Radio Opole » Kraj i świat
2021-08-02, 18:10 Autor: PAP

Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
Fundusz aktualne poprzednie %
MetLife FIO Akcji kat A 20,26 20,31 -0,25 2021-07-30
MetLife FIO Akcji kat E 20,28 20,34 -0,29 2021-07-30
MetLife FIO Akcji kat I 20,28 20,34 -0,29 2021-07-30
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat A 18,73 18,74 -0,05 2021-07-30
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat E 18,75 18,76 -0,05 2021-07-30
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat I 18,75 18,76 -0,05 2021-07-30
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat A 22,78 22,78 0,00 2021-07-30
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat E 22,78 22,78 0,00 2021-07-30
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat I 22,79 22,78 0,04 2021-07-30
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat A 10,04 10,05 -0,10 2021-07-30
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat E 10,04 10,05 -0,10 2021-07-30
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat I 10,05 10,06 -0,10 2021-07-30
MetLife FIO Konserwatywny kat A 17,98 17,98 0,00 2021-07-30
MetLife FIO Konserwatywny kat E 17,98 17,98 0,00 2021-07-30
MetLife FIO Konserwatywny kat I 18,24 18,24 0,00 2021-07-30
MetLife FIO Akcji Europy Środ. i Wsch. kat A 11,50 11,48 0,17 2021-07-30
MetLife FIO Akcji Europy Środ. i Wsch. kat E 11,51 11,49 0,17 2021-07-30
MetLife FIO Akcji Europy Środ. i Wsch. kat I 11,50 11,49 0,09 2021-07-30
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat A 11,19 11,17 0,18 2021-07-30
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat E 11,20 11,17 0,27 2021-07-30
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat I 11,20 11,17 0,27 2021-07-30
MetLife Sub Akcji Polskich kat A 8,13 8,14 -0,12 2021-07-30
MetLife Sub Akcji Polskich kat E 8,13 8,14 -0,12 2021-07-30
MetLife Sub Akcji Polskich kat I 8,13 8,14 -0,12 2021-07-30
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat A 7,91 7,91 0,00 2021-07-30
MetLife Sub Obligacji Plus kat. A 17,86 17,86 0,00 2021-07-30
MetLife Sub Obligacji Plus kat. B 17,96 17,96 0,00 2021-07-30
MetLife Sub Obligacji Plus kat. E 17,86 17,85 0,06 2021-07-30
MetLife Sub Obligacji Plus kat. I 17,86 17,86 0,00 2021-07-30
MetLife Sub Akcji Małych Spółek A 13,66 13,61 0,37 2021-07-30
MetLife Sub Akcji Małych Spółek E 13,67 13,62 0,37 2021-07-30
MetLife Sub Akcji Małych Spółek I 13,67 13,62 0,37 2021-07-30
MetLife Sub Konserwatywny Plus kat A 15,93 15,93 0,00 2021-07-30
MetLife Sub Konserwatywny Plus kat E 15,93 15,93 0,00 2021-07-30
MetLife Sub Konserwatywny Plus kat I 15,91 15,91 0,00 2021-07-30
MetLife Sub Akcji NE kat A 8,75 8,73 0,23 2021-07-30
MetLife Sub Akcji Chińskich i Azjat. A 15,01 15,14 -0,86 2021-07-30
MetLife Sub Akcji Chińskich i Azjat. E 14,99 15,13 -0,93 2021-07-30
MetLife Sub Akcji Chińskich i Azjat. I 15,01 15,15 -0,92 2021-07-30
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz A 10,40 10,48 -0,76 2021-07-30
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz E 10,42 10,50 -0,76 2021-07-30
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz I 10,40 10,48 -0,76 2021-07-30
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. A 10,05 10,07 -0,20 2021-07-30
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. E 10,00 10,01 -0,10 2021-07-30
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. I 10,04 10,06 -0,20 2021-07-30
MetLife Sub Obligacji Świat. kat. A 13,56 13,56 0,00 2021-07-30
MetLife Sub Obligacji Świat. E 13,55 13,56 -0,07 2021-07-30
MetLife Sub Obligacji Świat. I 13,55 13,56 -0,07 2021-07-30
MetLife Sub Zrówn. Azjat. A 16,91 17,04 -0,76 2021-07-30
MetLife Sub Zrówn. Azjat. E 16,88 17,01 -0,76 2021-07-30
MetLife Sub Zrówn. Azjat. I 16,92 17,05 -0,76 2021-07-30
MetLife Sub Akcji Amerykańskich A 16,62 16,69 -0,42 2021-07-30
MetLife Sub Akcji Ameryk. E 16,64 16,70 -0,36 2021-07-30
MetLife Sub Akcji Ameryk. I 16,66 16,72 -0,36 2021-07-30
MetLife Sub Globalnych Innowacji A 15,40 15,44 -0,26 2021-07-30
MetLife Sub Globalnych Innowacji I 15,44 15,47 -0,19 2021-07-30
Metlife Sub Multistrategia A 10,26 10,26 0,00 2021-07-30
Metlife Sub Multistrategia E 10,26 10,26 0,00 2021-07-30
Metlife Sub Multistrategia I 10,26 10,26 0,00 2021-07-30
Metlife Sub Akcji Ameryki Łac. A 8,08 8,21 -1,58 2021-07-30
Metlife Sub Akcji Ameryki Łac. E 8,33 8,46 -1,54 2021-07-30
Metlife Sub Akcji Europejskich A 12,56 12,58 -0,16 2021-07-30
Metlife Sub Akcji Europejskich E 12,57 12,59 -0,16 2021-07-30
Allianz Sub Akcji Globalnych 176,01 176,85 -0,47 2021-07-30
Allianz Sub Akcji Małych i Średnich Spółek 218,93 218,82 0,05 2021-07-30
Allianz Sub Akcji Rynku Złota 76,57 76,35 0,29 2021-07-30
Allianz Sub Aktywnej Alokacji 145,98 145,93 0,03 2021-07-30
Allianz Sub Globalny Stabilnego Dochodu 129,62 129,93 -0,24 2021-07-30
Allianz Sub Konserwatywny 161,31 161,34 -0,02 2021-07-30
Allianz Sub Obligacji Globalnych 115,85 115,89 -0,03 2021-07-30
Allianz Sub Obligacji Plus 176,63 176,64 -0,01 2021-07-30
Allianz Sub Polskich Obligacji Skarbowych 154,47 154,53 -0,04 2021-07-30
Allianz Sub Selektywny 138,12 138,20 -0,06 2021-07-30
Allianz Sub Stabilnego Wzrostu 156,16 156,09 0,04 2021-07-30
Allianz SFIO PIMCO Emerging Local Bond 99,06 99,22 -0,16 2021-07-30
Allianz SFIO PIMCO Emerging Markets Bond 114,06 114,07 -0,01 2021-07-30
Allianz SFIO PIMCO Global Bond 110,04 109,94 0,09 2021-07-30
Allianz SFIO PIMCO Global High Yield Bond 119,77 119,77 0,00 2021-07-30
Allianz SFIO PIMCO Income 116,35 116,43 -0,07 2021-07-30
Santander FIO Akcji Polskich 40,50 40,60 -0,25 2021-07-30
Santander FIO Stabilnego Wzrostu 36,13 36,19 -0,17 2021-07-30
Santander FIO Zrównoważony 34,86 34,98 -0,34 2021-07-30
Aviva Investors Kapitał Plus KAT. A 194,87 194,85 0,01 2021-07-30
Aviva Investors Obligacji Globalny KAT. A 245,22 245,11 0,04 2021-07-30
Aviva Investors Polskich Akcji KAT. A 583,59 584,06 -0,08 2021-07-30
PKO Stabilnego Wzrostu 170,91 171,13 -0,13 2021-07-30
PKO Zrównoważony 147,98 148,27 -0,20 2021-07-30
PKO Akcji Małych i Śred. Spółek 314,89 314,16 0,23 2021-07-30
PZU Akcji KRAKOWIAK 83,54 83,87 -0,39 2021-07-30
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek 53,85 53,85 0,00 2021-07-30
PZU Aktywny Akcji Globalnych 52,28 52,37 -0,17 2021-07-30
PZU Dłużny Aktywny 58,51 58,51 0,00 2021-07-30
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ 186,06 186,03 0,02 2021-07-30
PZU SEJF+ 67,34 67,33 0,01 2021-07-30
PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK 132,71 132,93 -0,17 2021-07-30
SUPERFUND AKCYJNY 112,84 113,02 -0,16 2021-07-30
SUPERFUND ALTERNATYWNY 105,38 105,37 0,01 2021-07-30
SUPERFUND GoldFund EUR 110,11 111,68 -1,41 2021-07-30
SUPERFUND GoldFund 503,55 512,23 -1,69 2021-07-30
SUPERFUND GoldFund USD 131,10 132,64 -1,16 2021-07-30
SUPERFUND GoldFuture EUR 157,18 152,73 2,91 2021-07-30
SUPERFUND GoldFuture PLN 718,82 700,50 2,62 2021-07-30
SUPERFUND GoldFuture USD 187,14 181,40 3,16 2021-07-30
SUPERFUND GREEN EURO 207,64 205,64 0,97 2021-07-30
SUPERFUND GREEN 949,57 943,21 0,67 2021-07-30
SUPERFUND GREEN USD 247,22 244,25 1,22 2021-07-30
SUPERFUND OBLIGACYJNY 115,65 115,67 -0,02 2021-07-30
SUPERFUND RED EURO 95,20 92,94 2,43 2021-07-30
SUPERFUND RED 435,35 426,26 2,13 2021-07-30
SUPERFUND RED USD 113,34 110,38 2,68 2021-07-30
SUPERFUND SILVER EUR 126,20 120,77 4,50 2021-07-30
SUPERFUND SILVER 577,14 553,91 4,19 2021-07-30
SUPERFUND SILVER USD 150,26 143,44 4,75 2021-07-30
SUPERFUND SILVER POW PSI EUR 19,74 18,91 4,39 2021-07-30
SUPERFUND SILVER POW PSI 90,26 86,74 4,06 2021-07-30
SUPERFUND SILVER POW PSI USD 23,50 22,46 4,63 2021-07-30
SUPERFUND SILVER POW ST EUR 19,44 18,62 4,40 2021-07-30
SUPERFUND SILVER POW ST 88,88 85,41 4,06 2021-07-30
SUPERFUND SILVER POW ST USD 23,14 22,12 4,61 2021-07-30
SUPERFUND SILVER POW INT EUR 19,75 18,93 4,33 2021-07-30
SUPERFUND SILVER POW INT 90,34 86,82 4,05 2021-07-30
SUPERFUND SILVER POW INT USD 23,52 22,48 4,63 2021-07-30
SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus EUR 383,32 382,26 0,28 2021-07-30
SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus 1752,94 1753,28 -0,02 2021-07-30
SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus USD 456,38 454,02 0,52 2021-07-30
SUPERFUND Spokojna Inwestycja 123,03 123,03 0,00 2021-07-30
SUPERFUND Systematic All Weather Fund EUR 105,03 105,44 -0,39 2021-07-30
SUPERFUND TREND Podstawowy EUR 28,36 27,15 4,46 2021-07-30
SUPERFUND TREND Podstawowy 129,69 124,51 4,16 2021-07-30
SUPERFUND TREND Podstawowy USD 33,76 32,24 4,71 2021-07-30
SUPERFUND Ucits Green EUR 98,47 98,53 -0,06 2021-07-30
BNPP FIO SUBFUNDUSZ BNPP AKCJI 184,24 184,57 -0,18 2021-07-30
BNPP FIO SUBFUNDUSZ BNPP Stabilnego Wzrostu 163,67 163,82 -0,09 2021-07-30
ESALIENS Strateg (A) 264,83 265,79 -0,36 2021-07-30
ESALIENS Akcji (A) 422,57 423,46 -0,21 2021-07-30
MILLENNIUM FIO Sub Akcji 228,19 229,18 -0,43 2021-07-30
MILLENNIUM FIO Sub Cyklu Koniunkt. 184,01 184,45 -0,24 2021-07-30
MILLENNIUM FIO Sub Stabilnego Wzr. 161,25 161,35 -0,06 2021-07-30
Noble Fund Akcji Amerykańskich 136,38 137,37 -0,72 2021-07-30
Noble Fund Akcji Europejskich 164,88 165,96 -0,65 2021-07-30
Noble Fund Małych i Średnich Spółek 120,00 120,01 -0,01 2021-07-30
Noble Fund Akcji Polskich 151,22 151,46 -0,16 2021-07-30
Noble Fund Emerytalny 149,39 149,56 -0,11 2021-07-30
Noble Fund Konserwatywny 154,20 154,15 0,03 2021-07-30
Noble Fund Obligacji 126,13 126,06 0,06 2021-07-30
Noble Fund Stabilny 163,74 164,16 -0,26 2021-07-30
Noble Fund Strategii Mieszanych 51,16 51,07 0,18 2021-07-30
Noble Fund Strategii Dłużnych 104,79 104,80 -0,01 2021-07-30
QUERCUS Global Growth 143,80 144,40 -0,42 2021-07-30
QUERCUS Agresywny 277,45 278,45 -0,36 2021-07-30
QUERCUS lev 58,98 58,98 0,00 2021-07-30
QUERCUS Global Balanced 152,23 152,68 -0,29 2021-07-30
QUERCUS Stabilny 130,60 130,93 -0,25 2021-07-30
QUERCUS Gold 62,73 63,43 -1,10 2021-07-30
QUERCUS Ochrony Kapitału 156,84 156,83 0,01 2021-07-30
QUERCUS Obligacji Skarbowych 82,94 82,87 0,08 2021-07-30
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy 76,64 76,63 0,01 2021-07-30
QUERCUS Short 54,23 54,03 0,37 2021-07-30
QUERCUS Silver 98,20 99,21 -1,02 2021-07-30
Subfundusz Generali Korona Obligacje 386,08 385,82 0,07 2021-07-30
Subfundusz Generali Korona Zrównoważony 389,33 389,85 -0,13 2021-07-30
Subfundusz Generali Korona Akcje 242,38 243,02 -0,26 2021-07-30
SKARBIEC TFI
SKARBIEC Akcja 341,93 339,62 0,68 2021-07-29
SKARBIEC Konserwatywny 361,24 361,30 -0,02 2021-07-29
SKARBIEC Waga 303,93 303,19 0,24 2021-07-29
CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
QUERCUS Multistrategy FIZ 1635,55 1613,93 1,34 2021-07-30

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN


znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.


mra/ amp/


Kraj i świat

2021-09-26, godz. 00:10 Emmanuel Macron: Francja podwoi dostawy szczepionek dla ubogich państw Prezydent Francji Emmanuel Macron zadeklarował w sobotę, że jego kraj podwoi dostawy szczepionek do uboższych krajów, które nie są w stanie sobie pozwolić… » więcej 2021-09-26, godz. 00:10 Warszawa/ Festiwal Muzyki Filmowej Krzysztofa Komedy od niedzieli Projektem 'Tribute to Komeda' autorstwa wybitnego pianisty jazzowego Andrzeja Jagodzińskiego rozpocznie się w niedzielę w Warszawie 12. Festiwal Muzyki Filmowej… » więcej 2021-09-26, godz. 00:00 Ekstraklasa piłkarska - Legia - Raków 2:3 (opinie) Po meczu Legia Warszawa - Raków Częstochowa (2:3) powiedzieli: Czesław Michniewicz (trener Legii): 'Mecz rozpoczął się dla nas dobrze. Mieliśmy stuprocentową… » więcej 2021-09-25, godz. 23:50 Liga hiszpańska - potknięcia klubów z Madrytu Broniący tytułu piłkarze Atletico Madryt ponieśli pierwszą porażkę w sezonie, przegrywając na wyjeździe z Alaves 0:1 w 7. kolejce ekstraklasy hiszpańskiej… » więcej 2021-09-25, godz. 23:40 Ekstraklasa piłkarska - czwarta porażka Legii (podsumowanie) Po siedmiu meczach obecnego sezonu piłkarze Legii Warszawa mają na koncie cztery porażki, czyli tyle, ile w całych poprzednich rozgrywkach. W sobotnim spotkaniu… » więcej 2021-09-25, godz. 23:30 MŚJ na żużlu - Miśkowiak wygrał drugi turniej finałowy w Krośnie Jakub Miśkowiak wygrał w Krośnie drugi turniej finałowy mistrzostw świata juniorów na żużlu. W finale pokonał Mateusza Cierniaka, Duńczyka Madsa Hansena… » więcej 2021-09-25, godz. 23:20 Liga francuska - 8. kolejka (aktl.) Wyniki meczów 8. kolejki francuskiej ekstraklasy piłkarskiej: sobotaSaint-Etienne 0Nice 3 - Amine Gouiri 15, Calvin Stengs 54, Andy Delort 83Strasbourg 1… » więcej 2021-09-25, godz. 23:20 46. FPFF/ "Wszystkie nasze strachy" Łukasza Rondudy i Łukasza Gutta laureatem Złotych Lwów (opis) Film 'Wszystkie nasze strachy' Łukasza Rondudy i Łukasza Gutta, oparty na życiorysie artysty wizualnego Daniela Rycharskiego, został uhonorowany Złotymi Lwami… » więcej 2021-09-25, godz. 23:20 Hiszpańska liga koszykarzy - Slaughter najskuteczniejszy, zwycięstwo Herbalife Reprezentant Polski A.J. Slaughter był najlepszym strzelcem Herbalife Gran Canaria - zdobył 16 punktów z zwycięskim wyjazdowym z Unicają Malaga 80:79 w trzeciej… » więcej 2021-09-25, godz. 23:00 1. liga piłkarska - 10. kolejka (wyniki) Wyniki meczów 10. kolejki 1. ligi piłkarskiej: 2021-09-24:Górnik Polkowice - GKS Tychy 0:1 (0:1) Bramki: 0:1 Łukasz Grzeszczyk (43).Żółta kartka - Górnik… » więcej
1234567
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej »