Radio Opole » Kraj i świat
2023-01-27, 16:40 Autor: PAP

CIS: Plan posiedzeń komisji senackich 30 stycznia – 3 lutego (komunikat)

CIS: Plan posiedzeń komisji senackich 30 stycznia – 3 lutego (komunikat)


- Centrum Informacyjne Senatu przekazuje:


Plan posiedzeń komisji senackich


30 stycznia – 3 lutego 2023 r.Poniedziałek 30 stycznia


Komisja Ustawodawcza oraz Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji


godz. 11.00, sala obrad plenarnych Senatu


· Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 902, druki sejmowe nr 2870, 2925 i 2925-A).Wtorek 31 stycznia 2023 r.


Komisja Kultury i Środków Przekazu


godz. 13.30, sala 176


· Opinia komisji w sprawie wniosku senator Alicji Chybickiej o zorganizowanie w Senacie wystawy „Onkologia dziecięca”.Środa 1 lutego 2023 r.


Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi


godz. 10.00, sala 176


· Rozpatrzenie ustawy o rejestracji i ochronie nazw pochodzenia, oznaczeń geograficznych oraz gwarantowanych tradycyjnych specjalności produktów rolnych i środków spożywczych, win lub napojów spirytusowych oraz


o produktach tradycyjnych (druk senacki nr 895, druki sejmowe nr 2844 i 2871).


· Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu (druk senacki nr 900, druki sejmowe 2900 i 2901)Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji


godz. 12.00, sala 176


· Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, w celu wyłączenia z zakresu podmiotowego ustawy osób, których służbę zakwalifikowano, jako służbę na rzecz totalitarnego państwa - weteranów służby poza granicami państwa (cd.) (P10-14/19).


· Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego


i ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego, w zakresie orzekania przez sąd o kosztach procesu (cd.) (P10-15/21).


· Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego, w celu objęcia zasłużonych honorowych dawców krwi i szpiku kostnego ulgą w transporcie publicznym (cd.) (P10-34/19).


· Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego, w celu umieszczenia Honorowych Dawców Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu w katalogu osób uprawnionych do ulgi w transporcie publicznym kolejowym (cd.) (P10-38/20).


· Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o zmianie ustawy o emeryturach


i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, w celu umożliwienia wypłaty odsetek od zaniżonych emerytur dla osób urodzonych w 1953 r. (cd.) (P10-12/22).


· Rozpatrzenie petycji w sprawie w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy,


w celu zmiany sposobu dokonywania potrąceń z wynagrodzenia pracującego skazanego w ten sposób, aby w pierwszej kolejności były potrącane środki na rzecz uregulowania orzeczonych zobowiązań alimentacyjnych (cd.) (P10-13/22).


· Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 125 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy,


w zakresie wyeliminowania obciążeń finansowych o charakterze podatkowym (potrącenia z wynagrodzenia) stosowanych wobec pracujących osób skazanych (cd.) (P10-60/22).


· Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy dotyczącej ustanowienia Dnia Pamięci Ofiar Przymusowych Eksperymentów Medycznych, obchodzonego co roku w dniu 4 czerwca (cd.) (P10-14/22).


· Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany dotyczącej zmiany art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego (cd.) (P10-19/22).


· Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej pomocy finansowej dla matek samotnie wychowujących dzieci i jednocześnie spłacających kredyty hipoteczne (cd.) (P10-22/22).


Czwartek 2 lutego


Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji


godz. 9.00, sala 176


· Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 75 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy, w celu umożliwienia utrwalania przebiegu posiedzeń komisji penitencjarnej z udziałem skazanego, za pomocą urządzenia rejestrującego obraz lub dźwięk (P10-62/22).


· Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 77 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, poprzez dodanie do art. 77 § 1 materialnych przesłanek umożliwiających zastosowanie warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbycia reszty kary pozbawienia wolności (P10-64/22).


· Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 77 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, poprzez zmianę zasad udzielania warunkowego przedterminowego zwolnienia dla osób wcześniej niekaranych, a skazanych na karę 25 lat pozbawienia wolności (P10-66/22) (uzupełninie petycji).


· Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej przyjęcia projektu ustawy o szczególnych zasadach prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu pomocy prawnej (P10-65/22).


· Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej prowadzącej do zmiany ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego oraz ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym, w celu umożliwienia osobom skazanym wniesienia kasacji lub skargi nadzwyczajnej z powodu rażącej niewspółmierności kary za pośrednictwem ustanowionego pełnomocnika względnie Rzecznika Praw Obywatelskich (P10-67/22).


· Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustaw: z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji, z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe, z dnia 31 lipca 1997 r. o Polskiej Agencji Prasowej celem przywrócenia wolności głosu i swobody wypowiedzi w środkach masowego przekazu (P10-68/22).


· Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej w celu zmiany przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów oraz innych ustaw wskazanych w petycji (P10-83/22).


· Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 98 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.,


w celu wprowadzenia ograniczenia liczby kadencji posłów i senatorów oraz ograniczenia wieku sprawowania mandatu posła i senatora do wieku emerytalnego (P10-69/22).


· Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 105b ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy, poprzez rozszerzenie możliwości korzystania przez skazanych z samoinkasujących aparatów telefonicznych w jednostkach penitencjarnych (P10-70/22).


· Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 28 pkt 15 i art. 32 ust. 1 oraz innych przepisów ustawy z dnia


6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (P10-73/22).


UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy Prawo prasowe.(PAP)


kom/ mml/


Kraj i świat

2023-03-31, godz. 12:20 Błaszczak: w piątek zostanie podpisana umowa o powołaniu konsorcjum, które zajmie się produkcją czołgu K2 w Polsce… Jeszcze w piątek zostanie podpisana umowa, która stanowi o powołaniu konsorcjum między Polską Grupą Zbrojeniową a Hyundai Rotem, które zajmie się produkcją… » więcej 2023-03-31, godz. 12:10 Do 2030 r. sprzedaż samochodów całkowicie elektrycznych w Polsce wzrośnie ponaddziesięciokrotnie (MediaRoom) Prawie 170 tys. sztuk już za osiem lat wyniesie liczba nowo rejestrowanych osobowych i dostawczych samochodów całkowicie elektrycznych w Polsce - wynika z najnowszej… » więcej 2023-03-31, godz. 12:10 Joanna Lichocka (PiS): w dużym stopniu media publiczne prezentują poglądy różnych stron W dużym stopniu media publiczne prezentują poglądy różnych stron - podkreśliła w Radiu Wrocław posłanka Joanna Lichocka (PiS). Jej zdaniem, z powodu silnego… » więcej 2023-03-31, godz. 12:00 Powstaną trzy seriale na podstawie kryminałów Camilli Lackberg i Henrika Fexeusa Platforma streamingowa Viaplay zamówiła do realizacji trzy anglojęzyczne serialowe ekranizacje powieści kryminalnych napisanych przez duet Camilla Lackberg… » więcej 2023-03-31, godz. 12:00 Do 2030 r. sprzedaż samochodów całkowicie elektrycznych w Polsce wzrośnie ponaddziesięciokrotnie (MediaRoom) Prawie 170 tys. sztuk już za osiem lat wyniesie liczba nowo rejestrowanych osobowych i dostawczych samochodów całkowicie elektrycznych w Polsce - wynika z najnowszej… » więcej 2023-03-31, godz. 12:00 Wicepremier Kowalczyk: występujemy w koalicji państw w celu powrotu ceł m.in. na zboże spoza UE Polska w najbliższym czasie prześle do KE wniosek o powrót z początkiem czerwca kontyngentów i ceł na żywność spoza UE. Występujemy w koalicji państw… » więcej 2023-03-31, godz. 12:00 Słoweński Komitet Olimpijski popiera powrót rosyjskich sportowców Słoweński Komitet Olimpijski poinformował, że popiera decyzję MKOl dotyczącą powrotu rosyjskich i białoruskich sportowców do międzynarodowych zawodów… » więcej 2023-03-31, godz. 12:00 Prezydent podpisał postanowienie ws. głównych kierunków rozwoju Sił Zbrojnych RP (krótka) Prezydent Andrzej Duda podpisał w piątek postanowienie ws. głównych kierunków rozwoju Sił Zbrojnych RP oraz ich przygotowań do obrony państwa na lata 2025-2039… » więcej 2023-03-31, godz. 11:50 Belgia/ Media: służby udaremniły plany zabójstwa burmistrza Antwerpii Barta De Wevera Zradykalizowani młodzi ludzie aresztowani w poniedziałek w ramach śledztwa terrorystycznego w Brukseli, Antwerpii i Eupen chcieli zamordować burmistrza Antwerpii… » więcej 2023-03-31, godz. 11:40 Koncert na 20-lecie Stowarzyszenia im. Ludwiga van Beethovena Missę solemnis op. 123 Ludwiga van Beethovena wykona Orkiestra Filharmonii Narodowej pod dyrekcją Leonarda Slatkina. Piątkowy koncert jest poświęcony Stowarzyszeniu… » więcej
1234567
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej »