Radio Opole » Kraj i świat
2021-10-14, 09:00 Autor: PAP

Otwarte Uniwersytety Australii wykorzystują doświadczenie Rimini Street w zakresie podatków, prawa i regulacji, aby sprostać nowym wymaganiom publicznym (MediaRoom)

Aktualizacje wspierają nowe rozporządzenia w sprawie przekazywania danych o studentach w szkolnictwie wyższym; wspomagają model „otwartego dostępu”, w którym studenci mogą ubiegać się o przyjęcie i rozpocząć naukę w dowolnym miejscu i czasie.

LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)-- Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), międzynarodowy dostawca oprogramowania i usług dla przedsiębiorstw, wiodący partner w zakresie wsparcia technicznego dla produktów Oracle i SAP oraz partner Salesforce, ogłosił, że Otwarte Uniwersytety Australii (OUA), wiodący na krajowym rynku edukacji podmiot, zwrócił się do Rimini Street o zbudowanie i dostarczenie aktualizacji regulacyjnych do celów sprawozdawczości nowych i istniejących danych studentów, zgodnie z wymaganiami nowych przepisów rządu australijskiego dotyczących gromadzenia informacji o studentach (TCSI). Rimini Street obsługuje aplikacje PeopleSoft należące do OUA od 2017 r. i w oparciu o ich bogate doświadczenia w zakresie wsparcia, organizacja zwróciła się do zespołu Rimini Street ds. podatków, prawa i regulacji (TLR) z prośbą o utrzymanie zgodności z przepisami podatkowymi, prawnymi i regulacyjnymi w ramach aplikacji Oracle PeopleSoft Campus Solutions.


Niniejsza informacja prasowa zawiera multimedia. Pełna wersja dostępna pod linkiem: https://www.businesswire.com/news/home/20211012005177/en/


Usługi zgodności TLR: odpowiedź na nieustannie zmieniające się wymagania prawne


W lutym 2018 r. rząd australijski opublikował nowe rozporządzenie dotyczące raportowania danych o studentach. TCSI to inicjatywa rządu Australii, wspólny projekt Departamentu Edukacji, Umiejętności i Zatrudnienia oraz Usług Australii, który ma na celu przekształcenie sposobu gromadzenia informacji o studentach. Przepisy TCSI wymagają obecnie od uniwersytetów raportowania wszystkich danych dotyczących przyjęcia studentów, w tym wniosków, opłat, informacji personalnych i uprawnień w ciągu siedmiu dni od ich otrzymania. Zespół TLR Rimini Street podjął się opracowania aktualizacji raportów regulacyjnych, umożliwiając zespołowi OUA skupienie się na innych aspektach projektu.


Wsparcie TLR dla przedsiębiorstw w zakresie raportowania i zgodności z przepisami


Zespół TLR spółki jest złożony z setek doświadczonych, pełnoetatowych pracowników, w tym specjalistów ds. badań krajowych, właścicieli produktów, analityków biznesowych, programistów, inżynierów ds. zapewnienia jakości i specjalistów ds. dokumentacji, którzy są odpowiedzialni za całą praktykę aktualizacji Rimini Street TLR, od badań aż po dostawę. Zespół ten wspiera klientów Rimini Street - od firm średniej wielkości po międzynarodowe przedsiębiorstwa z listy Fortune 500 i podmioty rządowe - w utrzymaniu zgodności i aktualności ich oprogramowania dla przedsiębiorstw w ponad 26000 jurysdykcji na całym świecie. W 2020 r. Rimini Street odnotowała 40% wzrost zmian podatkowych, prawnych i regulacyjnych w skali globalnej, a zespół TLR dostarczył w tym roku ponad 88000 indywidualnych zmian w ponad 50 krajach.


„W przeszłości przekazywanie danych o studentach odbywało się po opublikowaniu informacji ze spisu powszechnego, podczas gdy teraz wymaga się, aby było to robione w czasie zbliżonym do rzeczywistego, aby zapewnić dokładny obraz kredytów studenckich i zapewnić, że nie przekraczają one swoich limitów – powiedział Dan Cliffe, kierownik projektu w Otwartych Uniwersytetach Australii. - Rimini Street przedstawiła jasny plan, współpracując z nami w celu opracowania elastycznego, konfigurowalnego rozwiązania spełniającego nasze wymagania dotyczące zgodności. Wspierają nasze oprogramowanie korporacyjne już od kilku lat, a pracując z nami nad tym najważniejszym projektem, zapewnili to samo wyjątkowo elastyczne, eksperckie podejście doradcze, które stosują w przypadku naszego oprogramowania PeopleSoft. Proces przebiegał bez zarzutu, z zachowaniem wszystkich wymaganych terminów” - dodał.


„Instytucje szkolnictwa wyższego muszą dostosowywać się do zmieniających się modeli rekrutacyjnych, natomiast nowe wymagania dotyczące zgodności z przepisami w Australii oznaczają więcej danych w czasie rzeczywistym i przejrzystość raportowania w celu spełnienia tych zobowiązań rządowych - powiedział Daniel Benad, wiceprezes grupy i regionalny dyrektor generalny, Oceania, Rimini Street. - Nasz zespół podatkowy, prawny i regulacyjny pracował we współpracy z Otwartymi Uniwersytetami Australii, aby opracować i dostarczyć to rozwiązanie na czas, spełniając wspomniane regulacje rządowe. Obecnie nasz ekspercki zespół TLR jest odpowiedzialny za budowanie aktualizacji TLR dla prawie 1000 klientów w 126 krajach, przy czym większość z nich jest dostarczana przed założonymi przez dostawców harmonogramami.”


Więcej informacji na temat doświadczenia Rimini Street w zakresie podatków, prawa i regulacji można znaleźć tutaj.


Rimini Street, Inc.


Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), spółka Russel 2000®, jest globalnym dostawcą oprogramowania i wiodącym usługodawcą zewnętrznym zapewniającym usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP oraz partnerem Salesforce. Spółka oferuje ultraresponsywne i zintegrowane usługi zarządzania aplikacjami i wsparcia z segmentu premium, które spełniają wymogi klientów i pozwalają licencjobiorcom oprogramowania dla firm na oszczędności kosztów, zapewnienie swojemu personelowi czasu na wprowadzanie innowacji i uzyskanie lepszych wyników finansowych. Jak dotąd ponad 4200 organizacji sklasyfikowanych w rankingach Fortune 500, Fortune Global 100, ze środkowego segmentu rynku i niemalże z każdej branży oraz sektora publicznego, wybrało Rimini Street jako zaufane źródło wsparcia. Więcej informacji znajduje się na stronie http://www.riministreet.com, na profilu Twitter @riministreet i Facebook oraz na portalu LinkedIn.


Wypowiedzi prognozujące


Pewne wypowiedzi w niniejszej informacji prasowej nie odnoszą się do danych historycznych, lecz stanowią wypowiedzi prognozujące na potrzeby zasad „Safe Harbor” zgodnie z Ustawą o reformie przepisów procesowych dotyczących papierów wartościowych z 1995 r. (Securities Litigation Reform Act of 1995). Słowa takie jak: „może”, powinien”, „byłby”, „planuje”, „zamierza”, „przewiduje” „wierzy”, „szacuje”, „prognozuje”, „potencjalny”, „wydaje się”, „ma zamiar”, „kontynuuje”, „przyszłość”, „oczekuje”, „prognozy” oraz podobne wyrażenia wskazują na wypowiedzi prognozujące. Wypowiedzi prognozujące obejmują, m.in. wypowiedzi dotyczące oczekiwań spółki względem przyszłych wydarzeń, możliwości, globalnej ekspansji i innych inicjatyw rozwojowych, oraz inwestycji spółki w te inicjatywy. Wypowiedzi te oparte są na różnych założeniach i bieżących oczekiwaniach kierownictwa spółki, nie są prognozami faktycznych wyników ani nie odnoszą się do danych historycznych. Takie wypowiedzi prognozujące podlegają czynnikom ryzyka i niepewności dotyczącym działalności spółki Rimini Street, przy czym rzeczywiste rezultaty mogą znacznie odbiegać od treści wypowiedzi prognozujących. Ryzyka i niepewności obejmują m.in. wpływ zobowiązań związanych z bieżącą obsługą zadłużenia kredytowego spółki oraz zobowiązań finansowych i operacyjnych na jej działalność i związane z tym ryzyko stóp procentowych, czas trwania operacyjnych i finansowych skutków pandemii COVID-19 na naszą działalność oraz działania podejmowane przez władze rządowe, klientów oraz inne podmioty w odpowiedzi na pandemię COVID-19 oraz związane z nią skutki gospodarcze, katastrofy zakłócające naszą działalność lub działalność naszych obecnych lub przyszłych klientów, zmiany otoczenia biznesowego, w którym prowadzi działalność Rimini Street, w tym inflację i wahania stóp procentowych, i zmiany ogólnych warunków finansowych, gospodarczych, regulacyjnych i politycznych wpływających na branżę, w której prowadzi działalność Rimini Street; niekorzystne rozstrzygnięcia toczących się postępowań sądowych, dochodzeń organów rządowych lub nowych postępowań sądowych; konieczność i możliwość zgromadzenia dodatkowego kapitału lub obsługi zadłużenia na korzystnych warunkach i zdolność spółki do generowania przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej pozwalająca na zwiększone finansowanie inicjatyw rozwojowych; wystarczająca ilość środków pieniężnych i ich ekwiwalentów pozwalająca na spełnienie wymogu zachowania płynności; w tym również w związku z nowym kredytem; naszą zdolność do zapewnienia efektywnego systemu kontroli wewnętrznej nad sprawozdawczością finansową oraz naszą zdolność do naprawy wykrytych istotnych słabości naszego systemu kontroli wewnętrznej, w tym w związku z ujęciem rachunkowym naszych gwarancji; zmiany w opodatkowaniu, przepisach prawa i przepisach wykonawczych; konkurencyjna działalność w zakresie oferty produktowej i jej wyceny; trudności w zarządzaniu kwestią rentowności wzrostu; przystosowanie się klientów do nowo wprowadzonych produktów i usług, w tym usługi zarządzania aplikacjami (Application Management Services), Rimini Street Advanced Database Security i usługi dla Sales Cloud i Service Cloud oferowane przez Salesforce, oraz innych produktów i usług, które spółka planuje wprowadzić w przyszłości; utrata jednego lub większej liczby członków zespołu kierowniczego Rimini Street; niepewność co do wartości długoterminowej kapitałowych papierów wartościowych Rimini Street oraz ryzyka omawiane w rozdziale pt. „Czynniki Ryzyka” w Sprawozdaniu Kwartalnym Rimini Street złożonym na formularzu 10-Q dnia 4 sierpnia 2021 r. i okresowo aktualizowanym przez kolejne Sprawozdania Roczne na Formularzy 10-K, Sprawozdania Kwartalne na Formularzu 10-Q i Sprawozdania Bieżące na Formularzu 8-K, oraz inne dokumenty składane przez Rimini Street w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (Securities and Exchange Commission). Ponadto wypowiedzi prognozujące zawierają oczekiwania, plany i prognozy przyszłych wydarzeń i opinie aktualne na dzień publikacji niniejszej informacji prasowej przez Rimini Street. Rimini Street przewiduje, że kolejne wydarzenia i kierunki rozwoju sytuacji wpłyną na zmianę oceny spółki Rimini Street. O ile Rimini Street może podjąć decyzję o aktualizacji wypowiedzi prognozujących w przyszłości, nie przyjmuje żadnego zobowiązania w tym względzie, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to wymagane przez prawo. Niniejsze wypowiedzi prognozujące nie powinny być traktowane jako rzetelna ocena spółki Rimini Street w terminie po dacie publikacji niniejszej informacji prasowej.


© 2021 Rimini Street, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. „Rimini Street” jest znakiem towarowym zarejestrowanym przez spółkę Rimini Street, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach, przy czym nazwa i logotyp Rimini Street, jak również logo z nich utworzone, oraz inne znaki z oznaczeniem TM są znakami towarowymi należącymi do Rimini Street, Inc. Pozostałe znaki towarowe pozostają własnością spółek, które je zarejestrowały, przy czym Rimini Street nie jest powiązana z żadnym z tych posiadaczy znaków towarowych czy spółek ani ich nie promuje.Wersja źródłowa dostępna na stronie businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20211012005177/en/


Źródło: Rimini Street, Inc.


KONTAKT:


Michelle McGlocklin


Rimini Street, Inc.


tel. +1 925 523-8414


e-mail: mmcglocklin@riministreet.com


Źródło informacji: Business Wire


Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.


UWAGA: Za materiał opublikowany przez redakcję PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”.


Kraj i świat

2021-10-23, godz. 06:30 Prof. Kuna: trzeba robić wszystko, aby pacjenta z COVID-19 nie podłączać pod respirator (wywiad) Trzeba robić wszystko, aby pacjenta z COVID-19 nie intubować zbyt wcześnie i nie podłączać pod respirator — powiedział w rozmowie z PAP prof. dr hab… » więcej 2021-10-23, godz. 06:30 50 lat temu zakończył się ostatni proces członków organizacji „Ruch” 50 lat temu, 23 października 1971 r., zakończył się ostatni proces członków organizacji „Ruch”, najważniejszej formacji antykomunistycznej lat sześćdziesiątych… » więcej 2021-10-23, godz. 06:30 W pełni zaszczepionych przeciw COVID-19 jest w Polsce 19 mln 793 tys. osób W pełni zaszczepionych przeciw COVID-19, czyli dwiema dawkami preparatów od firm Pfizer/BioNTech, Moderna i AstraZeneca lub jednodawkową szczepionką Johnson… » więcej 2021-10-23, godz. 06:30 Prof. Witt: badania genetyczne mogłyby w 100 proc. potwierdzić przyczyny śmierci Fryderyka Chopina Badania genetyczne mogłyby w 100 proc. potwierdzić przyczyny śmierci Fryderyka Chopina - mówił PAP prof. Michał Witt z Instytutu Genetyki Człowieka PAN… » więcej 2021-10-23, godz. 06:30 „Kocia“ bakteria leczy infekcje skóry Zidentyfikowana u zdrowych kotów bakteria wytwarza antybiotyki skuteczne przeciwko ciężkim infekcjom skóry spotykanym u ludzi i zwierząt domowych - informuje… » więcej 2021-10-23, godz. 06:20 Synoptyk IMGW: sobota chłodna i z przelotnymi opadami W sobotę temperatura maksymalna w ciągu dnia wyniesie od 6 do 11 stopni Celsjusza. Miejscami, głównie na północy kraju, możliwe są przelotne deszcze -… » więcej 2021-10-23, godz. 06:20 Możdżanowska: dezorganizacja PZŁ to mniej skuteczna walka z ASF Dezorganizacja Polskiego Związku Łowieckiego to mniej skuteczna walka z afrykańskim pomorem świń (ASF), a tym samym większe straty polskich rolników i gospodarki… » więcej 2021-10-23, godz. 06:20 Liga angielska - Salah ma swoją figurę w słynnym muzeum Madame Tussauds Jedna z gwiazd angielskiej ligi piłkarskiej Egipcjanin Mohamed Salah (FC Liverpool), którego figura woskowa stanęła właśnie w słynnym londyńskim muzeum… » więcej 2021-10-23, godz. 06:10 Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej rozpoczyna program żywnościowy w Libanie Fundacja PCPM rozpoczyna program żywnościowy w Libanie, gdzie przez najbliższe miesiące będzie dostarczać paczki z żywnością najpilniej potrzebującym… » więcej 2021-10-23, godz. 06:10 Prof. Pyrć: jeśli wygasimy epidemię, Covid-19 pozostanie jako choroba endemiczna Jeśli wygasimy epidemię, Covid-19 pozostanie z nami - przynajmniej na razie - jako choroba o charakterze endemicznym. Być może trzeba będzie zaakceptować… » więcej
1234567
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej »