankarze tureckie lotnictwo przeprowadziło naloty na pozycje kurdyjskich rebeliantów w północnym… Po samobójczym ataku na budynek rządowy w Ankarze, tureckie siły powietrzne przeprowadziły naloty na pozycje separatystycznej Partii Pracujących Kurdystanu… » więcej 2023-10-01, godz. 23:50 USA/ Minister Gliński zaprezentował odzyskane XVIII-wieczne akwarele Z. Vogla zaginione utracone podczas II wojny światowej… Minister kultury i dziedzictwa narodowego, prof. Piotr Gliński zaprezentował w niedzielę w konsulacie generalnym RP w Nowym Jorku trzy odzyskane przez Polskę… » więcej 2023-10-01, godz. 23:40 USA/ Minister Gliński w Instytucie Pileckiego: Niemcy prędzej czy później będą musieli przyznać, że kłamią na… Będziemy opowiadać polską historię światu i Niemcy prędzej czy później będą musieli przyznać, że kłamią na temat historii - powiedział minister… » więcej 2023-10-01, godz. 23:20 Marszałek Witek: rząd PiS spełnia obietnice wyborcze i pokazuje skuteczność Rząd PiS spełnia obietnice wyborcze i pokazuje skuteczność w ich realizacji - mówiła w niedzielę wieczorem podczas spotkania z mieszkańcami Wrocławia… » więcej 2023-10-01, godz. 23:10 Ekstraklasa piłkarska - Jagiellonia - Legia 2:0 (opinie) Po meczu Jagiellonia - Legia (2:0) powiedzieli: Kosta Runjaic (trener Legii Warszawa): 'Przede wszystkim gratuluję Jagiellonii, przegraliśmy po raz pierwszy… » więcej 2023-10-01, godz. 23:10 Liga hiszpańska - 8. kolejka (aktl.) Wyniki 8. kolejki hiszpańskiej ekstraklasy piłkarskiej: niedziela Almeria 3 - Luis Suarez 41, 44, 45+1Granada 3 - Bryan Zaragoza 66-karny, Ricard Sanchez… » więcej
1234567
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej »